DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 28-01-2021 16:11

Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız

İster buna tabiat deyin ister Yaratıcı'nın lütfu deyin, değişmeyen bir gerçek şu ki, mükemmel bir muvazene ve insicam üzerinde dünyamızın yaşanır kılınmış olmasıdır. Görsel şölenle birlikte ormanlarımız ve bitki örtüsü dünyamızın oksijen kaynağıdır. Tarım arazilerimiz besin kaynağımızdır. Ancak ne yazık ki, bu zenginliğimiz uzun yıllardan beri hoyratça tüketilmektedir. Bu dengesiz tüketim ve kullanım, mevsimleri ve insan sağlığını etkilemektedir. Sağlıklı yaşamamız için GDO'suz gıda maddelerine gereksinim duyduğumuz gibi bol oksijen alacağımız ormanlara da ihtiyacımız var. Ziraat, tarım ve hayvancılık bir ülke için nasıl ki hayatiyet arz ediyorsa ekolojik dengenin muhafazası da aynı oranda bir ihtiyaçtır. İnsanlarda oluşturulması gereken çevreye karşı farkındalık daha ufak yaştan itibaren başlatılmalıdır. Özellikle dünyamızın bugünkü durumunu göz önünde bulundurarak ifade edecek olursak, büyüğü/küçüğü ile her insan çevre bilincine sahip olmalıdır. Bugün ve nice zamandır dünyamız ve soluduğumuz hava çok yönlü olarak kirletilmektedir. Sadece plastik atıklarla ve fabrika bacaklarıyla değil, çok farklı alanlarda kirlilik söz konusu..

Ormanların hoyratça tüketilmesi ve bunun beraberinde gelen erozyon başlı başına doğal afettir; fakat tahribat bununla bitmiyor. Endüstriyel gelişim hava ve deniz kirliliğini de beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Ozon tabakasının delinmiş olması bu kirliliğin bir sonucudur. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde bacalı sanayi filtresiz ve arıtmasız üretim yapmaktadır. Bu ise tamamen soluduğumuz havayı etkilemektedir. Denetim ve kontrol yetersizliği aç gözlü üreticilerin insafsızlığı ile örtüşünce ortaya kirletilen bir dünya manzarası çıkmaktadır. İş bununla da bitmiyor, nakliyenin hâlâ demir yolları vasıtası ile değil de kamyon ve TIR'lar ile yapılıyor olması ayrı bir handikap. Üçüncü dünya ülkelerindeki ulaşım bakanlıkları bu işe neden el atmıyor? Havayı en çok kirleten etkenlerden biri de eksoz gazıdır...

Her bir bireyin çevre konusunda hassasiyet sahibi olması gerekir elbette, ancak siyasî yetkililere de büyük ödevler düşmektedir. Gerek ufak çaplı sanayi kuruluşları olsun gerek büyük fabrikalar olsun üretim esnasında çevre hassasiyeti ile ilgili kriterleri olanlar vardır elbette, ancak mevzuatlarla da mutlaka önleyici tedbirler alınmalıdır. Bütün dünyada kabul görmüş olan standart İSO 9001 - İSO 9002 sertifikaları üçüncü dünya ülkelerinde de zorunlu olmalı. Bu sertifikalar tarım ve ziraî alanlarında da gerekli görülmelidir.. Özellikle tarım ve ziraatte kullanılan gübre ve ilaçlar insan sağlığını tehdit etmemeli. Fazla ürün alınacak diye hormon amaçlı kimyasal ilaçların kullanılması asla insanî bir davranış değildir.

Biz insanlık âlemi ve diğer canlılar olarak bu ekosistemin bir parçasıyız. İnsan ontolojik yapısı ile kutsiyeti olan bir varlıktır. İlâhî bir hakikat olarak biz buna inandığımız gibi toprak, hava ve suyun da kutsiyetine inanmalıyız. Ve şu gerçeği de bilmiş olalım ki biz bu doğa/tabiat ve içerisindeki zenginlikleri yani faydalanılabilir olan her olgu ve her fenomeni bizden öncekilerden değil gelecek kuşaklardan emanet aldık. Emanete halel getirmeden yüzümüzün akıyla sahiplerine teslim etmeliyiz. Biz insanoğlu aslında bunca bahşedilen nimetle çok varsılız. Zira var olan her şey sürdürülebilir bir yaşam için nimettir. Ki yerküremiz üzerinde bu mimetlerden her insana, her canlıya yetecek kadar bolca bulunmaktadır.

"Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz." (Nahl:18, İbrahim:34)

Şu hâlde saymakla bitiremeyeceğimiz bu nimetlerin kadrini kıymetini bilmek zorundayız. Tarım ve ziraat ürünlerimiz nimettir fakat bu nimetleri devşirdiğimiz toprak da bizim için nimettir. Hava, güneş ve su da nimettir. Toprak mahsülleri bu değerlerle kaimdir. Elbette burada toprağı verimli hâle getirmek için her türlü işlemden geçirme işi ile iştigal eden üreticilerimizin hak ve hukukuna riayet etmek ve her emekçimizin emeğinin karşılığını alması bizim insanlık borcumuzdur. Hava, toprak, su ve güneş nasıl kutsal ise emek de kutsaldır. Tüketici hakları hukukî zeminde nasıl teminat altına alınması gerekiyorsa üretici hakları da gerek mevzuatlarla ve gerekse genelgelerle mutlaka teminat altına alınmalıdır.
Yaşadığımız bu coğrafyada bir başka handikapımız ise ekim ve üretime elverişli binlerce, on binlerce hektar arazilerimizin atıl vaziyette olmasıdır. Bunun başlıca nedeni köylü insanlarımız emeklerinin karşılığını alamadıklarından dolayı şehirlere göç etmeleridir. Tarım ve ziraat cazip hâle getirilmeli ki insanlarımız göç etmesinler; ekim ve üretimle iştiyakla iştigal etsinler. Şu bir hakikât ki, "Tarım ve hayvancılığı olmayan yurt, vatan değildir."

Bir bilge demiş ki: "Ben sizin yerinizde olsam altın, petrol arayacağıma dağı taşı ekime uygun bu ülkenin atıl arazilerini ziraat ve hayvancılık için değerlendirirdim, çünkü yakın bir zamanda en önemli şey petrol, altın, elmas değil gıda ve su olacak."

Rabbimiz'in lütfu ile dört mevsime sahip bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun kadrini/kıymetini bilmek zorundayız. Güneş görmeyen Hollanda ve İsviçre hayvancılık, tarım ve ziraatte bizden çok ilerilerde bulunmaktadır. Bir İsviçre vatandaşı olarak ayni ile vaki tanıklığımla oradan örnek vermiş olayım. Gelişmiş sanayisi ve endüstriyel iç dinamikleriyle Avrupa Birliği'ne girmeye tenezzül etmeyen İsviçre tarım ve ziraatte de oldukça başarılı. İsviçre'de köylüler hayatlarından gayet memnun. Zira ister hayvancılık yapıyor olsunlar, ister tarım (ekip/biçme işi) ile iştigal ediyor olsunlar emeklerinin karşılığını alıyorlar. Ayrıca bu ülkedeki tarım bakanlığı devlet bütçesi ile köylüyü sübvanse ediyor. Faizsiz kredi veriyor ve bu kredilerin iadesinde zorluk çıkarılmıyor. Tabiri caiz ise köylünün ümüğü sıkılmıyor. Asıl İsviçre'de köylü milletin efendisidir. Ve halk nezdinde saygınlıkları var. Hatta trafikte bile sığır sürülerinin önceliği söz konusu. Trafik durur köylü sürüsünü vakarla güder. Ayrıca İsviçre köylüsünün elinde her türlü modern tarım araç/gereçleri var. Evet, belki bizde de artık, "kara saban - bir tek öküz" muhabbeti mazide kaldı ancak tarım araç/gereçlerinin tedarik edilmesi için bizim köylümüz faizli kredilere bulaşma durumu ile karşı karşıya. Köylü üreticimiz zaten gereği gibi emeğinin karşılığını alamazken bir de faizli kredi borcuyla boğuşturulmaktadır...

Tarıma ve hayvanlığa elverişli bir coğrafyada yaşıyor olmamıza rağmen eti Sırbistan'dan, otu Bulgaristan'dan alıyor olmamız bizim için bir züldür...
Sonuç olarak ifade edecek olursak, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren Türkiye Tarım Ve Hayvancılık Platformu gibi STK'lar bu işe ivedilikle kafa yorup "ziraat ve hayvancılığın gelişmesine her türlü katkıyı sağlayacak" yeni yeni projelerle köklü çözümler üretilmelidir.

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA