Vedat Kahyalar
Vedat Kahyalar
Giriş Tarihi : 09-07-2021 00:01
Güncelleme : 09-07-2021 00:01

Ne Olacak Bu Muhafazakarların Hali...

Türkiye Müslümanlığının perişan halinin köklerini geçmişte aramanın doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum.

Çürümüş, özünden oldukça uzaklaşmış Osmanlı İslam'ının üzerine bina edilen Cumhuriyetin, aslında devrimden ziyade ıslah edilmiş Osmanlı modelini sürdürdüğü bilinen bir gerçektir.

Özellikle  dini hayat ,ticaret ve bürokraside osmanlı izleri halen silinmeden devam etmektedir.

Ne adalet, ne ahlak, ne ana omurga olan Tevhid ve Şirk kavramları gereği gibi anlaşalamadı.

Haliyle bu ve bağlı hayati emirler tam anlamıyla anlaşılamadığı gibi, layıkıyla uygulanamadı da.

Bizans yönetim ve ordu sistemini örnek alan ve uygulayan Emevilerin zalim ve gasıp kralları, İslam gömleğini tersinden giyip sadece zulmü devam ettirebilmek için, dini gere gere kullandılar.

Dinin vazgeçilmezleri bir bir terkedildi ,ayaklar altına alındı.

İlk emevi sultanı Ebu Süfyan oğlu Muaviye; devlet yönetiminin başına hristiyan bir Bizanslı  olan Sercun bin Mansur, din hayatının yönetimin başına hristiyan bir keşiş olan Yahya Dimeşki, Siyaset danışmanlığına, Yemenli haham, Ka’bu’l-Ahbar gibi karanlık birini getirmişti.

Devletin  alt kadroları da  bunların organize ettiği bir yapıydı. İhtiyaç hasıl olduğunda ısmarlama hadisler uydurmak sıradan hadiselerden olmuştu bu dönemde

Bu model daha sonra kurulan tüm islam ağırlıklı  imparatorluk, krallık ve cumhuriyetlerde aynı şekilde örnek  alındı.

Emevi krallığından sonra gelen Abbasi kralları döneminde zulüm uygulamaları bazı istisnalar dışında aynı şekilde devam etti. Peygamber torunları Emevi şeytanları tarafından nasıl zehirlenerek,arkadan vurularak kalleşçe, vahşice ,kinle şehid edildilerse Abbasi zalimleri aynı yolu izlediler.

Bunun ana sebebi; Peygamber torunları ve Kur'an takipçilerinin dosdoğru yolu hatırlatmaları ve zulme itiraz etmeleriydi.

" Seninle birlikte tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru davran. Ve azıtmayın. Çünkü O, yaptıklarınızı görendir."

"Haksızlık yapanlara imrenmeyin , yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur; sonra, yardım da göremezsiniz." (Hud 112-113)

Bu iki ayet zalim Emevi ve Abbasi krallarını çıldırtıyordu.

Maalesef , Mısır seferiyle halifeliğin İstanbul'a savaşsız hediye edilmesi ve yanlış bir kararla , binlerce selefi Suud/Emevi kökenli mezhep görevlilerinin Osmanli'ya hakim olmasıyla yanlış uygulamalar devam etti. Son Abbasi halifesinin,  Sultan Yavuz Selim'e önerisi selefi olmayan unsurların yok edilmesi şeklindeydi. Başta ; İmam Cafer Sadık takipçileri olmak üzere, tüm akıl, felsefe ve analitik düşünce sahipleri bertaraf edilerek selefi yol (?) hakim kılındı.

Peygamber ve raşid halifeler döneminde olmayan bidatler bir bir onaylandı.

Saraylar yapılıyor,içerisi yüzlerce cariye,erkeklikleri sonradan yok edilen harem ağaları, oğlanlar, kızlar ile dolduruluyordu. Israf, şatafat had safhadaydı.

Saraylar binlerce türlü haz ve  entrika ile çalkalanıyor, halkın eğitimi,üretimi, gelişimi, fakirliği umursanmıyordu. En serefli  meslekler; saray kökenli çalışanlar ile ordu mensuplarının  işleriydi. Üretim, hizmet, hak ettiği değeri hiç görmedi.

Sarayın hanımları genellikle hristiyan slav ırkından, brokrasi Avrupa  kökenli hristiyan seçkinlerden, ordu ise Avrupanın garip, sahipsiz hristiyan köylülerinin devşirilen/ koparılıp alınan gençlerinden oluşuyordu. Yeniçeri ocağında ne doğru dürüst bir Türk, Kürt, Arap.. vardı ne de çok kutsanan, adeta dinin yerine bina edilen srlefi/sünni müslüman vardı.

Ana omurga devşirme hristiyan çocuklardı. Bunlara bektaşilik uygun görülmüştü. Bektasi tekkeleri Yeniçeri ordusunun  ana karargâhlarıydı.

Eğitimin, üretimin ıskalandığı Osmanlı İmparatorluğunda gelişim ve büyüme fetihler yoluyla gerçekleşiyordu. Ancak devletin ayakta durabilmesinin  en önemli şartı içeride güçlü bir devlet yapısı, dolu biir hazine  ile sadık bir halkının olmasıydı.

Fetihler, ulufeler, ganimetler azaldıkça  ülkenin birliği bozuldu. Irk, din, mezhep, bölge farklılıkları.

Çatışma sebebine dönüştü. Ulus devletlerin kurulma dönemi başlamıştı. Osmanlının sadık  ulusları  bir bir kopmaya başladı.Ve yıkılış gerçekleşti.

Yeni  Cumhuriyet aslında büyük bedellerle kuruldu.Ancak çürümüş dini yapının gerçeğiyle değiştirilmesi yerine laik,seküler bir yapı tercih edilerek, din ihtiyacını mutlak gören  halkın eski/köhnemiş din anlayışına sahip olması pek te önemsenmedi. Cumhuriyet, maalesef dini alanda hataya düştü.

Şeyhülislamlık makamı , Diyanet işlerine aynı şekilde dönüştürüldü.

Emeviler Abbasiler döneminde İslam coğrafyası genişledi ,ama İslami öğreti de içselleştirilip  yaygınlaşmadı ?  

Sadece görünüşte ve yüzeyde kaldı büyüme.

Bunların  anlaşılması için, tarihi objektif ve  eleştirel bir gözle okumak araştırmak incelemek şarttı oysa !

İslam'da mezhep ayrımının nedenleri derin incelendiğinde : 

İşin inanca ilişkin tarafı çok küçük boyutta ,asıl sorun ise "Kim egemen olacak, kim ümmeti yönetecek, kuralları kim koyacak?" soruları ayrılığın ve kanlı mücadelelerin temelini oluşturuyor. Özetle din değil, siyaset insanlanları yönlendirmiş ve bölmüştü. 

Günümüzde siyasal islam denilen modelin başarısızlığının  ardında, yukarıdaki detaylar gizli aslında.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu dahil şu an islamcı denenlerin oturmadığı koltuk kalmadı. 

Koltuğa islamcının oturması ile yıllardır konuştuğumuz sorunlar, şikayetler değişmedi maalesef.

Önce; o koltuklar ilkesel olarak değişmeliydi. 

Sonuç koltuk kimsenin mülkü  değil.

Biz mücadelemizi koltuğa oturmak için mi harcadık ?

100 yılı bunun için harcamış olmak ne acı.

Gelin bu yanlışı görelim , ve önümüzdeki 100 yılı kaybetmeyelim.

Koltuğu değiştirmek için değil sadece sahip olmak için uğraş verildiği ortada.

Ne demişti ilmin kapısı, Hz Ali; "Sakın koltuk sana binmesin,sen koltuğa bin, hakim ol."

Sorun koltuk tanımında mi gizli?

NELER SÖYLENDİ?
@
Vedat Kahyalar

Vedat Kahyalar

DİĞER YAZILARI Unutulmaz Bir Anı, Bir İnsan Kaynakları Rezaleti... 25-01-2022 12:31 Toplumun Evrensel Değerlerle Alakası.. 19-01-2022 18:03 Hayal Kırıklığı... 03-01-2022 22:32 Bu Ayıplı Üretim Günleri Ne Zaman Aslına Dönecek? 25-12-2021 15:45 Başka Türkiye Yok! 20-12-2021 21:15 Modern Dönemlerde Değişen Taleplerimiz... 10-12-2021 21:55 İslam’ın, İnsanlığın Sorunlarına Çözüm Modelleri Nedir? 02-12-2021 10:31 Kötü Sınav Veriyoruz. 24-11-2021 10:44 Kul Hakkı, Vebâl Artık Taşınamaz Hale Geldi.. 05-11-2021 14:11 Dünya Beşten Büyük, Ya Türkiye? 28-10-2021 18:13 İslam ve Yönetim İlişkisi.. 15-10-2021 15:08 Boş Vitesle Giden Ekonomi 04-10-2021 16:59 Bu Gidiş Nereye? / Fe eyne tezhebun.... 22-09-2021 13:12 Marketlerde Aranan Suçlu.. 18-09-2021 15:20 Suriye İle Resmen Görüşmek İçin Ne Bekleniyor? 09-09-2021 07:04 Sizden İstediğim Yakınlarıma Sevgidir... 19-08-2021 14:21 Afganistan Laboratuarı 17-08-2021 17:35 Küresel Isınma Geliyor... 10-08-2021 22:26 Türkiye Yanıyor, Kurtarma Yetersiz. 04-08-2021 18:06 Gadir Hum Ve Yürüyen Kuran... 27-07-2021 15:13 İbadetler Yanlışı Örtmez! 17-07-2021 11:14 Ne Olacak Bu Muhafazakarların Hali... 09-07-2021 00:01 İhtiyaçlar Sınırsız Değildir... 02-07-2021 20:28 Türkiye’nin Vizyonu... 25-06-2021 22:30 Yepyeni bir Hikayemiz Olmalı.. 18-06-2021 14:12 Milletin Gelirleri Millete Eşit Ve Adil Dağıtılmalı.. 11-06-2021 10:54 Dini Tanınmaz Hale Getirerek Başarı Kazanmak... 07-06-2021 10:55 Çocuklar Terk Etmeyin Bu Ülkeyi!.. 31-05-2021 14:53 İslamofobi 25-05-2021 22:42 Suriyeli Sürünüyor, Petrolü Çalınıyor, İsrail Şirazeden Çıkıyor 15-05-2021 11:05 Siyasetin Vizyonu İle Halkın Gelişmişliği Aynı Çizgide.. 06-05-2021 22:57 Geleceğimiz İçin Ne Yapıyoruz? 02-05-2021 13:03 Biyoemperyalizm- Resetlenen Dünya.. 26-04-2021 16:10 Hamasetle Değil Bilimle... 14-04-2021 19:08 Dost Acı Söyler 02-04-2021 12:06 İnsanlığa İhanet Edenler... 26-03-2021 16:41 Dünya’nın Bütün Müslümanları ARGE Yapın... 19-03-2021 15:10 Ülkelerin Kaderi Neye, Kime Göre Belirleniyor.. 12-03-2021 16:46 ABD Suriye'de Başardı mı? 05-03-2021 11:07 Doğalgaz Serüveni Ve Adana.. 25-02-2021 17:13 Gençliğin Çığlığını Duyuyor Musunuz? 09-02-2021 16:12 Balık Bilmezse Halık Bilir 05-02-2021 18:48 Eskiyen Sistemlerimizi/Yüklerimizi Taşımak Zorunda Mıyız? 29-01-2021 18:54 Kalkınacağız Diye Fıtratı Bozmayalım... 22-01-2021 11:34 2021 Sebze Meyve Ve Bağışıklık Yılı 07-01-2021 21:56 2021'de Heyecan Verici Bir Hikayemiz Olmalı... 31-12-2020 17:53 Türkiye'de Kumara Bu Aşırı İlgi Neden? 25-12-2020 12:11 Türkiye'de İnsan Gelişimi Neden Çok Yavaş? 17-12-2020 20:09 Aklınıza Gözünüz Gibi Bakın... 11-12-2020 21:09 Coronanın Bizden Aldıkları / Kattıkları.. 04-12-2020 16:35 Türkiye'nin Stratejik Üstünlüğü Önemsenmiyor Mu? 20-11-2020 10:16 Bir Şey Değişti, Türkiye Değişti 15-11-2020 19:13 En Hakiki Dost Samimiyettir... 08-11-2020 11:56 İhtisaşlaşma, Uzmanlaşma Çağı Ve Bir Anı 31-10-2020 15:32 Bireyselden Toplumsala Geçiş... 28-10-2020 12:24 Allah Aklını Kullanmayanları Mağdur Eder 20-10-2020 14:13 Yeni Ekonomik Program 30-09-2020 16:03 Gençlik Giderse Ne Hale Geliriz? 22-09-2020 13:06 Peygamberimize Şikayet Mektubumdur. 16-09-2020 06:22 Lâyık Olmayan Birine Görev Vermek Zulümdür! 09-09-2020 15:59 Gençler Kime Oy Verecek? 03-09-2020 15:12 Bugün Günlerden Hüseyin/Kerbela 29-08-2020 12:37 Doğalgazla Gelen Sorumluluk 21-08-2020 18:56 Dünya İnsan Yetiştirme Savaşı Veriyor! Ya Biz? 07-08-2020 15:57 Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? 14-07-2020 20:46 Yeni Gençler Ne İstiyor? 02-07-2020 18:22 Türkiye'nin Geleceği 'Z' Kuşağı Tarafından Şekillenecek 13-06-2020 20:13 Beyin Göçü 01-06-2020 14:17 Bölge Müdürlüğümün İlk Günü İdi... 26-05-2020 17:19 Corona Aşısını Biz Bulmalıyız! 19-05-2020 21:44 Bir Teklifim Var 07-05-2020 15:39 Yeni Normal 30-04-2020 19:59 Geleceği İnşa Etmek.. 22-04-2020 16:10 Corona Sonrası Dünya 08-04-2020 18:22 Bu Kriz Aşılabilir Yeter Ki! 30-03-2020 09:25 Görünüm 2020... 28-03-2020 12:48 Koronanın Şeker Ve Glukoz Aşkı 18-03-2020 18:22 Islam Dünyasının İçine Düştüğü Zillet 10-03-2020 13:09 Adana'ya Ve Türkiye'nin Bir Çok Kentine Manda Osb Kurulmalı. 04-03-2020 09:52 Sözde Değil Özde İslam 23-01-2020 23:04 Türkiye Alimler Birliği.. 15-01-2020 20:07 Süleymani Cinayeti Neden İşlendi? 05-01-2020 18:52 2020' ye girerken Türkiye 24-12-2019 18:29 Sabancılar Ve Kapitalizmin Sadakati 16-12-2019 14:57 Üniversitelerimiz... 09-12-2019 14:06 İslam Sizin İçin Ne İfade Ediyor ? 18-11-2019 16:14 Seçimlerinizin Sonucunu Yaşarsınız 28-10-2019 09:34 Bıçak Kemiğe Dayandı Temel Sorun: Liyakatsizlik 04-10-2019 13:12 İslam Ümmeti Entellektüel Alanını Oluşturmalıdır 19-09-2019 14:46 Önemli Sorun Ve Çözüm Önerileri.. 09-09-2019 23:44 Müslüman , Dünya İçin Ne Anlam Taşıyor? 31-08-2019 18:15 Siyaset Kendini Adama Makamıdır. 06-08-2019 17:44 Güzel Şeyler Oluyor Ülkemde... 25-07-2019 22:34 2023 hedefleri nasıl yakalanır? 30-06-2019 23:18 Kentli Müslümanlık 18-06-2019 22:33 Muhafazakar Bürokrasi Neden Göze Battı? 07-06-2019 06:32 Mantığa Bürüme 21-05-2019 11:43 Karar Vermek İçin Acele Etmeyin 08-05-2019 11:05 Gençliğimiz Ve Geleceğimiz 22-04-2019 15:18 Beka Sorunu -2- Bu Gidiş Nereye? 15-04-2019 05:05 Beka Sorunu 09-04-2019 18:27 Seçimlerin Verdiği Ders... 01-04-2019 23:09 Bilgi Diktatörlüğü (2) 24-03-2019 23:08 Bilgi Diktatörlüğü 17-03-2019 21:50 Basiretli Müslüman 13-01-2019 07:36 ABD'nin Son Dönem Stratejisi Yapmamız Gerekenler 14-08-2018 13:46 Dost Acı Söyler 25-05-2018 22:52 Cihad İlan Etme Yetkisi Kimde? 21-05-2018 00:01 Suriye 'De Neler Oluyor? 11-04-2018 21:26 Arakanlı Yalın Ayaklılar Büyüyünce… 05-01-2018 23:57 Suriye’de Neler Oluyor? 30-08-2017 16:11 FETÖ' yü doğru anlamak 14-07-2017 11:18 Ne Ekersen Onu Biçersin 05-07-2017 16:58 Günümüzde İşletmecilik Ve E-Ticaret... 01-02-2017 12:22 Obama Dönemi, Büyük Hayal Kırıklığı.. 09-01-2017 14:41 İnsaf, Merhamet, Adalet Nehirler Gibi Akmalı... 24-10-2016 16:34 Darbecileri Anlamak... 22-07-2016 17:25 Medeniyetler Çatışması 24-06-2016 19:32 Küresel Çağda Tükenen İslam Toplumları.. 15-06-2016 03:02 Mavi Marmara 6 Yaşında... 30-05-2016 13:57 Canım Peygamberim, Ya RASULALLAH (sav) 20-04-2016 23:17 İslam Zirvesi 18-04-2016 14:51 Kerbela, bir iktidar savaşı mıydı ? 30-03-2016 15:07 Dünyanın Bütün Müslümanları Birleşin.! 04-03-2016 16:24 Türkiye’nin Dış Politikası... 21-02-2016 14:54 Vahdet Ya Da Zillet 11-02-2016 12:45 Peygamberimiz Ve Başarı (2) 06-02-2016 10:10 Peygamberimiz Ve Başarı (1) 31-01-2016 18:06
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA