DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 25-04-2020 15:57

Oruç Ve Nefs Tezkiyesi..

Bir Müslüman için en önemli husus "takva" sahibi olmasıdır. Bütün edim ve ibadetlerimizde dikkat etmemiz gereken kriter "takva" ölçüsüdür. İnsan hayatı sürekli devinim hâlindedir. Değerler manzumesi üzerinde bazı insanlar sabit berkadem kalabilirken bazıları da savrulmalar yaşayabilmektedir. Toplumlar için de bu durum söz konusudur. Allah Teâlâ bu konuda şöyle bir uyarıda bulunmaktadır: "Bir toplum kendi özlerinde olan güzel ahlâk ve huyu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez." (Rad:11)

Ayet umuma şamil olmakla birlikte Müslüman bireye de hitap etmektedir. Güzel ahlâk ve huyun muhafaza edilmesi takvaya ulaşmayı beraberinde  getirir. Bu haslete ulaşmak nefs tezkiyesi ile olmaktadır. Bir özlü sözde geçtiği üzere, "Sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, nefsin seni batıl ile meşgul eder." Bütün mesele budur aslında..

En iyi nefs tezkiyesi oruç ibadeti ile olacağı kanaatindeyiz. Nefs lezzet düşkünüdür. Nefs tezkiyesi için riyazette bulunanlar kendilerini dünyevî lezzetlerden men etmektedirler. Nefsin açlıkla terbiye edilmesi geçmiş dinlerde de vardı. "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız." (Bakara:183)

Oruç ibadeti ile günahlardan sakınmak takvaya ulaşmaktır. Diğer zamanlarda meşru olan yiyecek ve içeceklere (gün boyu) oruç vasıtasıyla yaklaşmayıp, nefsanî isteklerin men edilmesi "sakınma" eğitimi olmaktadır. Nefsani isteklere böylesi bir yöntemle ket vurulmuş olması her türlü günahlardan sakınmayı da beraberinde getirir. Nefs tezkiyesi, nefsin dizginlenmesi, nefsin eğitilmesi demektir. Bu yönüyle oruç sadece yağ birikiminden ve toksinlerden arınarak beden zindeliğine kavuşmayı değil, aynı zamanda güçlü bir ruhsal donanıma sahip olmayı sağlar. Ramazan ayı için, "rahmet ve bereket ayı" denilmektedir. Allah Teâlâ'nın rahmet ve bereketi bu ayda bolca ve büsbütün Müslümanların üzerine inmektedir. Öyle ki, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, bu ayda cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları açılır. Bu ay, af ve mağfiret ayıdır. Kûr'ân bu ayda inmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan "kadir gecesi" bu ayın içerisindedir. Bu ay, fırsat ayıdır. Bu ay güzelliklerin, iyilik ve hasenatların biriktirildiği aydır. Bilindiği üzere nefs tezkiyesi için itikaf sünneti vardır.

Koronavirüs (Kovid-19) izolasyonundan dolayı evlerimizde olmamız bizim için bir nevi itikaftır. Bunu fırsata dönüştürmeliyiz. Bol bol dua, niyaz, zikir ve tefekkür içerisinde günlerimizi geçirmeye çalışalım. Meâl ve tefsir okuyalım. Aile bireyleri ile birlikte ilim tedris edelim. Nefsimizi hak ile meşgul edelim. Nefs tezkiyesi için, takva libasını kuşanmak için bugünleri fırsat bilelim.

Günlerimiz açlık hissi içerisinde geçerken aç ve muhtaç insanları düşünelim. Oruç ibadeti yoksul ve aç insanların hâlini anlamanın en iyi yöntemdir. "Tok açın hâlinden anlamaz." sözü boşuna söylenmemiş.
İslâm, varsılın yoksula borçlu olduğu dinin adıdır. "Onların mallarında yoksulların hakkı vardır." (Zâriyât:19) İslâm sosyal dayanışma dinidir. İslâm bir taraftan sosyal adaleti devlet mekanizmasına tevdi ederken, diğer yandan zengin Müslümanlara sosyal dayanışmayı emreder. Devlet - millet kaynaşması böyle olur, toplumsal uhuvvet böyle tesis edilir.

Vahşi kapitalizmin egemen olduğu toplumlarda fakir ve zengin arasında sınıfsal uçurum vardır. Böylesi bir ortamda İslâmî sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. İster bireysel (münferiden) olsun ister STK'lar vasıtasıyla olsun oruç ibadeti vesilesiyle, imkânlarımız nispetinde ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmalıyız. Oruç arınma ayıdır. Zekât, sadaka, infak, humus arınma vesilesidir. "Allah arınanları sever." (Tevbe:108)

Arınma nefs tezkiyesi ile olur. Nefes tezkiyesi bencil tutkulardan kurtulup ihtiyaç sahibi insanları görüp gözetmekle olur. Nefs tezkiyesi inziva hayatı yaşamakla değil, sosyal sorumlulukları yüklenmekle olur. Hiç kuşkusuz insan oruçluyken şefkat ve merhamet duyguları yoğunluk kazanır. Oruç kişide ihtiyaç sahibi insanlara karşı mesûliyet hissini geliştirir. Bu yönüyle de Ramazan ayı nefs tezkiyesine ilişkin iyi bir fırsattır...

(Mübarek Ramazan ayının tüm İslâm ümmetine hayır ve bereket getirmesini Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum.)

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA