Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 11-08-2014 23:12

Birlikte İş Yapmak Üzerine…

 “Birlikten kuvvet doğar” ve “Nerede çokluk orada yokluk” diye bir biriyle çelişkili duran iki söz vardır. Aslında bu sözler bir biri ile çelişmez, çünkü birlik ile çokluk eş anlamlı değil benzer fakat farklı anlamlı iki kelimedir.

Birliğin söz konusu olduğu yerde düzen, amaç, hedef vardır. Çokluk ise sadece sayının fazla olduğu anlamına gelir. “Birlikte iş yapılmasından” söz edilir ama “çoklukla iş yapılmasından” söz edilmez örneğin. Birlikte bir iş yapıldığı zaman hangi işin, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapıldığı bellidir.

“Sayıca çok olduğumuz halde niye zayıfız, dünyada bir milyon beş yüz bin Müslüman olmasına rağmen niye az sayıdaki Siyonistler bize zulmedebiliyor, %99’u Müslüman bir ülkede niye Müslümanlar ikinci sınıf, halen eziliyor?” gibi soruları sık sık duyarız.

Bu soruların cevabı çok basit “Biz çoğuz ama birlik değiliz.”

Birlikte bir nizam, bir hiyerarşi vardır. Çoklukta ise fazlalıktan dolayı karmaşa, düzensizlik vardır. “Çokluk birlik içinde hareket ederse bir anlam kazanır.”

Filistin meselesi ile ilgili son günlerde birlikte yaptığımız çalışmalar bunun en güzel örneğidir. Birbirinden bağımsız, farklı hatta birçoğu birbirine zıt grupları (*) ve STK’ları bir araya getirerek ortak bir amaç için eylemler yapıyoruz.

Sorumlular bir araya geliyor, tertip komiteleri oluşuyor, yapılacak işler belirleniyor, bu işleri kimlerin ve nasıl yapacağı birlikte kararlaştırılıyor ve yapılıyor.

Organizasyon aşamasında ciddi bir sorun yaşanmıyor çünkü uyumlu bir çalışma ve iletişim ortamı var. Eylem esnasında ise çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bunun en önemli sebebi organizasyona katılan gruplara mensup fertlerin birbirine olan bakış açısı ve usul bilmemesi. Sorumlu şahıslar bir birlerine tahammül edebilirken, tabandaki fertler aynı hassasiyeti gösteremeyebiliyorlar. Bunun bir diğer sebebi de organizasyonda görev alan sorumluların diğer grupların fertleri tarafından tanınmadığı için ciddiye alınmamasıdır.

Sorunsuz bir iş, bir eylem olmayacağına göre yaşanan sorunlara rağmen birlikte iş yapmanın bereketli olduğunu düşünüyorum. Birçok grup ve STK yalnız başına yapsa daha fazla insan toplar ve belki de yaptığı eylem daha çok gündeme gelebilir. Ancak temelde aynı davayı savunan, aynı inanç etrafında kümelenen, dertleri aynı olan Müslüman grupların bir biriyle kaynaşması, birbirini tanıması ve en önemlisi de “Ortak Sorunlarına Ortak Tepki” göstermesi başlı başına bir kazanımdır.

Birlikte iş yapmanın bir güzelliği de karşılıklı husumet içerisinde olan grupların sorumluları ve tabanlarının direk temas kurabilmeleridir. Bu temas kalplerin birbirine yakınlaşmasına vesile olmaktadır.

Ayrıca Müslüman gruplar ve STK’lar birlikte iş tutunca bu kez başka kesimler ile de ortak sorunlar çerçevesinde iş tutulması lazım anlayışı gelişiyor. Örneğin “Filistin meselesi” sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesidir. Orada masum bir halkın Siyonist hedefler uğruna yok edilmesi söz konusu, buna her vicdan sahibi itiraz eder. Dolayısı ile diğer kesimlerle bu ve benzeri konularda birlikte iş yapma adına diyalog çalışmaları başlatmalıyız, sözü daha gür çıkmaya başlıyor.

Bu yapılabilir ise toplumsal barış, birlikte yaşama bilinci, birbirini anlama, tanıma ve tahammül etme anlayışı gelişecektir. Bizim toplum olarak “Yumuşak karnımız” olan bu durum ortadan kalkacaktır. Bu vesile ile İslami gruplara yeni tebliğ alanları da açılmış olacaktır…

Vesselam.

(*) Grup kelimesini bilinçli kullanıyorum, cemaat kelimesini kullanmıyorum. Çünkü cemaat tüm Müslümanları kapsar. Birden çok cemaat olmaz, Müslümanlar tek bir cemaattir. Gruplar İslam cemaatinin parçalarıdır.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA