Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 25-04-2020 15:57
Güncelleme : 11-05-2020 07:08

Oruç Ve Nefs Tezkiyesi..

Bir Müslüman için en önemli husus "takva" sahibi olmasıdır. Bütün edim ve ibadetlerimizde dikkat etmemiz gereken kriter "takva" ölçüsüdür. İnsan hayatı sürekli devinim hâlindedir. Değerler manzumesi üzerinde bazı insanlar sabit berkadem kalabilirken bazıları da savrulmalar yaşayabilmektedir. Toplumlar için de bu durum söz konusudur. Allah Teâlâ bu konuda şöyle bir uyarıda bulunmaktadır: "Bir toplum kendi özlerinde olan güzel ahlâk ve huyu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez." (Rad:11)

Ayet umuma şamil olmakla birlikte Müslüman bireye de hitap etmektedir. Güzel ahlâk ve huyun muhafaza edilmesi takvaya ulaşmayı beraberinde  getirir. Bu haslete ulaşmak nefs tezkiyesi ile olmaktadır. Bir özlü sözde geçtiği üzere, "Sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, nefsin seni batıl ile meşgul eder." Bütün mesele budur aslında..

En iyi nefs tezkiyesi oruç ibadeti ile olacağı kanaatindeyiz. Nefs lezzet düşkünüdür. Nefs tezkiyesi için riyazette bulunanlar kendilerini dünyevî lezzetlerden men etmektedirler. Nefsin açlıkla terbiye edilmesi geçmiş dinlerde de vardı. "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız." (Bakara:183)

Oruç ibadeti ile günahlardan sakınmak takvaya ulaşmaktır. Diğer zamanlarda meşru olan yiyecek ve içeceklere (gün boyu) oruç vasıtasıyla yaklaşmayıp, nefsanî isteklerin men edilmesi "sakınma" eğitimi olmaktadır. Nefsani isteklere böylesi bir yöntemle ket vurulmuş olması her türlü günahlardan sakınmayı da beraberinde getirir. Nefs tezkiyesi, nefsin dizginlenmesi, nefsin eğitilmesi demektir. Bu yönüyle oruç sadece yağ birikiminden ve toksinlerden arınarak beden zindeliğine kavuşmayı değil, aynı zamanda güçlü bir ruhsal donanıma sahip olmayı sağlar. Ramazan ayı için, "rahmet ve bereket ayı" denilmektedir. Allah Teâlâ'nın rahmet ve bereketi bu ayda bolca ve büsbütün Müslümanların üzerine inmektedir. Öyle ki, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, bu ayda cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları açılır. Bu ay, af ve mağfiret ayıdır. Kûr'ân bu ayda inmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan "kadir gecesi" bu ayın içerisindedir. Bu ay, fırsat ayıdır. Bu ay güzelliklerin, iyilik ve hasenatların biriktirildiği aydır. Bilindiği üzere nefs tezkiyesi için itikaf sünneti vardır.

Koronavirüs (Kovid-19) izolasyonundan dolayı evlerimizde olmamız bizim için bir nevi itikaftır. Bunu fırsata dönüştürmeliyiz. Bol bol dua, niyaz, zikir ve tefekkür içerisinde günlerimizi geçirmeye çalışalım. Meâl ve tefsir okuyalım. Aile bireyleri ile birlikte ilim tedris edelim. Nefsimizi hak ile meşgul edelim. Nefs tezkiyesi için, takva libasını kuşanmak için bugünleri fırsat bilelim.

Günlerimiz açlık hissi içerisinde geçerken aç ve muhtaç insanları düşünelim. Oruç ibadeti yoksul ve aç insanların hâlini anlamanın en iyi yöntemdir. "Tok açın hâlinden anlamaz." sözü boşuna söylenmemiş.
İslâm, varsılın yoksula borçlu olduğu dinin adıdır. "Onların mallarında yoksulların hakkı vardır." (Zâriyât:19) İslâm sosyal dayanışma dinidir. İslâm bir taraftan sosyal adaleti devlet mekanizmasına tevdi ederken, diğer yandan zengin Müslümanlara sosyal dayanışmayı emreder. Devlet - millet kaynaşması böyle olur, toplumsal uhuvvet böyle tesis edilir.

Vahşi kapitalizmin egemen olduğu toplumlarda fakir ve zengin arasında sınıfsal uçurum vardır. Böylesi bir ortamda İslâmî sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. İster bireysel (münferiden) olsun ister STK'lar vasıtasıyla olsun oruç ibadeti vesilesiyle, imkânlarımız nispetinde ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmalıyız. Oruç arınma ayıdır. Zekât, sadaka, infak, humus arınma vesilesidir. "Allah arınanları sever." (Tevbe:108)

Arınma nefs tezkiyesi ile olur. Nefes tezkiyesi bencil tutkulardan kurtulup ihtiyaç sahibi insanları görüp gözetmekle olur. Nefs tezkiyesi inziva hayatı yaşamakla değil, sosyal sorumlulukları yüklenmekle olur. Hiç kuşkusuz insan oruçluyken şefkat ve merhamet duyguları yoğunluk kazanır. Oruç kişide ihtiyaç sahibi insanlara karşı mesûliyet hissini geliştirir. Bu yönüyle de Ramazan ayı nefs tezkiyesine ilişkin iyi bir fırsattır...

(Mübarek Ramazan ayının tüm İslâm ümmetine hayır ve bereket getirmesini Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum.)

NELER SÖYLENDİ?
@
Fatih koral 2 yıl önce
Mukemmel elıne diline yuregıne saglık Allah razı olsun
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA