DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 12-11-2021 14:38

Allah'a Koşunuz

Başlığımız Zâriyât Sûresi’nin 50’nci ayetinden mülhem.. Ayette geçen “fe firru” ifadesi Türkçe’de kullandığımız “firar” kelimesi ile aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle bazı meallerde bu ifade “Allah’a firar ediniz" diye geçmektedir. Bir başka ifade biçimi ise “Allah’a sığınınız” olarak da tercüme edilmektedir. Sonuç itibariyle Allah’a doğru koşmak, Allah’a doğru firar etmek ve Allah’a sığınmak aynı anlamlara gelmektedir.

Terminolojik olarak Müslüman kelimesinin anlamı “Allah’a teslim olan” demektir. Müslüman kişi Allah Teâlâ’nın hüküm ve yasalarına kayıtsız şartsız teslim olan kimsedir. Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz budur.

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Ben insanları da cinleri de bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat: 56) Oysa günümüzde kendilerini İslâm’a isnat eden nice insanların tam aksi istikamette bir tutum içerisinde Allah’tan, Allah’ın hükümlerinden kaçtıklarını, nefislerine veya beşerî ideolojilere kulluk ettiklerini görüyoruz. Bakınız bugün Müslüman ülkelerdeki halkların çoğu beşerî ideolojilerin tasallutu altında. Bu ideolojiler insanlara Allah Teâlâ'nın hükümleri muvacehesinde bir yaşam biçimi sunmuyor, tam aksine nefsanî arzulara uygun bir hayat ve tüketim anlayışı dayatıyor. Özellikle bugün dünyada revaçta olan vahşi kapitalizmin sunduğu yaşam biçimine bakın, tam da insanın nefsine hitap etmektedir. Modası ile, müstehcenlik ve tüketim anlayışı ile pespaye ve hazza dayalı bir yaşam en sinsi yöntemlerle dayatılmaktadır.

Bugün sokaklarımızda gördüğümüz manzara İslâm toplumunda olmadığımızın kanıtıdır. Sadece müstehcen teşhiratın yapıldığı kılık kıyafetle değil, ticaretten sosyal hayatın her alanına kadar Allah Teâlâ'dan fersah fersah uzaklaşıldığı görülmektedir. Ve ne yazık ki bu durum kanıksanmış vaziyette..

Kısacası bu kaçışın/bu inhirafın sonucu olarak İslâm medeniyetinden mahrum bir hayata dûçâr olmuş vaziyetteyiz. İslâm müesses bir nizama dönüşmediği takdirde bu kokuşmuşluk, bu yozlaşma devam edecektir. Eğitim sistemimiz, ders müfredatımız ve anayasal düzenimiz Allah'tan uzaklaşmış. Mer'i olan agnostik ders müfredatından dolayıdır ki bugün varılan nokta itibariyle gençler nihilizme temayül eder olmuş. Toplumun huzur ve insicamını teminat altına alan Allah Teâlâ'nın evrensel hukuk nizamından yüz çevrildiğinden dolayı her gün cinayetlere varan şiddet olaylarına tanık olmaktayız. Hemen hemen bütün Müslüman coğrafyalarda durum bundan farklı değil. Ayrıca birçok İslâm beldesinde iç çatışmalar yaşanmaktadır. Ümmet olarak İslâm medeniyetinden, dolayısıyla Allah Teâlâ'dan uzaklaşmış durumdayız. Bakınız Sevgili Peygamberimiz'in Medine'de 52 maddelik bir anayasa metni ile hukukun üstünlüğünü esas alarak pratize ettiği adalet temeline dayalı mükemmel medeniyet projesi biz İslâm ümmetine "usvet'un hasene" (Ahzâb: 21) (uyulması gereken güzel örnek) olarak sunulmuş bulunmaktadır. Bugün bunu hayata geçirmesi gerekenler de Müslümanlardır, İslâm ümmetidir.

İslâm yalın gerçekliği ile, özlem ve hasretle müntesiplerinden kucaklaşmayı, sahiplenmeyi beklemektedir. "O gün Peygamber der ki: 'Rabbim bu ümmetim Kûr'ân'ı mahcûr (terk edilmiş olarak) bıraktı." (Furkan:30)

Bu duruma düşmememiz için hem ailevî, hem toplumsal ve hem siyasî olarak içerisinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan ve ataletten kurtulmamız için öz değerlerimize yönelmeliyiz, İslâm’a rücû etmeliyiz. İşte bunun vahiydeki karşılığı Allah’a firar etmektir, Allah’a sığınmaktır. Zira şu bir hakikat ki, “Allah’tan başka gerçek bir sığınak asla bulamazsınız.” (Kehf:27)

Şu hâlde, "Fe firru ilallah."

Selâm olsun hidayete tabi olanlara, selâm olsun Allah’a firar edenlere...

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Nedir Bu İran Düşmanlığınız? Yenileceksiniz Ve Cehenneme Sürüleceksiniz İslam Birliği Ve Şirk... İslâm Devrimi Ve Düşündürdükleri... Siyonist Çetenin İşgal Ve Tahakküm Alanı... BM Değil Ümmet Olarak Biz Suçluyuz... Hamas'ın Esirlere Yaptığı Muamele Peygamber Ahlakıdır... Canavar Siyonizm ve Canavar Batı Rejimleri Gazze'ye Sağır Olmak Katliama Ortak Olmaktır Mescid-i Aksa Tufanı... İmanımızı Gözden Geçirmek... Devlet Yapılanması Kapsamında ve Hayatın Her Alanında İslam Bir Paket Programdır... 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve Bilmemiz Gerekenler... 15 Temmuz Ve Hatırlattıkları... Kurbanın Hikmet Ve Felsefesi İmam Humeyni'yi Rahmetle Anmak... Seçim Tartışmaları ve Bizim Sorumluluğumuz... Seçimin Düşündürdükleri... Siyasi Sorumluluğumuz... Siyonist Çete Yine Şaşırtmadı... Oruç'un Fayda Ve Hikmetleri... Sigaranın Zararları Depremde Ölenlerin Katili Kim... Depremin Düşündürdükleri ABD'nin Bitmeyen Entrikaları Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA