Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 06-08-2020 10:46

Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım?

Bir toplantıda bir dostum İslam tarihinin en acı dönemlerini içeren ‘Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını’ niye yazdığımı sordu.

Bilindiği gibi Sünni dünyanın konuşmaktan kaçındığı, örnek nesil dediğimiz sahabe arasındaki problemlerin, Cemel, Sıffın ve Hakem olaylarının yaşandığı bir dönemi de içeriyordu Hz. Ali’nin hayatı..

Cemel ve Sıffın İslam tarihinin en acı olayları idi. Örnek nesil dediğimiz Ashabı Kiram birbiri ile savaşmış binlerce Müslüman ölmüştü.

Evet biz konuşmak istemiyorduk ancak bu olaylar tarihi birer gerçeklikti. Ve biz kaçsak ta mutlaka karşımıza çıkıyordu.

Peki öyle ise ne yapmak gerekiyordu? Olayları konuşmamak olmamış kabul etmek çözüm mü idi.

Bence değildi. Olayları yok saymak görmezden gelmek çözüm olmamıştı. Olaylar yeterince ve gerektiği gibi konuşulmadığı için tarih doğru değerlendirilmemiş, tarihten gerekli dersler çıkartılmamış, ve sonuç olarak ta tarih sürekli tekerrür etmişti İslam dünyasında.

Rabbimiz  kerim kitabımızda “Mü'minlerden iki topluluk çarpışacak olursa, aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa, artık tecavüzde bulunanla, Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın; eğer sonunda (Allah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Allah, adil olanları sever.” (Hucurat-9) buyuruyor.

Ayette rabbimiz bir anlamda bir gün Müslümanların birbirleri ile savaşacaklarını haber verirken ne yapmaları nasıl davranmakları gerektiğini de söylüyordu.

İşte Hz. Ali, Cemel ve Sıffın olaylarında tarafsız kalan sahabeye bu ayeti hatırlatıyor ayetin gereğini yapmalarını istiyordu.

Sünni dünyanın en büyük handikaplarından biri sahabeyi çok aşırı överek sahabenin yanlışlarını konuşmak istememesi hatta sahabeyi hatasız insanlar gibi görmesi idi.

Muhtemelen Sünni dünyanın sahabeye karşı böyle korumacı davranması nedenlerinden biride Şii dünyanın sahabeye karşı hakarete varan yersiz eleştirel tutumu idi.

Böylece tarih övgü ve sövgü tarihine dönüşmüş ve tarihi olaylardan gerekli dersler çıkartılmamış/ çıkartılamamıştı.

Tarihin bu acı olayları esasen belki de en büyük dersleri çıkaracağımız esasları barındırıyordu.

Öncelikle Peygamberimizden başka kimsenin masum olmadığını dolayısı ile sahabelerinde hata yapabileceklerini ve yaptıklarını söyleyen Sünni dünya, teorik olarak söylediği bu gerçeği pratiğe dökerek sahabenin yanlışlarından da dersler çıkarmamız gerçeğini görmeli artık.

İşte Hz. Ali kitabı bizi bu gerçeklikle karşı karşıya getiriyor. Esasen bu kitap, söz konusu bu acı olayların doğru anlaşılmasına katkı sunmak için yazıldı.

Hz. Ali çocukluktan itibaren vahiy evinde Peygamberimizin özel terbiyesinde yetişmiş böylece bir anlamda ‘Konuşan Kuran’a dönüşmüş özel bir şahsiyettir.

Fatiha suresindeki “Ya Rabbi bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna” ayeti Nisa-69 ile birlikte düşünüldüğünde “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddiklerle, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler.  Bunlar ne güzel arkadaştır.” Daha bir anlam kazanır. Hz. Ali’nin kendilerine nimet verilenlerden olduğu, Fatiha suresinde ifade edilen dosdoğru yol için bir örneklik olduğu görülecektir. Dosdoğru yolun Kur’an olduğunu bilinen bir gerçeklik. Ama Kuran’ı doğru anlamak için Peygamberimizin ve onun yol arkadaşlarının onu nasıl anladığına bakmamız gerekiyor. Allah resulü “Ben ilmin şehriyim Ali ise bu şehrin kapısıdır” buyuruyor. Hz. Ali, Peygamberimizin ifadesi ile nebevi ilim şehrinin giriş kapısıdır. 

Hz. Ali, ‘Konuşan  Kuran’ ve kendisine nimet verilenlerden biri olarak kendisinde bizim için güzel örnekler olan bir öğretmendir. Hz. Ali’nin vahyi esas alan, vahdet ve adalet anlayışı büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde Müslümanların en büyük problemlerini sıralayacak olursak vahdetsizlik/tefrika ilk sıralarda yer alır. Yine ilk sıraya yazacağımız konulardan biride adalet anlayışımızdır.

Hz. Ali denilince benim aklıma üç kavram gelir tevhid, vahdet ve adalet. Ancak bunlar içerisinden Hz. Ali’yi ayrıcalıklı kılan vahdet ve adalet anlayışıdır. Onun hayatının çocukluktan sonraki döneminin ifadesi olan tevhid mücadelesi Peygamberimiz döneminde birçok sahabenin de katkı sunduğu, katıldığı, onurlu bir mücadeledir.

Peygamberimizin tevhid mücadelesinde her sahabenin, muhacir ve ensarın ayrı ayrı bir çok fedakarlığı ve katkısı vardır. Peygamber efendimiz dönemindeki Tevhid mücadelesi her sahabenin yıldızlaştığı dönemdir. Esasen mutlak ‘Asrı Saadet’ dönemi  Peygamberimizin vefatına kadar olan bu dönemdir.

Hz. Ebubekir ile başlayan Raşit halifeler dönemi, Müslümanlar üzerinden vahyin koruyuculuğunun kalktığı, hatası ile sevabı ile beşer olan insanların vahyi uygulama biçimlerini gösteren bir dönemdir. Bu dönemi bu gözle okumak gerekiyor.

Hz. Ali, hem peygamberimiz döneminde hem de kendisinden önceki halifeler döneminde yaşamış bu dönemlerde ortaya koyduğu tavırlarla, bu dönemde yaşanan olayların ve bu olaylara vahiy merkezli bakışın nasıl olması gerektiğini gösteren bir vahiy öğretmenidir.

Günümüzde Müslümanların en büyük problemlerinden birinin tefrika yani vahdet birlik içerisinde olmama olduğunu ifade etmiştim.

İşte Hz. Ali kendisinden önceki halifeler döneminde vahdet konusunda o kadar hassas davranıyor ki, Hz. Ali’nin bu hassasiyetini görünce, bugün Müslümanların tefrika sorunlarının ilacı, Hz. Ali’de diyor insan. Evet, Hz. Ali’nin vahdet hassasiyetinden öğreneceğimiz çok şey var.

Hz. Ali’nin kendisinden önceki halifeler döneminde ifadesini bulan Müslümanların vahdetini koruma, vahdete zarar vermeme hassasiyetinin önemi; özellikle kendi hilafet döneminde, aynı hassasiyeti göstermeyen arkadaşlarının, tavırlarının ümmetin birliğine nasıl zarar verdiği görüldüğünde, daha iyi anlaşılmalıdır diye düşünüyorum.

Vahyin emrettiği vahdet ve adalet anlayışı nasıl pratiğe dökülür nasıl yaşanılır işte Hz. Ali onu öğretiyor bize.

Hz. Ali’nin hilafet döneminin ifadesi olan “adalet” anlayışı, onu ayrıcalıklı kılan asil tavrıdır. İnsanoğlunun en zayıf olduğu nokta, adalet anlayışı, adalet konusundaki tavrıdır. Zira zordur; güce, iktidara nimete sahip olduğunda, düşmanına haksızlık yapmamak, dostlarına ayrıcalık tanımamak. Normal zamanlarda adaletli davranmak da kolay değildir ancak, zor dönemlerde güvenlik kaygılarının olduğu dönemlerde adil olmak ise daha zordur.

Sizin kendinizi adil görmeniz önemli değildir. Çünkü insanlar her zaman kendilerinin ve taraftar olduklarının, adaletsizliklerine kılıf bulup, adaletsizliklerini adalet gibi göstermeye zorlanmazlar. Adaletsizlikleri meşrulaştıracak bir maslahat her zaman bulunur. İşte burada düşmanlarınız, muhalifleriniz, düşüncelerinizi kabul etmeseler de adaletinize şahitlik ediyorlarsa siz gerçekten adilsiniz demektir.

İşte Hz. Ali halife olduğu o zor dönemde bile adaleti her şeyin üzerinde tutan bir insanlık abidesidir.

Ali Şeriati’nin İfadesi ile: “Ali, insanlık tarihindeki mazlum adaletin tecessüm etmiş şeklidir. Ali sadece konuşan Kur’an değildir, konuşan özgürlüktür, konuşan adalettir, konuşan aşkın insanlıktır.”

Hz. Ali’nin vahdet ve adalet hassasiyetinin Müslümanlarca yeterince bilindiği ve anlaşıldığı kanaatinde değilim. İlahi emir olan İslam’ın iki önemli değeri vahdet ve adalet anlayışının doğru anlaşılması için Hz. Ali’nin örnekliğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Hz. Ali kitabını birazda Hz. Ali’nin vahdet ve adalet anlayışına ihtiyacımız olduğuna inandığımdan ve Müslümanların vahdet ve adalet sorunlarına çözüm olacağına inandığım için yazdım.

Kitabı okuduğunuzda sizde Hz. Ali’nin vahdet ve adalet hassasiyetine tanık olacaksınız.

Kitabı hazırlarken hem Şii hem de Sünni kaynaklardan yararlandım. Yapabildiğim kadar her iki kesiminde uydurma rivayetlerinden uzak durmaya çalıştım. Tarihi gerçekleri, rivayetlerin tutarlılığına bakarak sahih olanları almaya çalıştım.

Sonuç olarak tarihi övgü ve sövgü tarihi olmaktan çıkarıp tarihi olayların tahlilini iyi yaparak gerekli dersleri çıkarmak gerekiyor. Tarihimizdeki acı olayları da doğru bir şekilde konuşmaktan çekinmemeliyiz.

İslam’ın esası tevhid ve adalettir, Müslüman olmanın esası da vahdettir. Tüm bu esaslar için Hz. Ali’de çok güzel örnekler var. Kendi ifadesi ile ‘Konuşan Kuran’ olan Hz. Ali’den öğreneceğimiz çok şey var.

Kitapla ilgili her türlü eleştiriye açık olduğumu, iyi niyetle yapılmış her eleştirinin mutlaka değerlendirileceğinin bilinmesini isterim. Kitabımı okuma nezaketinde bulunan dostlarımın, okuyucularımın kitapla ilgili değerlendirmeleri beni çok mutlu edecektir.

Selam  Allah’ın Resulüne ve temiz Ehlibeytine, Hz. Ali’ye ve iyi niyetle uyaran dostlara olsun…

Kitap Yurdundan Sipariş vermek için tıklayın…

Çıra Kitap’tan Sipariş vermek için tıklayın…

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI ‘Baba’ Aşk, Ahlak, Direniş, Sevgi Ve Fedakarlık Dizisi… 18-11-2021 10:29 Ali Şeriati Üzerine… 21-10-2021 09:53 Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA