DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 12-09-2021 18:11

Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem

İslâm tarihinde Cemel, Sıffin ve Nehrevan ile başlayan iç savaşlar ne yazık ki tarih boyu sürüp günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. Emevî ve Abbasîler arasında devam eden bu süreç Selçuklu ve Osmanlı'da da varlığını sürdürmüştü. Abbasîler döneminde Harun Reşid'in oğulları arasında "taht kavgası" yüzünden çıkan çatışmalarda her iki taraftan oluk oluk kanlar akıtılmıştı. Ne yazık ki, İslâm tarihi bu kötü örneklerle dolu.

Osmanlı'nın kurulması aşamasında da beylikler arası savaşlarda kan gövdeyi götürmüştü. Osmanlı yüz yılı aşkın bir zaman diliminde sürdürdüğü iç savaşlardan sonra imparatorluk emeline ulaşmış oldu.

Özellikle en son Karamanoğulları ile giriştiği savaş uzun yıllar sürmüş ve her iki taraftan da çok kanlar akmıştı. Kûr'ân-ı Kerim'e, Sünnet-i Seniye'ye vel hasılı İslâm'a göre olması gereken bu değildi. Allah Resulü ashabını ve kıyamete kadar gelecek olan Müslümanları şöyle uyarmıştı: "Sakın ola ki benden sonra cahiliye dönemindeki gibi asabiyet güderek birbirinizin boynunu vurmayın." Allah Teâlâ ise iki ayet-i kerimede sarsıcı ikazda bulunuyor: "Taammüden bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir." (Mâide: 32) "Kasten bir insanı öldürenin yeri ebedi cehennemdir." (Nisâ: 93)

Savaş hukukunu/cihadın koşullarını bilmeyen gençlerin eline silah vererek ve "Allah yolunda fi sebilillah cihad" denilerek savaşa sürülüyorlar. Onlar da bindirilmiş kıtalar olarak Allah yolunda cihad ettiklerini sanıyorlar. Sormak gerek, "Siz kardeş kanı akıtmayı müstevlilere/işgalci gâvurlara karşı yapılan savaş mı sanıyorsunuz?" Karşılarındaki grubu öylesine ötekileştirmişler ki, kendilerinden kabul etmedikleri Müslümanları "işgal askeri" olarak görüyorlar. Ne kadar acı değil mi? Allah Teâlâ'nın ve Sevgili Peygamberimizin ikaz ve uyarıları Müslümanım diyen kişi tarafından nasıl görmezden gelinir? Sormak lâzım... Afganistan'da Sovyet işgal güçlerine karşı elbirlik dayanışma içerisinde ve zorlu koşullarda savaştılar. Ve bi iznillah düşmanı da kovmuş oldular. Afganistan halkının özgürlüğüne düşkün cihatçı ruhu eskiden beri var. İşgal altında yaşamaya, köleliğe asla tahammülleri yok. Sayın Ali Bulaç'ın ifade ettiği gibi, "Afganlılar, Büyük İskender’den Cengiz Han’a, Hindulardan İngilizlere, Ruslar’dan Amerikalılara kadar hiçbir yabancı güce geçit vermediler, onların hegemonyası altına girmediler."

Ancak ne yazık ki, bir türlü aralarında siyasî birlik sağlayıp istikrara kavuşamadılar. Kısacası kavim asabiyetinden bir türlü kurtulamadılar. Bakınız, Mehmet Akif nasıl bir uyarıda bulunuyor: "Ben ki Arnavut'um, küfrolur başka değil kavmini sürmek ileri." Sevgili Peygamberimiz ise şu çarpıcı ikazda bulunuyor: "Kavmiyetçilik adına savaşan bizden değildir."

İşte ne yazık ki, Afgan halkı işgal güçlerini defettikten sonra  kavmiyetçilik nifakı ile birbirlerine girdiler. Bu iç savaş yıllar sürdü ve her iki taraftan binlerce insan öldü. Ne kadar büyük vebâllere girdiler. Sonra 1994 yılında Taliban (Öğrenciler) diye bir örgüt piyasaya çıktı. Bunlar Afgan kökenli Pakistan'da medrese eğitimi gören öğrencilerden müteşekkildi. Önce Kandahar kentini ele geçirdiler. Ardından diğer bütün örgüt ve grupları karşılarına alarak savaşa savaşa, kan döke döke iki yıl içerisinde başta Kabil olmak üzere hemen hemen bütün şehirlere hakim oldular. 1996 yılında hükümeti kurdular. Kurdular kurmasına ancak uygulamalarına baktığımızda tam bir gestapo rejimini görmüş olduk. Sadece kadınlara değil toplumun her kesimine zulmetmeye başladılar. Elbette kadınların çarşı/pazarda "hadi evinize" denilerek kamçı ile tartaklanıp dövülmeleri, sosyal hayattan tecrit edilmeleri, eğitim, çalışma ve sosyal aktivite haklarının ellerinden alınması başlı başına zulüm, başlı başına insanlık suçuydu.

Din adına, şeriat adına yapılan uygulamalar tam bir baskı politikasıydı. Sadece İslâm âlemi değil bütün dünya Taliban'ın çağdışı/ despotik uygulamalarını dehşetle izliyordu. Batılılar "İslâm bu mu?" diyerek biz Müslümanlarla adeta alay ediyorlardı. Öte yandan kendi halklarına medya vasıtasıyla İslâmofobiyi körüklüyorlardı. Biz ise büyük bir taaccüp ve utanç içerisinde adeta lal olmuştuk. Meramımızı anlatırken akla karayı seçiyor, çeşitli mazeretlerle İslâm'ın bu olmadığını, İslâm şeriatının merhamet, affedicilik, adalet ve hukukun üstünlüğü esas alınarak herkesin evrensel yasalar karşısında eşit olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. İslâm'ın sevgi, merhamet, hoşgörü, dayanışma ve adalet temeline dayalı bir din olduğunu; bırakın Müslümanı bir zımmiye zulmetmenin, hakkını/hukukunu çiğnemenin şefaatten mahrumiyeti beraberinde getireceğini anlatmaya çalışıyorduk.

Öyle ki, İslâm insanın insana kızgın bakmasını, surat ekşitmesini men eden bir dindir. İslâm'da konuşurken ses tonunu yükseltmek haramdır. İslâm'da insanın insana tebessümle bakması sadakadır.

Ama ne yazık ki Taliban'ın ilk dönem uygulamalarında bunu görmedik. Sadece zulüm ve baskı politikaları gördük. Zulüm ile abad olunmazdı her hâlde? Nitekim büyük şeytan ABD 11 Eylül saldırılarını bahane ederek ve suçlu olarak Usame bin Ladin'i göstererek gelip ülkelerini işgal etti.

ABD işgal sonrası bir taraftan kukla bir hükümet kurdu, diğer taraftan Taliban güçleriyle savaşmaya devam etti. Ülke bir türlü istikrara kavuşamıyordu. ABD Taliban'ı bahane ederek sivil halkı da katletmekten geri durmuyordu. Hatırlayınız zaman zaman düğün ve cenaze evlerine helikopterlerle roketler fırlatıp toplu katliamlar yapıyordu. Yine Taliban bahanesiyle ülke genelinde sürek avı yapıp tutuklama furyaları ile hapishaneleri dolduruyor ve buraları işkencehanelere dönüştürüyordu. Yetmedi tutukladığı insanları Guantanamo'ya götürüp orada akla hayale gelmeyen yöntemlerle, korkunişkencelerden geçiriliyorlardı. Bu uygulamayı Irak'ı işgal ettiklerinde de yaptılar...

ABD'nin bütün bu yapmış olduğu zulüm ve katliamlar Taliban'ı yıldırmamış aksine büyük bir hınçla ABD askerlerinin konuşlandığı askerî karargâhlara saldırılarını kesintisiz bir şekilde süsürdürmelerini sağlamıştı.

Sayın okuyucumuz burada bir parantez açma ihtiyacı hissettik! Edindiğimiz bilgiye göre bu savaş süreci içerisinde İran Kudüs Gücü komutanları Taliban'ın üst düzey yöneticileri ile irtibata geçiyor ve dayanışma içerisine giriyorlar. Kudüs Gücü onlara silah ve gerilla eğitimi veriyor, onlara lojistik destek sağlıyor. Her ne kadar Taliban 1996 yılında Mezar-ı Şerif kentinde Şiî halka yönelik katliam yapmış olsa da ve 11 İranlı diplomatı kurşuna dizmiş olsa da Kudüs Gücü bağrına taş basıp "düşmanımın düşmanı dostumdur" diyerek (edindiğimiz bilgilere göre) böyle bir dayanışmaya girdiği kanaatindeyiz. Önemli olan büyük şeytan ABD'nin İslâm topraklarından sökülüp atılması olunca İran İslâm Cumhuriyeti mesulleri için gerisi teferruat olmaktadır. Biz İran'ı, ABD'nin Irak'ı işgalinden sonraki tutumundan tanıyoruz. Saddam'ın liderliğinde kendisine karşı 8 yıl savaşmış Irak'ı affetmesini bildi ve ABD işgalinin bu ülkede de son bulması için aleni bir şekilde Irak'a yardım ediyor. Hatta Kudüs Gücü komutanı general Kasım Süleymanî ABD tarafında Bağdat havaalanında şehid edilmişti...

Sonuç olarak ifade edecek olursak, önemli olan ABD işgalinin sonlandırılmasıydı. Olayı bu zaviyeden değerlendirdiğimizde Taliban sicili bozuk olmasına rağmen sadece ABD askerlerinin zillet içerisinde ve aşağılanmış bir şekilde 20 yıllık işgalini bi iznillah sonlandırmış olması ümmetin yüreğini serinletmiş oldu. Bundan sonrası için ümmet olarak Taliban'dan beklentimiz taahhüt etmiş olduğu hususlara riayet etmesi ve komşu Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler geliştirip onların güven ve desteğini alarak 42 yıl boyunca harabeye dönmüş olan ülkenin imarına girişmesidir.
 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA