DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 16-08-2020 15:45

Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi....

Sevgili okurumuz, Müslüman halkımıza dayatılan İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek istiyorum. Bu sözleşmeyi bir ilaca benzetecek olursak, bu ilaç karakteristik olarak mutasyona uğramış bazı topluluklara şifa niteliğinde algılanabilir. Bu topluluklar ontolojik anlamda fıtratlarından o kadar çok uzaklaşmışlar ki adeta mutasyona uğramışlar. Onun için Batılı toplumlar bu sözleşmedeki sapkınlıkları teminat altına alma girişimini "cinsel yönelim" veya "cinsel tercih" olarak değerlendirip hoşgörü ile karşılıyor. Öte yandan bu ilacın içerisinde insan bünyesini tahrip edebilecek, insanı mutasyona uğratabilecek kimyasalların olduğu şüphesi ile bu ilaca mütereddit yaklaşanlar, bu ilacın bir kısmına şerh düşen ülkeler var. Haklılar, zira ilaç niyetine yutturulmaya çalışılan zakkum zehirinden başka bir şey değil...
Açık bir şekilde ifade etmiş olalım ki, Hıristiyan aile değerlerine uymadığı gerekçesi ile Rusya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkeler İstanbul Sözleşmesi'ini tanımıyorlar. Sözleşmeyi tanıyan Batılı ülkelerin çoğu birçok maddeye şerh düşüyor. Peki Müslüman bir halkı temsil ettiğini iddia eden TBMM bir oturumda ve herkesin oyuyla bu sözleşmeye nasıl "evet" diyor? (Bir millet vekili yanlışlıkla çekimser oy kullanıyor ve ertesi gün düzeltme yapıp o da "evet" diyor. Sözleşme maddeleri tetkik edilmeden, bizim aile yapımıza uygun olup olmadığına bakılmadan nasıl oluyor da Lût kavmine özgü sapkınlıkları da içinde barındıran bu sözleşmeye bodoslama onay verilip meclisten geçiriliyor?

İstanbul Sözleşmesi'ni "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "kadının beyanı esastır" jargonuyla özetlemeye kalkmak son derece yanıltıcı olmaktadır. Ayrıca maddeler içerisinde "cinsel eğilim" ifadesi her türlü cinsel sapkınlığı da kapsamaktadır. Özellikle LGBTQ gibi baş harflerden müteşekkil sapkınlık çeşitleri teminat altına alınmaktadır. Oysa baş harflerle dile getirilen söz konusu sapkınlıklar bizim toplumumuzda çok çirkin ve kerih/müstekreh (tiksindirici) görüldüğü için isimleriyle telaffuz etmekten hicap duyulmaktadır. Bu nedenle sözleşme Türkçe tercüme edilirken o tiksindirici isimler İngilizce orjinal hâliyle bırakılmış...

Evet, her bünye her ilacı kaldırmaz. (Ki sunulan ilaç da değil.) Kıyafetler de böyledir. Her kıyafet her bedene uymaz. İstanbul Sözleşmesi ile bizim bedenimize giydirilmek istenen deli gömleğinden başka bir şey değildir. Bildiğiniz üzere deli gömleği akli yetisini yitirmiş olana ters giydirilir. Ona ancak bu şekilde mukayyet olunur. Bakınız, bizim toplumumuzda Lût kavmine özgü sapkınlık bir yönüyle delilik, yani normal olmayan davranış olarak görülüyor. Oysa Batı toplumlarında (her ne kadar dindar Hıristiyanlar tasvip etmese de) halkın ezici çoğunluğu tarafından hoşgörü ile karşılanmaktadır. Ne yazık ki, bizi kendilerine benzetmeye çalışan ve koşullu olarak bizi aralarına almayı kabul eden Batılılar aynı hoşgörüyü bizden beklemektedir. "Siz onlardan olmadıkça, onlar sizden hoşlanmazlar." (Bakara:120) Bizim akidemize, bizim aidiyet değerlerimize ters düşen bir önersemeye yaklaşımımız reddiyeci tutum olmak zorundadır. İmânımız bunu zorunlu kılmaktadır...

