Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 13-10-2021 16:59

Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında...

Büyük şeytan ABD'nin en dikkat çekici entrikalarından biri tahakkümü altına aldığı ülkeyi bir şekilde Siyonist İsrail'in dümen suyuna sokmaktır. Bunu hemen hemen hegemonya altına aldığı bütün ülkelere uygulamaktadır. Zira ABD ve Siyonist çete öylesine bir ittifak içerisindeler ki, bu iki şer güç adeta "ete kemiğe bürünüp yek vücut olmuş" durumda. Farkındaysanız iktidara gelen her ABD başkanı ilk kamuoyuna hitabetinde İsrail çetesi ile ilişkilerinden ve İsrail'in güvenlik sorumluluğunu yüklenmiş olmalarından söz etmektedir. İsrail denilen işgal çetesi zaten ABD'nin ileri karakoludur.

Ticarî ve ekonomi ile ilgili konularda İsrail ABD'nin okyanus ötesi mümessilidir. Türkiye'den bir örnek verecek olursak, ABD'den almış olduğumuz F-16 savaş uçaklarının ve yine ABD'den aldığımız tankların bakım-onarım ve revizyonları ısrarla İsrail çetesine ihale ettirilmişti. Hatta askerî mühimmat üzerine birçok yedek parça tedariki yine işgalci İsrail'den temin ettirilmektedir. ABD her nüfusu altına aldığı ülkeyi Siyonist çetenin vargeline sokmaktadır. Bunu biz Azerbaycan üzerinde de çok bariz bir şekilde görmekteyiz. Azerbaycan SSCB tasallutundan kurtulur kurtulmaz büyük şeytan ABD'nin kıskacına takılmış oldu. Yani bir şeytandan kurtulup diğer şeytanın kucağına oturdu.

ABD bunu fırsata dönüştürüp baş düşmanı olan İran'a yönelik şeytanî plânları için hemen apar topar Siyonist çeteyi de Azerbaycan ile müttefik/dost yapmış oldu. Başta petrol olmak üzere birçok ürün üzerinden ticarî ilişkiler geliştirildi. Elbette ki iş bununla da bitmiyordu. ABD Azerbaycan'a silah satarken bir kısmını da Siyonist çeteden almasını salık vermişti. Aslında bu bir tavsiye değildi, oluşturulan üçlü konsorsiyumun gereği olarak cebrî bir durumdu. İlişkilerin İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi buzdağı metaforuna uygun bir şekilde geliştiği için artık Siyonist çete Azerbaycan topraklarında askerî üs konuşlanmasına girişmesi de doğal bir durumdu. Bu konuşlanma süreci aslında Haydar Aliyev döneminde başlamıştı.

Elbette ki amaç ABD ile ortak düşman İran'ı Kuzey cenahtan muhasara altına almak ve sınırdan sızdırılacak ajanlarla İran topraklarında suikastlar yapmak. Nitekim birçok İranlı bilim adamına yönelik suikastlar bu yöntemle gerçekleştirildiği gün yüzüne çıkmıştı. Yine keşif uçuşları yapan İHA'ların düşürülmesiyle varılan tespitlerde bunların İsrail yapımı olduğu ortaya çıktı. Bu konu Kudüs TV'nin yapmış olduğu "Gündem Özel" programında gündeme getirilmiş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Mansur Hakikatpur ile yapılan Skype bağlantısında detaylı bir şekilde bilgi aktarımında bulunulmuştu. Bu konuda İran Genel Kurmay Başkanı eşliğinde Azerbaycan'a gidip mevkidaşları ve bizzat İlham Aliyev ile görüşüp rahatsızlık dile getirilmiş ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Genel Kurmay Başkanı özgür dileyip bu görüşmenin akabinde Azerbaycan Genel Kurmay Başkanı ve bir askerî heyet İran'a iadeyi ziyaret yapmış...

General Mansur Hakikatpur Birinci Karabağ Savaşı esnasında yaşadıkları bir anısını Kudüs TV Gündem Özel programına Skype ile bağlanarak o günkü anılarını şöyle aktarıyor: "Azerbaycan toprakları olan Karabağ Ermeniler tarafından işgal edildiğinde, dönemin devlet başkanı Haydar Aliyev'in İran'dan yardım istemesi üzerine, İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasına yardımcı olmak üzere devrim muhafızlarından oluşan savaş tecrübesi yüksek komutanlarını Azerbaycan'a göndermişti.

Bu komutanlardan biri de bendim. Biz şimdiki Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani ile Azerî kardeşlerimize ne tür yardımda bulunabiliriz diye çatışma bölgesine gittik. Güvenli olmadığı gerekçesi ile bizim ön cepheye gitmemizi istemediler. Biz ısrar edince bize tahsis edilen jip ile ateş hattına yakın bir yere gittik, heyecan içerisinde Azerbaycan askerlerinin kaçmakta olduklarını gördük. Sebebini sorduğumuzda tanklarla üzerlerine gelindiği söylendi. Bunun üzerine biz az daha ilerledik ve vadinin arkasından hoparlörlerle yüksek desibelde tank seslerinin çıkarıldığına tanık olduk. Azerî askerlerin savaş kabiliyeti yok gibiydi. Oluşturduğumuz askerî ekipmanlarla bir müddet onlara savaş eğitimi ile birlikte din ve ahlâk dersleri de verdik. Askerler manevî boşluk içerisindeydiler. Kısa sürede Kûr'ân okumaya ve namaz kılmaya başlayanlar oldu. Namaz kılan askerleri gören Azerbaycanlı bazı komutanların bu durumdan rahatsız olduğuna tanık olduk. Bunlara komünist rejim öylesine dinsizliği aşılamış ki, Müslüman olduklarını dile getiremiyorlardı. O dönemde dikkatimizi çeken bir başka husus oldu. Türkiye'den gelen subay ve askerî personeli karargâhta görüyorduk. Bundan çok memnunduk ve diyaloglarımız olmuştu. Ancak asıl ifade etmek istediğim aynı karargâhta İsrailli subayların varlığına da tanık olduk. Bundan son derece rahatsız olmuştuk. Biz bu rahatsızlığımızı Azerbaycanlı askerî yetkililere bildirdik. Onlar umursamayıp aksine bize soğuk davranmaya başladılar. Biz işgalci katil çete ile aynı çatı altında duramazdık. Bu durum bizi son derece rahatsız etti. Oysa biz her türlü askerî imkânlarımızla Azerbaycan askerlerini eğitip donatıyorduk. Kendi kışlalarımızdan yüklü silahlar getirtmiştik. Askerlerin morali yükselmiş savaş kabiliyetlerini arttırmış ve tam donanımlı muharip güç olmuşlardı. Bizim kontrolümüzdeki bölgede ilerlemeler kaydediyorduk. Ancak düşmana sürekli zayiat verdirdiğimiz esnada geri çekilmemizi söylediler. Haydar Aliyev Ebulfazl Elçibey'i devirmiş kendi sistemini, kendi rejimini oturtmaya çalışıyordu.

Ne yazık ki Haydar Aliyev kendi siyasî ikbali uğruna savaşmaktan vazgeçip başta Şuşa kenti olmak üzere Karabağ'ı direnmeden Ermenistan'a teslim etmiş oldu. Biz ise İran olarak kardeşlik ve dayanışma duygusuyla hareket edip sınır bölgemizde 150 bin insanın barınabileceği çadırkent kurup uzun süre bu savaş mağduru insanlara barınma ve gıda yardımında bulunduk. Aynı dönemde Afganistan'a da gıda yardımında bulunuyorduk. Kısacası Birinci Karabağ Savaşı'nda da kardeş Azerbaycan'a bir hayli yardımlarımız oldu. Ancak baba ve oğul Aliyevler devrim ihracı endişesiyle bize hep mesafeli oldular. Ama öte yandan ABD ve İsrail ile çok derin ilişkiler geliştirdiler. Bir başka üzüldüğüm husus biz bütün bu hakşinasça yaptığımız yardımlar karşısında bir takım çevreler bizim Ermenistan'a yardım ettiğimizi iddia ettiler. Biz işgal öncesi Ermenistan ile ticarî ilişkilerimiz vardı. En son şeker satışımız söz konusuydu. Savaş patlak verince bizzat Rehberimiz İmâm Ali Hameneî bu satışı durdurdu ve satışın caiz olmadığına dair fetva yayınladı. Şeker satmaktan vazgeçtiğimiz bir ülkeye nasıl silah satarız? Bu mümkün mü? İslâmî rejimi töhmet altında bulundurmak için bize böylesi iftiralarda bulundular ne yazık ki. Rejimle bir takım hususlarda farklı görüşlere sahip olsak da Azerbaycan halkı bizim kardeşimizdir. Biz kardeşlerimize nasıl ihanet ederiz? Bu aynı zamanda Allah Teâlâ'ya ve yüce dinimiz İslâm'a ihanettir."

General Mansur Hakikatpur'un açıklamaları bir hayli dikkat çekici ve kayda değer bilgilerdi. Biz kısaca aktarmış olduk. Bizim bu satırlarda ifade etmek istediğimiz asıl olarak ABD hiçbir zaman Müslüman ülkelerle eşit koşullarda mütekabiliyet esasına dayalı bir ilişki içerisine girmemiş aksine hegemonyacı bir tutum izlemiştir. Kaba tabirle ağa - ırgat ilişkisi. Bir de bu tutumunun yanısıra nüfusunun etki alanına Siyonist İsrail çetesini de eklemlemiş. Azerbaycan bu kulvarda Filistin işgalcisi İsrail ile öylesine bir boyutta ittifak oluşturmuş ki, İsrail'in Türkiye ile de daha ileri boyutlarda ilişki geliştirmesi için arabuluculuk teklifinde bulunmaktadır. Teklifi bu zeminde de bırakmayıp daha kalıcı ve daha ileri boyutlara taşımak için üçlü konsorsiyumun dayatmasında bulunacak kadar alçakça bir tutum sergilemiştir. Azerbaycan hükümeti böylesine sinsi plânlar için kullanılmak istenmektedir. Zira bu üçlü ittifak plânı İran'a karşı askerî parkta dönüştürülecek bir düşünceyi taşımaktadır. Asıl amaçları da bu zaten. Büyük şeytan ABD bir zamanlar Saddam'ı ileri sürerek 8 yıllık tahmili savaşla yıkamadığı İran'ı Azerbaycan, Türkiye ve Siyonist İsrail ile yıkmak istemektedir. Bu plânın bizzat Reuters Haber Ajansı tarafından gündeme getirildiğini biliyor muydunuz? Üçlü konsorsiyuma biçilen görev bu.

Neymiş efendim 10 milyonluk Azerbaycan 35 milyonluk Azerî kardeşlerini İran'daki şeriat rejiminden kurtarıp Kuzey İran topraklarını Azerbaycan'a katacaklarmış. Oysa asıl maksat Siyonizm'in "Nil'den Hazar'a kadar" projesine hizmet etmektir. Henüz birinci aşamadaki "Nil'den Fırat'a kadar" projenin emeline ulaşamamışlarken ikinci aşama olan "Nil'den Hazar'a kadar" projeyi hayata geçirmek istiyorlar. Bu şeytanî emelleri uğruna Irak işgal edildi, ardından Suriye'de iç savaş çıkarılarak burasını da tarumar ettiler/mahvettiler.Şimdi sıra İran'da. Onu da Kuzey'den Azerbaycan kullanılarak ve Türkiye de bu işe dahil edilmek istenerek hâlletmek istiyorlar.

Maatteessüf ki, Türkiye'de malum cenah medyası ateşe körükle giderek Azerbaycan üzerinden İran düşmanlığını harlamaktadır. İran'ı Ermenistan'a yardım etmekle itham etmektedirler. Bunu yapanlar bilerek ve kasıtlı olarak Müslüman halkımızı İran İslâm Cumhuriyeti'ne karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedirler. Allah Teâlâ biz Müslümanlara birlik olmayı emrederken şu alçakça tezvirat ve iftiralarda bulunanlara bakar mısınız? Siyonist İsrail ve büyük şeytan ABD kendi sinsi emelleri için bizi birbirimize düşürmek istiyor. Bunu da mı görmüyorsunuz?

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA