Abdurrahman Kılıç
Abdurrahman Kılıç
Giriş Tarihi : 30-09-2014 23:39

Bediüzzaman'ın Al-İ Aba Hadisi Ve Tathir Ayeti Yorumu

Bediüzzaman Said Nursinin R.Aleyh Al-İ Aba Hadisi Ve Tathir Ayeti Yorumu;

 

“ Kardeşim, Al-i Aba hakkındaki cevapsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden yalnız bir tek hikmeti söylenecek. Şöyle ki: Rasul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam giydiği mübarek abasını, Hazret-i Ali(r.a) ve Hazret-i Fatıma (r.a) ve Hazret-i Hasan ve Hüseyn’in (r.a) üstlerine örtmesi ve onlara bu surette,

 

ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهّركم تطهيرا      ayetiyle dua etmesinin esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız, vazife-i risalete taalluk eden bir hikmeti şudur ki:

 

Rasul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, gayb aşina ve istikbal-bin nazar-ı nübüvvetle, otuz kırk sene sonra sahabeler ve tabiinler içinde mühim fitnelere olup kan döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler, abası altında olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş. Hazret-i Ali’yi (r.a.) ümmet nazarında tathir ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyn’i (r.a.) taziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan’ı (r.a.) tebrik etmek ve musalaha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azim faydasını ilan etmek ve Hazret-i Fatıma’nın (r.a.) zürriyetinin Tahir ve müşerref olacaklarını ilan etmek için, o dört şahsa, kendiyle beraber “ Hamse-i Al-i Aba” ünvanını bahşeden o abayı örtmüştür.

 

İşte bu aba ve dua ile, Rasul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Hüseyn’i (r.a.) mesuliyetten ve ittihamdan ve ümmetini onlar hakkında su-i zandan kurtardığı gibi, Hazret-i Hasan’ı (r.a.), yaptığı musalaha ile ümmete ettiği iyiliğini vazife-i risalet noktasında tebrik ediyor ve Hazret-i Fatıma’nın (r.a)  zürriyetinin nesl-i mübareki,alem-i İslamda Ehl-i Beyt ünvanını alarak ali bir şeref kazanacaklarını ve Hazrt-i Fatıma’nın (r.a.)

 

 واني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم “ Onu ve neslini, kovulmuş şeytanın şerrinden korunman için sana ısmarladım.” diyen Hazret-i Meryem’in validesi gibi zürriyetçe çok müşerref olacağını ilan ediyor.”[1]

 [1] Bediüüzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat, Nesil Yay. İstanbul 1966, I. Cilt, sh. 629

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Abdurrahman Kılıç

Abdurrahman Kılıç

DİĞER YAZILARI Bir Tutam Vahdet Bir Tutam Cesaret 19-05-2021 19:00 Şahid Olarak Kudüs Yeter… 14-01-2020 17:19 Esma ül- Hüsna'nın İnsanlara Verilmesi 22-12-2018 23:37 Katar’a Saldıran Arap Basınının ABD Uşaklığı Ve Çağrıştırdıkları, 17-08-2018 16:38 Vakıa Suresi 78. Ayetini Doğru Anlamak.... 21-02-2018 22:04 İnsan Suresi 29 ve 30 Ayetler…. 08-03-2017 20:46 Bediüzzaman’dan hareketle Kudretin Eşyaya Taalluku.. 05-01-2017 10:45 Esma- ül Hüsna Ve Kullanımı 21-05-2016 20:55 Bediüzzaman Ontolojisi Allah’ın (c.c.) Zatı 01-05-2016 22:41 Bediüzzaman Ontolojisi Allah 29-02-2016 07:02 Bediüzzaman Ontolojisi Varlık 31-01-2016 17:39 Bediüzzaman’ın Bilgi Kategorisi 23-12-2015 23:48 Bediüzzaman’ın bilgi anlayışında; İnsanın Bilgi Araçları 30-11-2015 13:10 Bediüzzamanın (R.Aleyh) Bilgi Anlayışı. 02-11-2015 16:13 Risaleler Niçin Ve Nasıl Okunmalı 03-02-2015 20:06 Belagat Ve İ’rab Çerçevesinde Besmelenin Anlamı 28-11-2014 22:41 Risalelerde Hz. Ali, Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin ( R.A.) Dönemleri 28-10-2014 23:26 Bediüzzaman'ın Al-İ Aba Hadisi Ve Tathir Ayeti Yorumu 30-09-2014 23:39 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları -2- 03-09-2014 23:16 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları 12-08-2014 19:54 Kur’an- ı Kerim Nasıl Okunmalı 03-07-2014 12:17 Risalelerde Hz. Ali’nin (r.a.) Halifelik Dönemi 17-03-2014 23:00 Bediüzzaman’a (R.Aleyh) Göre Hz. Ali (r.a.) 17-02-2014 16:02 Bediüzzaman (R.Aleyh) Gözüyle Şiiliğin Kaynağı 05-01-2014 23:05 İhtilaflara Bakışaçısı 28-12-2013 10:57
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA