Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 24-12-2020 22:24

Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir..

Nasihat içerikli güzel bir hitap, selim aklı ve temiz fıtratı muhatap almışsa etkili olur. Anlamayana, yani mümeyyiz olmayana nasihat fayda etmez.
Bir özlü sözde geçtiği üzere, "Nasihatleri ne kadar umursamazsanız kendinize o kadar zarar vermiş olursunuz."

Bu genel bir kuraldır ancak nasihate açık olan insanların durumu faklıdır. Müslüman bireyin en önemli vasıflarından biri de nasihate açık olmasıdır. Bakınız, Yüce Rabbimiz bu gerçeği şöyle teyid ediyor: "Nasihat Müslümana yarar sağlar." (Zâriyât:55) Yani Müslüman nasihat dinler ve gereğince amel eder. Buna istinaden Merhum İmâm Humeynî (r.a) nikâhlarını kıydığı genç çifte iki kelimeden oluşan kısa fakat anlayanlar için çok etkili bir cümle ile nasihatte bulunuyor: "İyi geçinin." Bu cümle aslında bir ailenin en temel yol haritasını belirlemiş oluyor. Mutluluk ve huzurun teminatı iyi geçimdir. Karı-koca arasındaki münasebet ve iletişimin en iyi şekilde sürdürülmesini sağlayan olgu iyi geçimdir.

Yuvanın sağlam temellere oturtulmasını, yuvanın sağlamlığını, yuvanın devamlılığını, yuvanın istikarlı bir şekilde hayat yolculuğuna devam etmesini sağlayacak ve ailenin dirlik ve insicamını güvence altına alacak yegâne olgu iyi geçimdir. Acaba iyi geçim için çok özel meziyetler mi gerekli? Bunun dersini nereden almalıyız? Bunun için özel eğitim formasyonu mu gerekli? Hayır efendim, okullarda her ne kadar bir takım din ve ahlâk dersleri okutulsa da bunun asıl eğitimi pratik olarak çocuk yaştan itibaren ailede verilmektedir, verilmelidir. "Verilmelidir" diyoruz, zira bugün yaşanan boşanma hadiseleri ve aile içi şiddet olaylarının ana nedeni ebeveynlerin evlâtlarına "numune-i timsâl" (güzel örnek) olmayışlarından kaynaklanmaktadır. (2019 yılında Türkiye genelinde 155 binin üzerinde boşanma hadisesi vuku bulmuş.)

Olanlar olduktan sonra anne-baba: "Biz nerede hata yaptık" diyerek hayıflanıyorlar. Antropoloklar sosyal çöküş ve yozlaşmaları aile yapılarının liberâl bir yol izlemelerine bağlıyorlar. Ne kadar kayıtsızlık ve aymazlık o kadar hüsran. "Koyverdim çayıra, Allah kayıra" olmuyor. Burada tutucu olmak temel bir prensiptir. Yani aidiyet değerlerine ilişkin her ne varsa o konuda tutucu olmak. Dikkat edin, bağnazlıktan/yobazlıktan söz etmiyoruz. Sevgi ve merhamette tutucu olmak. Ebeveynin çocuklarına karşı demokratlık adına aymazca/ilgisizce bir tutum sergilemesi aslında merhametsizliğin bir göstergesidir. Merhamet etmek onun kişiliğinin oluşmasında şefkat duygularıyla sarıp/sarmalamak, duygusal ve sevecen bağı koparmamaktır.

Ebeveynlerin çocuklarına karşı böyle bir tutum sergilemesi onların kulu/kölesi olmak değildir. Buradaki nüansı (ince çizgiyi) çok iyi ayrıt etmek durumundayız. Günümüzde nice ebeveynler var ki, sevgi ve şefkat adına çocuklarının bir dediklerini iki etmeden her dediğini, her isteğini yerine getirmek için adeta kendilerini paralıyorlar. Sonra karşılarında her istediği anında yerine getirilmesi gereken nobran bir paşa beliriveriyor. İsterseniz ufak bir itirazda bulunun size atmayacağı trip kalmayacak ve hatta size şantajlar yaparak tehditler savuracak. Siz de serzenişte bulunarak, "Hangi ara bu çocuk böyle hırçın bir hâl aldı?" diyerek üzülüp duracaksınız. Şunu bilmiş olalım ki şımarık ve ben merkezci (egoistçe) tutumlar sergileyen ve bu minvâl üzere her isteği anında yerine getirilen çocuklar büyüdüklerinde mümeyyiz olmayacaklar. Blûğ çağına ermek ayrı şeydir, mümeyyiz olmak ayrı şey. Bu tür çocuklar büyüyüp evlendiklerinde aile mesuliyetini yüklenmemiş olacaklar. Olgun tavırlar sergilemek yerine eşlerine karşı da şımarık, kayıtsız ve tek taraflı beklenti içerisinde olacaklardır.

Başa dönecek olursak ebeveynler öncelikli olarak evlâtlarının iyi bir yuva kurup mutlu bir hayat yaşamaları için iyi rol-model (iyi örnek) olmalılar. Çocuk edebi, adab-ı muaşereti, nezaketli olmayı, haddini bilmeyi sokakta ve okulda değil evinde öğrenecektir. Bunun başka yolu yoktur. Aidiyet değerlerimiz bunu gerektiriyor. Bakınız, Sevgili Peygamberimiz nasıl bir ikazda bulunuyor: "Allah Teâlâ, çocukların ahlâkî eğitimde ihmal edilişlerine gazaplandığı kadar hiçbir şeye gazaplanmamıştır." Yine aynı şekilde Allah Resûlü'nün, "Ben yüce ahlâkı tamamlamak için görevlendirildim." derken ahlâk ve edebin önemine vurgu yapmaktadır. Çünkü ahlâk-edep olmazsa hiçbir şey olmaz. Ahlâk hayatı kuşatan bir olgudur.

Ahlâklı ve nezaket sahibi olmak iyi geçimin olmazsa olmaz ön koşuludur. Nezaket yufka yürekli insanların işidir. Dilimizde "yufka yürekli" diye bir tabir var. İşte bu öyle güzel bir karakteristik özellik ki, bu haslet herkeste olsa iyi geçim bir lütuf olarak karşımıza çıkar. Özellikle eşler iyi geçim istiyorsa birbirlerine karşı yufka yürekli olmalılar. Bu haslet en çok yaşlılarımızda, nine ve dedelerimizde görülmektedir. Onlar bizim için çok güzel rol-modeldir. Onlar ailenin ulu çınarlarıdırlar. Hayat sınavında nice badirelerden geçmişlerdir. Yine de eşler olarak birbirlerine kol kanat gererek sımsıkı ve sıcak yuvalarında sabit ber kadem bir şekilde sarsılmadan yollarına devam etmişler. Aslında bu işi, genç evliler de başarır. Yeter ki kendileri için rol-model olan büyüklerine ibretle ve özenerek baksınlar. Onlarda ki takva ve Allah'a karşı taşıdıkları haşyet içerisindeki mesuliyet duygusunu keşfetmek gerekmektedir. İnsicam içerisinde sürdürülebilir bir yuva için "iyi geçim şarttır" demiştik. İyi geçimin en önemli ve en öncelikli ön şartı ise eşlerin Allah ile irtibatlarının sağlamlığıdır. Sürdürülebilir yuva için en önemli yol azığı ilâhî lütfa mazhar olmaktır.

"Isınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun ayetlerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır." (Rûm:21)

İşte bütün mesele Rabbimiz'in bu lütfünden istihkak kazanmaktır.

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA