Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 28-01-2021 16:11

Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız

İster buna tabiat deyin ister Yaratıcı'nın lütfu deyin, değişmeyen bir gerçek şu ki, mükemmel bir muvazene ve insicam üzerinde dünyamızın yaşanır kılınmış olmasıdır. Görsel şölenle birlikte ormanlarımız ve bitki örtüsü dünyamızın oksijen kaynağıdır. Tarım arazilerimiz besin kaynağımızdır. Ancak ne yazık ki, bu zenginliğimiz uzun yıllardan beri hoyratça tüketilmektedir. Bu dengesiz tüketim ve kullanım, mevsimleri ve insan sağlığını etkilemektedir. Sağlıklı yaşamamız için GDO'suz gıda maddelerine gereksinim duyduğumuz gibi bol oksijen alacağımız ormanlara da ihtiyacımız var. Ziraat, tarım ve hayvancılık bir ülke için nasıl ki hayatiyet arz ediyorsa ekolojik dengenin muhafazası da aynı oranda bir ihtiyaçtır. İnsanlarda oluşturulması gereken çevreye karşı farkındalık daha ufak yaştan itibaren başlatılmalıdır. Özellikle dünyamızın bugünkü durumunu göz önünde bulundurarak ifade edecek olursak, büyüğü/küçüğü ile her insan çevre bilincine sahip olmalıdır. Bugün ve nice zamandır dünyamız ve soluduğumuz hava çok yönlü olarak kirletilmektedir. Sadece plastik atıklarla ve fabrika bacaklarıyla değil, çok farklı alanlarda kirlilik söz konusu..

Ormanların hoyratça tüketilmesi ve bunun beraberinde gelen erozyon başlı başına doğal afettir; fakat tahribat bununla bitmiyor. Endüstriyel gelişim hava ve deniz kirliliğini de beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Ozon tabakasının delinmiş olması bu kirliliğin bir sonucudur. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde bacalı sanayi filtresiz ve arıtmasız üretim yapmaktadır. Bu ise tamamen soluduğumuz havayı etkilemektedir. Denetim ve kontrol yetersizliği aç gözlü üreticilerin insafsızlığı ile örtüşünce ortaya kirletilen bir dünya manzarası çıkmaktadır. İş bununla da bitmiyor, nakliyenin hâlâ demir yolları vasıtası ile değil de kamyon ve TIR'lar ile yapılıyor olması ayrı bir handikap. Üçüncü dünya ülkelerindeki ulaşım bakanlıkları bu işe neden el atmıyor? Havayı en çok kirleten etkenlerden biri de eksoz gazıdır...

Her bir bireyin çevre konusunda hassasiyet sahibi olması gerekir elbette, ancak siyasî yetkililere de büyük ödevler düşmektedir. Gerek ufak çaplı sanayi kuruluşları olsun gerek büyük fabrikalar olsun üretim esnasında çevre hassasiyeti ile ilgili kriterleri olanlar vardır elbette, ancak mevzuatlarla da mutlaka önleyici tedbirler alınmalıdır. Bütün dünyada kabul görmüş olan standart İSO 9001 - İSO 9002 sertifikaları üçüncü dünya ülkelerinde de zorunlu olmalı. Bu sertifikalar tarım ve ziraî alanlarında da gerekli görülmelidir.. Özellikle tarım ve ziraatte kullanılan gübre ve ilaçlar insan sağlığını tehdit etmemeli. Fazla ürün alınacak diye hormon amaçlı kimyasal ilaçların kullanılması asla insanî bir davranış değildir.

Biz insanlık âlemi ve diğer canlılar olarak bu ekosistemin bir parçasıyız. İnsan ontolojik yapısı ile kutsiyeti olan bir varlıktır. İlâhî bir hakikat olarak biz buna inandığımız gibi toprak, hava ve suyun da kutsiyetine inanmalıyız. Ve şu gerçeği de bilmiş olalım ki biz bu doğa/tabiat ve içerisindeki zenginlikleri yani faydalanılabilir olan her olgu ve her fenomeni bizden öncekilerden değil gelecek kuşaklardan emanet aldık. Emanete halel getirmeden yüzümüzün akıyla sahiplerine teslim etmeliyiz. Biz insanoğlu aslında bunca bahşedilen nimetle çok varsılız. Zira var olan her şey sürdürülebilir bir yaşam için nimettir. Ki yerküremiz üzerinde bu mimetlerden her insana, her canlıya yetecek kadar bolca bulunmaktadır.

"Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz." (Nahl:18, İbrahim:34)

Şu hâlde saymakla bitiremeyeceğimiz bu nimetlerin kadrini kıymetini bilmek zorundayız. Tarım ve ziraat ürünlerimiz nimettir fakat bu nimetleri devşirdiğimiz toprak da bizim için nimettir. Hava, güneş ve su da nimettir. Toprak mahsülleri bu değerlerle kaimdir. Elbette burada toprağı verimli hâle getirmek için her türlü işlemden geçirme işi ile iştigal eden üreticilerimizin hak ve hukukuna riayet etmek ve her emekçimizin emeğinin karşılığını alması bizim insanlık borcumuzdur. Hava, toprak, su ve güneş nasıl kutsal ise emek de kutsaldır. Tüketici hakları hukukî zeminde nasıl teminat altına alınması gerekiyorsa üretici hakları da gerek mevzuatlarla ve gerekse genelgelerle mutlaka teminat altına alınmalıdır.
Yaşadığımız bu coğrafyada bir başka handikapımız ise ekim ve üretime elverişli binlerce, on binlerce hektar arazilerimizin atıl vaziyette olmasıdır. Bunun başlıca nedeni köylü insanlarımız emeklerinin karşılığını alamadıklarından dolayı şehirlere göç etmeleridir. Tarım ve ziraat cazip hâle getirilmeli ki insanlarımız göç etmesinler; ekim ve üretimle iştiyakla iştigal etsinler. Şu bir hakikât ki, "Tarım ve hayvancılığı olmayan yurt, vatan değildir."

Bir bilge demiş ki: "Ben sizin yerinizde olsam altın, petrol arayacağıma dağı taşı ekime uygun bu ülkenin atıl arazilerini ziraat ve hayvancılık için değerlendirirdim, çünkü yakın bir zamanda en önemli şey petrol, altın, elmas değil gıda ve su olacak."

Rabbimiz'in lütfu ile dört mevsime sahip bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun kadrini/kıymetini bilmek zorundayız. Güneş görmeyen Hollanda ve İsviçre hayvancılık, tarım ve ziraatte bizden çok ilerilerde bulunmaktadır. Bir İsviçre vatandaşı olarak ayni ile vaki tanıklığımla oradan örnek vermiş olayım. Gelişmiş sanayisi ve endüstriyel iç dinamikleriyle Avrupa Birliği'ne girmeye tenezzül etmeyen İsviçre tarım ve ziraatte de oldukça başarılı. İsviçre'de köylüler hayatlarından gayet memnun. Zira ister hayvancılık yapıyor olsunlar, ister tarım (ekip/biçme işi) ile iştigal ediyor olsunlar emeklerinin karşılığını alıyorlar. Ayrıca bu ülkedeki tarım bakanlığı devlet bütçesi ile köylüyü sübvanse ediyor. Faizsiz kredi veriyor ve bu kredilerin iadesinde zorluk çıkarılmıyor. Tabiri caiz ise köylünün ümüğü sıkılmıyor. Asıl İsviçre'de köylü milletin efendisidir. Ve halk nezdinde saygınlıkları var. Hatta trafikte bile sığır sürülerinin önceliği söz konusu. Trafik durur köylü sürüsünü vakarla güder. Ayrıca İsviçre köylüsünün elinde her türlü modern tarım araç/gereçleri var. Evet, belki bizde de artık, "kara saban - bir tek öküz" muhabbeti mazide kaldı ancak tarım araç/gereçlerinin tedarik edilmesi için bizim köylümüz faizli kredilere bulaşma durumu ile karşı karşıya. Köylü üreticimiz zaten gereği gibi emeğinin karşılığını alamazken bir de faizli kredi borcuyla boğuşturulmaktadır...

Tarıma ve hayvanlığa elverişli bir coğrafyada yaşıyor olmamıza rağmen eti Sırbistan'dan, otu Bulgaristan'dan alıyor olmamız bizim için bir züldür...
Sonuç olarak ifade edecek olursak, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren Türkiye Tarım Ve Hayvancılık Platformu gibi STK'lar bu işe ivedilikle kafa yorup "ziraat ve hayvancılığın gelişmesine her türlü katkıyı sağlayacak" yeni yeni projelerle köklü çözümler üretilmelidir.

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA