Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 13-12-2021 10:01

Adaleti Somutlaştırmak, Somutlaşmış Adalet İmam Ali’dir…

İslam’ın esası tevhit ve adalettir. Ben Müslümanların insanlığa vereceği en büyük mesajın adalet olduğuna inanıyorum.

Rahmetli bilge kral Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi: “Düşmanlarımıza bir tek borcumuz var o da ADALET”  İslam düşmanlarına bile adalet götüren haksızlık yapmayan, her türlü haksızlığa karşı olan, bir dinin bir nizamın adıdır. Yani İslam düşmanı bile olsanız adaletten başka bir şeyle karşılaşmaz suç işlemedikçe cezalandırılmazsınız. Cezanızda suçunuz ölçüsünde olur.

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 90).

"Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun….." (Mâide, 8).

"Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…..." (Nisâ, 135)

Bu ayetler Müslüman’a kesin olarak adaleti emrederken, adaletin ölçüsünü de, emaneti ehline vermek, sevdiğine torpil yapmamak, düşmanına haksızlık yapmamak olarak ortaya koyar. Bu evrensel ilkeler hayata geçirilebilirse ancak o zaman adalet gerçek anlamda sağlanmış olur.

Ancak zordur adil olmak. Çünkü insanoğlu güç ve iktidara, dünya menfaatlerine, makama paraya sahip olmak ister. Bu konuda çokta hırslıdır, sahip olmak istediği paranın gücün sınırı da yoktur hep daha fazlasını ister.

İlahi vahiy, insanoğlunun bu hırslarını terbiye etmekte insanoğluna mutlak gücün Allah’a ait olduğunu, gerçek mülk sahibinin Allah olduğunu hatırlatmakta ve insana adaleti ve iyiliği emretmektedir.

Allah’ın iyilik emrini yerine getirmekte zorluk çekmeyen insanoğlu söz konusu adalet olunca ne yazık ki tarih boyunca çokta başarılı olamamış, adaleti ihmal etmiş, adaletsizlik kendine yapılmadıkça adaletsizlikten rahatsız olmadığı gibi güç ve iktidar sahibi olduğunda adaletsizlik yapmaktan çekinmemiştir.

Onun için Victor Hugo “İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır" demiştir. Gerçektende Müslüman olsun yada olmasın tarih, iyilik meleği olan çok insana şahit olmuştur. Parasını ekmeğini paylaşan kimsesizlerin elinden tutan iyi insanlar hiçte az değiller hamdolsun. İnsanoğlunun bu iyilikleri de olmasa dünya iyice yaşanmaz olur. Ancak söz konusu adalet olunca, insanoğlunun iyilik konusunda gösterdiği hassasiyeti, adalet konusunda göstermediğini görüyoruz. Hatta tarafgirlikle yaklaşarak yapılan kimi adaletsizliklere amalarla kılıf aradığını görüyoruz.

Kişisel anlamda adalet söylemini dile getirenler haksızlık kendilerine yapılınca konuşuyorlarsa bu adalet mücadelesi değildir. Bu bencillik mücadelesidir. İster bu cemaat adına olsun ister bu kişisel olsun fark etmez. Adalet mücadelesinde asıl erdem her zaman ve zeminde kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın adaletsizliğe karşı durmak, hatta düşmanına bile yapılan adaletsizliğe karşı bir duruş ortaya koymaktır. Ancak böyle bir tavırla onurlu bir adalet mücadelesi verilmiş olur.

 “Devletin dini adalettir” der İmam Ali. İslami devlet anlayışının en belirgin özelliği adalettir. Adaletin ölçüsü de bellidir. Hukuk kuralları içerisinde herkese eşit davranmak, taraftarlığı, akrabalığı değil liyakati esas almaktır. Yakınlarını torpil yapmamak, düşmanına bile haksızlık yapmamaktır. İlahi yasalara uygun, evrensel hukuk kuralları içerisinde suçun şahsiliği ve somutluğu ilkesine riayet etmektir.

Güvenlik kaygısı ile hukuk kurallarını çiğnemenin, babasından dolayı evladını cezalandırmanın, somutlaştırılmamış muğlak suçlarla insanları cezalandırmanın adalet ilkesinden sapmak olacağını anlamak için çok zeki olmaya gerek yok.

Hz. Ömer, hilafeti döneminde Bedir ashabına, uhut ashabına, sahabeye, ve sahabe sonrası Müslümanlarına derecelerine göre maaş bağlarken, Hz. Ali Bedir ashabı ve sahabeler ödülünü Allah’tan alsınlar diyerek herkese eşit maaş uygulaması getiriyor. Bu uygulamaları adaletin farklı uygulamaları olarak görmek mümkün.

Hz. Osman’ın beytül maldan kendi akrabalarına ihsanda bulunmasını ve valilikleri liyakatlerine bakmadan Emevi oğullarına dağıtmasını adalet adına izah etmek ise mümkün değil.

Muaviye’nin beytül malı kendi saltanatını sağlamlaştırmak ve büyütmek için kullanması ve yeşil sarayda Bizans sultanları gibi yaşaması, hile ve düzenbazlıklarla İslami hilafeti emevi saltanatına dönüştürmesini ise, adaletin değil, ancak zulmün, haksızlığın ve İslam’dan uzaklaşmanın somut bir göstergesidir.

Adaleti konuşurken genellikle şu soru ile karşılaşıyorum. Neye göre kime göre adalet.  İlahi vahye göre, insanlığın ortak vicdanına göre adalet diyorum. 

Sevgili dostlar Kitabı Kerim bize adaleti emrediyor, emaneti ehline vermemizi söylüyorsa bize düşen bu ilahi emri nasıl daha doğru bir şekilde yerine getirebileceğimiz yönünde kafa yormaktır.  Demagojilerle kimi haksızlıklara kılıf bulmak değil.

İslami anlamda bir yönetimin adil olabilmesi için şu dört temel Kuran’i ilkeye uyması gerekir.

  1. Emaneti ehline verecek göreve getirmelerde liyakati esas alacaksınız.
  2. Beytül Malı adil ve eşit dağıtacaksınız. Haksız kazanca yol açmayacak, yolsuzluğa göz yummayacaksınız.
  3. Cezalandırmalarda suçun somutluğu ve şahsiliği ilkesine, cezaların hukukiliği ilkesine riayet edeceksiniz.
  4. Yakınlarınıza, taraftarlarınıza torpil, düşmanlarınıza haksızlık yapmayacaksınız.

Tüm bu ilkeleri şeffaf bir şekilde uygulayan bir yönetimin adaletine sadece dostları değil muhalifleri/ düşmanları bile şahitlik edecektir.

Bununda en açık örneği İslam tarihinde halifeler dönemidir. Bugün İmam Ali ve Hz. Ömer’in yönetimlerini düşmanları bile adaleti ile anıyorken, Hz. Osman’ın yönetiminde ise makamı ve beytülmalı akrabalarına peşkeş çektiğini sevenleri bile söylemek ve eleştirmek durumunda kalıyorsa adalet somutlaşmış demektir.

Hıristiyan Georce Sem'ân Cordak “İnsani Adaletin Sesi İmam Ali” adında kitap yazmışsa, Şii düşünür şehit Ali Şeriati kitaplarında, Hz. Ömer’in adil uygulamalarından örnekler sunmuşsa adalet somutlaşmış demektir.

Hz. Osman’ı Müslümanlar için örnek bir şahsiyet olarak anlatan bir konferans dinledim. Konferansı sunan hoca Hz. Osman’ın cömertliği ve hayasından örnekler sundu bolca ancak, bir saatten fazla süren sunumda 12 yıllık yönetiminden tekbir adil yönetim örneği anlatmadı.

Siz adil bir yönetim ortaya koyabilirseniz insanlığın vicdanı ve tarih sizin adaletinize şahitlik edecektir. Neye göre kime göre adalet sözleri ve laf kalabalıkları ise, sadece tarafgirler ve karşıtlar nezdinde bir tartışma ve amalarla adaletsizliklere, kılıf bulma çabası olarak kalacaktır.

Amalarla adaletsizliklere kılıf aradığınız zaman İslam adına İslami yönetim olarak Muaviye’nin Emevi, Harun Reşit’in Abbasi yönetimlerini görürsünüz. Bu zulüm dolu yönetimler ne kadar İslami sayılır onu konunun uzmanlarına bırakalım ancak Muaviye’nin Emevi, Harun Reşit’in Abbasi yönetimlerinin Kuran’ın emrettiği adalet yönetimleri olmadığı ortada.

Sözün özü adaleti somutlaştırdığınız zaman Hz. Muhammed’in Hz. Ali’nin ve Hz. Ömer’in yönetimini görürsünüz. Yani somutlaşmış adalet Hz. Muhammed’dir, somutlaşmış adalet Hz. Ali’dir. Somutlaşmış adalet Bosna savaşında düşmanlarına bile haksızlık yapılmasına izin vermeyen Aliya’dır……

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Adaleti Somutlaştırmak, Somutlaşmış Adalet İmam Ali’dir… 13-12-2021 10:01 ‘Baba’ Aşk, Ahlak, Direniş, Sevgi Ve Fedakarlık Dizisi… 18-11-2021 10:29 Ali Şeriati Üzerine… 21-10-2021 09:53 Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA