Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 31-03-2014 07:56

Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu

20. Yüzyılın başından itibaren özellikle Osmanlının dağılmasından sonra, İslam’ın hayat alanından silindiği, İslami dünya görüşünün çağdaş dünyada yaşayamayacağı. İslam dininin gerici bir din olduğu, orta çağ karanlığında kaldığı gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir. Bu algıyı bir gerçekmiş gibi gösterip insanımız gayri İslami bir hayat yaşamaya teşvik edilmiştir.

 

Bunun karşısında gerek İslam ulaması, gerekse Müslüman aydın bireysel ve örgütlü bir çaba içerisine girmiştir. Bu algının doğru olmadığını, İslam’ın çağlar üstü bir din olduğunu, dinamik yapısıyla tarihin her dönemine hitap ettiğini, her dönemin sorunlarına en doğru çözümü İslam’ın getirdiğini, İnsan tabiatına en uygun hayat nizamının İslam olduğunu söyleye gelmişlerdir.

 

Bu çabalar neticesinde İslam dünyasının her yerinde ve ülkemizde ağır bedeller ödemeyi göze almış Müslümanlar, bu uğurda çalışanlara kucak açmıştır.

 

Fethullah Gülen cemaati ve AK Parti de bu bağlamda değerlendirilmiş, milletimiz cemaate ve partiye bu endişeyle sahip çıkmıştır. Cemaate çocuklarımıza laik eğitim sistemi içinde hiç değilse ahlaki ve İslami değerleri de verir, sistemin zararlı etkilerinden korur diye destek olmuştur. Onların açtığı okullara ve dershanelere çocuklarını göndermiş, bununla yetinmeyip yurt içinde ve dışında okullar açsın diye adeta seferber olmuştur. Cemaatin çıkardığı dergi ve gazeteleri okuma yazma bilmeyen Müslümanlar bile abone olmak suretiyle desteklemiş. Ailesi karşı çıktığı için evine gelmesini istemeyen insanlar bile parasını verip başkalarına göndermiştir. Her anlayıştan Müslüman kendi grubuna, tarikatına vermediği desteği bu cemaate vermiştir. Onları bir ümit ve özlem kapısı olarak görmüş yaptığı hataları bile hoş karşılayabilmiştir. Onlara en mesafeli duran insanlar bile biz bunların anlayışına güvenmiyoruz ama yaptıklarını da inkar edemeyiz diyerek dolaylı desteklerini esirgememişlerdir.

 

Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıkan AK Partiyi bağrına basmış, İslami kimliğini ve söylemini daha açık ve yüksek perdeden haykıran Necmettin Erbakan’a bile vermediği desteği bu partiye vermiştir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, millete daha samimi ve inandırıcı gelmiştir. Kullandığı siyasi dil ve argüman millet tarafından benimsenmiş, İslami endişesi olan insanların tamamına yakını bu partiye destek olmuş dünya siyaset tarihine girebilecek bir destekle, Türkiye tarihine damga vurmasına vesile olmuştur.

 

Geldiğimiz noktada cemaat ve parti bir birine savaş açmış bu güne kadar kol kola, omuz omuza, yan yana görülen bu iki Müslüman yapı karşı karşıya gelmiş, milletin bu güne kadar alışık olmadığı üslup ve yöntemlerle bir birilerini yok etme çabasına girmiş durumdalar.

 

Parti cemaati vatan haini, yabancı ajanların kullandığı bir yapı, şer şebekesi, İslam’ı Müslümanları uyuşturmak için silah gibi kullanan bir örgüt, Müslümanlardan topladığı parayı kafir şer güçleri güçlendirmek için kullanan, İslam topraklarını işgal eden ABD ve İsrail gibi devletlerle iş birliği içinde olan, Müslümanlar arasında fitne çıkaran, Müslümanalar ile değil Vatikan’la iş birliğine giden bir cemaat olarak tanımlıyor.

 

Cemaat ise partiyi hırsız, mal mülk biriktirmek için her türlü haksızlığı yapan, diktatör, hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir parti olarak tanımlıyor.

 

Bu kavgada kullanılan argümanlar, İslami endişeyle parti ya da cemaat kurma yoluyla toplumu İslamileştirme endişesinde olan insanların temiz olmadığı algısı oluşturmaktadır.

 

Toplumu dönüştürmek için çalışan aydın, alim ve grupların bu kavgada nerede durdukları ve hangi mantıkla hareket ettikleri oldukça önemlidir.

 

Olayları sağlıklı bir şekilde tahlil ederek, sahih ve Kur ’ani bir metot izleyerek İslam ve Müslümanlar hakkında oluşturulmak istenen algıyı tersine çevirmelidirler.

 

İslam’a hizmet ve İslami toplum ancak İslami bir metotla oluşturulabilir, batıl yollarla, kafir ve müşriklerin desteği ile onlarla işbirliğine gidilerek İslami bir toplum oluşturma hevesi boş ve batıl bir hevestir. Aynı şekilde, İslami bir ahlak anlayışından yoksun insanların, İslami bir toplum modeli oluşturamayacağı bir hakikat olarak önümüzdedir. İslami hareket metodu yeniden gündeme getirilimeli, Bu amaçla yazılmış kitaplar, ve ortaya koyulmuş pratikler tekrar gündeme alınmalı. Sahih bir İslami hareket oluşturmak için kafa yorulmalıdır. Kur ‘an ve sünnete uygun İslami hareket metodu teorik ve pratik olarak ortaya koyulmalıdır.

Vesselam 

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA