Abdurrahman Kılıç
Abdurrahman Kılıç
Giriş Tarihi : 03-09-2014 23:16

Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları -2-

Bediüzzaman (r.aleyh) Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehl-i beyte genel ilgisinden sonra torunlarına özel ilgisine geçer.

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın Hazreti Hasan ve Hazret-i Hüseyin’e (r.a.) özel ilgi ve sevgisini sorgular ve sevginin kaynağını anlamaya çalışır. Bu sevgi ve ilgiyi risalet görevinin bir sonucu olarak açıklar.

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi, cüzi maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi, cüzi maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz’i madde, külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azimenin hesabına, onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş.

Mesela, Rasul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Hazret-i Hasan ve Hüseyne karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet-i azime, yalnız cibilli şefkat ve hiss-i karabetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nuranisinin bir ucu ve veraset-i Nebebiyyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fihristesi cihetiyledir.

Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Hazret-i Hasan’ı (r.a.) kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazret-i Hasan’dan (r.a.) teselsül eden nurani nesl-i mübarekinden, Gavs-ı  Azam olan Şah-ı Geylani gibi pek çok mehdi-misal verese-i nübüvvet ve hamale-i şeriat-ı Ahmediye (a.s.m.) olan zatların hesabına Hazret-i Hasanın başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kudsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike alamet olarak, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) başını öpmüş.

Hem Hazret-i Hüseyin’e (r.a.) karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, hazret-i Hüseyin’in (r.a.) silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynelabidin, Cafer-i sadık gibi eimme-i alişan ve hakiki verese-i Nebeviye gibi çok mehdi-misal zevat-ı nuraniyenin namına ve din-i İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir.

… elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyn’in (r.anhuma) arkalarında teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazret-i Hasan’ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylani’nin hisse-i azimesi var.”[1]

    

 [1] Bediüüzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat, Nesil Yay. İstanbul 1966, I. Cilt, sh. 587

NELER SÖYLENDİ?
@
Abdurrahman Kılıç

Abdurrahman Kılıç

DİĞER YAZILARI Bir Tutam Vahdet Bir Tutam Cesaret 19-05-2021 19:00 Şahid Olarak Kudüs Yeter… 14-01-2020 17:19 Esma ül- Hüsna'nın İnsanlara Verilmesi 22-12-2018 23:37 Katar’a Saldıran Arap Basınının ABD Uşaklığı Ve Çağrıştırdıkları, 17-08-2018 16:38 Vakıa Suresi 78. Ayetini Doğru Anlamak.... 21-02-2018 22:04 İnsan Suresi 29 ve 30 Ayetler…. 08-03-2017 20:46 Bediüzzaman’dan hareketle Kudretin Eşyaya Taalluku.. 05-01-2017 10:45 Esma- ül Hüsna Ve Kullanımı 21-05-2016 20:55 Bediüzzaman Ontolojisi Allah’ın (c.c.) Zatı 01-05-2016 22:41 Bediüzzaman Ontolojisi Allah 29-02-2016 07:02 Bediüzzaman Ontolojisi Varlık 31-01-2016 17:39 Bediüzzaman’ın Bilgi Kategorisi 23-12-2015 23:48 Bediüzzaman’ın bilgi anlayışında; İnsanın Bilgi Araçları 30-11-2015 13:10 Bediüzzamanın (R.Aleyh) Bilgi Anlayışı. 02-11-2015 16:13 Risaleler Niçin Ve Nasıl Okunmalı 03-02-2015 20:06 Belagat Ve İ’rab Çerçevesinde Besmelenin Anlamı 28-11-2014 22:41 Risalelerde Hz. Ali, Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin ( R.A.) Dönemleri 28-10-2014 23:26 Bediüzzaman'ın Al-İ Aba Hadisi Ve Tathir Ayeti Yorumu 30-09-2014 23:39 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları -2- 03-09-2014 23:16 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları 12-08-2014 19:54 Kur’an- ı Kerim Nasıl Okunmalı 03-07-2014 12:17 Risalelerde Hz. Ali’nin (r.a.) Halifelik Dönemi 17-03-2014 23:00 Bediüzzaman’a (R.Aleyh) Göre Hz. Ali (r.a.) 17-02-2014 16:02 Bediüzzaman (R.Aleyh) Gözüyle Şiiliğin Kaynağı 05-01-2014 23:05 İhtilaflara Bakışaçısı 28-12-2013 10:57
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA