Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 08-05-2020 07:53
Güncelleme : 14-05-2020 21:10

Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir…

İkinci dünya savaşı sonrasında dünyanın iki kutba ayrıldığı dönemde, Rusya (SSCB) Sosyalizmle birlikte dinsizliği, ateizmi bir devlet politikası olarak uyguluyordu.

Amerika’da ise doların üzerinde “Tanrıya Güveniyoruz” yazıyor ve Amerika’da devlet başkanları İncil’e el koyarak yemin ederek göreve başlıyorlardı.

Altmışlı yetmişli yıllar, Türkiye’de İslami mücadele bir anlamada Komünizmle mücadele olarak algılandığı yıllardı. Bu yıllarda Türkiye’de İslami cemaatler, Rusya’yı (SSCB)  din düşmanı görüyor, Amerika’yı ise kendilerine daha yakın hatta Türkiye’ye göre dini özgürlüklerin daha fazla olduğuna inandıkları, bir özgürlükler ülkesi olarak değerlendirdikleri yıllardı.

Altmışlı yıllarda Mısır’da Şehit Seyyid Kutup ise şöyle diyordu: “Amerika’dan nefret ediyorum ancak en çokta Amerika’nın vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum.”

1979 yılında İran’da İslam devrimi gerçekleşmiş, devrimde Komünizm ve Kapitalizme hayır solağını yükselten İmam Humeyni, İslam dünyası için asıl tehlikenin Amerika’dan geldiğini ve Amerika’nın büyük şeytan olduğunu söylemişti.

Yetmişli yıllarda Türkiye’de siyaset sahnesine çıkan Milli Görüş lideri Rahmetli Erbakan, Müslümanlar için asıl tehlikenin Komünizm değil Siyonizm ve Siyonizm’in en büyük destekçisi Amerika olduğunu ifade ediyordu. İşgalci İsrail rejiminin büyük İsrail projesinden bahsedecek bu projenin hedefinin Türkiye dahil birçok İslam ülkesini parçalamak olduğunu anlatıyordu. Bunu engellemek için İslam ülkelerin birlik olması gerektiğini söylüyordu. O yıllarda bazı muhafazakar sağcı cevreler tüm bunları söylediği için rahmetli Erbakan’a yeşil Komünist diyorlardı.

Evet, görünürde 70li yıllarda da bugünde Amerika’nın dinin varlığına karşı bir duruşu yoktu. 90lı yıllarda Sosyalizm, Kapitalizm karşısında yenilecek ve SSCB dağılarak yerine Rusya kurulacaktı. Sovyetlerin dağılması ile birlikte yerine kurulan Rusya, sosyalist politikalardan sınırlı bir kapitalizme evrilirken ateizmi devlet politikası olmaktan çıkaracaktı. Artık Rusya’da da ibadet yerlerine dokunulmuyor yeni cami ve kiliseler serbestçe açılabiliyordu.

80li yıllarda Afganistan’da Rusya’ya karşı silahlı mücadele veren Müslümanları mücahit diye nitelendiren ve onlara yardım eden Amerika, 2000li yıllarda kendine karşı direnen Afganlıları ise terörist diye nitelendirecekti.

Bu durumda Amerika’nın dine ve dindarlığa düşmanlığını nasıl anlamak gerekiyor?

Varlığını kutsal kitabına dayandıran birçok düşünür tarafından din devleti olarak nitelendirilen Siyonist İsrail rejimin en büyük destekçisi olan ve Ortadoğu politikasını İsrail’in güvenliği üzerine kuran Amerika’nın Yahudiliğin düşmanı olmadığı hatta Siyonist Yahudiliğin en büyük destekçisi olduğu ortada. Ancak Siyonizm karşıtı olan Yahudilerin Amerika’dan aynı desteği görmedikleri de bir gerçek…

Parasına “Tanrıya güveniyoruz” yazan ve devlet başkanları Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’e yemin ederek göreve başlayan Amerika’nın Hristiyanlığın düşmanı olduğunu söylemekte mümkün değil. Ancak Lübnan’da Hizbullah’ı destekleyen, Filistin’de Hamas’ı destekleyen Hristiyanların Amerika tarafından dost olarak değerlendirilmediğini de görüyoruz..

Bir Şeriat devleti olan Suudi Arabistan’ın en büyük destekçisi olan, Ilımlı İslam olarak nitelendirdiği düzlemde faaliyet yürüten birçok İslami cemaatleri de destekleyen Amerika İslam dinine de düşman gözükmüyor!!!

Öyle ise Amerika hangi dine düşman? Bu sorunun yanıtı gelecek iki sorunun yanıtı ile daha iyi anlaşılacak. 

1. Amerika emperyalist bir ülke midir?

Eğer bu soruya hayır diyorsanız yani Amerika’nın emperyalist olmadığını söylüyorsanız, Dünya’da yüzün üzerinde ülkede bulunan askeri üstleri ile ülkelere müdahale edip, ülkelere yönetici belirlemeye çabaları ile oralara iddia ettiği gibi demokrasi ve barış götürdüğünü düşünüyorsanız, Amerika’nın hiçbir dine düşman olmadığına inana bilirsiniz.

Örneğin Irak’a müdahale edip bir milyonun üzerinde insanın ölmesine sebep olurken, yüzbinlerce insanı katlederken, tüm bunların Irak petrolleri ile bir ilgisinin olmadığını Irak’a demokrasi getirme çabası olduğunu düşünüyorsanız yada Afganistan’a müdahale edip binlerce insanı katletmesini teröre müdahale olarak görüyorsanız Amerika’nın emperyalist olmadığını söyleye bilirsiniz.

Kendisi her türlü nükleer silaha sahipken, İran ve benzeri ülkeleri nükleer silaha sahip olacak dünya güvenliğini tehdit edecek, yada teröristleri destekliyorlar diye mahkum ederek insafsızca ambargo uygulamasını, İran halkını açlığa ve sağlık sorunlarına mahkum etmeye çalışmasını, dünyanın güvenliği ile izah ediyorsanız Amerika’nın emperyalist olmadığını iddia edebilirsiniz.

Şayet bu soruya evet diyorsanız yani Amerika’nın emperyalist bir ülke olduğuna inanıyorsanız ikinci soruyu sormanız ve yanıtlandırmanız gerekiyor.

2. İslam antiemperyalist midir?

Bir din zulmetmemeyi, zulme karşı olmayı, zalimlere karşı mücadele etmeyi emrediyorsa, bir din adaleti, adalet için mücadele etmeyi emrediyorsa, dünyada adaletin hakim olmasını hedefliyorsa o din antiemperyalisttir. Çünkü emperyalizme karşı olmadan dünyada adalet mücadelesi vermek mümkün değildir.

Bir din sadece ibadeti ve ahlaki değerleri emrediyor, yeryüzünde zulümlerle ve zulme uğrayanlara yani adalet ve adaletsizliklerle ilgilenmiyorsa o dinin antiemperyalist olmadığını söylemek mümkündür.

İslam’ın esası tevhit ve adalettir. Tevhit insanın Allah’la olan ilişkisini, Adalet ise insanın insanla ilişkisini düzenler.

İslam, Müslümanlara kendi yaşamlarında adil olmalarını, zalimlere ve zulümlere karşı mücadele etmelerini emretmektedir. İslam insanlığa adil bir toplum adil bir dünya vaat etmektedir.

İslam tarihi boyunca Müslümanların bunu istenen anlamda gerçekleştirememiş olması bu gerçeği ortadan kaldırmaz.

İslam antiemperyalist bir dindir ve Amerika İslam’ın antiemperyalist duruşuna düşmandır. Müslümanlar adalet mücadelesinden vazgeçer, Amerika ve diğer Emperyalist ülkelere karşı bir duruş ortaya koymazsa Amerika’nın böyle bir İslami anlayışla bir sorunu olmaz ve böylesi İslami çalışmalara destek bile olur olmuştur da.

Amerika’nın ılımlı İslam çalışmaları içerisinde yer alan cemaatler hiçbir düzlemde, Amerika’nın zulümlerine emperyalist politikalarına karşı bir duruş ortaya koymamışlar, taraftarlarında en azından bir Amerika karşıtlığı olmamasını sağlamışlardır. Amerika’nın bugün Suudi Arabistan’ın gerici şeriat yönetimi ile hiçbir sorununun olması, Suudilerin Amerikan’ın emperyalist politikalarına destek olmasının bir sonucudur.

Ancak Kuran Müslümanlara zalimlerle mücadele etmeyi yeryüzünde adalet mücadelesi vermelerini emretmektedir.

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver.” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda mücadele etmiyorsunuz (savaşmıyorsunuz)” (Nisa-75)

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, İnsanlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 90).

"Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun….." (Mâide, 8).

Kuran Müslümanın yaşamının merkezinde adaletin olmasını, düşmanlarına bile adaletle muamele etmelerini, zalimlere karşı mücadele etmelerini, yerel ve küresel düzlemde adalet mücadelesi vermeleri gerektiğini emretmektedir.

Küresel adalet mücadelesinin ifadesi emperyalizme ve dünyanın günümüzdeki en büyük emperyalistti Amerika’ya karşı olmak Amerika’nın zulümlerine karşı mücadele etmektir. Amerika’ya karşı olmadan yapılacak adalet mücadelesi doğru samimi bir adalet mücadelesi olmaz.

Yerel adalet mücadelesi ise yaşadığın toplumdaki her türlü adaletsizliğe bu adaletsizlik kime yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın karşı olmak ona karşı bir duruş ortaya koymaktır.

Zulüm sana yada içinde bulunduğun cemaate yapıldığında adaleti hatırlamak, adalet konusundaki samimiyetsizliğin bir ifadesidir. Yada küresel adaletsizliklerden bahsedip yerel adaletsizlikler karşısında duyarsız kalıyor ve mazur görmeye çalışıyorsan, bu duruşta adalet mücadelesi değildir, belki bir ulus mücadelesi olabilir.

Sonuç olarak İslam’ın esası olan adaleti ayakta tutmadan Allah’ın razı olacağı Müslüman olmak mümkün değildir. Küresel ve yerel adaletsizliğe karşı onurlu bir duruş ortaya koymadan da ilahi anlamda adalet mücadelesi verilmiş olmaz.

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA