ANALİZ
Giriş Tarihi : 25-11-2022 16:01   Güncelleme : 03-12-2022 09:23

Alexander Dugin: Deccâl uygarlığına karşı son savaş..

Işığın ideolojisinin yanında savaşmıyorsanız, Karanlığın ordusunun askerisiniz demektir!

Alexander Dugin: Deccâl uygarlığına karşı son savaş..

Dünya düzeninin tüm sistemi Batı tarafından inşa edilmiştir. Batı uzun zaman önce insanlığın kaderi hakkındaki kendi fikrini küresel ölçekte uluslararası ilişkiler, teknolojiler, ideolojiler, yasal kurumlar ve değer yapılarının işletim sistemine dahil etti. Ve bu sahada Batı'yı yenemeyiz, çünkü bu onun oyunu. Kuralları ve hedefleri diğer herkese dayatılıyor ve bunlar yoluyla kazanmak mümkün değil.

Batı yaklaşık beş yüz yıl önce laiklik, materyalizm, ateizm ve kapitalizm yoluna girerek tüm bu normları ve kalkınma hedeflerini herkes için “evrensel” yaptı. Bunları kabul etmeyenler şiddetli bir şekilde bastırıldı. Bu gündemi pasif bir şekilde kabul edenler veya basitçe zayıf olanlar sömürgeleştirilmeye maruz kaldılar. Batı'yı taklit etmeye çalışanlar ama çıkarlarını da korumak isteyenler şiddetli darbeler aldılar. Modern çağın Batı’sı, “New Age”, insanlığa bir ültimatom verdi: Ya hepiniz bizim değerlerimizi ve hedeflerimizi evrensel olarak kabul edip boyun eğersiniz ya da sizi yok ederiz!

Dahası, Yeni Çağ'a giren Batı, Hıristiyanlığı ve genel olarak dini reddetti; Tanrı'sız ve Tanrı'ya karşı bir dünya kurmaya başladı. Buna sekülerizm dedi; yani dünyevi olanın ebediyete, seküler olanın dinsele, bu dünyanın öteki dünyaya, maddi olanın maneviyata karşı zaferi. Yeni Çağın tüm yapıları bu önkoşullara dayanmaktadır: bilim, kültür, teknoloji, endüstri, pazar, "ilerleme". Modern Batı ideologlarının gözünde "ilerleme", yeryüzünün Gök’e, aşağının yukarıya karşı savaşıdır. Ve buna direnen herkes ezildi, iftiraya uğradı veya zorla modern Batı'nın haklılığını kabul etmeye ve onun gündemine katılmaya zorlandı…

Kapitalizm daha da zehirlidir ve ideolojik olarak yüklüdür: Piyasa her şeyin ölçüsü haline geldiğinde, geleneksel değerler, ruhani medeniyetler çöker. Bu nedenle, uzun süredir Batı tarafından tuzağa düşürülmüş durumdayız.

Komünistler altında, Batı'dan sadece bir bileşeni, devrimciliği aldık. Halkımız sosyal adalet ve topluluk fikrine yakındı. Bu nedenle Ruslar sosyalizme yöneldiler. Ancak anti-kapitalist ayaklanmanın bu versiyonu, aynı Batı öncüllerine (ateizm, sekülerizm, materyalizm) dayanan Marksist dogmayı temel alıyordu. Batı'nın bir bölümünü dışarı attıktan sonra biz, tam tersine, diğer Batı’yı yoğun ve radikal bir şekilde özümsemeye başladık. İşte bu nedenle, sosyalizmin materyalist ve ateist, Tanrı ile savaşan dogmatik versiyonu ölümden kaçamadı. Ve Rus Rönesansı'nın filozoflarının, son dönem Slav yanlılarının ve Narodniklerinin hayalini kurduğu Ortodoks sosyalizmi yolunu hiç denemedik. Ama denemeliydik.

SSCB (ve bu, Batı'ya karşı bir tür Rus ayaklanmasıydı) yıkıldıktan sonra, Batı, bu kez hedefine - dünya hâkimiyetine – ulaşmanın bir adım ötesinde olduğunu hissetti. Ve ardından gerçek yüzü ortaya çıktı -cinsiyet politkası, geleneksel ailenin ortadan kaldırılması, transhümanizm, topyekûn gözetim, genetik mühendisliği, gücün Yapay Zekâ’ya aktarımı. Bu insanlık karşıtı hedefler Batı tarafından tek kutupluluk döneminde açıkça ilan edildi. Ve tüm bunları insanlığa empoze etmek için rotayı Dünya Hükümeti'ne çevirdi. Sonuçta, artık hiçbir engeli yoktu.

Modern Çağın diğer tüm Batılı ideolojileri artık muzaffer liberalizm tarafından absorbe edildiler. Önce Avrupa faşizmi, ardından Sovyet komünizmi sahneden çekildi. Liberalizm, Modern Batı ideolojilerinin diğer dallarıyla olan tartışmasında galip geldi. Tarihsel rakiplerini yendikten sonra, onları ana hedefine, yani liberal hegemonyaya tabi kılarak, onların bazı unsurlarını da benimsedi. Liberalizm ihtiyaç duyduğunda yüzünü aşırı sola (ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, göçmenlerin korunması) ya da aşırı sağa (Ukrayna neo-Nazizmi, araçsal Selefilik) döndürebiliyor.

Modern ideolojilerin tüm yelpazesi artık tamamen küreselciler tarafından kontrol ediliyor. Ve insanlık üzerinde tam bir güç elde etme hareketlerinde son tura giriyorlar. Geleneksel değerlerin yok edilerek kapitalizmin, materyalizmin, mutlak ilerlemeciliğin ve sekülerizmin egemen kılınmasının, doğrudan ve açık Satanizm'in, Deccâl uygarlığının girizgâhından ibaret olduğu ise bugün artık netlik kazanmıştır.

İnsanlık tarafsız olamaz. Şeytan’la değilsen, o zaman Tanrı ilesin! Ve eğer Tanrı ile değilsen, o zaman da Şeytan’la! Dünya tarihinin son savaşında üçüncü bir taraf; ılımlı, ara kamp yoktur. Kaçış yok! Işığın ideolojisinin yanında savaşmıyorsanız, Karanlığın ordusunun askerisiniz demektir! Ahir Zaman’ın tunç yasası budur!

Medya Şafak

Facebook

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com