Vedat Kahyalar
Vedat Kahyalar
Giriş Tarihi : 09-07-2021 00:01

Ne Olacak Bu Muhafazakarların Hali...

Türkiye Müslümanlığının perişan halinin köklerini geçmişte aramanın doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum.

Çürümüş, özünden oldukça uzaklaşmış Osmanlı İslam'ının üzerine bina edilen Cumhuriyetin, aslında devrimden ziyade ıslah edilmiş Osmanlı modelini sürdürdüğü bilinen bir gerçektir.

Özellikle  dini hayat ,ticaret ve bürokraside osmanlı izleri halen silinmeden devam etmektedir.

Ne adalet, ne ahlak, ne ana omurga olan Tevhid ve Şirk kavramları gereği gibi anlaşalamadı.

Haliyle bu ve bağlı hayati emirler tam anlamıyla anlaşılamadığı gibi, layıkıyla uygulanamadı da.

Bizans yönetim ve ordu sistemini örnek alan ve uygulayan Emevilerin zalim ve gasıp kralları, İslam gömleğini tersinden giyip sadece zulmü devam ettirebilmek için, dini gere gere kullandılar.

Dinin vazgeçilmezleri bir bir terkedildi ,ayaklar altına alındı.

İlk emevi sultanı Ebu Süfyan oğlu Muaviye; devlet yönetiminin başına hristiyan bir Bizanslı  olan Sercun bin Mansur, din hayatının yönetimin başına hristiyan bir keşiş olan Yahya Dimeşki, Siyaset danışmanlığına, Yemenli haham, Ka’bu’l-Ahbar gibi karanlık birini getirmişti.

Devletin  alt kadroları da  bunların organize ettiği bir yapıydı. İhtiyaç hasıl olduğunda ısmarlama hadisler uydurmak sıradan hadiselerden olmuştu bu dönemde

Bu model daha sonra kurulan tüm islam ağırlıklı  imparatorluk, krallık ve cumhuriyetlerde aynı şekilde örnek  alındı.

Emevi krallığından sonra gelen Abbasi kralları döneminde zulüm uygulamaları bazı istisnalar dışında aynı şekilde devam etti. Peygamber torunları Emevi şeytanları tarafından nasıl zehirlenerek,arkadan vurularak kalleşçe, vahşice ,kinle şehid edildilerse Abbasi zalimleri aynı yolu izlediler.

Bunun ana sebebi; Peygamber torunları ve Kur'an takipçilerinin dosdoğru yolu hatırlatmaları ve zulme itiraz etmeleriydi.

" Seninle birlikte tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ve azıtmayın. Çünkü O, yaptıklarınızı görendir."

"Haksızlık yapanlara imrenmeyin , yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur; sonra, yardım da göremezsiniz." (Hud 112-113)

Bu iki ayet zalim Emevi ve Abbasi krallarını çıldırtıyordu.

Maalesef , Mısır seferiyle halifeliğin İstanbul'a savaşsız hediye edilmesi ve yanlış bir kararla , binlerce selefi Suud/Emevi kökenli mezhep görevlilerinin Osmanli'ya hakim olmasıyla yanlış uygulamalar devam etti. Son Abbasi halifesinin,  Sultan Yavuz Selim'e önerisi selefi olmayan unsurların yok edilmesi şeklindeydi. Başta ; İmam Cafer Sadık takipçileri olmak üzere, tüm akıl, felsefe ve analitik düşünce sahipleri bertaraf edilerek selefi yol (?) hakim kılındı.

Peygamber ve raşid halifeler döneminde olmayan bidatler bir bir onaylandı.

Saraylar yapılıyor,içerisi yüzlerce cariye,erkeklikleri sonradan yok edilen harem ağaları, oğlanlar, kızlar ile dolduruluyordu. Israf, şatafat had safhadaydı.

Saraylar binlerce türlü haz ve  entrika ile çalkalanıyor, halkın eğitimi,üretimi, gelişimi, fakirliği umursanmıyordu. En serefli  meslekler; saray kökenli çalışanlar ile ordu mensuplarının  işleriydi. Üretim, hizmet, hak ettiği değeri hiç görmedi.

Sarayın hanımları genellikle hristiyan slav ırkından, brokrasi Avrupa  kökenli hristiyan seçkinlerden, ordu ise Avrupanın garip, sahipsiz hristiyan köylülerinin devşirilen/ koparılıp alınan gençlerinden oluşuyordu. Yeniçeri ocağında ne doğru dürüst bir Türk, Kürt, Arap.. vardı ne de çok kutsanan, adeta dinin yerine bina edilen srlefi/sünni müslüman vardı.

Ana omurga devşirme hristiyan çocuklardı. Bunlara bektaşilik uygun görülmüştü. Bektasi tekkeleri Yeniçeri ordusunun  ana karargâhlarıydı.

Eğitimin, üretimin ıskalandığı Osmanlı İmparatorluğunda gelişim ve büyüme fetihler yoluyla gerçekleşiyordu. Ancak devletin ayakta durabilmesinin  en önemli şartı içeride güçlü bir devlet yapısı, dolu biir hazine  ile sadık bir halkının olmasıydı.

Fetihler, ulufeler, ganimetler azaldıkça  ülkenin birliği bozuldu. Irk, din, mezhep, bölge farklılıkları.

Çatışma sebebine dönüştü. Ulus devletlerin kurulma dönemi başlamıştı. Osmanlının sadık  ulusları  bir bir kopmaya başladı.Ve yıkılış gerçekleşti.

Yeni  Cumhuriyet aslında büyük bedellerle kuruldu.Ancak çürümüş dini yapının gerçeğiyle değiştirilmesi yerine laik,seküler bir yapı tercih edilerek, din ihtiyacını mutlak gören  halkın eski/köhnemiş din anlayışına sahip olması pek te önemsenmedi. Cumhuriyet, maalesef dini alanda hataya düştü.

Şeyhülislamlık makamı , Diyanet işlerine aynı şekilde dönüştürüldü.

Emeviler Abbasiler döneminde İslam coğrafyası genişledi ,ama İslami öğreti de içselleştirilip  yaygınlaşmadı ?  

Sadece görünüşte ve yüzeyde kaldı büyüme.

Bunların  anlaşılması için, tarihi objektif ve  eleştirel bir gözle okumak araştırmak incelemek şarttı oysa !

İslam'da mezhep ayrımının nedenleri derin incelendiğinde : 

İşin inanca ilişkin tarafı çok küçük boyutta ,asıl sorun ise "Kim egemen olacak, kim ümmeti yönetecek, kuralları kim koyacak?" soruları ayrılığın ve kanlı mücadelelerin temelini oluşturuyor. Özetle din değil, siyaset insanlanları yönlendirmiş ve bölmüştü. 

Günümüzde siyasal islam denilen modelin başarısızlığının  ardında, yukarıdaki detaylar gizli aslında.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu dahil şu an islamcı denenlerin oturmadığı koltuk kalmadı. 

Koltuğa islamcının oturması ile yıllardır konuştuğumuz sorunlar, şikayetler değişmedi maalesef.

Önce; o koltuklar ilkesel olarak değişmeliydi. 

Sonuç koltuk kimsenin mülkü  değil.

Biz mücadelemizi koltuğa oturmak için mi harcadık ?

100 yılı bunun için harcamış olmak ne acı.

Gelin bu yanlışı görelim , ve önümüzdeki 100 yılı kaybetmeyelim.

Koltuğu değiştirmek için değil sadece sahip olmak için uğraş verildiği ortada.

Ne demişti ilmin kapısı, Hz Ali; "Sakın koltuk sana binmesin,sen koltuğa bin, hakim ol."

Sorun koltuk tanımında mi gizli?

NELER SÖYLENDİ?
@
Vedat Kahyalar

Vedat Kahyalar

DİĞER YAZILARI Türkiye'nin Ekonomik Fotoğrafı... Türkiye Ekonomisi İçin Ne Yapılabilir? Kriz Üstüne Kriz Sana Ne, Sen Mi Düzelteceksin? Ne Oluyor Bize? Ne Olacak Bu Sığınmacı Sorunu... Beyin Gücü mü, Beyin Göçü mü? İslami Yönetim Modeli Tarlada Balık Üretimi... İçi Hazine Dolu Mağara ve Ejderha Öyküsü İslam’ın Dünyaya Sunacağı Yönetim Modeli Yok Mu? Amerikalının Önemsediği Sera Maceramız... Çapsızlık, Kıskançlık ve Mobbing Mahalleyi Terk Etmek... Unutulmaz Bir Anı, Bir İnsan Kaynakları Rezaleti... Toplumun Evrensel Değerlerle Alakası.. Hayal Kırıklığı... Bu Ayıplı Üretim Günleri Ne Zaman Aslına Dönecek? Başka Türkiye Yok! Modern Dönemlerde Değişen Taleplerimiz... İslam’ın, İnsanlığın Sorunlarına Çözüm Modelleri Nedir? Kötü Sınav Veriyoruz. Kul Hakkı, Vebâl Artık Taşınamaz Hale Geldi.. Dünya Beşten Büyük, Ya Türkiye? İslam ve Yönetim İlişkisi.. Boş Vitesle Giden Ekonomi Bu Gidiş Nereye? / Fe eyne tezhebun.... Marketlerde Aranan Suçlu.. Suriye İle Resmen Görüşmek İçin Ne Bekleniyor? Sizden İstediğim Yakınlarıma Sevgidir... Afganistan Laboratuarı Küresel Isınma Geliyor... Türkiye Yanıyor, Kurtarma Yetersiz. Gadir Hum Ve Yürüyen Kuran... İbadetler Yanlışı Örtmez! İhtiyaçlar Sınırsız Değildir... Türkiye’nin Vizyonu... Yepyeni bir Hikayemiz Olmalı.. Milletin Gelirleri Millete Eşit Ve Adil Dağıtılmalı.. Dini Tanınmaz Hale Getirerek Başarı Kazanmak... Çocuklar Terk Etmeyin Bu Ülkeyi!.. İslamofobi Suriyeli Sürünüyor, Petrolü Çalınıyor, İsrail Şirazeden Çıkıyor Siyasetin Vizyonu İle Halkın Gelişmişliği Aynı Çizgide.. Geleceğimiz İçin Ne Yapıyoruz? Biyoemperyalizm- Resetlenen Dünya.. Hamasetle Değil Bilimle... Dost Acı Söyler İnsanlığa İhanet Edenler... Dünya’nın Bütün Müslümanları ARGE Yapın... Ülkelerin Kaderi Neye, Kime Göre Belirleniyor.. ABD Suriye'de Başardı mı? Doğalgaz Serüveni Ve Adana.. Gençliğin Çığlığını Duyuyor Musunuz? Balık Bilmezse Halık Bilir Eskiyen Sistemlerimizi/Yüklerimizi Taşımak Zorunda Mıyız? Kalkınacağız Diye Fıtratı Bozmayalım... 2021 Sebze Meyve Ve Bağışıklık Yılı 2021'de Heyecan Verici Bir Hikayemiz Olmalı... Türkiye'de Kumara Bu Aşırı İlgi Neden? Türkiye'de İnsan Gelişimi Neden Çok Yavaş? Aklınıza Gözünüz Gibi Bakın... Coronanın Bizden Aldıkları / Kattıkları.. Türkiye'nin Stratejik Üstünlüğü Önemsenmiyor Mu? Bir Şey Değişti, Türkiye Değişti En Hakiki Dost Samimiyettir... İhtisaşlaşma, Uzmanlaşma Çağı Ve Bir Anı Bireyselden Toplumsala Geçiş... Allah Aklını Kullanmayanları Mağdur Eder Yeni Ekonomik Program Gençlik Giderse Ne Hale Geliriz? Peygamberimize Şikayet Mektubumdur. Lâyık Olmayan Birine Görev Vermek Zulümdür! Gençler Kime Oy Verecek? Bugün Günlerden Hüseyin/Kerbela Doğalgazla Gelen Sorumluluk Dünya İnsan Yetiştirme Savaşı Veriyor! Ya Biz? Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? Yeni Gençler Ne İstiyor? Türkiye'nin Geleceği 'Z' Kuşağı Tarafından Şekillenecek Beyin Göçü Bölge Müdürlüğümün İlk Günü İdi... Corona Aşısını Biz Bulmalıyız! Bir Teklifim Var Yeni Normal Geleceği İnşa Etmek.. Corona Sonrası Dünya Bu Kriz Aşılabilir Yeter Ki! Görünüm 2020... Koronanın Şeker Ve Glukoz Aşkı Islam Dünyasının İçine Düştüğü Zillet Adana'ya Ve Türkiye'nin Bir Çok Kentine Manda Osb Kurulmalı. Sözde Değil Özde İslam Türkiye Alimler Birliği.. Süleymani Cinayeti Neden İşlendi? 2020' ye girerken Türkiye Sabancılar Ve Kapitalizmin Sadakati Üniversitelerimiz... İslam Sizin İçin Ne İfade Ediyor ? Seçimlerinizin Sonucunu Yaşarsınız Bıçak Kemiğe Dayandı Temel Sorun: Liyakatsizlik İslam Ümmeti Entellektüel Alanını Oluşturmalıdır Önemli Sorun Ve Çözüm Önerileri.. Müslüman , Dünya İçin Ne Anlam Taşıyor? Siyaset Kendini Adama Makamıdır. Güzel Şeyler Oluyor Ülkemde... 2023 hedefleri nasıl yakalanır? Kentli Müslümanlık Muhafazakar Bürokrasi Neden Göze Battı? Mantığa Bürüme Karar Vermek İçin Acele Etmeyin Gençliğimiz Ve Geleceğimiz Beka Sorunu -2- Bu Gidiş Nereye? Beka Sorunu Seçimlerin Verdiği Ders... Bilgi Diktatörlüğü (2) Bilgi Diktatörlüğü Basiretli Müslüman ABD'nin Son Dönem Stratejisi Yapmamız Gerekenler Dost Acı Söyler Cihad İlan Etme Yetkisi Kimde? Suriye 'De Neler Oluyor? Arakanlı Yalın Ayaklılar Büyüyünce… Suriye’de Neler Oluyor? FETÖ' yü doğru anlamak Ne Ekersen Onu Biçersin Günümüzde İşletmecilik Ve E-Ticaret... Obama Dönemi, Büyük Hayal Kırıklığı.. İnsaf, Merhamet, Adalet Nehirler Gibi Akmalı... Darbecileri Anlamak... Medeniyetler Çatışması Küresel Çağda Tükenen İslam Toplumları.. Mavi Marmara 6 Yaşında... Canım Peygamberim, Ya RASULALLAH (sav) İslam Zirvesi Kerbela, bir iktidar savaşı mıydı ? Dünyanın Bütün Müslümanları Birleşin.! Türkiye’nin Dış Politikası... Vahdet Ya Da Zillet Peygamberimiz Ve Başarı (2) Peygamberimiz Ve Başarı (1)
Advert
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA