Ahmet Yıldırım
Ahmet Yıldırım
Giriş Tarihi : 20-01-2017 21:09

Geçmişi Anlamak Üzerine; Siyonizm Kralları..

Bugünü anlamanın en önemli ve en kestirme yöntemi dünü iyi anlamak ve iyi analiz etmekten geçmektedir. Geçmişi ile irtibatını koparmış bir insan, bir aile, bir millet ve ümmetin geleceğe sağlam bakma ihtimali zayıftır. Haliyle kimi şahsiyetlerin, mekanların ve misyonlarının sürekli gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar ne kadar iyi bilinir ve tanınırsa o denli geleceğe emin adımlar atılabilir. Mesela; Theodor Herzl, Emanuel Karasu, Haim Nahum, Kalust Sarkis Gülbenkyan, Cyrus Hamlin ve Christopher Robert, Robert Koleji, Saint-Joseph Lisesi, Exeter Üniversitesi, Antalya’nın İbradı ilçesi ve Oded Yinon Planı vb gibi. Bu şahısları ve mekanları tanımak insanımıza, hassaten gençlerimize ve bizlere bir bilinç ve şuur kazandırmış olacaktır diye düşünüyorum.

Temelde bu isim ve mekanlara bir yabancılığımız yoktur. Genel manada hep gözlerimizin önünde bulundular. Bilincimizin dışında bir yerde de değillerdi. Fakat kendilerini iyi kamufle etmişlerdir. Saydığımız isimlerin hiç biri masum değildir. Bir şekilde ya topraklarımızda, ya kültür ve medeniyetimizde veya genç nesillerimizde gözleri bulunan şahıslar ve mekanlardır. Bu yazımızda ayrıntıya girmeden kısa kısa bu şahısları ve mekanları konu edinmek istiyorum. Fakat kesinlikle hepsinin ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Yukarıda saydığımız veya sayamadığımız daha nicelerinin ortak noktası “Bizim imkanlarımızı bize karşı kullanma ihanetinde bulunmuş olmalarıdır.” Kimisi topraklarımızı kullanmaya kalkıştı, kimisi insanımızı ve gençlerimizi, kimisi de yeraltı ve yerüstü madenlerimizi ve tarihi vesikalarımızı sömürmek kaydıyla ihanet içinde bulundular. Niyetimiz kimseye hakaret falan da değildir.

Kendilerini kamufle etmek için kimi zaman yazar, kimi zaman gazeteci, kimi zaman koleksiyoncu, kimi zaman ise işadamı olarak tanındılar. Hatta din adamı statüsünde rahip oldular, haham oldular.

Günümüzde Kudüs yakınlarında Herzl Tepesi olarak ifade edilen yerde defedilen Thedor Herzl siyonizmin ilk kurucusudur. Aslen Zimonyalı (Sırbistan) olmasına rağmen Budapeşte doğumlu olan herzl 44 yaşında vefat etmiştir. Ne iyi ki genç yaşta vefat etmiştir. Kim bilir biraz fazla yaşasaydı başımıza daha neler açardı? Resmi ünvanı Avukat olmasına rağmen yazarlık yapmayı tercih etmiştir. Birçok ülke ile derin bağlantıları olmuştur. İngiliz sömürge bakanı başta olmak üzere Alman İmparatoru vb  önemli şahıslarla birebir görüşebilmesini sanırım normal görmemek gerekir. 2. Abdulhamid Han ile yüzyüze olmak üzere en az 2-3 görüşmesi mevcuttur. 2. Abdulhamid Hanın Yahudiler için Mezapotamya’yı, İngilizler ise Uganda’yı önermelerine rağmen Herzl Filistin, Kudüs topraklarında ısrarcı olmuştur. Olumlu gelişmeyen taleplerinin neticesinde 2. Abdulhamid’i tahtan indirmek ile başlamalıyız diyecek kadar cüretkar! biridir. Fakat dediği gerçekleşmiş, kısa sürede 2. Abdulhamid hal edilmiştir. Ne enteresandır ki Herzl Kudüs’ü görmeden Kudüs’te bir yahudi Devletinin kurulumasını istemiştir. (İlk Kudüs’ü görmesi 1898 yılında, 38 yaşında gerçekleştirir.) İlk siyonist kongreyi 1897 yılında toplar ve başkanlığa seçilir. Saplantılı bir şekilde Kudüs topraklarında Yahudi devletini tesisi hususunda  dedesini ve babasını etkileyen Seferand Yahudilerinden olan haham Judah Ben Solomon Chai Alkalay'dan etkilenmiş olması olasıdır. Çünkü aynı şahıs Sırbistan’ın Osmanlıdan ayrılmasında etkin bir çaba göstermiştir. Herzl’in siyonizme yaptığı katkı asla küçümsenemez. Her ne kadar İsrail’in kurulduğunu görmediyse de bu idealle ölmüş biridir.

Herzl’in genç yaşına rağmen üç çocuğu vardı. Kızı uyuşturucu müptelasıydı ve eroinden vefat etti.  Oğullarından biri kimlik bunalımları içerisinde önce protestanlığa geçti ve 39 yaşında intihar etti.

Emanuel Karasu; Yahudi kökenli işadamı. Seferand Yahudisidir. Selanik’te avukatlık yaptığı dönemde İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerindendir. Makedonya Risorta Mason Locasının başkanlığını yapmıştır. Musevilerin kendi aralarında işbirliği yapamasında önemli roller oynadı. Selanik ve İstanbul Mebusluğu yapmıştır. Her ne kadar 2. Abdulhamit hanın yüzüne Hal’ fetvasını okuduğu iddia edilse de Hal’ Fetvasını ulaştıran 4 kişilik kadronun içinde yer almaktadır. Günümüzde Danone grubunun kurucusu olan Isaac Carasso’nun amcasıdır. Isaac Carasso’nun oğlu Daniel Carasso ise ABD’de ilk yoğurt şirketinin sahibidir.

Karusu hem 2. Abdulhamid Hanın hal’ fetvasını ulaştıran heyetin başkanı (Heyet: Âyân Aram Efendi, Âyân Arif Hikmet ve Draç Mebusu Esad Paşa) hem de 2. Abdulhamid’den Filistin’de Yahudilere toprak isteyen heyetin içinde de bulunmuştur. 1934 yılında İtalya’da öldü.  Arnavutköy'de Yahudi mezarlığında gömülüdür.

Haim Nahum; 1873 Manisa doğumlu,  siyasetçi, hukukçu, teolog ve elbette hahambaşı. Hukuk ve teoloji eğitimini Evrensel İsrail İttafıkı ( Alliance Israelite Universelle) kuruluşunun yardımıyla bitirmiştir. Paris’te öğrenim gördüğü zaman zarfında Jö Türkler ile sıcak ilişkiler kurup geliştiriyor. İlgili şahsın bağlantıları o denli derindi ki ABD’nin üç büyükelçisinin İstanbula’ atanmasında etkin rolü vardır. Yurtdışında bulunduğu sürece Kemalizm propagandasını sürdürdü ve o dönemin hükümetleri tarafından Efendi ünvanı verilerek ödüllendirildi. (Efendi ünvanı padişah çocukları için kullanılan bir ünvandır.) Avrupalı geniş çevresi ve iyi derece Fransızcası sebebiyle Lozan Barış görüşmelerine katılmıştır. (Söz konusu iki sebepte geçerli değildir, zira o dönemde Fransızcayı iyi bilen birçok devlet adamı vardır.) 1919 yılında Mısır, Kahire başhahamı oldu. 1944'te Mısır Yahudileri Tarih Araştırmaları Derneği'nin (Société d'Etudes Historiques Juives d'Egypte) yeniden kurulmasına yardım etti ve onursal liderliğini yaptı. Lozan görüşmelerinde çok aktif  bir rol üstlendi. Lozan görüşmelerinde İsmet Paşanın müşavirliğini yapmıştır. Halizhazırda İsmet Paşanın hocası olması hasebiyle Lodr Curzon ile aralarını bulan şahıstır. Ayrıca Hilafetin kaldırılması hususunda İsmet Paşanın ikna olmasını sağlayan da kendisidir. Haim Nahum Amerika’ya gidişinde kendisini Mason karargahında yanında yer alan şu şahıslarda ilgi çekici isimlerdir: Alber Karasu, Nesim Mazliya, dişçi Sami  Könzber (Samuel) ve fotoğrafçı Vaynber’dir. Ortak özellikleri Beneberit Mason locasının üyeleri olmaları ve siyonist olmalarıdır. Koç ailesi ile iddia edilen yakınlığı da incelenmeye değer.

Kalust Sarkis Gülbenkyan; Üsküdar’da doğup Lizbon’da ölen Ermeni işadamı, koleksiyoncu, uluslararası petrol sanayinin gelişmesine katkı sağlamış Jeoloji Mühendisi. İlköğreniminin akabinde  Saint Joseph Fransız Lisesi  ve ardından Marsilya’da Fransızca eğitimi almaya gitmiştir. Gülbenyank birçok öğretim üyesi Nobel Ödülü alan İngiltere’nin en prestijli, İngiliz Parlemantosuna yürüme mesafesinde bulunan, BBC ana binasına komşu olan ve İngiliz kralı IV. George tarafından inşa edilen King’s College’den Jeoloji Mühendisliği eğitimi almıştır. Genç yaşında yaptığı bir Kafkas gezisinde Bakü petrollerini keşfedip önemini kavramıştır. II. Abdulhamid Hana bile Mezapotamya petrolleri hakkında bir rapor hazırlayıp sunabilecek kadar popüler biri olmuştur. Şöhreti bununla da sınırlı kalmayan Gülbenyank Endonazya petrollerini sömürmek üzere  kurulan Hollanda firması olan Shell’in İngilizlerle ortaklık yapmasının ardından firmanın  Royal Dutch Shell olmasında arabulucu rolü oynar. 1898'de Paris ve Londra'daki Osmanlı elçiliklerine mali müşavir tayin edilmesiyle Gülbenkyan aynı zamanda bir Osmanlı memuru sıfatı da edinmiştir. Bu arada İngiliz vatandaşlığını da almıştır. 1910'da Jön Türk hükümeti idaresinde Osmanlı Bankası'na (Austen Henry Layard başkanlığında1856'da kurulan İngiliz sermayeli Bank-ı Osmani (Ottoman Bank) ile 1862 istikrazını üstlenen bir Fransız mali grubunun (Mayer Amschel Rothschild) eşit ortaklığıyla, 1863'te İstanbul'da Bank-ı Osmani-i Şahane adıyla kurulan banka. 2001 yılında Garanti Bankası'na katılmasıyla varlığı sona ermiştir. İlgili bankanın kesinlikle incelenmesi gerekiyor, bir bankanın 1920’li yıllarda kaç ülkede, kaç tane şubesi olabilir? Şu isminde araştırılması ve bilinmesi gerekir; Austen Henry Layard) da danışmanlık yapmaya başlamış, petrol bölgeleri üzerindeki nüfuzunu artırmaya çalışan yeni oyuncu Almanya ile müzakerelerde rol oynamıştır.

Dahası adamın birden talihi parlıyor!. Irak petrollerini işlemek üzere 1912'de Royal Dutch Shell'in % 25, Alman yatırımcıların toplam % 25, Türkiye Milli Bankası 'nın % 35 ve Kalust Gülbenkyan'ın da % 15 hissesine sahip olacağı Turkish Petroleum Company (T.P.C.) kurulmuştur. Dünya devleri arasında petrol gelirlerinin %5 elinde bulundurması sebebiyle 'Mr. Five Percent (Bay Yüzde Beş) lakabını elde ediyor. Ölmezden 13 yıl önce Portekiz Lizbon’a yerleşiyor. Elbette meşhur bir kolaksiyoncu olarak. Bağışladıklarının yanında 6000 parça koleksiyona sahip. Tabi bu parçalar nedir? Nerelerden toplanmıştır? Gelirlerinin bir kısmını kime veya nerelere bağışladığı meçhul. Eleman Londra’da Ermeni kilisesi inşa ettiriyor, Kudüs Ermeni Patriğine yüklü miktarda bağışta bulunuyor ve Genel Ermeni Yardımlaşma Birliğinin başkanlığını yürütüyor ve bir koleksiyoncu olarak ölüyor.

Yukarıda ifade ettiğimiz eksik kalan isimleri yeni bir yazıda yazmak kaydıyla yazımızı burada bitirme niyetindeyim. Diyeceğimiz odur ki; her şahsın, her yapının, her tarikatin, cemaatin, hayır kuruluşlarının bir görünen kısmı mevcut birde gözükmeyen kısmı mevcuttur. Eğer görünen kısım ile görünmeyen arasında herhangi bir farklılık yok ise korkmayalım; yok eğer ciddi farklılıklar var ise oraya bir işaret koymak zorundayız. Geçmişimizi anlamak ve idrakine varmak için geçmiş olayları, şahısların iyi irdelenmesi gerekmektedir. Derin bağlantılı bu yapıları gençlerimizin bilmesi ve ona göre davranış sergilemeleri umuduyla…

 

Rahmet ve bereketle.

NELER SÖYLENDİ?
@
Ahmet Yıldırım

Ahmet Yıldırım

DİĞER YAZILARI Kadın Programları Neden Kaldırılmaz?.. 25-09-2020 06:14 Bir Mücadele İnsanı 15-06-2020 19:25 Corona Morona?* 02-04-2020 08:12 Ademoğlu Ve Haram Lokma * 12-02-2020 09:52 Yönetim, Öteki Ve Madunlaşmak... 12-12-2019 10:07 Güç, Egemenlik Ve Ehlibeyt 08-09-2019 08:56 Panoptikon Mahpusları 25-07-2019 12:12 Muhafazkarlık Artıyor, Hakikat Uzaklaşıyor. 25-06-2019 22:12 Biz Kopya Değiliz. 05-03-2019 12:17 Gerçeğin Sessiz Çığlığı 15-01-2019 17:38 Zamanın Telaş Kurbanları.. 31-10-2018 14:34 Histerik Kişilikler Ve Kerbela 20-09-2018 14:57 Olmadan Ölünmüyor. 09-07-2018 12:20 Bu Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 07-06-2018 11:24 Gençlere Neden Kızıyoruz? 09-04-2018 14:35 Kudüs; Antakya’dır, Kilis’tir, Antep’tir Urfa’dır. 29-03-2018 21:11 Bir Şey Olabildik Mi? 22-02-2018 18:23 Ümmetten Ulusa... 08-01-2018 16:47 İnsanın Tabuları Olmalı. 11-12-2017 15:21 Düşünce Ekmek… 27-10-2017 13:53 Referanduma Dair... 03-10-2017 14:25 Korku Üzerine.... 12-09-2017 07:41 Yeşil Sarıklı Ulu Hocalar! 15-08-2017 22:26 Bize Ne Oluyor? Bizde Ne Ölüyor? 11-07-2017 15:47 Aziz Dostum Ramazan! Göz Aydınlığımız Sen Hoş Geldin... 03-06-2017 09:33 Acıların Çocuğu Muyuz? 22-05-2017 18:30 Modernizm İllüzyonunda Halüsinasyon Görmeden Uyanmak... 10-04-2017 15:01 Dünden Bu Güne Neslin Değişimi. 22-03-2017 13:15 Gerçeklik, Hakikat Ve Doğruluk Üzerine… 22-02-2017 11:30 Geçmişi Anlamak Üzerine; Siyonizm Kralları.. 20-01-2017 21:09 Ölen, Öldüren Kim? Ölen Ne? 16-12-2016 22:38 Merhamet Ölmesin... 08-11-2016 20:18 Gençlerimize Hüseyni Misyonu Tanıtmak. 08-10-2016 09:39 Biz, Siz Arasında Arafta Kalmak. 26-09-2016 12:25 Darbe Sonrası Değerlendirme… 26-08-2016 16:19 Bürokratın Şakirtlik Hevesi.*** 02-08-2016 00:02 Aslına Rücu Et Ey İnsan. 15-07-2016 21:21 Gettolaşıyor muyuz? 01-07-2016 12:41 Bize Ne Oluyor? 21-06-2016 14:08
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
tempobet