Eğer bu sözleşmeden maksat kadına şiddetin önü alınmaksa 2012 yılından beri yürürlükte olan bu sözleşmeden dolayı kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde düşüş mü olmuş, artış mı olmuş? Buna baksak mesele anlaşılacaktır. Ne yazık ki, o sözleşme yürürlüğe girdiğinden beri boşanmalar, kadına şiddet ve kadın cinayetleri katlanarak artış göstermiştir. Demek ki bu ilaç bu bünyeye, bu gömlek bu bedene uymuyor, aksine zarar veriyor. Zaten tercih baştan yanlış yapılmış oldu...

Biz öylesine mükemmel şefkat ve nezaket kuralları olan bir dine mensubuz ki, bunun farkında değiliz. İslâm, aile sorunlarından uluslararası siyasete kadar insanoğlunun bütün açmazlarına mükemmel çözüm önerileri sunan bir dindir. Tek çare, tek çözüm İslâm'dadır. Medeniyet ve uygarlık bazında İslâm insanoğluna öyle bir yol haritası, öyle bir algoritma sunuyor ki bunun dışında hiçbir arayışa kapı aralamıyor. İslâm her şeyden önce "efradını cami, ağyarını mani" bir dindir. Yani İslâm kendi yetkin unsurlarıyla hayatın her alanını kuşatır, kendi kuralları dışında hiç bir öneriye gereksinim duymaz. Sadede gelecek olursak, İslâm'da aile ve ailenin temel direği kadının çok özel ve kutsî bir yeri vardır. Cahiliye döneminde kadın bir meta gibi köle pazarında alınıp satılırken, insan yerine konulmazken, hatta kişinin babası ölünce üvey annesinin elinden tutup satmak üzere pazara götürülürken İslâm'ın egemenliği ile kadın baştacı edilmiş ve cennet anaların ayakları altına serilmişti. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: "Hanımı kendisinden razı olan kişi cennette benim şefaatime nail olacaktır." Daha bundan ötesi var mı?

Şunu da ifade etmiş olalım ki, bugün yaşanan kadına şiddet ve töre cinayetleri, namus cinayetleri, hatta metres cinayetleri asla İslâm'a mal edilemez. Şu sosyolojik bir gerçek ki, bugün cahiliye dönemine ait zebunküş (güçsüzleri ezen) bir mantığın/mentalitenin, bir hayat tasavvurunun kuşatması içerisindeyiz. İtiraf etmiş olalım ki, toplumumuz İslâm medeniyetinden fersah fersah uzak bir hayat yaşamaktadır. Nezaketten, sevgiden, şefkat ve merhametten uzak, şiddete teşne bir toplumda yaşıyoruz. Üzülerek ifade etmiş olalım ki, sokakta ve sosyal hayatta olduğu gibi aile içerisinde de en ufak bir ihtilaf ve tartışmayı nobranca bir tutum içerisinde, yani şiddete baş vurarak çözümlemeye kalkan bir toplum var karşımızda. Eşine ve çocuklarına nazik, kibar ve sevecen bir tutumla yaklaşan insanlarımız azınlıkta olduğu için onları istisna tutuyoruz.
Trafikte yaşanan gergin tutumların yüzdelik oranlarıyla bu gerçeği de görebiliriz.

Sonuç olarak ifade edecek olursak, bizim İstanbul Sözleşmesi yerine öz değerlerimize rücû etmeye ihtiyacımız var. Hem dünyamızın huzur ve insicamı için, hem ahiret mutluluğumuz için bizim sadece ve sadece İslâm'a ihtiyacımız var. İslâm her derde devadır. İslâm her türlü hastalığa karşı şifadır. Batı'nın kokuşmuş ve sapkın değerlerinde derman aramayalım. İslâm'ın dışında bize sunulan reçeteler asla bize şifa getirmez. Farkında değil misiniz, bizi kendilerine benzetmek istiyorlar. Bizi Lût kavmine özgü bir yaşamın içine çekmek istiyorlar. Rabbimiz Lût kavmini neden helâk etti? Dindar Hıristiyanlar kendi kutsal metinlerinde Sodom ve Gomora'nın ne anlama geldiğini çok iyi bildikleri için söz konusu sözleşmeye soğuk bakıyor ve reddediyorlar.

Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın gazabını celbedecek sapkınlıktan uzak durmak ve kadına şiddetin önünü almak İstanbul Sözleşmesi ile değil İslâm'ı yaşamaktan geçer.

Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkarcıları veli edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır." (Âl-i İmrân:28)
Sayın okurumuz, bizim sözleşmemiz, bizim misakımız Allah iledir. Bu sözleşmeyi biz Rabbimiz'le "Kalu Bela"da yaptık... Bir kudsî hadiste buyruluyor ki: "Sizin için seçip beğendiğim bu dinden başka bir din arayan kendisine başka tanrı aramaktadır."
 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Gazze'deki Soykırım Filistin'e İhanetin Sonucu... Nedir Bu İran Düşmanlığınız? Yenileceksiniz Ve Cehenneme Sürüleceksiniz İslam Birliği Ve Şirk... İslâm Devrimi Ve Düşündürdükleri... Siyonist Çetenin İşgal Ve Tahakküm Alanı... BM Değil Ümmet Olarak Biz Suçluyuz... Hamas'ın Esirlere Yaptığı Muamele Peygamber Ahlakıdır... Canavar Siyonizm ve Canavar Batı Rejimleri Gazze'ye Sağır Olmak Katliama Ortak Olmaktır Mescid-i Aksa Tufanı... İmanımızı Gözden Geçirmek... Devlet Yapılanması Kapsamında ve Hayatın Her Alanında İslam Bir Paket Programdır... 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve Bilmemiz Gerekenler... 15 Temmuz Ve Hatırlattıkları... Kurbanın Hikmet Ve Felsefesi İmam Humeyni'yi Rahmetle Anmak... Seçim Tartışmaları ve Bizim Sorumluluğumuz... Seçimin Düşündürdükleri... Siyasi Sorumluluğumuz... Siyonist Çete Yine Şaşırtmadı... Oruç'un Fayda Ve Hikmetleri... Sigaranın Zararları Depremde Ölenlerin Katili Kim... Depremin Düşündürdükleri ABD'nin Bitmeyen Entrikaları Hak Batıl Savaşında Kukla Charlie Hebdo ve Pİyon Rasmus Paludan... Charlie Hebro Çağdaş Kab Bin Eşref Çocuk Gelin Mevzusu... Terör Ve Kısas Atatürk'ün Son Meclis Konuşması İle İlgili Tartışmalar Aliya İzzetbegoviç'i Rahmetle Anmak... İran'da Yaşanan Olaylar ve Türkiye Kıyaslaması... T.C'nin Siyonist Çete İle İlişkileri Misyonumuz Evrensel Nitelikte Müesses Bir Nizam Kurmak Olmalı... Allah'a Koşunuz... Suriye ve Diğer Arap Ülkelerinin Filistin'e Bakışı... Takva Mücadeledir 28 Şubat Darbesinin Hatırlattıkları.... Biz Neyin Derdindeyiz Suud Ve Avanesi Ne Yapıyor? Haya İmandandır... Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... Allah'a Koşunuz Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... Sicili Bozuk Ve Küstah ABD Erbakan'ı Tanımak Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. Kısasta Hayat Vardır Kerbelâ Kıyamını Anlamak... Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... Aile Mahremiyeti Üzerine Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... Mayın Eşeği Olmamak İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... Nikâh Akdi.. Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Önce Ahlâk Ve Maneviyat... Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır Gürültü Kirliliği Ramazan Ayı Ve Oruç Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... Şer Ekseni İslâm Devrimi’nin 40. Yılı Nikâhta Keramet Vardır Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. Akraba Ve Komşuluk İlişkileri Art Niyet - Suizan Veya Önyargı Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak Gelin Ve Damat Mevzusu Yarınlar Bizim Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump Evlilik Oyunu (!) Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... Evlilik Huzurun Teminatıdır… Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... Farkındalık... Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... Kerbelâ’da Âşura Öncesi Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. Ramazan Ve Oruç İkra Önce Ahlâk Ve Manevîyat Edep Erbain Yürüyüşü Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin Üst Kimlik Manifestomuz.. Teberrâ Ve Tevellâ Uhuvvet Ve Tasavvuf Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… Tekfircilik Hastalığı (2) Tekfircilik Hastalığı -1- Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü?
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA