Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 21-10-2019 08:10

Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir..

Takva sözlükte “korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek” anlamlarına gelir.

Kuran’da takva bazen sözlük anlamında, bazen de “Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma” anlamında kullanılır.

Takva kelimesi Kuran’da on yedi yerde geçer. Müfessirler takvaya ve aynı kökten gelen emir kiplerine genellikle, “Allah’tan korkun” anlamını vermişlerdir.

Muhammed Esed ise meal tefsirinde ‘Takva’ya ‘sorumluluk bilinci’ anlamını vermiştir. Mustafa İslamoğlu  ‘Takva ilahi fıtratın bilinçteki tezahürüdür’ der.

Müfessirlerin çoğunun takva kavramını Allah korkusu ile ilişkilendirmesi takva kavramının kökünde korku anlamı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak buradaki korku korkunç bir şeyden korkmayı değil seven birinin sevdiğinin gönlünü incitmekten korkması anlamındadır.

Muhammed Esed’in Takva’ya sorumluluk bilinci anlamını vermesi, takvanın doğru anlaşılmasına ciddi bir katkı sağlamıştır. Bu bir anlamda takvanın Allah korkusunu da kapsayan Allah’a karşı ve insanlara karşı sorumluluk bilinci ile davranılması gerektiğinin anlaşılmasıdır.

Takva sahibi olmak imanın gereğidir.  Kuran  ‘Bu kitap takva sahibi olan herkes için bir hidayet kitabıdır’ der. (Bakara -2) Ayetin devamında takva sahiplerinin vasıflarını sayarken İman ve amele vurgu yapar. Kuran sorumluluk bilinci ile hareket eden her insanı hidayete ulaştıracaktır.

İslamın esası tevhid ve adalettir. Tevhid Allah -insan ilişkisini, adalet insan- insan ilişkisini düzenler. İşte takvada tamda budur Allah ile olan ilişkimizde ve insanlarla olan ilişkimizde sorumluluk bilinci ile hareket etmek tevhid ve adalet üzere olmaktır.

Allah’a karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmek, hayatını Allah’ın rızasına göre, Allah’ın emir ve yasaklarına göre düzenlemeyi gerektirir.

Takva sevap-günah, helâl-haram konusunda derin bir hassasiyeti de  gerektirir. Bu hassasiyetin tevhid boyutu Allah insan ilişkisi toplumda yaygın olan takva anlayışının ifadesidir.

Namazları huşu ile kılmak, kılınan bir namazın fasit olup olmadığı hususunda şüpheye düşüldüğünde takva gereği o namazı tekrar kılmak, Gece namazlarına kalkmak, Pazartesi, Perşembe oruçlarını tutmak, harama düşmemek için kimi helalleri terk etmek, bir yetimin elinden tutmak, sana rızık olarak verilenden ihtiyaç sahiplerine cömertçe infakta bulunmak  takva sahibi bir Müslüman’ın vasıfları olarak sayılabilir. 

İmam Gazali, takvayı “müminin iradesiyle kalbini kötülüklerden arındırması” şeklinde tarif eder ve iki kısma ayırır. Gazali’ye göre esas takva haram ve yasaklardan kaçınmak olup her Müslüman’a farzdır. Asli olmayan takva ise Allah’ın kulunu hayırlı ve edebe uygun olana yönlendirmek için onu aslında helâl ve mubah olan şeylerden menetmesidir. Gazali bu takvâ farz değil fazilettir der.

Mevlana Celaleddin-i Rumi takvanın insanın zihnini ve ufkunu açtığını söyler

Hasan el-Basrî, "Takva, Allah'tan başkasını Allah'a tercih etmemen ve bütün işlerin Allah'ın kudretinde olduğunu bilmendir" demiştir.

Ömer b. Abdulaziz’in  takva için, Allah'ın yasaklarını bırakmak, emirlerini yerine getirdikten, sonra Allah'ın nasip ettiği iyilikler de hayır üstüne hayırdır dediği rivayet edilmektedir.

Hz. Ali, "Takva, günahlara devam etmeyi ve yaptığı ibadetlerle aldan­mayı bırakmaktır" demiştir. Hz. Ali, hakka tanıklık etmeden önce hakkı kabul etmeni sağlamayan, sana kin güdenden öç almanı ve günah işlemeni engellemeyen bir takvada hayır yoktur, Allah'tan korkun!... Dosta düşmana karşı adil olun diyerek Takva ile adalet arasında ciddi bir bağlantı kurar.

İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun en büyük zafiyet noktası adalet olmuştur. İnsanoğlu genelde adaletsizlik kendine yapılmayınca adaletsizlikleri görmezden gelmiş, yapılan adaletsizliklere bir gerekçe üretmiştir. İslam tarihi boyunca Hz. Ali hariç genelde Müslüman idarecilerin adaleti maslahata kurban ettiklerini görürüz. Hz. Ali hiçbir zaman adalet konusunda maslahatçı olmamış adaleti esas alarak gerçek takvanın adalet sahibi olmak olduğunu göstermiştir.

Allah Resulü veda hutbesinde üstünlüğün soyda, ırkta, cinste değil takvada olduğunu ilan etmiştir.

En yaygın takva tarifi Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınma hassasiyeti titizliğidir. Rabbimiz Nahl -90, Nisa-135, Maide-8 başta olmak üzere birçok ayette Müslümanlara adil olmayı emretmektedir. Ve Adalette düşmanına haksızlık yapmama, sevdiklerine torpil yapmama ölçüsü koymaktadır.

Victor Hugo “İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır" der. İnsanlık tarihinde, her toplumda iyi insanlar her zaman var oldu ve olmaya devam ediyor. Ama İslam toplumu da dahil tüm toplumlarda adaleti gözeten gerçekten, adil olan insanlar o kadar az ki.  Onun için kişiyi erdemli kılan diğer insanlardan üstün kılan takva, işte burada adalet konusunda tavrı ile oluşmaktadır.

Onun için ‘Takva; adalet sahibi olmak, adalet mücadelesi vermektir’ dedim. İnsanları diğer insanlardan daha üstün kılan en büyük erdem onların adalet karşısındaki hassasiyetleridir.

Adalet hassasiyeti aynı zamanda zulme karşı direniş hassasiyetidir. Düşmanın bile olsa bir insana, hatta herhangi bir canlıya haksızlık yapılmasına karşı çıkma hassasiyetidir. Her zemin ve ortamda adalet mücadelesi verme hassasiyetidir. 

Adalet sahibi erdemli insanlara selam olsun….

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA