Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 08-07-2016 11:50

Medeniyet ve Modernizm Üzerine …..

Medine, ve medeniyet aynı kökten türeyen kelimelerdir. Medine, şehir Medineli, şehirli anlamlarına gelir. Arap toplumunda bedevilerin varlığı dikkate alınırsa şehir, şehirlilik ve medeniyet arasındaki ilişki daha iyi anlaşılır. Medeniyet ve uygarlık genellikle eş anlamlı olarak kullanılır. Medeniyet, bir ülke veya bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat ürünlerinin, bilim ve teknoloji gelişmesinin tamamını ifade eder.

İslam’ın medeniyet anlayışında düşünce, sanat ürünlerinden, bilim ve teknoloji gelişmesinden önce, adalet, ahlak, erdemlilik, yardımlaşma, can, mal, akıl, nesil, din emniyeti ve toplumsal sorumluluk gelir.

İslam ve insanlık tarihinde en mükemmel medeniyet örneği Asr-ı Saadet’te hayata dönüşmüştür. Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar eliyle Medine’de yaşanan bu medeniyet örneği tevhid ve adaletin hayata hakim olması ile gerçekleşmiştir. İşte bu medeniyet örneği Yesrib’i Medine yapmıştır. İnsanlık Medine’de başlayan bu medeniyet projesinde kardeşliğin, adaletin, sevginin yardımlaşmanın, erdemin canlı örneklerine şahit olmuştur.

İslam insanlık ile buluştuğunda dünyada dört medeniyet veya kültür insanoğlunun hayatında yer edinmişti.

1. Bizans (Yunan)

2. İran

3. Hind ve

4. Çin Medeniyetleri.

Bizans ve Yunan medeniyeti bugünkü batı medeniyetinin temelini oluşturur. Elbette batı medeniyeti dünyadaki diğer medeniyetlerden özelliklede İslam medeniyetinden çok etkilenmiştir. Ama Batı medeniyetinin vahiyden uzak ve aklı ve bilimi kutsayan anlayışı medeniyetti, modernizm ile özdeşleştirmiştir.

Aynı medeniyet ikliminde yetişen insanların birbirlerine yakın olduğunu ortak değerlere sahip olduğunu görürüz. Bugün aynı medeniyet havzasından beslenen Avrupa ülkelerinin birbirlerinden bir farkı kalmamış, Avrupa ülkeleri aynı ülkenin farklı şehirleri gibi olmuştur. Bugün bütün Avrupa ülkelerinde genelde ahlak namus aile nerde ise aynı oranda yozlaşmıştır.

İslam medeniyetinin ikliminde yetişen Müslümanlarda ortak değerlere sahiptir. Bir Müslüman İstanbul'dan Kahire'ye, Mekke'ye, Şam'a, Bakü'ye, Tahran'a, Semerkand'a Beyrut’a gitse bu beldelerin hiç birisinde kendini tümüyle yabancı hissetmeyecektir. En azından bir Avrupa ülkesinde hissettiği kadar hissetmeyecektir. Camileri, ezanları, giyim tarzları duaları tanıdık gelecek kendini daha güvende hissedecektir.

Ali Şeriati; Kültür ve yabanilik nedir ve kim medenidir veya moderndir sorularının hatırdan çıkarılmaması gereken önemli sorular olduğunu söyler. Kimin medeni olduğunu söyleye bilmek için medeniyetin esaslarını doğru koymak gerekir.

Medeniyeti değerlendirirken maddi refahı, tüketimi, bilimsel kalkınmayı esas alırsanız medeni kabulünüz ona göre, adaleti, ahlakı, erdemi esas alırsanız medeni kabulünüz ona göre olacaktır.

Günümüzde medeniyet ve modernizm kavramları birbirine karıştırılmakta ve ne yazık ki modernizm, batılılar eliyle, Avrupalı olmayan uluslara medeniyet adı altında empoze edilmektedir. 

Modernizm, bilimci, akılcı, ilerlemeci ve insan merkezcidir. Daha çok üretip daha çok tüketmeyi amaçlayan kapitalist düşüncenin yaygınlaşma aracıdır. Dünyadan haz almak için yaşar, sömürgeler sonrası aydınlanmayla birlikte batıda oluşan entelektüel dönüşümün ortaya çıkardığı dünya görüşünü, hümanizm, dünyevileşme ve demokrasi temeli üzerine yükselen ideolojiyi ifade eder. Sömürge sistemi ile kurduğu maddi refahı kendi üstünlüğünün göstergesi gibi yansıtır.

Modernizm bir anlamda dünyevileşmektir, dünyada haz alarak zevk içinde yaşamaktır. Erdemli davranışlardan yoksun olmaktır. Bilimi kutsayarak makineleşmektir. Batı medeniyeti modernizme evirildiği, modernizmi amaç haline getirdiği için bugün birçok erdemden yoksundur. Bizim Entelektüel ve aydınlarımızın halka modernleşme yoluyla medenileşemeyeceğini anlatması gerekiyor. Gerçek medeniliğinin erdemli olmak olduğunu anlatması gerekiyor.

Avrupa’da Modernleşme süreçleri 19. yüzyılda bilim, 20. yüzyılda demokrasi ile yeni boyutlar kazanmıştır. İslam dünyası bütün bu süreçlerden etkilenmiştir.  Bugün Müslümanlar olarak bizler modernleşmenin kavramları ile konuşuyoruz. Seküler bir bakış açısı ile, bilimi ve demokrasiyi kutsayan bir söylem geliştiriyoruz.

Atasoy Müftüoğlu’nun ifadesi ile Modernleşme süreçleri içerisinde insanlık ruhunu, kalbini yitiriyor. Aklın din karşısında özerkliğini kazanmış olması nedeniyle ruhsal bir boşluk yaşanıyor.  Modernleşme yoluyla insan varlığının yalnızca maddi boyutu iyileştirilmiştir. Modernleşme yoluyla insanlık bir yanda büyük maddi imkanlara sahip olurken bir diğer yanda da bu imkanlardan daha ağır sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Modernleşme maddi anlamda yapıcı bir süreç olarak kendini gösterirken, bir diğer yanda da yıkıcı bir süreç olarak somutlaşmaktadır. Modernleşme tarihi insanlık acılarının sınırsız bir biçimde yükseldiği bir tarihtir.

Modernleşmenin dünyada etkin olması ile dünyada savaşlar artmış, iki dünya savaşında milyonlarca insan ölmüştür. Sömürgecilik ve emperyalizm dünyada yine milyonlarca insanın açlıktan ölmesine sebeb olmuştur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesiminin toplam gelirin yüzde 40'ını aldığını, gelir tablosunun en altında yer alan yüzde 50'lik kesimin ise toplam gelirin ancak yüzde birini aldığı açıklamıştır. İşte bu görüntü modernleşmenin getirdiği zulüm ve haksızlıkları anlamak için yeterlidir.

Bugün dünyanın geliri dünya nüfusunun on belki de elli katına yetecek seviyede iken dünyada bazı insanlar açlıktan ölüyorsa var olan bozukluğu görmek için çok zeki olmak gerekmiyor.

Bu zulüm düzenine alternatif oluşturacak tek düşünce Tevhidi ve adaleti esas alan İslam düşüncesidir. Bu zulüm düzenine alternatif oluşturacak tek medeniyette, adaleti, ahlaki, erdemliliği, yardımlaşmayı, can, mal, akıl, nesil ve din emniyetini esas alan İslam medeniyetidir.

 

 Bu yazı Heybem dergisinin 3. sayısında yayınlandı...

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA