Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 28-01-2015 23:27

Kuran'da Müslüman

Müslüman kelimesi sözlükte; Teslim olan kimse, Allah’a teslim olan kimse, Allah’ın emirlerini yerine getiren kişi, İslam dininden olan mü’min dindar, doğru haktan ayrılmayan manalarına gelir.(1)

Müslüman;  Allah’ın ve peygamberin emirlerine tam bir teslimiyetle teslim olur. Onların öğretilerinin mesajlarının bütünüyle doğru olduğuna, onlara karşı olan her şeyin yanlış olduğuna gönülden inanır. Bu öğretilere gönülden inanan bir Müslüman attığı her adımda Allah’ın ve peygamberinin rızasını gözetir.  Onlar ne emretmişse yapar.  Böyle bir insan Allah’ın emirlerine uyduğu için asla içinde bir sıkıntı taşımaz.  Allah’ın rızası karşısında bütün sevdiklerine, bütün topluma, bütün dünyaya karşı tavır alabilir. Böyle bir durumda vereceği cevap açıktır. Ben Allah’ın kuluyum başka kimsenin değil.

Evet İslam teslimiyet Müslüman ise teslim olan demektir. Allah’a resulüne ve kitabına teslim olan demektir. Bugün Allah’a ve resulüne inandığını söyleyerek Müslüman olduğu iddiasında bulunan farklı düşüncelerde bir çok insanla karşı karşı yayız.  Peki gerçek Müslüman kimdir? Allah ve resulünün razı olduğu Müslüman kimdir? Herkes kendisinin gerçek Müslüman olduğunu söyleyerek kabul etmediği İslam i düşünceleri mahkum etmeye çalışıyor.

Gerçek Müslüman’ın kim olduğunu anlamanın bir tek yolu vardır. Oda İslam’ın değişmeyen kaynağı olan Kuran’ı ölçü almaktır. Onun için biz Müslüman’ın kim olduğunu Allah’ın kitabından anlamaya çalışacağız

İşte Kuran ayetleri ve işte Müslüman.

Müslüman sadece Allah’a ibadet eden ve sadece Allah’tan yardım dileyendir.(Fatiha;3-4)

Müslüman gaybe, görmediklerine maddi olmayana, fizik ötesi olana Allah’a hesap gününe cennete cehenneme iman edip Allah’ın kendisine  rızık  olarak verdiklerinden  muhtaç olanlara veren  Allah yolunda harcayan, namazı  dosdoğru kılan  ahirete  ise kesin kes inanandır.  (Bakara; 3-4)

Müslüman iman edip iyi davranışta bulunan, kitaba inanan onu hakkıyla okuyan, sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyen, Allah’a saygıdan kalbi ürperen, bir bela ve musibet anında biz Allah’ın kuluyuz Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz diyendir. Allah’a şükredendir. Allah’tan bağışlanma ve rahmet üzere olandır. (Bakara; 25,45,121,156,157,175)

Müslüman iyiliği şu veya bu kavimde, şu veya bu mezhepte, şu veya bu cemaatta aramayan  Şu veya bu şehirde aramayan  ancak  Allah’a  resulüne  ahiret gününe, meleklere kitaba iman edip  yakınlarına yetimlere, yoksullara yolda kalmışlara  dilenenlere, kölelere sevdiği mallardan harcayan  namaz kılan zekat veren söz verdiğinde sözünü yerine getiren sıkıntı hastalık zamanlarında sabreden  insandır.  (Bakara; 177)

Müslüman Allah’tan ve resulünden gelen emirlere işittik ve itaat ettik diyerek o emirlerin gereğini yapandır.  Müslüman iyiliği emredip kötülüğü yasaklayandır.  Müslüman Allah’ın verdiği Müslüman isminden başka isim kabul etmeyip Allah’a sımsıkı sarılandır.  (Bakara; 41, Hacc 77-78 )

Müslüman boş ve faydasız şeylerden yüz çeviren zekatı veren iffetini koruyan, emanete riayet eden, ahdini yerine getiren kötülükten sakınan, Allah’a ortak koşmayan, hesap gününü düşünerek yaptığı işlerin muhasebesini yapan iyilik için koşuşan, iyilik için yarışandır. (Mü’mi’nun  3-5,8,57-61)

Müslüman sabreden dürüst olan Rabbinin huzurunda boyun büken hayra harcayan seher vakitlerinde bağışlanma dileyendir.  Allah’tan Allah’a yarışır gibi korkan ve ancak Müslüman olarak can vermeyi düşünendir.  Aynı dine inanan insanlara kardeşlik bağıyla bağlanan ve onlardan dağılıp ayrılmayandır.  Başkalarına iyiliği emrederken kendi nefsini unutmayandır.   (Al-i imran  17-102-103- Bakara 44)

Müslüman öyle ki sadece bollukta değil darlıkta bile, kendi ihtiyacı varken Allah yolunda harcamaktan geri kalmayan ihtiyaç sahiplerine infak edebilendir. Böylece Allah’ın sevgisini hak edendir.  Allah yolunda her türlü mücadele ve cihadı yapandır.  İslam düşmanlarını dost edinmeyen İslam düşmanları ile mücadelede gevşeklik göstermeyen ve kafirlerin sözlerine uymayan Allah’ın kendine yardım edeceğini bilerek Allah’a dayanıp güvenendir. (Al-i imran  134-142 118-139- 149- 160-)

Müslüman;  malı ve canı ile imtaan edildiğinde sabredendir. İslam düşmanlarının alayı üzücü sözleri, baskı ve zulümleri karşısında yılmayan, ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken,  her vakit Allah’ı anandır. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünen Rabbimiz  sen bunu boşuna yaratmadın diyerek Allah’ı tesbih edendir. (Al-i imran 176, 186,191)

Müslüman;  ölçtüğü zaman dosdoğru ölçen tartıda hile yapmayan, eli sıkı cimri olmayan, büsbütün açık müsrifte olmayandır.  Bilmediği şeyin ardına düşmeyen, dünya hayatının süsüne aldanmayan, zalimlere uymayan, Allah anıldığı zaman kalbi titreyen, yürüyüşüne bile dikkat ederek yeryüzünde kibirli bir şekilde yürümeyendir. (İsra; 29,35-37  Hacc;35)

Mü’min  erkek ve mü’min kadınlar bir birlerinin  velileridirler onlar birbirlerine  iyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar  namazı dosdoğru kılarlar,  zekatı verirler, Allah ve  resulüne  itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir ve hikmet sahibidir. (Tevbe; 71)

Müslüman af edici bağışlayıcıdır.  İyiliği emreder ve cahillerden yüz çevirir.  Şeytanın ve nefsinin vesvesesine düştüğünde Allah’a sığınır ve yanlıştan vazgeçer hatada ısrar etmez. Yalvararak ürpererek sabah akşam Rabbini tesbih ederek tövbe eder.  Allah anıldığı  zaman kalbi titrer. Allah’ın ayetleri okunduğunda imanı artar.  Allah’a dayanır, Allah’a güvenir.  Kafirlerle zalimlerle mücadeleden kaçmaz.  Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederek Allah ve resulüne itaat eder. (A’raf 199,201,205 Enfal  2,15  Yunus; 10,20)

Müslüman; fitnenin zulmün haksızlığın yeryüzünden kalkması, adaletin hakim olması  için mücadele eder. Küfrü zulmü tercih edenler babaları kardeşleri en yakınları bile olsa onları  dost edinmez.  Kınayıcıların kınamasından çekinmeden Allah’ın rızasına göre yaşar, Allah’ı sever, Allah’ta onları sever. Allah yolunda ölür, Allah yolunda öldürür. Allah’tan başkasını dost edinmez. (Tevbe 23,28  Maide; 6,14,54)

Müslüman; adaleti uygulamada titizlik gösterir.  Kendi aleyhine bile olsa adaletten şaşmaz Düşmanlarına karşı bile adildir.  Yeryüzünde tevazu ile yürür.  Zalimlerle beraber olmaz. Allah’ın diniyle alay edenlerle aynı mecliste oturmaz. Namazı hayatı ölümü Allah içindir.  Geceleri secde ederek kıyama durarak geçirir. (Nisa; 135 Maide; 8 Furkan; 63,64 En’am; 68,162  Nisa; 140  )

Müslüman Allah’ın kendisine kulluk ve itaatından dolayı değer verdiğini bilir. Allah’a ibadet eder ona hiçbir şeyi ortak koşmaz. Herkese iyi davranır. Kendini beğenip böbürlenmez. Allah ve resulüne itaat eder, bir hususta anlaşmazlığa düştüğünde onu Allah ve resulüne götürür  ve onların hükmüne içinde  hiçbir sıkıntı duymadan itaat eder. (Furkan; 77  Nisa; 36;59)

Müslüman Allah’ın haram kıldığı cana kıymaz, zina etmez, yalan yere şahitlik etmez, boş işle uğraşmaz.  Allah’ın ayetleri karşısında sağır ve kör davranmaz.  (Furkan  68-72-73)

Müslüman; gözlerini harama bakmaktan sakınır. Kılık kıyafetini, giyimini Allah’ın emrettiği şekilde düzenler. Müslüman kadın yüz el ayak müstesna bütün vücudunu örter. Bunu Allah için yaparak başka hiç kimsenin kılık kıyafetine karışmasına müsaade etmez. Allah’ın dininin hakimiyeti için ve daha fazla insana ulaşması için malı ve canı ile mücadele eder. Ticaret ve alış veriş Müslüman!ı Allah’ı anmaktan alı koymaz.  Başkasının evine izin almadan ve selam vermeden girmez. Müslüman Allah'tan yanadır ve Allah’tan yana olanlarla beraberdir. (Nur; 30,31,37  Nisa; 95 Mücadele 22)

Müslüman malını ve canını Allah’a vererek karşılığında cenneti alıp güzel bir alış veriş yapan insandır. Tevbe eden, ibadet eden, hamd eden secde eden ruku eden oruç tutan, Allah’ın sınırlarını koruyan  Allah’tan korkup doğru olanlarla  beraber olandır. Allah’a ahdini sözünü yerine getirendir.  (Tevbe; 111,112,119  Rad;  20)

Müslüman kötülüğe karşılık iyilik yapan adil olan, akrabaya, yakınlara yardım eden, kötülükten çirkin ve fena işlerden uzak duran, menfaat için sözünden dönmeyen, yeminini bozmayan sadece Allah’a kulluk yapan anaya babaya iyi davranan onların ihtiyarlığında yalınız bırakmayan onlara güzel söz söyleyen  herkese  hakkını verendir. (Nahl; 90-92  İsra;  23,26)

Tüm bu ayetlerden sonra sonuç olarak  şöyle  bağlaya biliriz. 

Müslüman; iyi bir baba, iyi bir evlat,  iyi bir kardeş, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir komşu velhasıl bulunduğu konum neyse onun iyisi olabilendir. Bununda adı iyi bir insan, iyi bir kul demektir.

 


1 Büyük Türkçe Sözlük M. Doğan sh.814

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI İslam ve İslamcılık Üzerine… Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek ve Hatalara Karşı Af Edici Olmak... Hz. Ali: Adalet İçin Hilafet  Adaleti Somutlaştırmak, Somutlaşmış Adalet İmam Ali’dir… ‘Baba’ Aşk, Ahlak, Direniş, Sevgi Ve Fedakarlık Dizisi… Ali Şeriati Üzerine… Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? Babalar Günü Üzerine… Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 20 Soruya 20 Cevap… Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… Yusuf’un İmtihanı Züleyha… Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet Doğum Günü ve Ölüm Günü... Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… İmam Ali ve Nefsini Tanımak… Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? Aşk Yolculuğu Kerbela... Kuran’da Sevgi ve Aşk.. Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. Ramazan Ayı Kuran Ayı… İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... İmamı Azam Ebu Hanife… Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… İslami Mücadelede Metot Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu İran Gezi Notları Miraç, Namaz ve Kudüs Aşka ve Sevgiye Dair Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. Kerbela ve Kuran Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… Kudüs, İslahiye Ve İstanbul Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. Bireysellik Ve Bencillik Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim Dostluk Üzerine Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme Kadınlardan Yönetici Olur mu? Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir Annem.... Müslümanların Suriye İmtihanı Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi Bebeğini Özleyen Anne
Advert
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA