Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 17-05-2017 08:38

Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak...

Bir çok kavim gibi Türklerde yüzyıllar boyu İslam’a hizmet etmiş bir kavimdir. Müslüman oldukları ilk zamanlardan günümüze kadar İslam için bedeller ödemiş, devletler kurmuş bu kavmin içinden çıkan bir grup, bu kez İslam’ın ortadan kaldırılması, Müslümanlığın yok edilip Türklerin İslam’dan uzaklaştırılması hatta diğer Müslümanların da İslam’dan çıkarılması için ciddi çabalar ortaya koymuşlardır.

Bu grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra devleti gayri İslami bir sisteme dönüştürmek, Milleti gayri İslami bir anlayışa kavuşturmak için  bir  “ulus devlet”  kurmak ve bunu güçlü bir temele dayandırıp bu modeli de bütün İslam dünyasına ihraç etmek için Batılıların, özellikle İngilizlerin, desteğiyle ciddi bir çaba içine girmişlerdi.

Türkiye’de yaşayan herkesi “Türk ulusu” olarak tanımlayan bu üst akıl, hedefine ulaşabilmek için Türkiye’de yaşayan herkesin Türk olduğu, Türk’ün üstün olduğu, Türk’ün Türk’ten başka dostunun olmadığı, Türk olmayanların da ancak Türk oldukları zaman mutlu olacakları gibi  söylemleri ve politikaları millete dayatarak zorba bir yönetim kurdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türklerin dışında çok sayıda kavmin yaşadığı bilinen bir gerçektir. Özellikle Kürtlerin bu kavimler arasında hem sayıca kalabalık olmalarından hem de Türklerin bu bölgeye geldikleri günden beri Türklerle müttefik olarak hareket etmelerinden dolayı ayrı bir yeri vardır.

Kürtler; Araplardan sonra  Müslüman olan ilk kavimlerdendir. Türkler ve diğer kavimlerin arasında dindarlıkları, ilim adamlıkları, cesaret ve sadakatleriyle ön plana çıkmış bir kavimdir. Bu özelliklerini Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de göstermiş, Osmanlı içindeki halkların neredeyse tamamı İngilizlerin destek ve teşvikiyle ayrı devletler kurmuşken  "Biz Türk kardeşlerimizden ayrılmayacağız!" diyerek ve ayrı bir devlet kurma tekliflerini reddederek Türkiye’nin kuruluş sürecinden ayrılmamışlardır.

Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk dönem yönetenler, Kürt halkını ve diğer halkları inkar etmiş; asimilasyon politikaları uygulamıştır.

Bu uygulamalara karşı çıkanlar ise o dönemin Müslüman önderleridir. Medreseler, tekkeler, şeyhler, seyitler ve diğer dini yapılar bu yapılanlara itiraz ettikleri için cezalandırılmışlardır. Medreseler, tekkeler, zaviyeler, tarikatlar ve diğer dini yapılanmalar yasaklanmış;  alimlerin tamamına yakını uydurma gerekçelerle idam edilmiş, hatta camiler kapatılmış, Kur’an okumak yasaklanmış, harf devriminden sonra Arap harflerine yapılan düşmanlık ve cezalandırmalardan dolayı mezarlıklar ve hayratların yazıtları bile kazınarak yok edilmiş ancak çok az bir kısmı halk tarafından çeşitli yöntemlerle gizlenerek muhafaza edilmiştir.

Bu zulümlerin en meşhurlarından biri de Dersim katliamıdır. Dersimi orduyla karadan ve havadan yerle bir edenin, çocuk ve kadın demeden binlerce sivili acımasızca öldürenin, her türlü eziyeti yapanın, sürgün edenin o dönem devlet yönetiminin olduğunu söylemeye gerek var mı?

Bu bilgileri özet olarak  bir hatırlatma babından vurgulayıp esas konuya geçmek istiyorum.

Geçmişte Türklerin içinden devşirdikleri bir kısım yönetici üzerinden -Kürtlerin de dahil olduğu-  Müslüman ahaliye yapılan bu zulümleri, şimdi de Kürtler arasından devşirmek istedikleri kişiler eliyle Kürtlerin yaşadığı topraklarda benzer tezlerle yapma çabasını görüyoruz.

Kürtler,  asırlardır devlet kurmamış;  çoğunluğu Türkiye topraklarında kalan, Irak, Suriye, İran ve Ermenistan topraklarında bölünmüş bir kavimdir.

Ortadoğu haritasının değiştirilmesi ve mevcut devletlerin küçültülüp yeni devletçiklere bölünmesi çabası malum olan bir vakıadır.

Geçmişte İngilizler tarafından yürütülen “sömürmek için bölme” projesi, bugün ABD tarafından yürütülmektedir. Ve bu projede kullanılabilecek en önemli argüman da Kürt halkı olarak görülmektedir. Kürtlerin içinden bir kısım Batılı laik düşünceye sahip insan üzerinden İslam’ın Kürt halkına zarar verdiği, Kürtlerin Müslümanlar tarafından sömürüldüğü, ümmet düşüncesinin Kürtleri köleleştirmek için kullanıldığı, neredeyse bütün kavimlerin bir,  hatta bazılarının birçok devleti olmasına rağmen Kürtlerin bir devletinin olmadığı, Türklerin Kürtlere zulmettiği gibi tezlerle Kürtlerin ABD ile işbirliği içinde bir devlet sahibi olması gerektiğini söyleyip duruyorlar. Söylemeden de öte Suriye’de filli olarak ABD tarafından silahlandırılan bir örgütün Kürt devleti kurmasını destekliyorlar.

Korkarım ki İslam’a üç kıtada hizmet eden Türklerin içinden çıkan bir grubun İngilizlerle yaptığı işbirliği sonucu kendi toplumuna yaptığı onca zulmü, bu gidişle İslam’a yüzyıllardır hizmet eden bir toplum olan Kürtlerin arasından çıkacak bir grup,  ABD işbirliği ile yine kendi toplumuna reva görecek.

Suriye’de ABD’nin silahlandırdığı bu grup, ABD adına  ABD’nin ve İsrail’in çıkarlarını korumak için,  Kürtlere özgürlük ve devlet talebi maskesiyle  hem kendi halkına hem de bölge halkına zulüm yapma potansiyeline sahip görülüyor.

İngilizlerin adamı olan bir grup Türk’ün devlet eliyle yaptığı zalimlikleri, Müslümanlara ve Türk halkına mal ederek Kürleri yanıltma, İslam’a, Müslümanlara ve Türk kardeşlerine düşman etme çabası büyük bir oyundur.

ABD’nin bu oyununu bozmak, başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarına düşen tarihi bir misyondur.

Vesselam….

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA