Vedat Kahyalar
Vedat Kahyalar
Giriş Tarihi : 29-08-2020 12:37

Bugün Günlerden Hüseyin/Kerbela

Bugün 10 muharrem. Dunya üzerinde yaşanan en büyük acının yıldönümü. Hz Muhammed SAV in tebliğ ettiği, 23 yıl boyunca örnek olması için bire bir yaşadığı dinin gömüldüğü yerden, günyüzüne çıkarıldığı, islam gömleğinin tersinden doğruya dönderildiği bir gün. Ozetle ; "Allah'ı en yüce gören tevhidi zihniyetle, dünyayı en yüce ve vazgeçilmez gören zulüm zihniyetinin savaşı."

Elbette böyle bir eylemin bedeli ucuz olamazdı. Hz Huseyin ve 72 yakın akrabası ve dostları bunu canlarıyla ödediler. Hem öyle bir ödediler ki dünya kalleşlik tarihi böyle bir alçaklığı bir daha görmedi. Olaya şahit olan Hz Zeynep ve yakınları da bu dinin yeniden doğuşuna büyük acılarla tanıklık ve taşıyıcılık görevini üstlendiler. 

Bugünü anlatmak için Yazar Musa Güneş'in makalesindeki yararlı tespit ve örnekler ufuk açıcı.

"Şu soru hep aklıma gelmiş; ama sonucu düşündüğümde benliğimi hep büyük bir korku ve şiddetli bir ürperti sarmıştır:
Eğer ilahî takdir gereği ben tarih 61 hicrî yılında dünyaya gelmiş olsaydım ve İmam Hüseyin ile aynı dönemde yaşamış olsaydım, acaba ne yapardım?

-- Yezit taraftarı Şamlılar gibi asiler güruhuna katılıp İmam'a kılıç mı çekerdim?
-- Medineliler gibi eli kolu bağlı oturup hiçbir şeye karışmaz, tarafsızlığa ve sessizliğe bürünüp Hüseyin'e (a.s) yardım eli uzatmaz ve onu yalnız mı bırakırdım?
-- Mekkeliler gibi Kâbe'ye sığınıp, kendimi ibadete adama adı altında, Allah'ın evini ve Hüseyin'i kendi arzu ve isteklerime siper mi edinirdim?
--Kûfeliler gibi onu aldatır ve ona ihanet mi ederdim?
Yoksa;
-- Tüm dünyayı ve dünyamı elimin tersiyle itip, işimi, ticaretimi, evimi-barkımı, ailemi, çoluk-çocuğumu, sahibi olduğum her şeyi bırakıp kupkuru bir çöle, sıcaklığın ve susuzluğun kol gezdiği ıssız sahraya mı koşardım?

İşte bu sorunun cevabının kolay ve belli olduğunu düşünen herkes yanılıyordur bence.

Nitekim büyük arif Merhum Seyyid İsmail Dulabî şöyle buyurur.

Hürr-i Riyahî suyu İmam Hüseyin ve yarenlerinin üzerine bağlayan ilk kimse idi. Ancak İmam’ın uğrunda kanını ilk akıtan da yine Hür oldu...

Ömer Sa’d da Kûfe’den İmam Hüseyin’e mektup yazan ve önderlik için davet eden ilk kimse idi. Fakat İmam’a ilk ok atan da yine Ömer Sa’d oldu...

Yüce Allah, Şeytan’ın öyküsünü çok defa Kur’ân’da anlattı ki kimse konumuna, ibadetine, meleklerin arasında olup Allah’a yakınlığına güvenmesin...

Allah, herkesin bulunduğu yerde kalacağına dair bir taahhütte bulunmamıştır...

Dünya imtihan dünyasıdır ve her bir imtihan sonucu bizim bir çehremiz ortaya çıkar. Öyle bir çehre ki, bazen kendimizde bile şaşkınlık yaratır...

İşte imtihan anında nasıl bir tepki vereceğimiz kesin belli olmadığı için, kimse kendisinden emin konuşamaz, kesinlikle Hüseyin'in yanında ve safında yer alacağını söyleyemez!

*     *     *
Bu aşk kervanıyla Kerbela yolunda karşılaşan Dahhak bin Abdullah el-Meşrikî, İmam'ın yanına gelmiş, İmam'la uzunca bir konuşma yaptıktan sonra bir şartla Hüseynî kafileye katılma kararı almıştı: İmam yenilgiye uğramaya başladığında ve artık yardımının ona bir fayda sağlamayacağını gördüğünde Kerbela'yı terk edecekti...

Aşura sabahı İmam'ın ve fedakâr ashabının yanında var gücüyle Yezid ordusuna karşı savaşan ve bundan dolayı da İmam'ın duasına mazhar olan Dahhak, öğle namazını İmam'ın arkasında kıldı. Ancak öğleden sonra İmam'ın yâreninin hemen hepsinin şehit düşüp cesetlerinin savaş meydanında parçalandığını görünce artık gitme zamanının geldiğini düşündü, böylece İmam'ın yanına gitti ve şartını hatırlatarak gitmek istediğini söyledi. İmam, onca kalabalık düşman ordusunun arasından nasıl kaçabileceğini sorunca da, atını çadırlardan birinde sakladığını ve o sebeple de hep piyade savaştığını söyledi, ardından da atına binip Kerbela'yı terk etti ve bir ömür boyu perişan ve sefalet içinde yaşadı...
İşte şartlı itaat ve teslimiyet dünyada da ahirette de büyük hüsrana, ebedî mahrumiyete neden olur...

*     *     *
Kerbela hadisesinde üç şahsiyetle karşılaşıyoruz:
1- Hüseyin bin Ali (a.s):
Zulüm ve haksızlığa teslim olmuyor...
Sonuna kadar direniyor...
Din uğruna her türlü fedakârlığa katlanıyor...
İnancı uğruna gereken her şeyi hiç tereddüt etmeden yapıyor...
Hem kendisi, hem de evlatları hak ve adalet yolunda şehit oluyor...
Sudan geçiyor, serden geçiyor; ama izzet ve haysiyetinden asla!

2- Yezid bin Muaviye (l.a):
Herkesi teslim almak istiyor...
Muhalefete tahammül edemiyor...
Dediğini ve dilediğini her şey pahasına yapıyor...
Hz Peygamber'in (a.s) torununun başını kesip ailesini esir alıyor...
Allah'ın evini, Kâbe'yi yıkıyor...
Resulullah'ın (s.a.a) mescidinde at koşturuyor...
Haysiyetsizliği canla başla alıyor...
Ve istediğini elde ediyor...

3- Ömer bin Sa'd:
Tarihin rivayetine göre 8 Muharrem'e kadar savaş konusunda kararsızdı...
Çünkü hem Huda'yı (Allah'ı) istiyordu, hem hurmayı...
Hem dünyayı kazanmak istiyordu, hem ahireti...
Hem Hüseyin'i razı etmek istiyordu, hem Yezid'i...
Hem Rey bölgesinde emirlik istiyordu, hem halk arasında saygınlık...
Hem şan istiyordu, hem saltanat...

Bu hadisede istediği hiçbir şeyi elde edemeyen tek şahıs, Ömer bin Sa'd'dı. Ne güç ve iktidardan yana herhangi bir nasibi oldu, ne de halk nezdinde saygınlıktan yana bir nam elde edebildi...

10 Muharrem Kerbela olayından islam dinini önemseyen herkesin alacağı önemli dersler vardır. Devlet adamları,yöneticiler, öğretmenler,hocalar...kısaca tüm bireylerin alacağı dersler var.
Adalet,liyakat,danışma,dayanışma,merhamet olmayınca Ne devlet yönetimi başarılı oluyor ne de insanlar mutlu olabiliyor.

Peygamberimizin ve ailesinin acısını  paylaşıyorum.

Allahın selamı,rahmeti şehidlerimizin üzerine olsun.

NELER SÖYLENDİ?
@
Vedat Kahyalar

Vedat Kahyalar

DİĞER YAZILARI Türkiye'nin Ekonomik Fotoğrafı... Türkiye Ekonomisi İçin Ne Yapılabilir? Kriz Üstüne Kriz Sana Ne, Sen Mi Düzelteceksin? Ne Oluyor Bize? Ne Olacak Bu Sığınmacı Sorunu... Beyin Gücü mü, Beyin Göçü mü? İslami Yönetim Modeli Tarlada Balık Üretimi... İçi Hazine Dolu Mağara ve Ejderha Öyküsü İslam’ın Dünyaya Sunacağı Yönetim Modeli Yok Mu? Amerikalının Önemsediği Sera Maceramız... Çapsızlık, Kıskançlık ve Mobbing Mahalleyi Terk Etmek... Unutulmaz Bir Anı, Bir İnsan Kaynakları Rezaleti... Toplumun Evrensel Değerlerle Alakası.. Hayal Kırıklığı... Bu Ayıplı Üretim Günleri Ne Zaman Aslına Dönecek? Başka Türkiye Yok! Modern Dönemlerde Değişen Taleplerimiz... İslam’ın, İnsanlığın Sorunlarına Çözüm Modelleri Nedir? Kötü Sınav Veriyoruz. Kul Hakkı, Vebâl Artık Taşınamaz Hale Geldi.. Dünya Beşten Büyük, Ya Türkiye? İslam ve Yönetim İlişkisi.. Boş Vitesle Giden Ekonomi Bu Gidiş Nereye? / Fe eyne tezhebun.... Marketlerde Aranan Suçlu.. Suriye İle Resmen Görüşmek İçin Ne Bekleniyor? Sizden İstediğim Yakınlarıma Sevgidir... Afganistan Laboratuarı Küresel Isınma Geliyor... Türkiye Yanıyor, Kurtarma Yetersiz. Gadir Hum Ve Yürüyen Kuran... İbadetler Yanlışı Örtmez! Ne Olacak Bu Muhafazakarların Hali... İhtiyaçlar Sınırsız Değildir... Türkiye’nin Vizyonu... Yepyeni bir Hikayemiz Olmalı.. Milletin Gelirleri Millete Eşit Ve Adil Dağıtılmalı.. Dini Tanınmaz Hale Getirerek Başarı Kazanmak... Çocuklar Terk Etmeyin Bu Ülkeyi!.. İslamofobi Suriyeli Sürünüyor, Petrolü Çalınıyor, İsrail Şirazeden Çıkıyor Siyasetin Vizyonu İle Halkın Gelişmişliği Aynı Çizgide.. Geleceğimiz İçin Ne Yapıyoruz? Biyoemperyalizm- Resetlenen Dünya.. Hamasetle Değil Bilimle... Dost Acı Söyler İnsanlığa İhanet Edenler... Dünya’nın Bütün Müslümanları ARGE Yapın... Ülkelerin Kaderi Neye, Kime Göre Belirleniyor.. ABD Suriye'de Başardı mı? Doğalgaz Serüveni Ve Adana.. Gençliğin Çığlığını Duyuyor Musunuz? Balık Bilmezse Halık Bilir Eskiyen Sistemlerimizi/Yüklerimizi Taşımak Zorunda Mıyız? Kalkınacağız Diye Fıtratı Bozmayalım... 2021 Sebze Meyve Ve Bağışıklık Yılı 2021'de Heyecan Verici Bir Hikayemiz Olmalı... Türkiye'de Kumara Bu Aşırı İlgi Neden? Türkiye'de İnsan Gelişimi Neden Çok Yavaş? Aklınıza Gözünüz Gibi Bakın... Coronanın Bizden Aldıkları / Kattıkları.. Türkiye'nin Stratejik Üstünlüğü Önemsenmiyor Mu? Bir Şey Değişti, Türkiye Değişti En Hakiki Dost Samimiyettir... İhtisaşlaşma, Uzmanlaşma Çağı Ve Bir Anı Bireyselden Toplumsala Geçiş... Allah Aklını Kullanmayanları Mağdur Eder Yeni Ekonomik Program Gençlik Giderse Ne Hale Geliriz? Peygamberimize Şikayet Mektubumdur. Lâyık Olmayan Birine Görev Vermek Zulümdür! Gençler Kime Oy Verecek? Doğalgazla Gelen Sorumluluk Dünya İnsan Yetiştirme Savaşı Veriyor! Ya Biz? Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz? Yeni Gençler Ne İstiyor? Türkiye'nin Geleceği 'Z' Kuşağı Tarafından Şekillenecek Beyin Göçü Bölge Müdürlüğümün İlk Günü İdi... Corona Aşısını Biz Bulmalıyız! Bir Teklifim Var Yeni Normal Geleceği İnşa Etmek.. Corona Sonrası Dünya Bu Kriz Aşılabilir Yeter Ki! Görünüm 2020... Koronanın Şeker Ve Glukoz Aşkı Islam Dünyasının İçine Düştüğü Zillet Adana'ya Ve Türkiye'nin Bir Çok Kentine Manda Osb Kurulmalı. Sözde Değil Özde İslam Türkiye Alimler Birliği.. Süleymani Cinayeti Neden İşlendi? 2020' ye girerken Türkiye Sabancılar Ve Kapitalizmin Sadakati Üniversitelerimiz... İslam Sizin İçin Ne İfade Ediyor ? Seçimlerinizin Sonucunu Yaşarsınız Bıçak Kemiğe Dayandı Temel Sorun: Liyakatsizlik İslam Ümmeti Entellektüel Alanını Oluşturmalıdır Önemli Sorun Ve Çözüm Önerileri.. Müslüman , Dünya İçin Ne Anlam Taşıyor? Siyaset Kendini Adama Makamıdır. Güzel Şeyler Oluyor Ülkemde... 2023 hedefleri nasıl yakalanır? Kentli Müslümanlık Muhafazakar Bürokrasi Neden Göze Battı? Mantığa Bürüme Karar Vermek İçin Acele Etmeyin Gençliğimiz Ve Geleceğimiz Beka Sorunu -2- Bu Gidiş Nereye? Beka Sorunu Seçimlerin Verdiği Ders... Bilgi Diktatörlüğü (2) Bilgi Diktatörlüğü Basiretli Müslüman ABD'nin Son Dönem Stratejisi Yapmamız Gerekenler Dost Acı Söyler Cihad İlan Etme Yetkisi Kimde? Suriye 'De Neler Oluyor? Arakanlı Yalın Ayaklılar Büyüyünce… Suriye’de Neler Oluyor? FETÖ' yü doğru anlamak Ne Ekersen Onu Biçersin Günümüzde İşletmecilik Ve E-Ticaret... Obama Dönemi, Büyük Hayal Kırıklığı.. İnsaf, Merhamet, Adalet Nehirler Gibi Akmalı... Darbecileri Anlamak... Medeniyetler Çatışması Küresel Çağda Tükenen İslam Toplumları.. Mavi Marmara 6 Yaşında... Canım Peygamberim, Ya RASULALLAH (sav) İslam Zirvesi Kerbela, bir iktidar savaşı mıydı ? Dünyanın Bütün Müslümanları Birleşin.! Türkiye’nin Dış Politikası... Vahdet Ya Da Zillet Peygamberimiz Ve Başarı (2) Peygamberimiz Ve Başarı (1)
Advert
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA