İbrahim Eser
İbrahim Eser
Giriş Tarihi : 20-07-2020 09:44
Güncelleme : 24-07-2020 10:32

Yunuslaşmak

Yunuslaşmak demek, insanı tanımak, insan kitabını okumak demektir.

Yunuslaşmak, insana değer veren, onu seven ve onunla ülfet edebilenlere sayfasını açar.

Yunuslaşmak, mütevazı olmak, insana yukarıdan değil, eşit mesafeden bakabilmek, onunla duygudaşlık kurabilmek ve onu sevmektir.

Yunuşlaşmak demek, kendi olmak demek, kendi farkındalığına ermek demektir.

Yunuslaşmak demek, sırlı olan, insanı anlamaya çalışmak demek, farklı farklı inançları ve ön yargıları olan, değişmeye, gelişmeye ve dönüşmeye yatkın olan bu değişken insanı anlamaya çalışmak demektir.

Yunuslaşmayan insan, farkındalığına, özündeki bilgiye eremediğini göremeyecektir. Çünkü insanın kendisi olması pek zor, pek meşakkatli bir süreç olsa gerektir. Amaç sonuç itibariyle huzur verici, insanı tamamlayıcı bir süreç... Böyle tamamlana tamamlana yarınlara kalacak o hoş sedayı bırakmak, eserler ortaya koymak mümkündür. Hoş seda, illa da bir eser yazmak ve yayınlamak olarak anlaşılmasın. Her hangi bir insanın gönlüne bırakılan içten bir tebessüm, bir yol açıcı cümle, bir ufuk kazandıran söz... Bir bakış, bir duyuş.

Yunuşlaşmak insan kitabını okumakla mümkündür yani, "İlim kendin bilmektir."

Kendini bilmek demek; kendi kitabını okumanla, kendini tanıman, kadrini, kıymetini bilmenle, kendini takdir etmenle...Kendi sınırlarını bilmenle ve kendi gücünü  idrakle, kendi gücünün farkına varmanla ve kendini doğru anlamasıyla başlıyor. Sonra yaşadığın onca tecrübeyi sabırla tahlil edebilmenle ve her halükarda, doğru düşünceye, doğru hayale ve doğru bakışa olmanla gelişiyor, derinleşiyor.

Yunuslaşmak demek, Yunus gibi insanı tanımak, bilmek, anlamak ve anlamlandırmak demektir. Yunus'un insandan kastı da esasında bizzatihi kendi gerçekliğidir. O, kendini bilme ve kendine erme süreciyle marifet ve hakikate ermek ister. Bu bakımdan o, çiçeklerde, ağaçta, kuşta, rüzgarda ve suda müşahede ettiği gerçekleri, insanda arar. Nitekim insan, kendinde bütün bir kainatın dürüldüğü küçük bir alemdir yani, alemin özüdür. Bu bakımdan insanın vücut sermayesi olan su ile birlikte insana hayat veren ateş, toprak ve havadan ibarettir. İnsana hayat veren bu dört unsur, bir gün insan bedenini terk edip aslına dönecektir.

Yunus dile tabiri caizse adeta ruh üfleyen büyük bir sanatkardır/şairdir.

Yunus'un dili, kendisiyle barışık, eşyayla, insanla ve tabiatla barışık bir biçimde oluşturmuş, canlandırmış, yenilemiş ve geleceğe hazırlamıştır.

Yunuslaşmak demek, Yunus gibi kendisiyle barışık olmak, eşyayla, tabiatla, mahlukatla ve bilhassa insanla barışık olmak demektir.

Yunuslaşmak demek, O'nun gönül gözüyle çevresini temaşa etmektir, kainatla konuşmaktır. Onun şiirinde, insanın olumlu ve olumsuz bütün hallerini ve bu hallerle birlikte bitmeyen değerini okumanın yanında karıncayı, kuşları, ağaçları, çiçekleri, yıldızları, ayı, güneşi ve nihayet ve bütün bir kainatı görmek mümkündür. O, çevresini gönül gözüyle temaşa etmiştir; kainatla konuşmuştur.

O'nun özellikle  "Ey su, nerden gelirsin? Nerelisin sen? Çok manidar olan, suya seslenişiyle insanın özünün sudan ibaret olduğunu belirtmesi açısından gerçekten son derece önemli, anlamlı ve değerlidir.

Yunuslaşmak demek, Yunus gibi insanın önemini, yüceliğini ve anlam derinliğini bilmek, anlamak, kavramak ve derinden idrak etmek demektir

Yunuslaşmak demek, insanı ve çevresini keşfetme, anlama ve anlamlandırma çabasıdır.

Yunuslaşmak demek, insanın zihin dünyasını, iç alemini, kültürel ve zihin kodlarını anlama ve anlamlandırma çabası demektir.

Yunuslaşmak demek, insanın eserleri, kişiliği, davranış ve tutumlarıyla ortaya çıkan yönünü veya ahlak ve seciye kavramlarıyla manevi şahsiyetini tanımak demektir.

Yunuslaşmak demek, Yunus gibi sevgiye, aşka, sevdaya, muhabbete aç, sussuz ve hasret kalmak demektir.

Yunuslaşmak demek, insanı tanımak demektir, insanın halinden anlamak demektir, insanın kadrini kıymetini bilmek demektir.

Yunuslaşmak demek, kendini bilmek demektir, edebini bilmek demektir, haddini bilmek demektir ve Rabbini bilmek demektir.

Yunuslaşmak demek, insanı anlamak, insanın halini bilmek, insanın kadrü kıymetini bilmek demektir.

Yunuslaşmak demek, insanın ruh köklerini anlamak demek, insanın fabrika ayarlarını kavramak demek, insanın özünü bilmek demek, insanın anlam dünyası ve gönül alemiyle buluşması demektir.

Yunuslaşmak demek, fıtratıyla örtüşen tarzda bir hayat ortaya koymak demektir.

Yunuslaşmak demek, insanın yaradılış gayesinin bilincinde olmak demek, yaşam tarzını ve hayat felsefesini İlahi sevgiyle yoğrularak etkili ve anlamlı kılma çabasının adı demektir.

Bütün kitaplar, insan kitabını okumamıza ve anlamamıza katkısı nispetinde değerlidir. Çünkü bu kitabı okudukça insanlığımız terraki edecek, ruhen yükselecek, değer kazanacağız; velhasıl olacağız. İnsan olmak ve insana ermek için bu kitabı okuyalım.

Kendini, insanı, hayatı, tabiatı, olayları anlama, bilme bilincine ermeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim, zihinlerimize açıklık, düşünce gücünüze ilham ihsan eyle amin.

Sevginiz tükenmesin, insanı anlayan gönlünüz zengin, engin ve derin bir bilince, feraset ve basirete sahip olsun, yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun, kalın sağlıcakla efendim.

Yunus'laşanlara selam olsun!

NELER SÖYLENDİ?
@
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA