Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 30-08-2020 12:18

Kerbelâ Kıyamını Anlamak...

Her yıl Muharrem ayı geldiğinde, özellikle Ehl-i Beyt muhibbi olan Müslümanlar Kerbelâ katliamı ile ilgili yas merasimleri düzenlemekte ve bir takım etkinliklerde bulunmaktadırlar. En bilinen yönü ile sinezenler mersiye okur, ağıtlar yakar ve insanlar da bunlara eşlik edip elleriyle göğüslerine vurarak İmâm Hüseyin ve yarenlerinin acısını yad ederler. Muharrem ayının ilk on günü yapılan bu etkinlikler ve bu yas merasimleri Şiîlerin yoğun olduğu belde ve ülkelerde daha belirgin bir şekilde görülmektedir...

Kerbelâ katliamı dendiğinde elbette her Müslümanın içi dilhûn olur, kalbini hüzün sarar. Çünkü Kerbelâ hadisesi İslâm tarihinde yaşanmış en büyük fecaattir, en büyük trajedidir. İmâm Hüseyin ve 72 yaranına karşı işlenmiş en acımasız vahşet örneğidir Kerbelâ katliamı...

İnsanız ve soruyoruz, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz'in torununa bu insanlık dışı vahşet örneği nasıl reva görülür? Bunu sorup sorgulamak sadece bir ekolün müntesiplerine özgü olmamalı! İşte efendim, "bizim ellerimiz o kana bulaşmamış, dillerimiz de bulaşmamalı" türünden "ört-bas" edici yaklaşımlarla bu canavarlığı işleyenleri kamufle etmek, bu zalimleri kayırmak anlamına gelmiyor mu? Rabbimiz, "Bile bile hakkı gizlemeyin." diyerek biz Müslümanları uyarmaktadır.

"Hakkı bâtıl ile karıştırıp gerçeği örtmeyin ve Hakkı bile bile ketmetmeyin. Kaldı ki siz gerçeği biliyorsunuz." (Bakara:42)

Yapılan bu haksızlık, yapılan bu insanlık dışı zulüm nasıl görmezden gelinir? Her sene-i devriyesinde bu fecaati anıp hüzünlenmek sadece Alevî ve Şiîlere özgü bir durum olmamalı. Ehl-i Beyt'e sevgi ve ihtiram bütün Müslümanlara farz kılınmış. (Şûrâ:23)

Unutulmuş bu vecibeyi hatırlatmak ayrıştırma ve fitne sebebi olarak görülmemeli. Ne yazık ki, bu yas merasimlerini "fitne" olarak görenler var. "Siz bu işi abartıyorsunuz, aşırıya gidiyorsunuz" diyenler var. Oysa Kerbelâ olayı baştan başa ve çok yönlü olarak bir derstir, bir okuldur, bir öğretidir anlayıp analitik bir şekilde tahlil edebilene..

Allah Teâlâ Kûr'ân-ı Kerim'inde Ehl-i Beyt'e sevgiyi, saygıyı ve ihtiramı farz kılmışken İslâm ümmeti içerisinden çıkan ve devlet erkini ele geçiren bir güruh saltanatlarını pekiştirme, zulümlerini müesses bir nizama dönüştürme adına bu vahşeti işlemiş bulunmaktadır.
Biz Müslümanlar bu hunharca işlenmiş katliamı düşündüğümüzde elbette içimizi hüzün kaplamakta ve bu fecaati işleyenlere buğz edip lânet okumaktayız. Peki bu etkinlikler ve yas merasimleri bize hüzünden maada ne tür mesajlar vermektedir? Biz İslâm ümmeti olarak Kerbelâ katliamından ve Kerbelâ kıyamından ne tür dersler çıkarmalıyız? Tarih bizler için baştan başa bir ibret vesikası değil midir? Nitekim Kûr'ân-ı Kerim'de bile geçmişte yaşanmış önemli hadiseler ve bir kısım peygamberlerin hayatlarından kesitler sunulmaktadır. Hatta Rabbimiz'in, "Yevmullah" (Allah'ın günleri) olarak tanımladığı hadiseler vahiy dili ile anlatılmaktadır. Böylesi günler insanlık tarihinde önem arz eden günlerdir. Bu günlerin sene-i devriyesine vardığımızda o gün vuku bulmuş olay bizlere ibret dersleri olarak hatırlatma yapmaktadır. O gün Müslümanların yönetimlerini ellerine geçirmiş olan gaspçıların saltanatlarını bırakmama adına nasıl bir gözü dönmüşlükle cinayetler işleyebileceklerini gösteriyor.
Üstelik bu zümre halkın kendilerine itaat etmeleri adına dini temsil ettiklerini de söylemektedirler. "Zalim de olsa, fasık da olsa yöneticilerinize itaat ediniz." sözünü hadis diye halka dayatarak hükümranlıklarını pekiştirmeye çalışmışlardırlar. Peygamber vasîsi olan İmâm Hüseyin eğer Yezid melununa biat etseydi insanlar, "demek bu iş böyle de oluyormuş" diyerek öz Muhammedî İslâm ters yüz edilmiş olacaktı. Zaten İmâm Hüseyin bizzat şu ifadeyi kullanıyor: "Bu melun oğlu melun beni kendisine biat etmeye davet ediyor. Şunu bilmiş olun ki, eğer ben bu meluna biat edersem İslâm'ın ruhuna fatiha okumak gerekir." Bu sözler aynı zamanda hak ile batılı birbirinden ayırmaktadır. Hak olan din asla zulmü tasvip etmez ve zalime itaati önermez.

Rabbimiz buyuruyor ki: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Zalime meyletme yoksa sana da ateş dokunur." (Hûd:112-113)

İmâm Hüseyin Kerbelâ kıyamı ile kıyamete kadar gelecek insanlığa vermiş olduğu evrensel mesaj (ilâhî buyrukta geçtiği üzere) "zalime meyletmemek - zalime itaat etmemek" üzerine olmuştur. Zira Allah Teâlâ'nın emri buydu. Zalime boyun eğmemek ve zulme karşı gelmek İslâm'ın en temel şiarıdır. İmâm Hüseyin bu emre uyarak kıyam etti. İmâm Hüseyin bu emre uyarak ters yüz edilmek istenen İslâm'ı asli hüviyeti ile korumuş oldu.

Özellikle şunu belirtmiş olalım ki, Kerbelâ hakkın batıldan ayrıldığı yerdir. Kerbelâ öz Muhammedî İslâm ile İslâm kılıfına girmiş batılın mücadelesidir. Kerbelâ Kıyamı "ihkak-ı hak" (hakkı ikâme) için ve tevhidî değerlerin korunması adına yapılmıştır.

İmâm Humeynî Aşura'nın ve yas merasimlerinin hikmet ve felsefesini açıklarken, "Aşura sadece İmâm Hüseyin'e ağlamak, ya da Yezid'i lânetlemek değildir; asıl mesele her çağın zalimlerini, her çağın Yezid'lerini deşifre etmek, kınamak ve mahkum etmektir." diyor. Evet, Kerbelâ Kıyâmı'ndan alacağımız ders bu olmalıdır...

Günümüz itibariyle almamız gerek bir başka der ise İslâm ümmetinin içerisinde bulunduğu durumla ilintilidir. Bakınız, biz Ehl-i Beyt muhibleri neden, "Küllü yevmun Âşûrâ, küllü arzun Kerbelâ" diyoruz? İslâm coğrafyasına bir bakalım! Her tarafta oluk oluk Müslüman kanı akmaktadır. Myanmar'a, Doğu Türkistan'a, Keşmir'e, Afganistan'a bakın! Irak, Suriye, Yemen ve Libya'ya bakın! Veya yetmiş küsur yıldan beri bitmek bilmeyen işgal ve katliamlarla tam bir Kerbelâ'yı yaşayan mazlum Filistin topraklarına bakın! Müslümanlar dünün Kerbelâ'sında İmâm Hüseyin'i yalnız bıraktığı gibi günümüz Kerbelâ'larında ümmetin zulme uğrayan mazlumları da yalnız bırakıldı...

İmâm Hüseyin Kerbelâ Kıyamı ile bütün çağlara ve bütün nesillere sunduğu mesajın aslı şudur: "Mazlumun feryadına koşmak, zulme karşı gelmek, zalime boyun eğmemek ve İslâm'ı asli yapısında muhafaza edip tahrifattan korumak. Eğer o gün İmâm Hüseyin zalim Yezid'e biat etseydi İslâm içi boşaltılıp tamamen ters yüz edilmiş olacaktı. Bu olmasın diye İmâm Hüseyin Kerbelâ çölünde şöyle haykırmıştı: "Eğer kanım almadan ayakta durmayacaksa ceddim Muhammed'in dini, ey kılıçlar alın beni, doğrayın bedenimi." İşte bu yüzden diyoruz ki, İmâm Hüseyin Emevîler ve Yezid tarafından kurtulmak istenen İslâm ağacını pak kanıyla sulayıp diriltmiş oldu...

Hiç kuşkusuz, Kerbelâ çölünde akıtılan pak kanlar kıyamete kadar şehadet ve özgürlük aşıklarına yol gösteren bir meşâle olacaktır.

Allah'ın dinini ve ilâhî yasaları hakim kılmak için en azizlerini feda eden Kerbelâ mazlumlarına selâm olsun.


 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA