Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 07-03-2020 13:16

Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl…

Hılful- Fudul cahiliye döneminde bazı Kureyş kabilelerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Peygamberimizinde içinde yer aldığı antlaşma yada sözleşme.

Yemenli bir adam, ticaret için Mekke’ye gelmişti. Beraberinde getirdiği malını Kureyş’in ileri gelenlerinden As bin Vail’e sattı, ancak parasını alamadı.

Yemenli adam Mekke’nin ileri gelen ailelerinin büyüklerine başvurup kendisine yardım etmelerini istedi, ancak istediği yardımı bulamadı. Çaresiz kalan adam Ebu Kubeys dağına çıkıp bağırarak uğradığı zulmü ve haksızlığı ilan etti yardım istedi. Bu mazlum sese yardımcı olmak isteyen Peygamber efendimizin amcası Zübeyr, Kureyş’in ileri gelenlerini Abdullah bin Cüd’an’ın evinde topladı.

Abdullah’ın evinde toplananlar “kim olursa olsun, Mekke’de zulme uğramış kimselerin hakkını geri alıncaya kadar, zalime karşı mazlumu müdafaa etmek” üzere birbirlerine söz verdiler. Denizlerde, su bulundukça, Hira ve Sebir Dağları yerlerinde durdukça sözlerine bağlı kalacaklarına da yemin ettiler.

İşte bu erdemli topluluğun içinde Peygamberimizde vardı.

Hılfü’l-Fudul’un ilk işi bu Yemenlinin hakkını almak oldu. Daha sonrada Mekke’de her zaman zulme uğrayanların uğrak kapısı oldu.

Bir anlamada erdemliler ittifakı diyeceğimiz Hılful- Fudul’u önemli kılan Nübüvvetten önce Mekke’deki haksızlıklara karşı adalet için kurulan bir oluşum olması kadar Peygamberimizin Nübüvvetten sonrada bugün olsa yine Hılful- Fudul’a katılırdım demesidir.

Allah resulü “Abdullâh bin Cüd’ân’ın evinde amcalarımla birlikte, Hılfü’l￾Fudûl’de hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer verilse, o kadar sevinmezdim.O antlaşmaya şimdi de çağrılsam, yine icâbet ederim.”(İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 295) diyor.

Bu anlamada Hılful Fudul denilince benim aklıma din ayrımı gözetmeksizin haksızlık karşısında her erdemli insanla birliktelik geliyor. Zulüm kime yapılırsa karşı çıkmak, mazlum kim olursa olsun yanında için dini ırkı ne olursa olsun vicdanlı erdemli insanlarla birlikte olmanın birlikte mücadele etmenin adıdır Hılful Fudul.

Hılful Fudul insanlığın ortak vicdanın harekete geçmesidir. Hılfıl Fudul bir anlamda Hz. Ali’nin “İnsanlar ya soyda eşindir, yada dinde kardeşindir” söyleminde de ifadesini bulan, İnsana insan olarak değer verip erdemli ve ahlaklı insanlarla ortak birliktelikler oluşturmanın zulme karşı birlikte adalet mücadelesi vermenin somutlaşmış ifadesidir.

Ben Hılful Fudul’dan Müslümanların birlik vahdet ve adalet dersi çıkarmaları gerektiğine inanıyorum. Bu birlik ve kardeşlik anlayışı Ben Müslümanlardanım diyen herkesi kuşattığı gibi, zulme karşı olan, adaletten yana olan herkesi kuşatmalı. Bütün Müslümanları dedim zira Kuran bu kadar adalet çağrısı yaparken bir Müslüman’ın adaletin karşısında olması düşünülemez.

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 90).

"Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun….." (Mâide, 8).

Bilindiği gibi İslam’ın esası tevhid ve adalettir. Bir Müslüman’ın en büyük mücadelesi adaletin hakim olduğu bir dünya olmalıdır. Bu öyle bir adalet mücadelesidir ki düşmanın için bile istediğin şey adalettir. Düşmanına bile haksızlık yapmamaktır. Sonuç olarak Hılful Fudul’u ırkı dini mezhebi farklı erdemli insanların bütün zamanlara örnek bir adalet mücadelesi olarak anlamalıyız diye düşünüyorum.

Adalet, davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak gibi manalara gelir. Kur’an-ı Kerim’e göre adaletin ölçüsü hakka uymaktır. Adalet; İnsanın hakkına razı olması her hak sahibine hakkının verilmesidir.

Kur’an-ı Kerim’de hak ve adaletin mutlaklığı öylesine vurgulanmıştır ki bizzat Allah’ın ahirette hiçbir haksızlığa yol açmayacak şekilde adaletle hükmedeceği kesin bir şekilde ifade edilmiştir. (Yûnus 54-55; Enbiyâ- 47; Zümer- 69).

Kuran’ın insanlardan istediği Allah’a şirk koşmamaları ve adil olmalarıdır. Onun için İslam’ın esası tevhid ve adalettir dedim. Adalet her şey içindir herkes içindir. Ancak yanlışlıkla yapılan bir davranışın cezası ile haksız bir şekilde bilinçli yapılan bir filin cezası ile aynı olmaz olamaz. İslam hukukuna göre kasten adam öldürmenin cezası kısas iken yanlışlıkla kazaen öldürmenin cezası diyettir.

Bu durum seküler hukukta da farklı değildir. Kasten yapılan bir haksızlığın cezası daha ağırdır. Ama yanlışlıklada yapılsa her hatanın bir bedeli olmalıdır ki adalet gerçekleşmiş olsun. Hz. Ali Şam’da Muaviye’nin yönetiminde bir Yahudi kadının Halhal’ının zorla alındığını duyduğunda “Bunu duyan bir Müslüman kahrından ölse yeridir” demiştir.

Haksızlıklara karşısında bir Müslüman göstermesi gereken hassasiyetin ölçüsü noktasında bu söz çok önemlidir. Haksızlıklar karşısında kime yapıldığına bakmadan bir hassasiyet ortaya koymak ve o haksızlığa karşı mücadele etmek gerekiyor. Ne yazık ki tarih boyunca adaletten yana olanlar o kadar az olmuş ki. İnsanlara genelde adaletsizlik kendilerine yapılınca tepki göstermişler ama başkalarına yapılınca o adaletsizliğe bir kılıf bulmaya çalışmışlardır. Onun için Victor Hugo “İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır" der. Bugün her toplumda her dinde iyilik yapan iyilikten yana olan çok kişi bulursunuz. Ama Adaletten yana olan adaleti sadece kendisi için değil herkes için isteyen, yakınlarına torpil, ayrıcalık istemeyen ve düşmanlarına yapılan haksızlıklara karşı çıkabilen tüm toplumlarda buna Müslümanlarda dahil o kadar az insan var ki. Onun için gerçekten adaletten yana olmak adalet mücadelesi vermek çok önemli. Ama bu adaleti keşke herkes için isteyebilsek. Kendi düşüncemizde, mezhebimizde, cemaatimizde olanlar için verdiğimiz adalet mücadelesini, sosyalistler için, ateistler için inancına düşüncesine bakmadan herkes için verebilsek. Doğrusu ben verebildiğimiz kanaatinde değilim. Bizden görmediğimiz insanlara yapılan adaletsizliklerin hep bir izahı vardır. Unutmayalım ki Kuran bize birilerine olan kininiz sizi adaletten şaşırtmasın der.

Selam her daim herkese karşı adaleti gözetenlere olsun…

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Ali Şeriati Üzerine… 21-10-2021 09:53 Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA