Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 09-10-2015 00:01

Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi…

Mustafa İslamoğlu hocayı yıllardır okur, dinler bir şekilde takip ederim.  1995 yılında Akabe vakfının İslahiye şubesini açtığımızda şahsen tanışmıştık. Tam 20 yıl olmuş. O günden bu yana İstanbul’a nerdeyse her yıl gittim. Her gidişimde de istisnalar hariç, Akabe vakfına mutlaka uğradım.

Kitaplarından, sohbetlerinden, çok istifade ettiğim İslamoğlu hocamın üzerimde çok hakkı vardır. 2000 yılında Akabe vakfının Türkiye’deki tüm şubeleri ile birlikte, İslahiye şubesi de kapansa da Akabe camiası ile gönül bağım hiç kopmadı. Akabe vakfı ile hep irtibat halinde oldum. Kimi konularda farklı düşünsem de bu farklılık Akabe camiasına ve İslamoğlu hocaya olan sevgimde hiçbir azalmaya sebep olmadığı gibi ilişkilerime de zarar vermedi.

İslamoğlu hocayı eleştirenlere hep şunu söyledim Mustafa İslamoğlu Türkiye Müslümanları için bir değerdir ve yıpratılmaması gerekir. Tabi ki herkes gibi eleştirilebilir ama kesinlikle eleştiri adabına riayet edilmeli ve hoca yıpratılmamalıdır.

İslamoğlu hoca denilince benim aklıma öncelikle şu sözler ve anlayışlar gelir;

“Eksende İnsan, Tavırda Denge, Tasarrufta İhtiyaç.”

“Ben tekfirciliği tekfir ettim. Müslüman tekfirci mantıktan ve söylemden uzak durmalıdır.”

“Müslüman süpürücü olamaz. Pirinci içinde taş var diye atmadığı gibi, taşıyla da yemez. İçindeki taşları ayıklayarak pirinci öyle yer.”

“Ehl-i beyt mektebi de, Ehl-i sünnet mektebi de İslam dininin bir parçasıdır. Her iki mektepten de faydalanmalı, hangi mektebe ait olursak olalım,  diğer mektebi dışlamamalıyız.“

“Mezhepçilik, cemaatçilik yapmamalı, mezhebi, dili, ırkı, cemaati ne olursa olsun dünya Müslümanlarının kardeşliğini, vahdetini savunmalıyız.”

“Kudüs davası, ve evrensel İslam birliği Siyonist İsrail’e karşı direniş çizgisi Müslümanlarının öncelikli davasıdır.”

“Ve Müslümanlara kendi aralarındaki farklı düşüncelere anlayışla yaklaşmalı, farklı düşüncelerden dolayı birbirlerini dışlamamalıdır.”

Tüm bu anlayışlar için temel ölçü Allah’ın Kitabı Kuran’dır.

Son günlerde İslamoğlu hoca’ya geleneksel çevreler tarafından anlaşılmaz bir şekilde yoğun bir saldırı kampanyası yürütülüyor. Hoca bu saldırılar karşısında kendini ve fikirlerini savunurken, Kuran İslam’ı söylemi ile birlikte “İndirilmiş din- Uydurulmuş din” tabirlerini kullanmaya başladı.

Elbette farklı İslam yorumlarının konuşulduğu, hatta farklı İslam yorumlarının birbiri ile mücadele içerisine girdikleri dönemlerde farklılıkları ifade edebilmek için İslam’ın önüne veya sonuna bir şey eklemek zorunluluk oluyor. Şehit Ali Şeriati bu mücadeleyi dine karşı dinin mücadelesi olarak ifade etmişti. Şehit Seyyid Kutup yanlış İslam anlayışlarını belirtmek için Amerikancı İslam tabirini, Rahmetli İmam Humeyni, Amerikancı İslam’ın karşısında doğru İslam’ı anlata bilmek için Öz Muhammedi İslam tabirini kullanmıştı.

Kuran İslamı ifadesini esasen yanlış bir tabir değil. İslam’ın en temel kaynağı Kuran olduğuna göre İslam’ı Kuran’la ifade etmekten daha doğal bir şey olamaz. Yalınız Kuran İslam’ı tabirine hadis ve sünnet inkarcıları dört elle sarılıyorlar. Yaşayan Kuran olan Allah resulünü devre dışı bırakarak bir Kuran İslam’ı düşüncesi oluşturulamaz. Zaten İslamoğlu hocada hadis inkarcısı olmadığını söyleye söyleye dilinde tüy bitti. Hocanın yaptığı hadisleri Kuran terazisinde tartmak, zira Allah resulünün Kuran’a aykırı bir şey söylemesi mümkün değil. Ama art niyetli kişiler hocaya bu iftirayı atmaya devam ediyorlar.  

Hadis inkarcılığına meydan vermeden Kuran İslam’ı tabirini elbette kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak “indirilmiş din- uydurulmuş din” söylemi dikkat edilmezse tekfirci bir anlayışa kapı aralar diye endişe ediyorum. Ve bu endişemi bazı örnekler üzerinden paylaşmak istiyorum.

Uydurulmuş din, hadisleri netin eleştirisi yapmaz, Buhari ve Müslim’ü hiçbir tahlile tabi tutmadan ne rivayet edilmişse hepsine inanır dediğimizde, hadis konusunda bizim gibi düşünmeyen herkesi uydurulmuş bir dine inanıyor konumuna düşürmüş oluruz.

Uydurulmuş din bağlıları Peygamberlerin, imamların, şeyhlerin şefaat edeceklerine inanırlar, ama indirilmiş dine inananlar böyle bir şefaat anlayışına inanmazlar dersek, şefaat konusunda farklı düşünen bütün Müslümanları uydurulmuş bir dine inanıyor konumuna düşürmüş oluruz.

Uydurulmuş din mürtedin öldürüleceğine namaz kılmayanın cezalandırılacağına inanırlar dersek, geleneksel fıkhın verilerine inanan herkesi uydurulmuş bir dine inanıyor konumuna düşürmüş oluruz. Vs. örnekleri çoğaltmak mümkün.

Buda tekfirci bir bakış açısını beraberinde getirir. Uydurulmuş bir dine inandıklarını düşündüğümüz insanların doğal olarak Müslüman olup olmadıklarını sorgulamaya başlarız. Ve bu sorgulama uydurulmuş dine inananlar Müslüman değildir hükmünü beraberinde getirir. İşte bu tekfircilik demektir.

Ben İslamoğlu hocanın uydurulmuş din derken bu insanların imanlarını sorgulamadığını ve tekfirci bir bakış açısına sahip olmadığını çok iyi biliyorum. Ama bu söylem kitlelerde böyle bir anlayışı getirecek ve kesinlikle tekfirci bir tavrı doğuracaktır diye düşünüyorum.

Gezdiğim yerlerde katıldığım kimi Kuran halkalarında ne yazık ki bu tekfirci tavrı gördüm. Bu durum bende indirilmiş din uydurulmuş din söyleminin kesinlikle yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşüncesini doğurdu. Bu söylemin yol açacağı tekfirci bakış açısı yeniden hesaplanmalı ve kullanılacaksa bile, tekfirci bakış açısının nasıl engelleneceği düşünülerek öyle kullanılmalıdır.

“8 yıl öncesine kadar nur cemaati müridiydim. Gülen'in kasetlerini dinleyip ağlaşırdık. Kuran ile tanışınca anladım ki; İslam ile alakamız yokmuş. Hurafeci uydurulan dinden ayrılıp Kuran merkezli indirilen dine geçtim.”  Eski bir cemaatçinin bu sözü sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılıyor. Şimdi böyle bir yaklaşım cemaatçileri tekfir etmek değil midir?

Yine sosyal paylaşım sitelerinde sofi çevreler için bolca müşrik ifadesi kullanılıyor. Bu tekfirci bir yaklaşım değil midir? Bize düşen insanların imanını sorgulamak değil, Allah resulünün yaptığı gibi kimseyi kırmadan Kuran ölçüsünde yanlışları dile getirmek olmalı. İnsanların imanları ve amelleri konusunda hüküm verecek olan sadece Allah’tır. 

İslamoğlu hocaya geleneksel çevreler tarafından Şii suçlaması yapılıyor. Hoca bu suçlamaya cevap verirken benden Şii olur mu? Asıl Şia’dan beslenen sizlersiniz üslubu ile cevap veriyor.  Ve şöyle diyor;  “Şii İran'dan beslenenler kim biliyor musunuz? Hz Ali'ye vahiy geldiğine inanan (18. Lem'a), Şia'ya ait Cevşen'i sünnilerin boğazına astıranlar”

Böylesi bir ifade Şii Müslümanları rencide ediyor. Evet bende Şii değilim ama bir Müslüman Ehl-i beyt mektebinden etkilenmiş Şii olmaya karar vermişse ona da saygı duyarım. Bir Müslüman’ın İslam’ın Ehl-i sünnet yorumunu tercih etmesi ne kadar doğalsa İslam’ın Şii yorumunu tercih etmesi o kadar doğaldır.

Dünyadaki 200 milyon üzerindeki Şii Müslüman’ın tercihine saygı duymak ve söylediğimiz sözlerin bu Müslümanları rencide etmemesine dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.

Bediüzzaman hazretlerinin şu ifadesi sanıyorum hocayı Bedüzzaman’ı Hz. Ali’ye vahiy geldiğine inanıyor düşüncesine ulaştırmış. “Hazret-i Cebrail'in, Âlâ Nebiyyina ve Aleyhisselâtü Vesselâm huzur-ı Nebevide getirip Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsm-i Âzam, Hazret-i Ali Radıyallahü Anh’ın kucağına düşmüş. Hazret-i Ali Radıyallahü Anh diyor: "Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâimü's-sema suretinde gördüm Sesini işittim, sayfayı aldım bu isimleri, içinde buldum" (18. Lem’a)” 

Hz. Ali’nin bu sözünü nakletti diye Bediüzzaman Hz. Ali’ye vahiy geldiğine inanıyor demek, sanıyorum doğru olmaz. Elbette İmam Ali’nin böyle bir söz söyleyip söylemediğini bu sözün Kuran’a aykırı olabileceğini, tartışabiliriz. Ama böyle bir söz üzerinden insanlar hakkında imanı sorgulayacak hükümler çıkarmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Kaldı ki söz konusu olan Bediüzzaman gibi kendini ispat etmiş bir alim ve milyonlarca seveni olan bir İslam büyüğü ise daha da hassas olmalıyız diyorum. Aynı şekilde İmam Humeyni, Seyyid Kutup gibi büyüklerimiz içinde bu hassasiyeti göstermeliyiz. Tabi ki ölenler için değil Mustafa İslamoğlu, Atasoy Müftüoğlu gibi yaşayan değerlerimiz içinde aynı hassasiyet gösterilmeli.

Sonuç olarak, hepimiz kendimizi savunurken bir başka Müslüman’ı hatta bir başka insanı, rencide etmemeye özen göstermeliyiz. İndirilmiş din uydurulmuş din söyleminin kesinlikle yeniden değerlendirilmeli bu söylemin tekfirci bir anlayışa yol açması engellenmeli diye düşünüyorum, yanılıyor muyum sizce?  

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA