İbrahim Eser
İbrahim Eser
Giriş Tarihi : 17-05-2022 06:54

Alemlere Rahmet Kılınan Allah Resulü…

O'nun ahlakı Kur'an

O, bir nebiyyi ahir zaman

O, hilkatin fatihası

O, nübüvettin hatimesi

O, Resulü kibriya

O, hatemül enbiya

O, hilkat ve fıtratta çok güzel, iman, ibadet ve ahlaken en mükemmel insan.

O, İnsanlığın örnek sembolü olan alemlerin rahmet peygamberi.

O, sevginin, şefkatin, merhametin, iyiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin ve güzel ahlakın önderi.

O, insanlığın yegane önderi olan ilahi vahyin mihveri, Kur'an'ın tebliğcisi, ahiretin habercisi.

O, İlmini ve ahlakını Kur'an'dan alan usvetun hasene dediğimiz her yönüyle örnek bir insan.

O, feraseti geniş, basireti açık, dirayeti derin bir insan.

O, ilim, irfan, hikmet ve marifet ehli bir insan…

O, Allah'ın övüp yarattığı, insanlığa rehber yaptığı, O'na itaatı kendisine itaata denk saydığı, O'nu sevmeyi kendisini sevmek diye nitelendirdiği büyük bir peygamber.

O, medeniyet tasavvurumuzun üç ilkesi olan, akl-ı selime, kalb-i selime ve zevk-i selime yani, düşünmeye, hissetmeye ve inşa etme noktasında engin bir ufka sahip, çok akıllı, çok zeki ve bilgili bir insan.     

O, Dünya görüşü, yaşam tarzı ve hayat felsefesi bütüncül bir Kur'an ahlakıyla mücehhez kılan, mutahhar, münevver ve mümtaz olan bir Resul…

Uğruna canlarımız feda ey Nebi…

Yüce Rabbimiz Ahzab Sûresi 21. Ayette,

“Andolsun Resûlullahʼta sizin için, Allâhʼa ve âhirete kavuşmayı umanlar ve Allâhʼı çokça zikredenler için bir üsve-i hasene (güzel bir örnek, örnek bir karakter/şahsiyet) vardır" buyuruyor.

İlimde zirveydi, çok donanımlı, derin bilgi birikimine haizdi. Rasihundu yani. Buna rağmen bilgisini, ilmini, irfan ve hikmetini para kazanmak adına kullanmadı.

İlmini, bilgisini kitaplara dökmedi. Paraya dönüştürmedi.

Para kazanmak adına gazete köşelerinde makale, dergi sayfalarında deneme yazmadı.

Evet para kazanma adına tv programları yapmadı.

Radyolarda sohbetler düzenlemedi.

Konferanslar, seminerler, sempozyumlar vermedi.

Para kazanmak adına kimseye sohbetlere gitmedi.

Düğünlerde, cenazelerde para karşılığı kimseye dini anlatmadı, sohbetler yapmadı.

Bildiklerini insanlarla karşılıksız paylaştı. Ne yaptıysa Allah için yaptı. Allah için konuştu, Allah için anlattı. Benim ecrimi Rabbim verir dedi. Mükafatını sadece ve sadece Rabbinden bildi. O'ndan bekledi. Kitaplar yazmadı. Kimseye para karşılığı satmadı.

Sebe Suresi 47. Ayette yüce Rabbimiz, (Rasûlüm, onlara) de ki: “(Tebliğimden dolayı) sizden bir ücret istemedim; ücret sizin olsun. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir. O, her şeye (bütün yaptıklarınıza) şahiddir” buyurmaktadır.

Yunus Suresi 72. Ayette ise: "Size yaptığım tebliğden yüz çevirir, güç ve iktidarınızı kullanarak halkı istediğiniz istikamette yönlendirirseniz Allah’ın azâbından kurtulamazsınız. Benim, sizden tebliğ görevime karşılık sizi güç durumda bırakacak bir ücret istemediğimi bilin. Benim mükâfatımı yalnızca Allah verir. Bana, İslâm’ı yaşayan müslümanlardan olmam emrolundu" demişti.

Yüce Rabbimiz Yasin Suresi 21. Ayette, "Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar" buyuruyor. Yani, sizden herhangi bir dünyevî karşılık beklemeyen ve insanın yaratılış özelliklerine tam uygun dinleri ve sahip oldukları tertemiz ahlâkları ile dosdoğru yolu izleyen bu insanlara uyun da, dünyada ve âhirette kurtuluşa eresiniz!

Allah’ın dinini tebliğ, davet ve irşad edenler bu elçilerin sahip olduğu nitellikleri taşımaları gerekiyor. Aksi takdirde insanları İslâma dâvet edenlerin sözleri ve davranışları bu anlamda etkili olmaz. Tesirli olması için, söylemlerin eylemlerle örtüşür tarzda ilâhî ölçülere uygun olması gerekir. Hem de bu iş karşılığında herhangi bir dünyalık beklememelidirler.

Tarih boyunca, bu özellikleri taşımayan hiçbir dâvetçi başarıya ulaşamamıştır.

Salat-ü selam, tahiyyat-ü ikram, her türlü ihtiram O'na, O'nun ailesine, aline, ahbabına, ashabına ve etbaına olsun...

NELER SÖYLENDİ?
@
Sinan tetwani 1 ay önce
Kaleminize yüreğinize sağlık .

Allah razı olsun

Çok güzel ve sade bir şekilde anlatmışsınız

Ne kadar anlatsa az gelir

Resul’ü anlamak onu tanımak izinden gitmek ne güzel bir hayat

Dünya hayatı bir eğlenceden ibaret

Dünya bir handır gelen misafirdir

Misafir yolcudur kalmaz handa

Yolculuk rehberi doğru olmayanın way haline

Allah Resul’ü örnek alan kullarından eylesin

Yolculuğumuzu mübarek eylesin

Canımızı müslüman olarak alsın

Selam ve dua ileAdvert
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA