Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 07-05-2021 00:14
Güncelleme : 14-05-2021 09:38

Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır…

Müslümanların tarihleri içerisinde karşılaştıkları en büyük felaketlerden biri kuşkusuz Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasının ardından Filistin’in İngilizler tarafından işgali ve “İsrail” adı altında siyonist bir rejimin Filistin toprakları üzerinde, İslam coğrafyasının ortasında kurulmasıdır.

Filistinli Müslümanlar doğru bir tespitle bugünü ‘Nekbe’ büyük felaket günü olarak ilan etmişlerdir.

9 Aralık 1917 tarihinde Kudüs ve Filistin toprakları İngilizlerin eline geçtiğinde, Filistin topraklarındaki nüfusun yüzde 92'sini Müslümanlar ile Hristiyanlar oluştururken, Yahudilerin nüfusu ise sadece yüzde 8'di.

İngilizlerin işgal boyunca süren destekleri ile dünyanın farklı yerlerinden göç ile getirilen Yahudilerle Filistin'deki Yahudilerin toplam nüfusa oranı 1947'de yüzde 33'e kadar yükseldi.

1917'de tarihi Filistin topraklarındaki Yahudi nüfusunun 60 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. İngilizlerin himayesinde gerçekleşen Yahudi göçleriyle bu sayı 1948'de 800 bine ulaşmıştı.

1917 yılında Filistin'de yaşayan Yahudilerin sahip oldukları toprakların oranı yüzde 3 ilen, İngilizlerin bütün baskı, yıldırma, gasp ve aşırı Yahudi göçüne rağmen 1946’da bu oran sadece yüzde 6’ya yükselmişti.

Bu gerçekliğe rağmen BM’in 29 Kasım 1947'de kabul ettiği plana göre, Filistin topraklarının yüzde 55'lik kısmını Yahudilere, yüzde 45'lik kısmını ise Araplara verdi. Tabi ki bu taksimi Arap Hristiyan ve Müslümanlar kabul etmediler ve Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direndiler. Ancak dünyanın desteklediği Siyonist işgalciler Filistin topraklarında işgallerini artırarak devam ettirdiler.

İngilizler Filistin'i toprakları terk ederken gayri meşru İsrail rejiminin kurulması için her türlü zemini hazırlamışlardı. Ve 14 Mayıs 1948'de büyük felaket gerçekleşti işgal edilmiş Filistin topraklarında Siyonist İsrail rejimi ilan edildi.

1967 yılında Kudüs’ün Siyonistler tarafından işgali ile Müslümanların üç kutsal beldesinden biri, üç kutsal mescidinden biri Peygamberimizin miraç yurdu özgürlüğünü kaybetmişti. Bu işgalle Filistin halkı tarihin en büyük zulümlerinden birine uğradı, uğruyor. Filistinli Müslümanların canları, malları, namusları heder edildi. Bugün dünyada yaklaşık 6 milyon Filistinli sürgün hayatı yaşamaktadır. Mülteci kamplarında zor şartlar altında vatanlarına dönecekleri günü beklemektedirler.

Kudüs İslam’ın şiarı olan kentlerden biridir. Kudüs’ün kurtuluşu İslami mücadelenin önemli hedeflerinden biri olmalıdır. Kudüs özgür olmadan ümmetin özgürlüğü söz konusu olmaz. “Kudüs'ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır.” diyor Nuri Pakdil. Kudüs’ü savunamayan bir İslam ülkesi bağımsızlığını kaybetmiş demektir.

Onun için Rahmetli İmam Humeyni İslam devrimini gerçekleştirdikten sonra ilk iş olarak Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak ilan etti.

Ímam Humeyni  rahmetli Kudüs gününü ilan ederken şöyle demişti. "Ben bütün Müslüman devletler ve dünya Müslümanlarından bu gasıp ve destekleyicilerinin ağzının payını verme amacıyla birleşmelerini istiyorum. Keza bütün dünya Müslümanlarına; Filistin halkı için kader belirleyici olabilecek olan ve Kadir günlerinden de sayılan mübarek Ramazan ayının son Cuma gününü ‘Kudüs Günü’ olarak seçip bu günü Müslüman Filistin halkının kanuni haklarını destekleme konusunda dünya Müslümanlarının milletlerarası dayanışma günü olarak belli program ve merasimlerle geçirmeyi öneriyorum. Allah Teâlâ'dan Müslümanları küfür ehline galip kılmasını dilerim.''

O günden sonra dünya Müslümanları Ramazan ayının son Cuma’sını Kudüs günü olarak anmaya başladılar.

Her yıl bütün dünyada Kudüs Günü dolayısı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve Kudüs'te cereyan eden işgal, baskı ve zulümler kınanmaktadır.

Dünya Kudüs günü, İslam ümmeti açısından vahdet ve kardeşlik günüdür; İslam’ın ve ümmetimizin azılı ve küstah düşmanlarına karşı yüreklerimizi ve bileklerimizi birleştirip Kudüs’ümüzle kucaklaşma günüdür. Kudüs günü, İslam’ın mübarek ve mukaddes kıldığı topraklar üzerinde hiçbir gayri meşru yapının duramayacağını, Filistin halkının vatanlarından, haklarından, özgürlüklerinden ve onurlarından mahrum bırakılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini ve mukaddesatımızın siyonistlerin çizmeleri altında çiğnenmesine göz yumulmayacağını haykırmanın günüdür! Kudüs günü, özgür Kudüs için Allah ile ahitleşme ve Kudüs’ümüzün özgürlüğü uğruna kurban sunduğumuz tüm şehitlerimizle misakımızı tazeleme günüdür.[1]

Kudüs Müslümanların ortak değeridir. Kudüs Mücadelesi Müslümanların vahdet vesilesi olmalıdır. Onun için mezhebi ve milli kaygıları bir tarafa bırakarak, Kudüs meselesine yaklaşmak gerekiyor.

Rahmetli Erbakan hoca bütün mitinglerinde Müslümanlardan Kudüs’ün kurtuluşu için çalışacaklarına dair söz alırdı. Böylelikle Türkiyeli Müslümanlarda bir Kudüs bilinci, Kudüs şuuru oluşturmaya çalışırdı. İşgalci Siyonist İsrail’in sadece güçten anlayacağını söyleyen Erbakan hoca İsrail ile mücadelede tek yolun direniş olması gerektiğini ifade etmiştir.

Kudüs üç tevhid dini içinde kutsal bir beldedir. Kudüs vahiy yurdudur. Onlarca tevhid peygamberinin mücadele yurdudur. Kudüs, şehirlerin anasıdır. Tarih boyunca tevhit ve adalete inanlar, Kudüs'ü barış yurdu haline getirmişlerdir. Kudüs yıllarca Müslümanların hakimiyetinde Yahudiler ve Hristiyanlar için bir barış yurdu olmuştur. Bugün ise Siyonist İsrail’in elinde tam bir zulüm diyarına dönüşmüştür.

Bizler dünyanın hangi ülkesinden ve beldesinden olursak olalım, hangi kavme, hangi mezhebe ve hangi cemaate mensup olursak olalım; Kudüs’ün özgürlüğü tevhid ve adalet yurdu olması için birlik içerisinde çalışmalıyız.

Kudüs bizim için hem vahdet ve kardeşliğimizin, hem izzet ve zaferimizin teminatı, kurtuluşumuzun kapısı ve hak yolda yürüyüşümüzün pusulasıdır. Doğru yolda yürüyüp yürümediğimizin göstergesi Kudüs davasına olan bağlılığımızla ölçülür. Kudüs’le bağımız gevşedikçe, Kudüs’ü unutup başka konulara ve gündemlere boğulunca, Kudüs’ü özgürleştirme mücadelesini bir kenara bırakıp yapay kavgaların ve çatışmaların içine girdikçe, doğru yoldan saptığımızı rahatlıkla anlayabiliriz.[2]

Bugün mezhebi taassup ve milliyetçi kaygılarla paramparça olan İslam Ümmetinin belki de en önemli ortak kaygısı, ortak düşüncesi Kudüs’ün özgürlüğü, Mescid-i Aksa’nın kutsiyeti ve özgürlüğü meselesidir. Öyle ise dünya Müslümanlarına düşen, mezhebi kaygıları bir tarafa bırakıp, ulusal çıkarları bir tarafa bırakıp Kudüs’ün özgürlüğü davasında bir araya gelmek İslami vahdeti gerçekleştirmektir. Rahmetli İmam Humeyni ifade ettiği şu gerçeği unutmayalım: “Her Müslüman bir kova su dökse İsrail’i sel götürür.” Evet Müslümanlar birlik olsa bu kadar basit olan Kudüs’ün özgürlüğü meselesi bizim ayrılığımız yüzünden çok zorlaşmaktadır.

Kudüs günü anmaları İslami vahdete giden bir yol olmalıdır. Çünkü Kudüs günün hedeflerinden biride Müslümanların birliğinin sağlanmasıdır. Bugün Dünyanın farklı yerlerinde her renkten ve her ırktan Müslümanlar Kudüs günü anma etkinliği düzenlerken İslami vahdete katkı sunmaktadır. Kudüs günü adına İslami vahdete zarar verenler Kudüs günün anlamını ve mesajını anlamamışlar demektir.

Kudüs günün amacı Müslümanlarda özgür Kudüs bilinci oluşturmak, özgür Kudüs davasını diri tutmaktır. Kudüs davasının bir iman davası olduğunu hatırlatmaktır. Kudüs Gününü anmak özgür Kudüs bilincine sahip olmaktır.

Kudüs şehitlerinin bize verdiği mesaj budur. Şehit Abbas Musavi’nin dediği gibi “Biz Muhammed ordusuyuz, geri döndük ve Kudüs yolunda ilerliyoruz”

Özgür Kudüs bilincine sahip olanlara ve Kudüs şehitlerine selam olsun…


[1] Dünya Kudüs günü basın açıklaması

[2] Esam Kudüs günü açıklaması

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA