Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 12-11-2021 14:38

Allah'a Koşunuz

Başlığımız Zâriyât Sûresi’nin 50’nci ayetinden mülhem.. Ayette geçen “fe firru” ifadesi Türkçe’de kullandığımız “firar” kelimesi ile aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle bazı meallerde bu ifade “Allah’a firar ediniz" diye geçmektedir. Bir başka ifade biçimi ise “Allah’a sığınınız” olarak da tercüme edilmektedir. Sonuç itibariyle Allah’a doğru koşmak, Allah’a doğru firar etmek ve Allah’a sığınmak aynı anlamlara gelmektedir.

Terminolojik olarak Müslüman kelimesinin anlamı “Allah’a teslim olan” demektir. Müslüman kişi Allah Teâlâ’nın hüküm ve yasalarına kayıtsız şartsız teslim olan kimsedir. Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz budur.

Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Ben insanları da cinleri de bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat: 56) Oysa günümüzde kendilerini İslâm’a isnat eden nice insanların tam aksi istikamette bir tutum içerisinde Allah’tan, Allah’ın hükümlerinden kaçtıklarını, nefislerine veya beşerî ideolojilere kulluk ettiklerini görüyoruz. Bakınız bugün Müslüman ülkelerdeki halkların çoğu beşerî ideolojilerin tasallutu altında. Bu ideolojiler insanlara Allah Teâlâ'nın hükümleri muvacehesinde bir yaşam biçimi sunmuyor, tam aksine nefsanî arzulara uygun bir hayat ve tüketim anlayışı dayatıyor. Özellikle bugün dünyada revaçta olan vahşi kapitalizmin sunduğu yaşam biçimine bakın, tam da insanın nefsine hitap etmektedir. Modası ile, müstehcenlik ve tüketim anlayışı ile pespaye ve hazza dayalı bir yaşam en sinsi yöntemlerle dayatılmaktadır.

Bugün sokaklarımızda gördüğümüz manzara İslâm toplumunda olmadığımızın kanıtıdır. Sadece müstehcen teşhiratın yapıldığı kılık kıyafetle değil, ticaretten sosyal hayatın her alanına kadar Allah Teâlâ'dan fersah fersah uzaklaşıldığı görülmektedir. Ve ne yazık ki bu durum kanıksanmış vaziyette..

Kısacası bu kaçışın/bu inhirafın sonucu olarak İslâm medeniyetinden mahrum bir hayata dûçâr olmuş vaziyetteyiz. İslâm müesses bir nizama dönüşmediği takdirde bu kokuşmuşluk, bu yozlaşma devam edecektir. Eğitim sistemimiz, ders müfredatımız ve anayasal düzenimiz Allah'tan uzaklaşmış. Mer'i olan agnostik ders müfredatından dolayıdır ki bugün varılan nokta itibariyle gençler nihilizme temayül eder olmuş. Toplumun huzur ve insicamını teminat altına alan Allah Teâlâ'nın evrensel hukuk nizamından yüz çevrildiğinden dolayı her gün cinayetlere varan şiddet olaylarına tanık olmaktayız. Hemen hemen bütün Müslüman coğrafyalarda durum bundan farklı değil. Ayrıca birçok İslâm beldesinde iç çatışmalar yaşanmaktadır. Ümmet olarak İslâm medeniyetinden, dolayısıyla Allah Teâlâ'dan uzaklaşmış durumdayız. Bakınız Sevgili Peygamberimiz'in Medine'de 52 maddelik bir anayasa metni ile hukukun üstünlüğünü esas alarak pratize ettiği adalet temeline dayalı mükemmel medeniyet projesi biz İslâm ümmetine "usvet'un hasene" (Ahzâb: 21) (uyulması gereken güzel örnek) olarak sunulmuş bulunmaktadır. Bugün bunu hayata geçirmesi gerekenler de Müslümanlardır, İslâm ümmetidir.

İslâm yalın gerçekliği ile, özlem ve hasretle müntesiplerinden kucaklaşmayı, sahiplenmeyi beklemektedir. "O gün Peygamber der ki: 'Rabbim bu ümmetim Kûr'ân'ı mahcûr (terk edilmiş olarak) bıraktı." (Furkan:30)

Bu duruma düşmememiz için hem ailevî, hem toplumsal ve hem siyasî olarak içerisinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan ve ataletten kurtulmamız için öz değerlerimize yönelmeliyiz, İslâm’a rücû etmeliyiz. İşte bunun vahiydeki karşılığı Allah’a firar etmektir, Allah’a sığınmaktır. Zira şu bir hakikat ki, “Allah’tan başka gerçek bir sığınak asla bulamazsınız.” (Kehf:27)

Şu hâlde, "Fe firru ilallah."

Selâm olsun hidayete tabi olanlara, selâm olsun Allah’a firar edenlere...

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA