Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 02-05-2016 12:56

İkra

Sayın okuyucum! Bir gün merhum babamın kütüp hanesindeki kitapları tetkik ediyordum. Elmalılı Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kuran Dili, Şehid Seyyid Kutub’un Fi Zilâl-i Kûr’ân, Mevdudi’nin Tefhimul Kûr’ân, Hüseyin Fadlullah’ın Min Vahy’il Kûr’ân ve Alleme Muhammed Tabatabai’nin El Mizan tefsirleri başta olmak üzere Kütübü Sitte (Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tırmizi, Nesai, İbni Mace), Asım Köksal’ın İslâm Tarihi, Ömer Nasuhi Bilmen’in İlmihâl’i ayrıca Mızraklı İlmihâl ve ismini sayamıyacağım yüzlerce eser merhum babamın kütüphanesinde mevcuttu. Kitaplar üzerine merhum babamla uzun uzun konuşurdum. Anlattıklarını ise pür dikkat dinlerdim. Sevgili babam kitaba ve ilme değer veren bir kişiydi. Onu boş otururken pek görmezdim. Tevekkeli kitap okumayı çok seviyordu. Kitap sevgisini bana ve kardeşlerime de aşılamıştı. Onun kütüphanesindeki kitapların hemen hemen hepsini okudum.

Asıl ifade etmek istediğim şu: Merhum babam bir gün elinde bir tomar kitapla geldi. “Bak yeni kitaplar aldım” deyip onları bana uzatırken gözlerinin içi gülüyordu. Sonra birden duraksadı, mütebessim çehresi birden bire gerilmiş masmavi gözleri çakmak çakmak olmuştu. Bazen hışımlı bakışları vardı işte o an öyle bir hâl oldu. Bana dedi ki: “Oğlum siz aslında çok şanslı bir zamanda yaşıyorsunuz. Bizim gençliğimizde ne yazık ki böyle kitaplar yoktu. Ve zaten yasaktı. Biz öyle günler yaşadık ki, evimizde “Elif Ba” kitapçığı bulundurmak bile suçtu. Kûr’ân alfabesi kaldırılmış yerine Latin harfleri getirilmişti. Hadi Latince okulda okuyorduk bari bıraksalardı da camilerde ve evlerimizde “Elif Ba” ile Kûr’ân okumayı öğrenseydik. Din düşmanı laik kafalar bunu bize çok gördü. O günlerde jandarma köylere baskın yapar, “Elif Ba” buldukları evde hane sahibini tartaklayıp döverler ve karakola götürürlerdi. Sonraları nice bedeller ödemeyi göze alarak kitap yazanlarımız oldu. İskilipli Atıf Efendi’yi duymuşsundur! Frenk Mukallitliği isimli bir risale yazdı diye adamı idam ettiler. Üstelik Atatürk’ün devrim yasaları yürürlüğe girmeden o kitabı yazmıştı. Buna rağmen hukuk dışı bir yargılama ile o mazlumu infaz ettiler. Ama artık köprünün altından çok sular geçti, o günler geride kaldı. Şimdi siz çok şanslısınız. Artık istediğiniz kitabı alıp okuyabilirsiniz.”

Merhum babam doğru söylemişti. Bugün okuyabileceğimiz o kadar kitap var ki; ama okuyan çok az. Müzik için klişe bir söz vardır. Asıl bu kitap için söylenmelidir. Kitap gerçekten ruhun gıdasıdır. Gereği gibi faydalanılırsa kitap kişiyi yüce erdemlere götürür. Okumak bilgi ve hikmet edinmektir. Rabbimiz buyuruyor ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer:9) Binaenaleyh, mahşer günü bize “ikra kitabek” (kitabını oku) denmeden önce okumalıyız. Okumalıyız ki, hikmeti, basireti öğrenelim. Faydasız ilimden Rabbimize sığınarak okuyalım, ilim tedris edelim ki, iyi ile kötüyü, faydalı ile zararlıyı birbirinden tefrit edelim. Bir bilge insanın söylediği gibi, “Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır” bunu bilelim. Okumak, ilim tedris etmek aslında Allah’a koşmak gibidir. Şu hâlde, “Fe firru illallah” (Allah’a koşunuz).

 “Allah ve Resûlü sizi hayat bahşeden değerlere davet ettiğinde icabet edin.” (Enfâl:24)

İyi bir kitap insana can veren kan gibidir. Can veren, hayat bahşeden değerlere ancak okumakla, ilimle, bilgi edinmeyle ulaşılır. Şu hâlde okumak bir deva, anlamak ise şifadır. Bir başka ifadeyle kitap imbikten süzülmüş bir hayattır. Okumayan insan ise çabuk bunar. Zira kitapsız yaşamak hayatı karartır, kişiyi kör, sağır ve dilsiz eder. Okumayı sevmeyene dokuz hoca az gelir. Oysa şu bir hakikat ki, hiçbir haz kitap okumak kadar kalıcı olamaz. Okuma zevkini tadan bunu Hindistan hazinelerine değiştirmez. Çünkü okumak bilgi ve hikmet hazinelerine kavuşturur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.a), “İlim mü’minin yitiğidir” diye buyurmaktadır.Bir başka hadis-i şeriflerinde ise, “Beşikten mezara kadar, kadın, erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır” diye buyurmaktadır. Bugün ümmet bireyleri olarak biz bu buyruğun neresindeyiz. İslâm ümmeti darma dağınık ve hercümerç vaziyette. En büyük yitiğimiz insicam ve istikrarımızdır. Kûr’ân-ı Kerim bizlere mükemmel bir medeniyet projesi sunmaktadır. Biz İslâm ümmeti olarak bu projenin neresindeyiz? Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.a) Medine’de tesis ettiği “Asrı Saâdet” örnekliği ve Kûr’ân’ın ifadesiyle “usvetun hasene” (güzel numune) oluşu ortada. Ama biz 2 milyara yakın nüfus potansiyelimizle bir tek İslâm Devleti çatısı altında henüz kardeşliğimizi tesis edemedik. Öncelikli olarak biz buna muhtacız. Bunun ön hazırlığı ise kişilik gelişimidir. Oturmamış kişiliklerle ümmet birlikteliği tesis edilemez.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA