ANALİZ
Giriş Tarihi : 21-04-2022 15:44

Türkiye'nin dörtte üçü 'yolsuzluk arttı' diyor, AK Partili ve MHP'li seçmene göre yolsuzluk arttı ama suçlu iktidar değil...

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmasına göre toplumun dörtte üçü Türkiye'de yolsuzluğun arttığını düşünürken, hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 27'de kalıyor.

Türkiye'nin dörtte üçü 'yolsuzluk arttı' diyor, AK Partili ve MHP'li seçmene göre yolsuzluk arttı ama suçlu iktidar değil...

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmasına göre toplumun dörtte üçü Türkiye'de yolsuzluğun arttığını düşünürken, hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 27'de kalıyor.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin "Türkiye'de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?" adlı araştırmasına göre Türkiye'de toplum genelinde yolsuzluğun arttığı fikri hakimken, yolsuzluk iddiaları sandık üzerinde belirleyici olacak. Araştırmaya göre, hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 27'de kalıyor.

Derneğin 14-17 Ocak tarihlerinde KONDA Araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına 2 bin 780 kişi katıldı.

Araştırma, Türkiye'de yolsuzluğun hangi kurumlarda ve kamunun hangi alanlarında yaygın olduğu, hükümetin bu konudaki performansı ve seçmen tercihlerine ilişkin temel bulguları içerdi.

DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre, çalışmanın bulguları Türkiye'de dört kişiden üçünün son iki yılda yolsuzluğun arttığı görüşünde olduğunu ortaya çıkardı. DW Türkçe'ye konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, bu bulgunun toplumun, ülkenin kurumlarına karşı ciddi bir güven bunalımı içerisinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Aynı araştırmayı 2016'da yaptıklarında yolsuzluğun arttığını düşünenlerin yüzde 55 oranında olduğunu ifade eden Özarslan, "Şimdi yüzde 74'e çıkmış durumda. Oranın yüzde 20'ye yakın artması bu konuda olumsuz yöndeki algının ciddi bir şekilde pekiştiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 16'sı yolsuzluğun arttığı yargısına katılmıyor" dedi.

Araştırmaya göre, yolsuzlukla mücadele edileceği ve bu gidişatın tersine döneceği konusunda da bir umutsuzluk söz konusu. Buna göre Türkiye'de üç kişiden ikisi gelecek iki yıl içinde yolsuzluğun artacağını düşünüyor.

AK PARTİ SEÇMEN, YOLSUZLUKTAN HÜKÜMETİ SORUMLU TUTMUYOR

Çalışmanın bulguları, iktidar ve muhalefet partilerinin seçmenleri arasında ise gözle görülür bir farka işaret etti. Diğer yandan iktidar partisine oy verenler açısından da yolsuzluğun arttığı fikrinin oldukça belirgin olması dikkat çekti.

Buna göre AK PARTİ seçmeninin yüzde 44'ü, MHP seçmeninin yüzde 63'ü son iki yılda yolsuzluğun arttığını düşünürken bu oran, CHP seçmenleri arasında yüzde 97, İYİ Parti seçmenleri arasında yüzde 91, HDP seçmenleri arasında ise yüzde 92'ye çıktı.

Toplumun yüzde 60'ı ise hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız buluyor. Ancak parti tercihlerine göre AK PARTİ seçmeninin eğilimi diğerlerinden oldukça farklı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 91'i, CHP seçmeninin yüzde 86'sı, HDP seçmeninin yüzde 85'ine göre hükümet yolsuzlukla mücadelede başarısız. Bu oran MHP seçmeninde yüzde 46, AK PARTİ seçmeninde ise yüzde 19'a düşüyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, "AKP ve MHP seçmeninin, genel olarak ülke içinde yolsuzluğun arttığını ifade ederken, soru hükümetle ilgili bir konuya gelince burada görüş değiştirip sorumluyu hükümetten başka yerlerde arama yöneliminde olduğunu görüyoruz" diyor.

Ancak Özarslan'a göre oran kutuplaşmadan dolayı düşse de AK PARTİ seçmeninin beşte biri, MHP seçmeninin de yüzde 45 civarının hükümetin başarısız olduğunu düşünmesi önemli bir bulgu.

SİYASİ PARTİLERDE YOLSUZLUK

Çalışmanın bulgularına göre toplumun yüzde 82 gibi büyük bir çoğunluğu siyasi partilerde yolsuzluk olduğunu düşünürken, yüzde 77 belediye ve yerel yönetimlerde, yüzde 75 kamu kurumlarında, yüzde 74 medyada, yüzde 73 ise özel sektörde 'yolsuzluk var' dedi.

Araştırmaya katılanlar en çok yolsuzluk yapılan kamu kurumlarının yüzde 57 ile gümrük-dış ticaret olduğu görüşünde. Bunu yüzde 53 ile vergi dairesi, ruhsat ve imar, yüzde 47 ile tapu dairesi, yüzde 44 ile yargı, yüzde 43 ile hazine ve para politikası, yüzde 40 ile eğitim izledi.

Toplumun görece daha çok güvendiği alanlar ise dini kurumlar, diyanet, sağlık, emniyet ve iç güvenlik.

Toplumun üçte biri bu kurumlar ve alanlarda yolsuzluk yapıldığını düşünüyor. Toplumun yüzde 17'si ise orduyu, kamuda en çok yolsuzluk yapılan alanlardan biri olarak gösterdi.

İHALELER DİKKAT ÇEKTİ

Özarslan, en çok yolsuzluk yapılan işlemler sorulduğunda cevabın ihaleler olduğunu söylüyor. Buna göre toplumun yüzde 85'i ihaleleri en çok yolsuzluk yapılan işlem olarak görüyor. İhaleleri ise yüzde 83 ile gümrük işlemleri ve yüzde 82 ile imar ve ruhsat işlemleri takip etti.

Araştırmaya katılanlar Türkiye'de yolsuzluğun nedenlerini yüzde 80 ile cezasızlık, ihale sistemleri, yüzde 77 ile kurumların şeffaf olmaması, yüzde 76 ile siyaset sermaye ilişkisi, dokunulmazlıklar, yüzde 71 basının özgür olmaması ve yüzde 43 ile kamuda maaşların yetersiz olması şeklinde sıraladı.

AK PARTİ seçmeninin yüzde 62'si, MHP seçmeninin yüzde 68'si ihale sistemlerinin yolsuzluk üzerinde etkili veya çok etkili olduğunu düşündüğünü belirtirken bu oran, İYİ Parti seçmeni için yüzde 88, CHP seçmeni için yüzde 91, HDP seçmeni için yüzde 94'e çıktı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Özarslan'a göre büyük yolsuzluk skandallarının soruşturulmaması, aksine bu skandalları gündeme getiren kamu görevlilerinin ya da gazetecilerin cezalandırılması, hukuk devleti ilkesinin önemli ölçüde zedelenmesine ve cezasızlık kültürünün yaygınlaşmasına neden oldu.

YOLSUZLUĞU GÖRENLER SESSİZ KALIYOR

Toplum genelinde yolsuzluğa dair fikirler ve algılar oldukça fazla olsa da kendisi veya bir tanıdığının hiç usulsüz ödeme yapıp yapmadığı ya da dolaylı yoldan böyle bir durumu yasayıp yasamadığı sorusuna yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 89,5'i buluyor. Yolsuzlukla karşılaştığını belirtenlerin oranı yüzde 11'de kalıyor.

Oya Özarslan, toplumun bu soruda büyük ölçüde sessiz kalmasının ifade özgürlüğü üzerindeki baskılarla ilgili olduğu görüşünde: "İnsanlar bununla ilgili görüş geliştirmekten çekiniyor, karşılaştılar ise şikâyette bulunmaktan çekiniyor. Yargı yollarının şikâyet yollarının da kapalı olduğunu düşünüyor."

Çalışmanın bulguları, yolsuzlukla karşılaşmasına rağmen şikâyette bulunmayanların yüzde 53'ünün yasal şikâyette bulunmanın bir faydası olmayacağını düşündükleri için, yüzde 32'sinin de ihtiyaç duymadıkları için şikâyette bulunmadıklarını gösteriyor. Geri kalanların ise yüzde 10'u olumsuz bir tepki almaktan çekiniyor.

Zehra

AdminAdmin