DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 27-03-2022 22:54

Takva Mücadeledir

Takva kelimesinin dinî ıstılahtaki karşılığı, "Allah Teâlâ'nın rızasına uygun yaşama azmi içerisinde olmaktır." Peki Allah Teâlâ'nın rızası nasıl kazanılır? Elbette, peygamberleri vasıtasıyla insanlara sunduğu yaşam programına rikkat halinde ve hassasiyetle uymakla olur. Müslüman birey bunu yaparken kendisine "rol-model" alacağı  peygamber olmaktadır.

Allah Teâlâ peygamberleri vasıtasıyla insanlara yaşam biçimi ilkelerini belirleyen "paket program" sunmuş bulunmaktadır. Bu program bireysel yaşamdan, aile yapısına ve oradan toplumsal ilişkilere ve toplumsal ilişkilerden, devlet düzenin teşekkül ve tanzimine kadar hayatın her alanını ihata etmektedir. Sevgili Peygamberimiz bize "uyulması gereken örnek şahsiyet" (usvetun hasene) olduğuna göre onun siret ve sünnetini en ince ayrıntısına kadar, çok iyi ve çok yönlü olarak tahlil etmek ve özümsemek durumundayız. Tebliğine başlarken ne tür bir strateji takip etti? Risaletin 13 yıllık Mekke döneminde nasıl bir süreç yaşandı? Risalet misyonunu yüklendiğinde gördüğü tepkilere, yaşadığı ambargolara ve maruz kaldığı sıkıntılara ne şekilde sabır ve mukavemet gösterdi? Ashabına ve tebliğde bulunduğu insanlara ne tür nasihatte ve çağrıda bulunuyordu? "Âlemlere rahmet" (Enbiyâ:107) olarak gönderildiğine göre bu rahmetini insanlara nasıl yansıtıyordu? Siret ve sünnetinde gördüğümüz üzere aile münasebetinde ve sosyal hayat içerisindeki insanî ilişkilerinde son derece naif ve nezaket sahibiydi. Ashabı ve Ehl-i Beyt'iyle birlikte (Mekke döneminde) onca cefa ve eziyetlere maruz kaldıkları halde neden sabretmeyi seçti ve neden sürekli olarak arkadaşlarına sabrı tavsiye etti? O dönemde bir avuç ashabıyla birlikte maruz kaldıkları eziyetlere rağmen neden misilleme de bulunmadı, neden şiddete tevessül etmedi? Onca baskı ve eziyetlere rağmen neden sadece sivil itaatsizliği tercih etti? Arkadaşlarının, "daha ne kadar sabredeceğiz" serzenişlerine onun yine de "sabır" demesinin hikmeti neydi?

Elbette Allah Resulü Kûr'an'î bir yönlendirme ile, Kûr'an'ı referans alarak bir strateji takip ediyordu. Müslümanlardan da bu stratejinin takip edilmesini istiyordu. Zira zamanı ve yeri gelmeden, şartlar olgunlaşmadan yapılacak fevri çıkışlar mutlaka davaya zarar verirdi. (Tarih bunun örnekleriyle doludur.)

Burada konu başlığımızda "takva direniştir" derken Allah Resülü'nün risalet hayatı boyunca verdiği mücadeleyi kast ediyoruz. O mücadele takvanın özünü ve odak noktasını oluşturmaktadır.

Elbette bu işe kişilik gelişimi ve nefs tezkiyesi ile başlamak gerekmektedir. Nefs tezkiyesinden maksat kişinin kendisini ilâhî itaate hazırlamasıdır. Takva donanım ve amel işidir. Miskince inzivaya çekilip anti sosyal bir hayat yaşamak değildir. Takvaya ulaşmak ve onu korumak amel ile olur. Allah Resulü geceleri zikirle ile iştigal ederken gündüzleri mücadelenin/sosyal hayatın tam ortasındaydı. Biz her daim Allah Resulü'nü kendimize örnek almalıyız. Bir taraftan bireysel ibadetlerimizle iştigal ederken diğer taraftan yaşam tarzımızı/tutum ve davranışlarınızı Allah Resulü'nün siretine uydurmaya çalışmalıyız. Taklit edeceğimiz "yanılabilir ve yanıltabilir" insanlar değil mutahhar olan Allah Resulü ve vasîleri olmalıdır. Kısacası Takva, Allah Resulü'ndeki "usvetun hasene" olgusuna riayet etmeyi zorunlu kılmaktadır. Allah Resulü'nün siretinde var olan bazı davranışlarını detaylandırarak sadece o alana odaklanmak ve diğer alanları ihmal etmek aslında risaletin "bütünlükçü" yönünü ihlâl etmektir. Bu aynı zamanda takva olgusunu da anlamamak ve takvayı dar alanlara hapsetmektir. Hangi alana yönelik temayülünüz varsa o alana kendinizi modifiye edip, ilgi ve meşgaleniz o alanla sınırlı kalırsa diğer sorumluluk alanlarınızı ihmal etmeniz kaçınılmaz olacaktır. Önceliklelerimizle birlikte mükellefiyetlerimizin her alan ve safhasını ibadî bir sorumluluk bilinciyle yüklenmek ödevindeyiz. Yüce Rabbimiz, Hûd Suresi'nin 112'nci ayetinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." diyor. Dosdoğru olmak tamam ama "emrolunduğun" hususlar nelerdir? Yani "mükellefiyetlerin ifasında dosdoğru olmak," mesele bu. Din bize risaletin yani Allah Resulü'nün rol-modelliğinde bir misyon yüklüyor. Bu misyonu ifa ile takvaya ulaşılır.

Takva o misyon üzere yaşamaktır. Takvayı sadece nefs tezkiyesine hasredemeyiz. Nefs tezkiyesi zaten işin başı. Bir Müslüman öncelikle iç dünyasını arındırmadan dış dünyasını temizleyemez, hijyenik hâle getiremez. Abdestsiz namaz kılınamayacağı gibi nefs tezkiyesi olmadan, nefse mukayyet olmadan diğer sorumlulukları ifaya kalkmak nakıslığı ve yanlışa temayülü beraberinde getirir. "İslâm bir paket programdır" demiştik. Önemli olan bu programı bireysel, ailevî, sosyal ve siyasal olarak her yönüyle kuşanmaktır. İslâm ümmeti olarak bugünkü hâlimize pür melalimize baktığımızda medeniyet ve uygarlık adına hiç de iyi bir yerde olmadığımız görülecektir. Öncelikle aile yapılarında büyük bir dezenformasyon ve yozlaşma yaşandığı görülmektedir. Boşanma hadiseleri, aile faciaları/aile içi şiddet ve kadın cinayetleri had safhada. Bu üzücü hadiseler her Allah'ın günü gazete manşetlerini doldurmaktadır. Ticarî yozlaşmalar da buna paralel olarak devam etmektedir. Fiyat artışlarını fırsata dönüştüren esnaf ve tüccar kâr marjını yüksek tutarak halkı daha da ekonomik darboğaza itmektedir.

İnsan takva ile yüce erdemlere ulaşır, insan takva ile Allah'a karşı haşyet duyar ve kul hakkına riayet eder. İnsan takva ile aile bireylerine ve diğer insanlara nezaketle davranır ve her canlıya karşı merhametli olur. İnsan takva ile sosyal ve siyasî sorumluluklarını yüklenir ve İslâm'ın müesses bir nizama ulaşması için mücadele verir. Hayat mücadeleden ibaret olduğuna göre takva da bu mücadelenin kriter ve mihenk taşıdır. Biz bunu şöyle formüle etmek durumundayız:

"İnsanın yeryüzünde bir tek vazifesi vardır, Allah Teâlâ'nın buyruklarına göre erdemli bir hayat yaşamak." Allah Teâlâ Kutsal kitabında bizim nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini Sevgili Peygamberimiz'in örnekliği ile bildirilmiş bulunmaktadır. Biz kutsal kitaba ve Sevgili Peygamberimiz'in siret ve sünnetine bakmak ve o  buyruklara uygun bir hayat yaşamak için çabalamalıyız.

Bizim ödevimiz budur. Bu cihetle, "takva mücadeledir" dedik.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI İmanımızı Gözden Geçirmek... Devlet Yapılanması Kapsamında ve Hayatın Her Alanında İslam Bir Paket Programdır... 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve Bilmemiz Gerekenler... 15 Temmuz Ve Hatırlattıkları... Kurbanın Hikmet Ve Felsefesi İmam Humeyni'yi Rahmetle Anmak... Seçim Tartışmaları ve Bizim Sorumluluğumuz... Seçimin Düşündürdükleri... Siyasi Sorumluluğumuz... Siyonist Çete Yine Şaşırtmadı... Oruç'un Fayda Ve Hikmetleri... Sigaranın Zararları Depremde Ölenlerin Katili Kim... Depremin Düşündürdükleri ABD'nin Bitmeyen Entrikaları Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA