DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Cevdet Işık
Cevdet Işık
Giriş Tarihi : 23-02-2020 09:15

Müslümanların Kafes Hayatı

‘Kafes hayatı’ demek, korunaklı hayat demektir. Korunaklı hayat demek ise, güvende olunan hayat demektir. Her insanın dünya hayatındaki en önemli istekleri arasında, güvenli bir hayata sahip olmak da yer alır.

Ev ve hayat, madde ve mananın el ele verdiği yapılara benzer. Evler, sadece katı maddelerden oluşmaz. Evi ev yapan içindeki hayattır. Onun için diyoruz ki, evi değerli kılan, katı maddelerin oluşturduğu bina kısmı değil, binanın içinde yaşanan hayatlardır. Her ev aynı zamanda insanın içine kapandığı bir kafese benzer.

Kafes tabiri sevimsiz bir tabirdir. Özellikle de hayvanlar için, hayvanların kapatıldığı yer olarak kullanılmaktadır. “Bülbülü altın kafese koymuşlar, yine de ‘ah vatanım, ah vatanım’ demiş.” Vatanı nasıl anlayacağız? Üzerinde doğup büyüdüğümüz toprak parçası olarak mı? Bizler dünyada doğduk. Dünyanın sınırları çizilmiş küçük bir toprak parçasını vatan kabul ettiğimizde, gerçekten bir kafese tıkılmış olmaz mıyız? En iyisi belki de şu olabilir: Vatan, fıtrata uygun ortam.

İnsan fıtratı ve dünya, nasıl bir ilişkiyi gerektirir? Tekrar dünyanın insan için vatan olup olmadığını düşünelim derim. Biyolojik canlılık koşulları bakımından dünyanın uygun olması, hayat için yeterli koşullar anlamına gelir mi? Bu manada canlı olmak ile hayat sahibi olmak aynı şeyler midir?

Hayatı hayat yapan anlamdır. İnsan fıtratına uygun olan da budur. Öyle ise sınırsız serbestliğin olduğu bir dünyanın temelini anlam oluşturmuyorsa, o dünya bir kafesten farksız bir dünyadır. Aynı şekilde insanın içine konduğu bir kafesteki sınırlı serbestlik bir anlam üzerine bina edilmişse, o sınırlı ve kısıtlı ortam da, sınırsız bir ortama dönüşür. Yani duruma ve durulan yere göre hayatın varlığı ve yokluğu, verilen anlama göre farklılık arz edebilir.

Kafes metaforundan hareket edecek olursak, kafesin çok kıymetli olması, kafes hayatının da kıymetli olması anlamına gelmemektedir. Neticede hareket alanı sınırlı ve tümüyle hüküm ve inisiyatifin başkalarında olduğu bir kısıtlanmışlık söz konusudur burada.

Sevimli bir kuş olan keklik üzerinden ‘kafes’ değerlendirmesine örnek teşkil edecek bir değerlendirme yapılabilir. Malum; keklikliği keklikle vururlar. Ne acı değil mi? Keklik korkusuz bir hayvandır. Kekliği yiğitliğin, cesaretin ve meydan okumanın sembolü olarak görmekte bir beis olmasa gerektir. Kekliğin bu özelliği, aynı zamanda kekliğin en büyük zaafıdır.

Kafeste de olsa keklik öterek meydan okur. Hâlbuki keklik kısıtlanmış bir mekândadır. Belki de özgürlüğü için meydan okumaktadır. Bu meydan okumaya karşılık veren başka keklikler ise, farkında olmadan ölüme doğru kanat çırparlar. Bilmezler ki hainler tuzak kurmuştur. Yine bilmezler ki hemcinsleri araçsallaştırılmıştır.

Tarihsel süreç içinde Müslümanların hayatları, keklik metaforuyla anlattığım duruma benzemektedir. Peygamber aleyhisselamın vefatıyla beraber Müslümanların sosyal, kültürel ve düşünsel evlerinde karışıklıklar meydana geldi. Güvenli evler yerlerini, güvensiz evlere bıraktılar. Öteden beri var olan, ama İslam’la Kur’an’la ortadan kaldırılmış, kafes mahiyetindeki birçok sığınak tekrar inşa edildi.

Kimi zaman inşa edilen kabile kafeslerine taşınma söz konusu oldu. Kabilesel aidiyetler yüceltilmeye çalışıldı. Daha sonra adı değiştirilerek revize edilmiş milliyetçilikler inşa edilmeye devam edildi. Böylece adı konulmamış milliyetçiliklerle beraber kan, gözyaşı ve ölüm yağmurları semalarımızdan hiç eksik olmadı. Özellikle bu mantıkla saltanatlı otoriter yönetimlerin oluşumu sağlandı.

Müslümanların içine düştükleri bir başka kafes ise, mezhepçilik kafesiydi. Hakikaten insanın yüzünü karartan uygulamalar, mezhepsel kafeslere kapanmanın bir sonucu olarak ağır hasarlar oluşturdu. Müslümanlar açısından bugün içinde bulunulan zilletin en büyük sebebi de bu mezhepçilik kafesidir.

Mezhepçilik kafesinden sonra, Müslümanların içine gömüldükleri en korkunç kafes sekülerizm kafesi olmuştur. Sekülerizmin en önemli karakteristik özelliği, dünyada var olanlara sahip olarak mutlu olmaktır. Sekülerizm doğası gereği, engel olarak gördüğü bütün söylem ve yaşantıları düşman kategorisinde görerek, ya itibardan düşürür ya da imha ederek ortadan kaldırır.

Müslüman için sekülerleşmek, yani varlık amacını sadece dünya ve içindekilerle sınırlamak, sapmaların en büyüğünü oluşturur. Bu sapma, bu yoldan çıkma ve bu ifsat, ancak ve ancak bünyesel bir hastalıkla mümkün olabilir. Haddi zatında Müslümanlar için hayatın sadece bu dünya hayatıyla sınırlı kabul edilme inancı, ölümle eşdeğer bir durumdu ve ne yazık ki, bu da gerçekleşti. Biz bunun gerçekleştiğini, söylenen sözlerden değil, yaşanan hayatlardan anlamaktayız.

Şimdi burada Ali Şeriati’yi anmamak olmaz. Allah rahmet etsin kendisine. Onun  ‘zindan’ olarak belirttiğini, bizim ‘kafes’ tabir ettiğimiz kelimenin yerine kullanmak da mümkündür. Hatırlanacağı üzere Şeriati, insan için bu zindanları doğa, tarih, toplum ve benlik üzerinden değerlendirmişti.

Şimdi burada, ‘kafes’in anlamıyla ilgili olarak, olumluluğun da olumsuzluğun da içinde olduğu paradoksal bir durumla karşılaşmaktayız. Bildiği doğruları yaşamayan herkes bir kafesin içinde demektir. Her insanın sahip olduğu doğrulara, kendisinin kafesi olarak da bakabiliriz.

Burada önemli olan şudur: Eğer insanın içinde yaşadığı kafes, insanın bilinçli tercihleriyle oluşan bir kafes ise, bu durumda bu kafesin anahtarı da insanın elinde olur. Eğer durum böyleyse, insan istediği zaman çıkıp başka diyarlara gidebilir.

Eğer insanın içinde yaşadığı kafes, herhangi bir sebeple başkaları tarafından tahsis edilmişse, o zaman bu kafesin anahtarı da başkalarının elinde demektir. Bu durumda kafesin dışına çıkmak da, başka diyarlara gitmek de, başkalarının iznine tabi olur.

Kullandığım kafes metaforunu, insanın sahip olduğu değerler dizisi, hayat tarzı ve ideoloji olarak da anlamak mümkündür. Bu durumda Müslümanların kafes hayatı derken, kendilerinin değil, başkalarının oluşturduğu bir hayattan söz etmiş olmaktayız.

Hangi açıdan bakarsak bakalım, zaman ve mekân bakımından bir kısıtlılığa işaret eden ‘kafes’ metaforu, bütün bir insanlığın ve bütün bir varlığın tabi olduğu bir kaderdir. Bundan kaçış adına sarf edilen bütün emekler boşa çıkmaya mahkûmdur. Olması gereken, hakkı teslim etmektir. Bu manada hakkı teslim etmek demek, bütün varlığın yaratıcısı ve sahibine teslim olmak demektir. Ancak bu teslimiyetle yapay ve yapmacıklı kafeslerden de kurtulabiliriz.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Cevdet Işık

Cevdet Işık

DİĞER YAZILARI İnsanın Lojistik Üssü: Vicdan... İslam’ın Barış Projeksiyonu Gazze Bir İşarettir Yanılsamaları Fark Etmek.. Olduğun Yer Bulunduğun Durum... Kanla Yazılan Manifesto: Gazze İnsani Bir Sorun ve Sorumluluk Olarak Filistin... Ben Öteki ve Ötekileştirme... Açık Vermek... İleri Toplumsal Tahayyül Ve Kuran.... Akılsız ve Düşüncesiz Umutlar... Deprem ve Ölüm.. Sistemsel Meşruiyet... Sistemin İçi Ve Dışı... Bir Umut Devrimi Yapmak Mezopotamya’da Hüzün: Engelleri Aşıp Da Geldim... Algısal Yanılgılar Yakınlaşmanın Doğası Üzerine-1 İnsan Bir Yolcudur.... Adalet Düşüncesinin İnşası Gerçekliğe Düşen Cemre: Oruç Bir Yolcu Gelir Gibi... Dumdum Kurşunu Tarih Felsefesinin Gerekliliği Konuşan Kuran Hz. Ali.... Mikro Milliyetçilikler Sezai Karakoç Tanıklığım.. Milliyetçi Tasavvurları Aşmak-2- Milliyetçi Tasavvurları Aşmak-1 İtibar Üzerine... İktidar Tiryakiliği Kesintisiz Çoklu Okumalar Hayatsız Gündem Gündemsiz Hayat.. Kudüs Gerçekliğini Doğru Okumak... Nadide Zamanlar Yaşamsal Bir Unsur Olarak “Müphemlik” Bir Sorunsal Olarak Gündem Sorumluluğun Zirvesinde Bir Mü’min: Mehmet Akif.. Öznelliğin İktidarı-2 Öznelliğin İktidarı-1 Zamanın Ayarını Kaçırmak Öznel Özerklik-3 Öznel Özerklik-2 Öznel Özerklik-1 Hayat Ve Hicret Yanıltıcı Varoluşsal Katılık... Kur’an Ahlakının Gerekliliği Hüzünle Giden Ramazan.. İnsanı Tanımak Şuradan Şuraya Post Truth Dünyada Müslüman Kalmak Adaletin Ayağa Kalkması Yaraların Kabuk Bağlaması... Bir Nitelik Olarak Adaleti Ayakta Tutmak.. Sanal Resepsiyon.. Can Alıcı Ve Can Yakıcı Kısım İçerik Bakımından Adalet Çarkı Adl Üzere Bir Hayat Adaletin Kuşatıcılığı Aklın Hakikatinden Uzaklaşmak Cenneti Arayan Adam Felsefik Bir Nazarla Seçim Olgusu Kilitli Labirent: Üstünlük Çıkmazı
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA