Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 15-03-2017 15:16

Bir Avrupa Tahlili..

Biz kendi tarihimizi okumuyor ve bilmiyoruz, kendi tarihimizi bilmediğimiz gibi batıyı, batı tarihini de okumuyor ve bilmiyoruz.

Bu yazımda kısada olsa bir batı değerlendirmesi yaparak farkındalık oluşturmaya çalışacağım.

Batı medeniyetinin kökeni “Antik Roma İmparatorluğu”dur.  Antik Roma Batı dünyasındaki hukuk, savaş, sanat, edebiyat, mimari, teknoloji ve dil konularının gelişimine büyük katkıda bulunmuştur ve halen de günümüz dünyası üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Bu medeniyet bir “efendi- köle” medeniyetidir. Roma toplumu hiyerarşik olarak en alt tabakada köleler, onun üstünde azl edilmiş köleler, en üstte ise özgür doğmuş vatandaşlar yani Romalılar’dan oluşan bir toplumdur.

Özgür vatandaşlar da kendi aralarında sınıflara ayrılmıştır. Yüz kurucu aileye dayananlar (patriciler ) ve bu ailelere dayanmayanlar (plebler). Patriciler,  siyasi, adli, iktisadi ve dini sahada imtiyazlıdırlar. Plebler ekonomik olarak zor durumda kalınca Patriciler’den borç alır ödeyemedikleri zaman da köle oluyorlardı.

Antik Roma’da çok tanrılı bir din anlayışı vardır, tanrıyla insan ilişkisi sonucu doğmuş yarı tanrı, yarı insanların olduğuna da inanırlardı.

Güçlü bir devlet yapısına sahiptiler, kanunlar, mahkemeler, ekonomik ve askeri sistemleri oldukça iyi işlemekteydi. Kurdukları köle düzeni Romalılar için dünyayı adeta cennete çevirirken, diğer insanlar yani köleler için dünya bir cehennemden ibaretti.

Tam da böyle bir zaman dilimde Allah HZ. İsa’yı (a.s) göndermiştir. Hz. İsa’dan sonra O’na Vahy edilen İncil, dolayısı ile Hıristiyanlık Roma’daki kölelerin bir özgürlük çığlığı gibi yayılmıştır.

Antik Roma Hıristiyanlaştıktan sonra zamanla Hıristiyanlığı da kendilerine benzetip, tahrif ettiler. Hıristiyanlığı Roma mitolojisindeki dinlere benzettiler, tek olan Allah’ı evlat edinen tanrılara dönüştürüp, Hz. İsa’yı ise Tanrının oğlu yaptılar.

Zamanla Antik Roma’daki sınıfçı anlayış Hıristiyanlığa da hakim oldu, Ruhban sınıfı oluştu, kölelik düzeni ve kast sistemi Ruhbanlar eliyle devam ettirildi.

İslam batının bu karanlık dönemi yaşadığı bir zamanda zuhur etti, o dönem İslam’la tanışan birçok Hıristiyan Müslüman oldu, Anadolu’nun ve şu anda mevcut İslam topraklarının çoğu İslam’ın ilk dönemi denilebilecek o dönemde Müslümanlaştı.

Her yönüyle geri kalmış, sanat, bilim, estetik, mimari, tarım v.b alanlarda hemen hemen hiçbir varlık gösterememiş Arap toplumu Müslümanlığı kabul ederek ciddi bir medeniyet inşasına başlamış, her yönüyle ortaya koyduğu eserlerle dünyayı kendisine hayran bırakıyordu.

Türk’ler, Farslar ve diğer kavimler de İslam’la şereflendikten sonra adaletli, medeni ve gelişmiş toplumlara dönüşüyorlardı.

Onların o dönemde kurduğu medeniyet halen devam etmektedir, lakin yeni nesil Müslümanlar olarak biz, ataların kurduğu medeniyeti bırakın geliştirmeyi, korumayı bile başaramıyoruz.

Bu gelişmelerden etkilenen Hıristiyan batı Müslümanların yazdığı eserler ve ortaya koyduğu bilimsel çalışmalara yönelerek Aydınlanma (Rönesans) hareketini başlatmıştır.

 Aydınlanma (Rönesans) döneminde sınıfçı, akıl ve vahiy dışı tahrif edilmiş din anlayışına savaş açıldı, batılılar, tahrif edilmiş dinden uzaklaştıkça insanlığa dolayısı ile İslam’a yaklaştı. Ancak Müslümanlar o dönemde onlara İslam’ı hakkıyla tebliğ edemedikleri için, İslam’a giren az oldu.

Batının şu an iyi tarafı diye bileceğimiz insani yönü ve bilim ve sanattaki gelişmeleri Aydınlanma dönemi sonrası elde etmiş olduğu değerlerdir.

Bizim batıcılarımız, İslam’ı ve batıyı iyi öğrenmedikleri için, “bizim de İslam’dan uzaklaşırsak ancak batı gibi gelişebileceğimizi düşünmektedirler.”

Oysa bizim dinimiz tahrif edilmiş, Ruhbanlara teslim edilmiş, akıldan ve bilimden uzaklaşmış bir din değil, tam tersi adaleti, eşitliği, ahlaki değerleri, aklı ve bilimi emr eden bir dindir.

 Batı Müslümanlığa yakın değerlere sarıldığı için gelişti, biz ise Müslümanlığa yakın değerlerden uzaklaştığımız için geriledik.

Müslümanlar İslam’ı hakkıyla öğrenip, hayatın tüm alanlarında uygulamak için çaba gösterirse her yönden batıya, yer yüzüne hatta kainata önderlik edebilir.

Son söz olarak; bizim yeniden İslam’a dönmemiz yani bir “Öz’e Dönüş” hareketi başlatmamız gerekiyor.

Vesselam…

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA