Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 28-01-2015 22:27

Kuran'da Müslüman

Müslüman kelimesi sözlükte; Teslim olan kimse, Allah’a teslim olan kimse, Allah’ın emirlerini yerine getiren kişi, İslam dininden olan mü’min dindar, doğru haktan ayrılmayan manalarına gelir.(1)

Müslüman;  Allah’ın ve peygamberin emirlerine tam bir teslimiyetle teslim olur. Onların öğretilerinin mesajlarının bütünüyle doğru olduğuna, onlara karşı olan her şeyin yanlış olduğuna gönülden inanır. Bu öğretilere gönülden inanan bir Müslüman attığı her adımda Allah’ın ve peygamberinin rızasını gözetir.  Onlar ne emretmişse yapar.  Böyle bir insan Allah’ın emirlerine uyduğu için asla içinde bir sıkıntı taşımaz.  Allah’ın rızası karşısında bütün sevdiklerine, bütün topluma, bütün dünyaya karşı tavır alabilir. Böyle bir durumda vereceği cevap açıktır. Ben Allah’ın kuluyum başka kimsenin değil.

Evet İslam teslimiyet Müslüman ise teslim olan demektir. Allah’a resulüne ve kitabına teslim olan demektir. Bugün Allah’a ve resulüne inandığını söyleyerek Müslüman olduğu iddiasında bulunan farklı düşüncelerde bir çok insanla karşı karşı yayız.  Peki gerçek Müslüman kimdir? Allah ve resulünün razı olduğu Müslüman kimdir? Herkes kendisinin gerçek Müslüman olduğunu söyleyerek kabul etmediği İslam i düşünceleri mahkum etmeye çalışıyor.

Gerçek Müslüman’ın kim olduğunu anlamanın bir tek yolu vardır. Oda İslam’ın değişmeyen kaynağı olan Kuran’ı ölçü almaktır. Onun için biz Müslüman’ın kim olduğunu Allah’ın kitabından anlamaya çalışacağız

İşte Kuran ayetleri ve işte Müslüman.

Müslüman sadece Allah’a ibadet eden ve sadece Allah’tan yardım dileyendir.(Fatiha;3-4)

Müslüman gaybe, görmediklerine maddi olmayana, fizik ötesi olana Allah’a hesap gününe cennete cehenneme iman edip Allah’ın kendisine  rızık  olarak verdiklerinden  muhtaç olanlara veren  Allah yolunda harcayan, namazı  dosdoğru kılan  ahirete  ise kesin kes inanandır.  (Bakara; 3-4)

Müslüman iman edip iyi davranışta bulunan, kitaba inanan onu hakkıyla okuyan, sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyen, Allah’a saygıdan kalbi ürperen, bir bela ve musibet anında biz Allah’ın kuluyuz Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz diyendir. Allah’a şükredendir. Allah’tan bağışlanma ve rahmet üzere olandır. (Bakara; 25,45,121,156,157,175)

Müslüman iyiliği şu veya bu kavimde, şu veya bu mezhepte, şu veya bu cemaatta aramayan  Şu veya bu şehirde aramayan  ancak  Allah’a  resulüne  ahiret gününe, meleklere kitaba iman edip  yakınlarına yetimlere, yoksullara yolda kalmışlara  dilenenlere, kölelere sevdiği mallardan harcayan  namaz kılan zekat veren söz verdiğinde sözünü yerine getiren sıkıntı hastalık zamanlarında sabreden  insandır.  (Bakara; 177)

Müslüman Allah’tan ve resulünden gelen emirlere işittik ve itaat ettik diyerek o emirlerin gereğini yapandır.  Müslüman iyiliği emredip kötülüğü yasaklayandır.  Müslüman Allah’ın verdiği Müslüman isminden başka isim kabul etmeyip Allah’a sımsıkı sarılandır.  (Bakara; 41, Hacc 77-78 )

Müslüman boş ve faydasız şeylerden yüz çeviren zekatı veren iffetini koruyan, emanete riayet eden, ahdini yerine getiren kötülükten sakınan, Allah’a ortak koşmayan, hesap gününü düşünerek yaptığı işlerin muhasebesini yapan iyilik için koşuşan, iyilik için yarışandır. (Mü’mi’nun  3-5,8,57-61)

Müslüman sabreden dürüst olan Rabbinin huzurunda boyun büken hayra harcayan seher vakitlerinde bağışlanma dileyendir.  Allah’tan Allah’a yarışır gibi korkan ve ancak Müslüman olarak can vermeyi düşünendir.  Aynı dine inanan insanlara kardeşlik bağıyla bağlanan ve onlardan dağılıp ayrılmayandır.  Başkalarına iyiliği emrederken kendi nefsini unutmayandır.   (Al-i imran  17-102-103- Bakara 44)

Müslüman öyle ki sadece bollukta değil darlıkta bile, kendi ihtiyacı varken Allah yolunda harcamaktan geri kalmayan ihtiyaç sahiplerine infak edebilendir. Böylece Allah’ın sevgisini hak edendir.  Allah yolunda her türlü mücadele ve cihadı yapandır.  İslam düşmanlarını dost edinmeyen İslam düşmanları ile mücadelede gevşeklik göstermeyen ve kafirlerin sözlerine uymayan Allah’ın kendine yardım edeceğini bilerek Allah’a dayanıp güvenendir. (Al-i imran  134-142 118-139- 149- 160-)

Müslüman;  malı ve canı ile imtaan edildiğinde sabredendir. İslam düşmanlarının alayı üzücü sözleri, baskı ve zulümleri karşısında yılmayan, ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken,  her vakit Allah’ı anandır. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünen Rabbimiz  sen bunu boşuna yaratmadın diyerek Allah’ı tesbih edendir. (Al-i imran 176, 186,191)

Müslüman;  ölçtüğü zaman dosdoğru ölçen tartıda hile yapmayan, eli sıkı cimri olmayan, büsbütün açık müsrifte olmayandır.  Bilmediği şeyin ardına düşmeyen, dünya hayatının süsüne aldanmayan, zalimlere uymayan, Allah anıldığı zaman kalbi titreyen, yürüyüşüne bile dikkat ederek yeryüzünde kibirli bir şekilde yürümeyendir. (İsra; 29,35-37  Hacc;35)

Mü’min  erkek ve mü’min kadınlar bir birlerinin  velileridirler onlar birbirlerine  iyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar  namazı dosdoğru kılarlar,  zekatı verirler, Allah ve  resulüne  itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir ve hikmet sahibidir. (Tevbe; 71)

Müslüman af edici bağışlayıcıdır.  İyiliği emreder ve cahillerden yüz çevirir.  Şeytanın ve nefsinin vesvesesine düştüğünde Allah’a sığınır ve yanlıştan vazgeçer hatada ısrar etmez. Yalvararak ürpererek sabah akşam Rabbini tesbih ederek tövbe eder.  Allah anıldığı  zaman kalbi titrer. Allah’ın ayetleri okunduğunda imanı artar.  Allah’a dayanır, Allah’a güvenir.  Kafirlerle zalimlerle mücadeleden kaçmaz.  Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederek Allah ve resulüne itaat eder. (A’raf 199,201,205 Enfal  2,15  Yunus; 10,20)

Müslüman; fitnenin zulmün haksızlığın yeryüzünden kalkması, adaletin hakim olması  için mücadele eder. Küfrü zulmü tercih edenler babaları kardeşleri en yakınları bile olsa onları  dost edinmez.  Kınayıcıların kınamasından çekinmeden Allah’ın rızasına göre yaşar, Allah’ı sever, Allah’ta onları sever. Allah yolunda ölür, Allah yolunda öldürür. Allah’tan başkasını dost edinmez. (Tevbe 23,28  Maide; 6,14,54)

Müslüman; adaleti uygulamada titizlik gösterir.  Kendi aleyhine bile olsa adaletten şaşmaz Düşmanlarına karşı bile adildir.  Yeryüzünde tevazu ile yürür.  Zalimlerle beraber olmaz. Allah’ın diniyle alay edenlerle aynı mecliste oturmaz. Namazı hayatı ölümü Allah içindir.  Geceleri secde ederek kıyama durarak geçirir. (Nisa; 135 Maide; 8 Furkan; 63,64 En’am; 68,162  Nisa; 140  )

Müslüman Allah’ın kendisine kulluk ve itaatından dolayı değer verdiğini bilir. Allah’a ibadet eder ona hiçbir şeyi ortak koşmaz. Herkese iyi davranır. Kendini beğenip böbürlenmez. Allah ve resulüne itaat eder, bir hususta anlaşmazlığa düştüğünde onu Allah ve resulüne götürür  ve onların hükmüne içinde  hiçbir sıkıntı duymadan itaat eder. (Furkan; 77  Nisa; 36;59)

Müslüman Allah’ın haram kıldığı cana kıymaz, zina etmez, yalan yere şahitlik etmez, boş işle uğraşmaz.  Allah’ın ayetleri karşısında sağır ve kör davranmaz.  (Furkan  68-72-73)

Müslüman; gözlerini harama bakmaktan sakınır. Kılık kıyafetini, giyimini Allah’ın emrettiği şekilde düzenler. Müslüman kadın yüz el ayak müstesna bütün vücudunu örter. Bunu Allah için yaparak başka hiç kimsenin kılık kıyafetine karışmasına müsaade etmez. Allah’ın dininin hakimiyeti için ve daha fazla insana ulaşması için malı ve canı ile mücadele eder. Ticaret ve alış veriş Müslüman!ı Allah’ı anmaktan alı koymaz.  Başkasının evine izin almadan ve selam vermeden girmez. Müslüman Allah'tan yanadır ve Allah’tan yana olanlarla beraberdir. (Nur; 30,31,37  Nisa; 95 Mücadele 22)

Müslüman malını ve canını Allah’a vererek karşılığında cenneti alıp güzel bir alış veriş yapan insandır. Tevbe eden, ibadet eden, hamd eden secde eden ruku eden oruç tutan, Allah’ın sınırlarını koruyan  Allah’tan korkup doğru olanlarla  beraber olandır. Allah’a ahdini sözünü yerine getirendir.  (Tevbe; 111,112,119  Rad;  20)

Müslüman kötülüğe karşılık iyilik yapan adil olan, akrabaya, yakınlara yardım eden, kötülükten çirkin ve fena işlerden uzak duran, menfaat için sözünden dönmeyen, yeminini bozmayan sadece Allah’a kulluk yapan anaya babaya iyi davranan onların ihtiyarlığında yalınız bırakmayan onlara güzel söz söyleyen  herkese  hakkını verendir. (Nahl; 90-92  İsra;  23,26)

Tüm bu ayetlerden sonra sonuç olarak  şöyle  bağlaya biliriz. 

Müslüman; iyi bir baba, iyi bir evlat,  iyi bir kardeş, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir komşu velhasıl bulunduğu konum neyse onun iyisi olabilendir. Bununda adı iyi bir insan, iyi bir kul demektir.

 


1 Büyük Türkçe Sözlük M. Doğan sh.814

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA