Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 02-01-2021 09:00

Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha..

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Dernek ve vakıfların faaliyetlerini kısıtlayan, kayyum atanmasının önünü açan, yardım toplama çalışmalarını zora sokacak maddelerin de yer aldığı kanun teklifi MAZLUMDER’in ve birçok Sivil Toplum Kuruluşunun itirazlarına rağmen çıktı, Cumhurbaşkanı onayladı ve yürürlüğe girdi.

Kanunda neler var?

İç işleri bakanlığı kanun teklif aşamasındayken itirazlara cevap vermek için bir açıklama yayınlamış; yeni düzenlemenin söylendiği gibi derneklere ve yardım kuruluşlarına bir zararının olmayacağını anlatmaya çalışmıştı.

Bakanlığın yayınladığı o metin kanun niye çıkarıldı ve içinde neler olduğunu çok güzel açıklıyor aslında.

Metinde sorulan sorulardan biri şöyle: Değişikliklere neden ihtiyaç duyuldu? 
Verilen cevapta “...ayrıca üyesi olduğumuz ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda politikalar geliştiren (Financial Action Task Force-FATF) Mali Eylem Görev Gücü'nün tavsiyeleri de karşılanmaktadır” denilmektedir.

Tavsiyelerini karşılamak için yasa çıkarılan FATF’ın ne olduğunu, kimlerden oluştuğunu bilirsek, bunların tavsiyelerine temkinli yaklaşılması gerektiğini de biliriz.

FATF:   G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kurulan, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında hem ulusal hem de uluslararası alanda politikalar geliştiren ve bu politikaları destekleyen temel bir uluslararası organizasyondur. 

FATF kitle imha silahlarını en çok üreten ve tarihi süreçte en çok kullanan ülkelerden oluşuyor. Bu ülkelerin terör tanımı ve kara para tanımı kendi işlerine geldiği gibi politik ve ekonomik çıkarlarına uygun olarak yapılmış tanımlardır. Pratikte de böyle olduğunu en iyi bilenlerden biri Sayın Cumhurbaşkanıdır.

Bunlar kendilerine itaat etmeyen veya kullanamadıkları devlet ve örgütleri terörist ilan eder. Onların yaptığı meşru ticareti kara para olarak tanımlar. Ama iyi ilişki içinde oldukları işgalci, katliamcı, darbeci, diktatör, hukuk tanımaz devlet ve örgütleri meşru kabul ederler. 

Sayın Cumhurbaşkanı “Dünya Beşten Büyüktür” diyebilecek kadar bu işin bilincinde ve bu cesarete sahipken bunu görmezden gelmemeli ve bu kanunu yeniden ince elenip sık dokunarak gözden geçirilmek üzere meclise iade etmeliydi. Yardım kuruluşlarının ve STK’ların böyle bir beklentisi vardı ama o beklenti karşılanmadı. 

Sorulardan bir de: Bu kanun hükümleri ile yardım toplanması zorlaştırılmakta mıdır?
Bu soruya verilen cevap aslında bir itirafname gibi; “Hayır. Yardım Toplama Kanunu'nda var olan düzenlemeye ilişkin zorlaştırıcı herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Mevzuatta açıkça hüküm bulunmayan, kötüye kullanımı açık olan ve sıkça başvurulan internet üzerinden izinsiz yardım toplanmasının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca her türlü izinsiz veya usulüne uygun yapılmayan yardım toplama faaliyetleri ile ilgili idari para cezalarının üst limiti artırılmıştır.”

Yardım toplanması genellikle gönüllülük üzerine kurulmuş ve acil yapılan işlerdendir. Siz yardım toplamayı kolaylaştıracağınıza, Türkiye’de her zaman sorun çözücü değil sorun çıkartıcı rol oynayan bürokratik izinleri ve cezaları artırırsanız yardım toplama çalışmaları nasıl sekteye uğramasın. Art niyet ve istismarcılığın önü bürokrasinin artırılması veya cezaların çoğaltılmasıyla değil, etkin, zamanında ve yerinde takip ve denetimle kesilir. 

Başka bir soru şöyle: Derneklerde görevden uzaklaştırma hangi durumlarda mümkündür?

Soruya verilen cevap;
“a) Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan suçlar,
b) Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
c) Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar ve ilgili personel hakkında mahkeme tarafından dava açılarak kovuşturma başlatılması halinde, bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Bakan tarafından görevden uzaklaştırılanların yerine ancak mahkeme tarafından görevlendirme yapılır.”

Türkiye’de kişiye dava açmak için gizli tanık ifadesi veya alakasız bir şikayet yeterliyken ve mahkeme süreçlerinin bu kadar uzun sürmesi göz önündeyken, hakkında yönetimden veya denetimden biri hakkında dava ve kovuşturma açıldığında derneğe “kayyum” atanabilecek.

Nerde Berati Zimmet? 
Nerde masumiyet ilkesi?
Nerde örgütlenme hakkı?
Nerde suçun şahsiliği?
Nerde lekelenmeme hakkı?
Böyle bir hukuk garabeti olabilir mi?

Bu bırakın modern hukuk devletlerini ilkel kabile devletlerinde bile rastlanamayacak boyutta bir hukuksuzluktur. 

Şimdi sıkı durun!

Bu soruya verilen cevap insanları aptal yerine koymak değil de nedir?

Soru: Diğer ülkelerin mevzuatında görevden alma ve faaliyetten alıkoymaya ilişkin düzenleme bulunmakta mıdır?

Bakanlığın cevabı; “Evet. Yurt dışında da benzer uygulamalar bulunmakta olup örneğin; anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile ırkçılık, ayrımcılık, terör vb. suçlarının işlenmesi halinde Almanya'da İçişleri Bakanı, Fransa'da Bakanlar Kurulu ve İngiltere'de Hayırseverlik Komisyonu tarafından dernekler hakkında faaliyetten men, görevden uzaklaştırma ve geçici yönetici ataması yapılabilmektedir.”

İyi de bu saydığınız devletler sayılan suçlar işlenirse geçici yönetici yani kayyum atanır diyor. Sizin çıkarttığınız yasada kişi hakkında dava açılması halinde kayyım atanır. Dava açılması kişinin suçlu olduğu anlamına gelir mi?

Böyle bir tezvirat devlet ciddiyetine sığar mı?

Vesselam...

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA