Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 21-05-2020 21:26

Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele

Merhum İmâm Humeynî'nin öğrencilik yıllarından beri Filistin meselesine ilgi duyduğunu biliyoruz. Bir din âlimi olarak veya sıradan bir Müslüman olarak Kudüs ve Filistin sorununa ilgi duyulması gayet doğal bir durumdur. Zira biz Müslümanların nezdinde Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin topraklarının kutsiyeti vardır. Mescid-i Aksa Sevgili Peygamberimiz'in miraca çıktığı yerdir ve bizim ilk kıblemizdir. İsra Sûresi'nin ilk ayetinde Filistin topraklarının kutsiyeti tebcil edilmektedir. Bu nedenle sadece Mescid-i Aksa ve Kudüs kenti değil bütün Filistin toprakları biz Müslümanlar için namus-u ekberdir. Bu yüzden Filistin topraklarına ilgi ve alâka duymak, Filistin'in işgalini dert edinmek ve Filistin topraklarının ümmete tekrar kazandırılması için mücadele vermek her Müslümana dinî bir vecibedir.

Merhum İmâm Humeynî de İslâm Devrimi zafere ulaştıktan sonra Filistin ile ilgili daha önceleri dile getirdiklerini tekrar söylemiş ve Filistin topraklarının mütecaviz Siyonistler'den kurtarılması için somut bir adım atarak Kudüs Ordusu'nu tesis etmiştir. Evet, her Ramazan ayının son Cuma gününü "Kudüs Günü" ilân ederek dünya Müslümanları'nın dikatini Filistin'e yönlendirmeye çalışmış ve vermiş olduğu beyanatlarla Müslümanlara sorumluluklarını hatırlatmıştı. İmâm sadece Müslümanlara bir takım hatırlatmada bulunmakla yetinmemiş, Müslüman halkların başındaki yöneticilere de ikaz mahiyetinde bir takım uyarılarda bulunmuştu.

Çünkü Filistin meselesi sadece Müslüman cemaat ve STK'ların gündeme getirip etkinliklerde bulunması değil, Müslüman ülkelerin başındaki yöneticilerin Filistin meselesine ciddiyetle eğilmesi ve ön hazırlık olarak Merhum Erbakan Hocamız'ın İslâm Savunma Paktı veya diğer ismi ile İslâm NATO'su projesini hayata geçirmelidirler. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmiş olalım ki, böyle bir derdi, böyle bir tasası, böyle bir hedefi olmayan yöneticiler hem Filistin halkına, hem İslâm ümmetine ve hem Allah Teâlâ'nın dinine ihanet içerisindeler.

Biz Müslümanlar için asıl mesele budur. Dünya Kudüs Günü etkinliğinde bulunan STK'larımız bu talebi gündeme getirmelidirler. Bakınız, Filistin meselesi sadece İran'ın sorunu değildir. Evet, İran İslâm Cumhuriyeti mesulleri Filistin meselesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Kudüs Ordusu nice bedeller ödeyerek işgalci İsrail'e karşı farklı cephelerde savaş vermektedir. Sadece Lübnan topraklarında değil, bu savaş Irak'ta, Suriye'de ve hatta Gazze'de sürdürülmektedir. Hatırlayalım, işgalcilere karşı direnen, mücadele veren Filistinli gençlerin elinde sadece sapan ve taş vardı. Şimdi ise işgalcilere füzelerle karşılık verilmektedir. Bu füzeleri hangi İslâm ülkesi oraya ulaştırdı acaba? Evet, bu füzeleri oraya ulaştıran İran'dan başkası değildir. Bunu Siyonistler de biliyor, bütün dünya da biliyor. (Ama bu ümmet içerisinde bilmeyenler veya kafalarını kuma sokanlar da var.) Üstelik İran bunu bir devlet politikası olarak yapıyor. Bunu yaparken de kınayıcıların kınamasından, tehdit savuranların tehdidinden korkmuyor. Filistin davası için verilen her mücadele bizim için takdire şayandır. İster her Ramazan ayının son Cuma'sı tertiplenen "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri, ister diğer zaman dilimlerinde yapılan toplantılar, yürüyüşler ve eylemler elbette bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Ancak asıl yapılması gereken iş, yukarıda da belirttiğimiz gibi İslâm ülkeleri evrensel birlikteliğini tesis etmek için öncelikle ve ivedilikle D-8'i hayata geçirmelidir.

Zira D-8 kapsamındaki projelerin birinde İslâm Savunma Paktı'nı kurmak vardır. Olması gereken budur. Bu bizim için imânî bir meseledir. Kur'ân-ı Kerim'in birçok ayetinde Rabbimiz bize birlik olmayı emretmektedir. Aksi takdirde birlik olmadığımız süre ümmet olarak zelil bir durumda olacağımızı da Rabbimiz (uyarı ve ikaz mahiyetinde) bize haber vermektedir: "Toptan Allah'ın ipine sarılın, tefrikya düşmeyin, dağılıp ayrılmayın. (Al-i İmrân:103) "Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, birlik olun. Aksi takdirde çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider." (Enfâl:46)

Bu nedenle diyoruz ki, ümmet İslâm Birliği'ni tesis etmediği süre zelil durumdan kurtulamayacak ve Filistin özgürlüğüne kavuşamayacaktır. Önce birlik tesis edilmeli. Birlikten kuvvet doğar. Büyük şeytan Amerika'nın işgalci Siyonistlere hamilik yapıyor olması Müslümanları tedirgin etmemeli. Eğer biz iki milyara varan nüfus potansiyelimizle birlik olursak Amerika hiçbir halt edemez. Merhum İmâm Humeynî bu sözü en zayıf oldukları dönemde söylemişti. Çünkü o şu ayeti çok iyi tefekkür etmişti: "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine: 'Düşmanlarınız size karşı ordu hazırladı, o halde onlardan korkun.' dedi de bu söz onların imanını artırdı ve 'Allah bize kâfidir ve O ne güzel vekildir”, dediler." (Al-i İmrân:173)

İslâm ümmeti gereği gibi Allah'a tevekkül ederse, İslâm ve insanlık düşmanları gerçekten hiçbir halt edemez. Üstelik bir de bizim elimizle hezimete uğrarlar. Rabbimiz muştuluyor: "Kim Allah´ı, O´nun Resulünü ve imân edenleri veli edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olan Allah'ın hizbidir." (Mâide:56)

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA