KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 02-02-2023 07:38

Faik Enes Demir Yazdı: Yârimin cilvesi der gönlüne dermân görünür

Faik Enes Demir Yazdı: Yârimin cilvesi der gönlüne dermân görünür

Ey güzel  cevr u cefâ âşığa âsân görünür
Yârimin cilvesi der gönlüne dermân görünür

Her kimin sadrına îmân diye yâr düşmüş ise
Zülfü teller dem alır hâli perîşân görünür

Geldik âlem çilegâhında biz aşk bulmaya ki
Kimi ma'şûkuna ermiş kimi hayvan görünür

Sakın ağyâr-ı güzellerden, uzak ol kötüden
Çünkü bâzen sana şeytân bile yârân görünür

Bin bir endîşe taşır boş yere kalpler burada 
Dert edindikleri aslında çok irfân görünür

Ayrılık derdi gönül cevheridir âşık için
Büsbütün zahmeti bir sohbet-i cânân görünür

Bana der Fâik-i meşhûr çoğu âlem halkı
Oysa bilmez yüreğim mâhire tâlân görünür

Fâik Enes DEMİR

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com