İbrahim Eser
İbrahim Eser
Giriş Tarihi : 06-04-2021 08:32

Ramazan Bilincini Kuşanmak

Kadrü kıymetini yani önemini, yüceliğini ve anlam derinliğini hayat, hidayet, hikmet ve huzur rehberi olan aziz Kur'an'dan alan Ramazan ayına ramak kaldı.

 Ramazan ayı, Kur'an ayı, müminlerin Kur'an'la şifa bulduğu bir aydır.

 Ramazan ayı oruç ayı, oruç ibadetiyle müminler zihnen, ruhen ve bedenen dinlendiği, sağlık ve huzur bulduğu bir aydır.

 Ramazan ayı, ihlas ve ihsanın yani iyiliğin, ikramın, infak ve isar ahlakının neşvü nema bulduğu mübarek bir aydır.

 Ramazan ayı, sabrın, şükrün, zikrin, ibadet ve taatın, samimiyet ve teslimiyetin belirgin hale dönüştüğü bir aydır.

 Ramazan ayı, müminlerin Kur'an ahlakıyla, kulluk bilinci ve ibadet şuuruyla hayatını şekillendirdiği bir aydır.

Seküler hayatın yani bireyselleşme, bencilleşme, cimrileşme ve konforlaşma dediğimiz dünyevileşmenin tavan yaptığı, ahlak ve maneviyatın dibe vurduğu ve ayak altı edildiği bir süreçten geçtiğimiz şu günleri iman nimeti, Kur'an ahlakı ve sabrın nişanesi olan oruç ibadetiyle kuşanmak gerekir. Zekat, fitre, sadaka, hayır ve hasenatlarla ihtiyaç sahibi fakir fukaraya, yetim ve yoksullara gereken önem ve ehemmiyeti vererek onlarla yardımlaşmaya, dayanışmaya, kucaklaşmaya ve kardeş olmaya gayret ve çaba sarf etmek suretiyle sahip olduğumuz imkanları fırsata dönüştürmeye çalışmalıyız.

Öncelikle ve özellikle kişinin kendisini muhasebe ve muhakeme etmesi açısından nefsin terbiye, tezkiye ve tezyini için Ramazan ayı büyük bir fırsattır. Çünkü Ramazan ayı, üstad Sezai Karakoç'un da belirttiği gibi hem kendi iç dünyamızı hem de etrafımızı temizlemeyi, arıtmayı, kendine gelmeyi, hayatı anlamlandırmayı sağlayan bir zaman dilimidir. Bu bağlamda Ramazan, ruhun beslenmesi için bedenin "kendini tutma" aç bırakıldığı aydır. Böylece oruç tutmak kendini tutmaktır, sorumluluk bilincine nail olmaktır.

Şemsi Tebrizi der ki; "Sözü dost, özü düşman, dili mümin, kalbi şeytan olandan usandım. Herkesin kahrı çekilir ama ben davasız müslümandan usandım." Yerlerin, göklerin ve dağların yüklenmekten imtina ettiği emaneti pervasızca yüklenen insanoğlu nasıl oluyorda sorumsuz, duyarsız davranabiliyor?

Derdi olmayanın davası, kaygısı olmayanın hizmeti olmaz; dolayısıyla bütün davalar ve hizmetler dertli ve yürekli adamların omuzlarında yükselir. Hiç olmazsa bu mübarek Ramazan ayı vesilesiyle biraz daha fazla İslami duyarlılığımıza dikkat ve hassasiyet gösterip, odaklanalım. Ramazan ayının bir adı da dua ayı olması hasebiyle yazımı

dinin direği, ibadetin özü, müminin silahı olan duayla sürdürerek bitirmek istiyorum. Bu anlamda dua; eyleme dönüştüğünde kabul ve makbuliyeti hâsıl olur. Rabbim, ettiğimiz ve edeceğimiz dualarımızı eyleme dönüştürme hususunda bize nusretini esirgemesin inşaAllah!

Ey Allah'ım! Aklımıza ilim ve hikmet, ahlakımıza edep ve erdem, fikrimize feraset ve basiret, bedenimize sağlık ve afiyet, ruhumuza tekamül ve metanet, dilimize hakikat ve doğruluk ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve Sana en güzel şekilde ibadet etmek üzere bize yardım et, kolaylıklar sağla!

Ya Rabbi! Güç verdiğinde adaletini uygulamayı, makam verdiğinde merhametine sığınmayı, servet verdiğinde ahlakına bürünmeği, huzur verdiğinde şükrüne ram olmayı, eş verdiğinde sadakat ehlinden olmayı, evlat verdiğinde salihler zümresinden olmayı nasip eyle!

Ey Rabbimiz! Hidayetinle bize sahih iman, ihlas ve takva nasip eyle!

Ya Rabbi! İlim, irfan, hikmet, marifet, merhamet ve muhabbet ehli olmayı bize nasip et!

Ey Rabbimiz! Bize feraset, cesaret, basiret ve dirayet nasip eyle!

Ya Rabbi! Zorluklara mukavemet gösterip, sabretmeyi, nimetlerine  şükretmeyi, Seni zikretmeyi ve haksızlıklara karşı koyma direnç ve iradesiyle mücadele etmeyi bize nasip eyle!

Ey Rabbimiz! Aklını kullanabilen, ahlaklı ve adil olan kullarından eyle bizi!

Ey Rabbimiz! Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimizle baş başa bırakma, nefsimizin elinde bizi oyuncak eyleme!

Ya Rabbi! Sevgili Peygamberimizin dediği gibi tutacağımız oruçla bizi günahlardan koruyan kalkan vesilesi kıl!

Ey Rabbimiz! Tevhid, adalet ve özgürlük yolunda mücadele etme azmine sahip olma bilincine ve liyakatine eriştir bizi!

Ya Rabbi! Hak yolda tökezlemeden mücadele ve mücahede etme şiar ve şuuruyla bizi mukavemetli kıl!

Ey Rabbimiz! Dünyamız; barbarlığın, saldırganlığın, arsızlığın, kan içiçiliğin neşvü nema bulduğu bir dönemi yaşamaktadır. Merhametin askıya alındığı bunca zulme, adaletsizliğe ve ahlaksızlığa rağmen, dertsiz, davasız, duyarsız, gamsız müslümanlardan eyleme bizi!

Ya Rabbi! Küfre, zulme, şirke ve tağuta rıza göstermeyen, muvahid müminlerden olmayı bize nasip eyle!

Ey Rabbimiz! Kur'an ahlakıyla şerefli ve şahsiyetli olmayı bize ihsan et!

Ya Rabbi! Bizi, bize bırakma, ellerimizi bırakma, tut elimizden, yüreğimizi bırakma!

Ey Rabbimiz! Razı ve hoşnut olduğunda iman ve salih amelli bir şekilde bu can emanetini bizden alarak yanına kabul et!

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından azad olma olan mübarek Ramazan'ın rahmet, bereket, feyiz ve faziletinden gereği gibi istifade edebilmek temennisiyle hayırlı Ramazanlar.

NELER SÖYLENDİ?
@
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA