Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 18-04-2017 23:03

Hangi İslam!

İçinde yaşadığımız zaman dilimi küresel, bölgesel ve yerel bazda din merkezli sosyal çalkantıların yaşandığı bir dönemdir.

Dünyada yükselen şiddet eğilimi de bu çerçeveden okunmaktadır. Batının/abd’nin ürettiği ve kullandığı “İslami ya da İslamist terör”, Müslümanlar tarafından kullanılan “cihat veya İslami direniş” kavramları. Yine batının iç siyaset aracı olarak kullandığı fakat dışarıya karşı kullanmaktan imtina ettiği “haçlı ruhu” kavramı bunun en bariz göstergesidir. Bu bağlamda batı dünyasında gittikçe yükselen “İslamfobi” furyası da bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Batı/abd’nin bu durumun oluşması ve kendi çıkarlarına göre yönetmesi açısından oldukça mahir olduğu gözlemlenmektedir.

Kapitalist/sömürgeci güçlerin iş birliğiyle zayıf bırakılmış topluluklar sömürülmeye devam ediliyor. Bu sömürüye katkı sağlayacak hangi argüman varsa onu kullanmaktan çekinmiyorlar. Müslüman toplulukların sömürüsünün artarak devam etmesi için Müslümanlar arası kavga/savaş yöntemini kullanmak da onlar açısında oldukça uygun bir yöntem.

Hem Müslümanlar bir biriyle savacak, zayıf düşecek, müdahaleye hazır hale gelecek hem de terörist imajıyla İslamfobi güçlenecek.

Aynı zamanda dini söylemlerin küresel bazda ve yerelde politik yaklaşımlar üzerindeki etkisinin artması da başka bir gerçek.

Bu durum bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır.

Burada sorgulanması gereken;  biz Müslümanların bu durum karşısında durduğumuz yer ve yapıp ettiklerimizdir.

Biz bu durumu inceliyor ve tavrımızı ona göre mi beliriyoruz? Yoksa bize dayatılan bu vakıayı bilerek veya bilmeyerek destekliyor ve besliyor muyuz?

Bana göre ikinci şıkkı yapıyoruz.

Müslümanlar İslam dünyasındaki olayları ve başta şiddet olmak üzere Müslümanların pratiklerini yeterince ve cesurca inceleyip sorgulamıyor. Ortaya bu durumdan kurtulmak için çözüm yolları koymuyor.

Müslümanlar neden bu durumda?  Sorusunu dış mihrakları suçlayarak ya da temennilere sığınarak işin kolayına kaçarak geçiştiriyoruz.

Geri kalmamızın sebebi İslam’mıdır?

 İslam’mı Müslümanları şiddete yönlendiriyor?

Cihat veya İslami direniş bir şiddet yöntemi midir?

İslam bize sorgulamadan itaat etmeyi mi emr ediyor?

İslam bizden kabul etmediğimiz bir eylem için direk şiddete başvurmamızı mı istiyor?

İslam’ın istediği Müslüman topluluğun özellikleri nelerdir?

İslam’ın istediği bir yönetim şekli var mıdır?

Kur’an bizden ne istiyor?

İslam nasıl bir insan olmamızı istiyor?.... ila-ahir.

Gibi sorulara cevap bulmak için yeterince çaba harcamıyoruz.

Biz İslam dininin temel kaynaklarından okuyup bin beş yüz yıllık tarihi gelenek içinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde İslami anlayışların içine sokulan ve amele dönüştürülen düşünceleri ve uygulamaları tartışıp, sahih İslami anlayışı ortaya çıkarmak yerine, onları adeta kutsayıp İslam diye uygulanmasına sessiz kalıyoruz.

Bu anlayışlara karşı sesini yükselten ilim sahipleri de sapık ilan edilerek adeta şeytanlaştırılmaktadır. Bu durum İslam’ın iki ana yorumu olan Sünni ve Şii dünyada üç aşağı beş yukarı aynı paralelde devam etmektedir.

İslam’ın temel kaynakları ile çelişen gayri İslami eylem ve söylemler, israiliyat veya bidat’lere karşı sesini yükselten Sünni düşünürler “Ehl-i Sünnet düşmanı sapık”, Şii düşünürler ise “Ehl-i Beyt düşmanı sapık” ilan edilerek dışlanmakta ve etkisizleştirilmektedir.

Bunun en büyük sebebi Müslümanlar arasında düşünce üreten ve yanlış anlayışlara ses çıkarabilen cesur ilim sahibinin az olmasıdır. Eğer çok sayıda ilim sahibi bu konularda cesurca sesini yükseltebilirse onların dışlanıp etkisiz hale getirilmesi bu kadar kolay olmayacaktır.

Dünyada ve Ülkemizde;  yüzeysel, ilim ve irfandan uzak, Kur’an ve Sünnet’ten kopuk, geleneklerini temel kaynakların önüne geçirmiş, kurumlar aracılığı ile kalabalık kitleleri sömürü aracına dönüştürmüş, yüzeysel bir yaklaşımla tekfircilik yapan, İslami ilimlerden ve beşeri bilimden nasiplenmemiş, estetik, sanat, cebir, mantık, felsefe, ahlak, hukuk gibi temel bilgilerden habersiz kendilerini cemaat, tarikat, hareket v.b isimlerle isimlendiren çok sayıda örgütlenme mevcut.

Bu örgütlenmelerin lider kadroları da dahil genellikle cahil ve manipülasyona açık tiplerden oluşmaktadır. Bundan dolayı da gerek yerel iktidarlar gerekse uluslar arası iktidarların kontrolüne girmeleri çok da zor olmasa gerek.

Bu konu bir köşe yazısına sığdırılamayacak kadar önemli ve uzun bir konudur. Ben acizane konuya ilgi uyandırmak bakımından bir parmak bastım.

Vesselam…

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA