Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 19-09-2014 17:18

İslami Hareketler Üzerine

İslami hareket’i Müslümanların dünyayı İslami değerlere göre dönüştürme çabası olarak tarif edebiliriz. Bu tanım modern zamanlarda İslami değerleri topluma hakim kılma çabalarının ortak adıdır.

Bu genel tariften yola çıkarak, bu amaca matuf Müslümanların yaptığı tüm çalışmalar İslami hareket olarak adlandırılabilir. Bu bağlamda her Müslümanın kendi şart ve imkanları dahilinde İslami hareketin içinde bulunması bir zorunluluktur. Zira İslam fert olarak yaşanacak bir “bireysel Müslümanlık” dini değildir. İslam Müslüman bireylerin İslami hareket içinde yer almasını emr eder.

İslami Hareket’in teorisi ve pratiği İslam’ın temel kaynaklarına dayanmak zorundadır. Harekete tabi olanlar da bu konuda sorumludur.

Bir şahsın sakallı olması, namaz kılması, başını örtmesi onun İslam’ı bildiği ve gerek anlamda yaşadığı anlamına gelmediği gibi. Bir hareketin isminde İslami bir kavramın geçmesi de onu İslami hareket yapmaz, zira adından da anlaşıldığı üzere bir çabanın islami olabilmesi için İslami ölçülere uygun pratikler gerçekleştirmesi gerekir.

İslami kavramları hareket ismi olarak kullanan bazı karanlık yapılar, kendilerini “mutlak doğru” gibi gösterme çabası içine girebiliyor. Bu yapılar, Müslüman bireylerin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması, yeterince okumaması sağlıklı ve güvenilir bir enformasyon ağının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı, İslami kavramları ön plana çıkararak, isim üzerinden bir algı oluşturarak yaptıkları her şeyi İslami gibi gösterilmektedir. Maalesef etki altına aldıkları taraftarları ve diğer Müslüman kalabalıklar bunlara inanarak bunların İslami hareket olduğuna inanmaktadır.

İslami kavramlar kullanılarak yapılan örgütlenmeler beraberinde bu “kavramları itibarsızlaştırma” tehlikesini de getirmektedirler. Onlar kendilerine yapılan olumsuz eleştirileri sanki o kavram üzerinden İslam’a yapılmış, İslam karşıtları ise onların yaptıklarını sanki İslam emrediyormuş gibi yansıtarak o kavramı ve “İslam’ı itibarsızlaştırma” çabasına girmektedir.

Aynı zamanda bu yapılara dönük eleştiriler, verilen bilgiler ve haberler de çok rahat bir şekilde oluşturulan algılar üzerinden yalanlanabilmekte hatta iftira ve karalama gibi gösterilebilmektedir.

Örneğin İslam devleti ismini kullanan bir yapıya dönük olumlu ya da olumsuz bir söz söylendiğinde bu söz İslam’a ya da İslam devletine söylenmiş gibi lanse ediliyor.

Son zamanlarda Müslümanlar Kur ’ani olan birçok kavramı kullanmaya çekinir oldular, çünkü bu kavramlar bazı gruplar tarafından kullanılarak olumsuz algılar oluşturulmuş ve itibarsızlaştırılmış durumdadır.

Gerçek İslami hareketler ve eli kalem tutan Müslümanlar bu durumu sorgulamalı ve bu kavramları asli anlamlarına döndürme konusunda bir çaba içerisine girmelidirler.

Bağımsız ve tarafsız yazarlar ve yayın organları hakikati ortaya çıkarma, yapılanları sorgulama ile ilgili bir çaba içerisine girdiğinde örgütlü bu yapılar tarafından baskı altına alınarak, telefon, faks, mail ve sosyal medya üzerinden protesto kılıfı adı altında tehdit ve ajitasyon yolu ile sindiriliyor. Eğer bir yazı ve haber yayınlamış ise geri adım atması ve bu kadar insanın tepkisini azaltması için taleplerde bulunuyorlar. Bu gerçekleştiği takdirde, taraftarlarına ve kamuoyuna bakın geri adım attırdık, özür dilettirdik, söylediklerinin yalan ve iftira olduğunu kabul etti diyerek olayı kendi lehlerine çevirmektedirler.

Yazar, çizer ve haber kanalları uzakta, başka devletlerde gerçekleşen durumları rahatlıkla yazıp çizip konuşurken kendi toplumlarında ki çarpıklıkları bu sebeplerden dolayı dile getirmeye çekinmekte hatta korkmaktadırlar.

Zira İslami görüntülü ama İslami olup olmadıkları tartışılır olan bu yapılar. Pratikte ortaya koyduklarını savunamamakta hatta kendi tabanları ve toplumdan da gizleme çabası içerisinde olmaktadırlar. Oysa “İslami bir hareket, kendisine yapılan eleştirileri ve kendisi hakkında yazılan ve konuşulanları rahatlıkla ve öz güvenle cevaplamalı doğrusunu ortaya koyabilmelidir”

Bunlardan yola çıkarak ismi ne olursa olsun kendisini İslami hareket olarak gören, amacı toplumu İslami değerler doğrultusunda değiştirmek olan yapıların, Kur’an ve sünnet çerçevesinde bir düşünce, yapılanma ve eylem ortaya koymaları gerekir. Bunu da açık, net ve anlaşılır bir biçimde herkese açık bir şekilde deklere ve pratize etmelidirler. Buna rağmen ortaya koydukları “Kur’an ve sünnet ’in kendisi değil, onların Kur’an ve sünnet’ten anladıklarıdır” Ortaya koydukları pratikler de “mutlak doğrular değil, onların doğrularıdır” Kendilerine yöneltilen muhalif veya eleştirel yaklaşımları ise Kur’an ve sünnet çerçevesinde cevaplayabilmelidir.

Aksi bir durumda İslami olma iddiaları tartışılacak ve eninde sonunda hakikatler açığa çıkacaktır.

Vesselam.

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA