DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 14-09-2019 09:54

Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri

Allah Teâlâ aile içinde ve sosyal hayatta kadın ve erkeğe farklı misyonlar tevdi ettiği için ontolojik olarak kadın ve erkeğin fizikî yapıları ve fizikî potansiyelleri de farklıdır. Bir başka ifadeyle bay ve bayan fizyolojik olarak eşit değildir. Kadın ve erkek sadece insan olmaları hasebiyle Allah Teâlâ nezdinde eşittir. Ve yine Allah Teâlâ nezdindeki üstünlük sadece takva hususundadır.

Kadın ve erkek birbirlerine muhtaç olarak yaratılmışlardır. Bu nedenle kadın ve erkek bir bütünün iki ayrı parçası gibidir. Aile kurduklarında birbirini tamamlamış olurlar. Hatta hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere “Bekâr kişinin dini eksiktir, evlendiğinde dini tamamlanmış olur.”

Bay ve bayanda orantısız olarak iki ayrı etkin güç vardır. Erkeğinki adale ve kas bakımından fizikî güçtür. Kadının etkin gücü ise dişiliğidir, cazibesidir. Erkek fizikî gücünü istismar edip kötüye kullanırsa, çocuklarına ve eşine karşı bu gücünü şiddet aracına dönüştürürse büyük bir cürüm işlemiş olur. Kadın da aynı şekilde dişiliğini, cazibesini, yani ontolojik olarak kendisine verilmiş olan potansiyel gücünü helâli dışında kullanacak olursa büyük bir cürüm işlemiş olur. Gerçi bu durum erkek için de geçerlidir fakat kadının cazibesi ve dişilik yönü daha etkindir. “Kadının fendi erkeği yendi” sözü onun bu konudaki gücünü ortaya koymaktadır. Mecazi de olsa, çirkin ve rüküş bir ifade biçimi de olsa, “Elimi sallasam ellisi” sözü bir gerçeğin ifadesidir.

Oysa elbette ki, “Kontrolsüz güç güç değidir” metaforundan yola çıkacak ve tekrar edecek olursak, erkek fizikî gücünü amacı dışında kullanması olumsuzlukları beraberinde getirdiği gibi kadının dişiliğini ve cazibe gücünü amacı dışında (mahreminin dışında) kullanmaya kalkması (ki buna cilve ve cinsel teşhir de dahildir) kötülükleri beraberinde getirmektedir.

Elbette ki namus kavramı hem erkek için hem kadın için aynı değer ve aynı günah kapsamındadır. Toplumumuzda öyle bir algı var ki erkek yapınca “hovarda-çapkın” kadın yapınca (açık ifadeden dolayı okurlarımızdan özür dileriz) “orospu” oluyor. Bu da sosyolojik olarak ayrı bir handikap olmaktadır. Adamın oğlu yaptığı zaman “zampara babasına çekmiş” denilerek bıyık altından gülünür. Ancak kızı yapınca onu öldürmeye kalkar ve “namusumu temizledim” der. Oysa kadın olsun, erkek olsun söz konusu suç ve günah aynıdır.

Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki böylesi gayr-i ahlâkî tutum ve davranışlar erkek için pek yüz kızartıcı olmamakta, kadın için ise en aşağılık, en pespaye ve en yüz kızartıcı davranış olarak görülmektedir. Elbette bu durum en pespaye, en yüz kızartıcı ve en rezil davranıştır fakat her iki kesim için de aynı niteliktedir. Ve işlenen günah ve cürüm her iki cins için de aynıdır. Şeriata göre evli iseler “recm” edilirler. Bu ceza-i müeyyide İslâm’ın namus ve aile mefhumuna verdiği önem ve değerdendir.

“Eşref-i mahlûk” (onur ve şeref sahibi en üstün varlık) olarak yaratılmış insan Rabbine, kendisine, eşine ve ailesine ihanet etme hakkına sahip değildir. Kendi özgür iradesiyle bu cürmü işleyeni şeriat affetmez ve gerekli cezayı verir. Ancak yaşadığımız bu topraklarda Allah Teâlâ’nın yasaları yürürlükte olmadığı için münferiden ceza kesilmeye kalkılmaktadır. Ki İslâm buna cevaz vermemektedir.

Ne yazık ki yaşadığımız bu coğrafyada en çok işlenen cinayet türlerinden biri de adına “namus cinayeti” dedikleri türdür. Ayrıca namus algısı insanların düşünce yapılarında farklı varyantta tezahür edebilmektedir.

En son Emine Bulut isminde bir bayan beş yıl evvel boşanmış olduğu eşine, bir başkası ile evlenmek istediğini söyleyince, eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bakınız burada bir namus davası, bir gayr-i ahlâkî durum da söz konusu değil. Boşanmış bir kadının bir başkası ile evlenmesine neden tahammül edilmemektedir? Bu nasıl bir anlayıştır? “Taammüden bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir.” (En’âm:32) “Kasten ve tasarlayarak bir insanı öldürenin yeri ebedi cehennemdir.” (Nisa:93) Allah nezdinde insanın kutsiyeti ve dokunulmazlığı vardır. Sadece yasalar karşısında değil Allah katında her insan masundur.

Allah Teâlâ dişi olsun erkek olsun her insanı özerk kişiliği ile yaratmıştır. Onun özerk hayatında kendine özgü dokunulmaz alanı vardır. Aile bireyleri arasında bile bu böyledir. Eşiniz de olsa, çocuklarınız da olsa onlara tahakküm etme yetkiniz yoktur. Onlar Allah’ın emanetidir. Emanetin her türüne ihtimam ve ihtiram gösterme zorunluluğu vardır. İnsan emaneti kendi tasarrufunda görmemelidir. İslam’da “emanet” kavramı her hangi bir şeyin sizin mülkünüz olmadığını anlatmak ve hatırlatmak için kullanılır. “İstediğiniz muameleyi, istediğiniz zulmü yapamazsınız” demenin bir çeşididir.

Peygamber Efendimiz (s.a.a) veda hutbesinde “Kadınların haklarını gözetin ve bu hususta Allah’tan korkun. Çünkü siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız” diye buyurmaktadır.

Emanet demek kıymetini bilmek, ihtiram ve değer vermek, sevgi ve saygı duymak demektir; haysiyetini zedelemeyin, itibar gösterin demektir.

Emanete şiddet uygulamak en büyük cürümdür. İstisnalar olsa da genel olarak aile hayatında kadın çok daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Bu nedenle kadın potansiyel risk altındadır. Ama böyle bir risk var diye kadını evlilik dışı bir hayata itmemek gerekmektedir. Batı’daki seküler mantık ve femenizm algısı kadını korumak bahanesiyle, kadını meta (obje) hâline getirmenin çabası içerisindedir. Evlilik dışı partner hayat teşvik edilmektedir. Seküler mantık, “kadına emanet olarak bakmayın” der.

Bir zümre de var ki, ne seküler, ne dindar. Bunlar kaba tabirle maço erkekler. Eşlerine nobran ve kaba davranmayı marifet sanırlar. Güçlerini eşlerine zulmederek kanıtlamaya çalışırlar. Şu bilinmeli ki, kadının haysiyet ve onurunu zedeleyecek her davranış Allah Teâlâ’ya asi olmanın, Allah Teâlâ’ya baş kaldırmanın en bariz örneğidir. Kur’an-ı Kerim’de, “İzzet ve şeref Allah’ın, Resulü’nün ve mü’minlerindir” (Münafikun:8) sözü hem mü’min erkek ve hem mü’min kadın için ilâhî bir sıfattır. Buna halel getirmeye kimsenin hak ve salahiyeti yoktur. Hatta kişinin kendisi bile bu ilâhî sıfata mugayir bir tutum içerisinde olamaz, olmamalıdır. Kısacası bu ayet açık bir şekilde erkeğin kadın üzerindeki tahakküm düşüncesini absorbe edip geçersiz kılmaktadır.

İnsanî ilişkilerde olduğu gibi eşler arasında da belirleyici ve kayıtlayıcı kural olarak iki ayet örnek gösterilebilir: Kızgın bakmak ve surat ekşitmek haram. (Abese:1) Ses tonunu yükseltmek haram. (Lokman:19) Bu iki ayette belirtilen menfi tutum psikolojik terör eylemidir. Muhatapta travma etkisi yapar. Bu vecihle ayetler insanî ilişkilerde nasıl bir hassasiyet içerisinde olmamız gerektiğini salık vermektedir. İslâm her şeyden önce insana nezaketli olmayı, kibar olmayı, vakarlı olmayı, edepli olmayı ve haddini bilmeyi öğütlemektedir. İslâm’da şiddete asla yer yoktur. İslâm sevgi ve merhamet dinidir.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA