Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 14-09-2019 09:54

Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri

Allah Teâlâ aile içinde ve sosyal hayatta kadın ve erkeğe farklı misyonlar tevdi ettiği için ontolojik olarak kadın ve erkeğin fizikî yapıları ve fizikî potansiyelleri de farklıdır. Bir başka ifadeyle bay ve bayan fizyolojik olarak eşit değildir. Kadın ve erkek sadece insan olmaları hasebiyle Allah Teâlâ nezdinde eşittir. Ve yine Allah Teâlâ nezdindeki üstünlük sadece takva hususundadır.

Kadın ve erkek birbirlerine muhtaç olarak yaratılmışlardır. Bu nedenle kadın ve erkek bir bütünün iki ayrı parçası gibidir. Aile kurduklarında birbirini tamamlamış olurlar. Hatta hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere “Bekâr kişinin dini eksiktir, evlendiğinde dini tamamlanmış olur.”

Bay ve bayanda orantısız olarak iki ayrı etkin güç vardır. Erkeğinki adale ve kas bakımından fizikî güçtür. Kadının etkin gücü ise dişiliğidir, cazibesidir. Erkek fizikî gücünü istismar edip kötüye kullanırsa, çocuklarına ve eşine karşı bu gücünü şiddet aracına dönüştürürse büyük bir cürüm işlemiş olur. Kadın da aynı şekilde dişiliğini, cazibesini, yani ontolojik olarak kendisine verilmiş olan potansiyel gücünü helâli dışında kullanacak olursa büyük bir cürüm işlemiş olur. Gerçi bu durum erkek için de geçerlidir fakat kadının cazibesi ve dişilik yönü daha etkindir. “Kadının fendi erkeği yendi” sözü onun bu konudaki gücünü ortaya koymaktadır. Mecazi de olsa, çirkin ve rüküş bir ifade biçimi de olsa, “Elimi sallasam ellisi” sözü bir gerçeğin ifadesidir.

Oysa elbette ki, “Kontrolsüz güç güç değidir” metaforundan yola çıkacak ve tekrar edecek olursak, erkek fizikî gücünü amacı dışında kullanması olumsuzlukları beraberinde getirdiği gibi kadının dişiliğini ve cazibe gücünü amacı dışında (mahreminin dışında) kullanmaya kalkması (ki buna cilve ve cinsel teşhir de dahildir) kötülükleri beraberinde getirmektedir.

Elbette ki namus kavramı hem erkek için hem kadın için aynı değer ve aynı günah kapsamındadır. Toplumumuzda öyle bir algı var ki erkek yapınca “hovarda-çapkın” kadın yapınca (açık ifadeden dolayı okurlarımızdan özür dileriz) “orospu” oluyor. Bu da sosyolojik olarak ayrı bir handikap olmaktadır. Adamın oğlu yaptığı zaman “zampara babasına çekmiş” denilerek bıyık altından gülünür. Ancak kızı yapınca onu öldürmeye kalkar ve “namusumu temizledim” der. Oysa kadın olsun, erkek olsun söz konusu suç ve günah aynıdır.

Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki böylesi gayr-i ahlâkî tutum ve davranışlar erkek için pek yüz kızartıcı olmamakta, kadın için ise en aşağılık, en pespaye ve en yüz kızartıcı davranış olarak görülmektedir. Elbette bu durum en pespaye, en yüz kızartıcı ve en rezil davranıştır fakat her iki kesim için de aynı niteliktedir. Ve işlenen günah ve cürüm her iki cins için de aynıdır. Şeriata göre evli iseler “recm” edilirler. Bu ceza-i müeyyide İslâm’ın namus ve aile mefhumuna verdiği önem ve değerdendir.

“Eşref-i mahlûk” (onur ve şeref sahibi en üstün varlık) olarak yaratılmış insan Rabbine, kendisine, eşine ve ailesine ihanet etme hakkına sahip değildir. Kendi özgür iradesiyle bu cürmü işleyeni şeriat affetmez ve gerekli cezayı verir. Ancak yaşadığımız bu topraklarda Allah Teâlâ’nın yasaları yürürlükte olmadığı için münferiden ceza kesilmeye kalkılmaktadır. Ki İslâm buna cevaz vermemektedir.

Ne yazık ki yaşadığımız bu coğrafyada en çok işlenen cinayet türlerinden biri de adına “namus cinayeti” dedikleri türdür. Ayrıca namus algısı insanların düşünce yapılarında farklı varyantta tezahür edebilmektedir.

En son Emine Bulut isminde bir bayan beş yıl evvel boşanmış olduğu eşine, bir başkası ile evlenmek istediğini söyleyince, eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bakınız burada bir namus davası, bir gayr-i ahlâkî durum da söz konusu değil. Boşanmış bir kadının bir başkası ile evlenmesine neden tahammül edilmemektedir? Bu nasıl bir anlayıştır? “Taammüden bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir.” (En’âm:32) “Kasten ve tasarlayarak bir insanı öldürenin yeri ebedi cehennemdir.” (Nisa:93) Allah nezdinde insanın kutsiyeti ve dokunulmazlığı vardır. Sadece yasalar karşısında değil Allah katında her insan masundur.

Allah Teâlâ dişi olsun erkek olsun her insanı özerk kişiliği ile yaratmıştır. Onun özerk hayatında kendine özgü dokunulmaz alanı vardır. Aile bireyleri arasında bile bu böyledir. Eşiniz de olsa, çocuklarınız da olsa onlara tahakküm etme yetkiniz yoktur. Onlar Allah’ın emanetidir. Emanetin her türüne ihtimam ve ihtiram gösterme zorunluluğu vardır. İnsan emaneti kendi tasarrufunda görmemelidir. İslam’da “emanet” kavramı her hangi bir şeyin sizin mülkünüz olmadığını anlatmak ve hatırlatmak için kullanılır. “İstediğiniz muameleyi, istediğiniz zulmü yapamazsınız” demenin bir çeşididir.

Peygamber Efendimiz (s.a.a) veda hutbesinde “Kadınların haklarını gözetin ve bu hususta Allah’tan korkun. Çünkü siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız” diye buyurmaktadır.

Emanet demek kıymetini bilmek, ihtiram ve değer vermek, sevgi ve saygı duymak demektir; haysiyetini zedelemeyin, itibar gösterin demektir.

Emanete şiddet uygulamak en büyük cürümdür. İstisnalar olsa da genel olarak aile hayatında kadın çok daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Bu nedenle kadın potansiyel risk altındadır. Ama böyle bir risk var diye kadını evlilik dışı bir hayata itmemek gerekmektedir. Batı’daki seküler mantık ve femenizm algısı kadını korumak bahanesiyle, kadını meta (obje) hâline getirmenin çabası içerisindedir. Evlilik dışı partner hayat teşvik edilmektedir. Seküler mantık, “kadına emanet olarak bakmayın” der.

Bir zümre de var ki, ne seküler, ne dindar. Bunlar kaba tabirle maço erkekler. Eşlerine nobran ve kaba davranmayı marifet sanırlar. Güçlerini eşlerine zulmederek kanıtlamaya çalışırlar. Şu bilinmeli ki, kadının haysiyet ve onurunu zedeleyecek her davranış Allah Teâlâ’ya asi olmanın, Allah Teâlâ’ya baş kaldırmanın en bariz örneğidir. Kur’an-ı Kerim’de, “İzzet ve şeref Allah’ın, Resulü’nün ve mü’minlerindir” (Münafikun:8) sözü hem mü’min erkek ve hem mü’min kadın için ilâhî bir sıfattır. Buna halel getirmeye kimsenin hak ve salahiyeti yoktur. Hatta kişinin kendisi bile bu ilâhî sıfata mugayir bir tutum içerisinde olamaz, olmamalıdır. Kısacası bu ayet açık bir şekilde erkeğin kadın üzerindeki tahakküm düşüncesini absorbe edip geçersiz kılmaktadır.

İnsanî ilişkilerde olduğu gibi eşler arasında da belirleyici ve kayıtlayıcı kural olarak iki ayet örnek gösterilebilir: Kızgın bakmak ve surat ekşitmek haram. (Abese:1) Ses tonunu yükseltmek haram. (Lokman:19) Bu iki ayette belirtilen menfi tutum psikolojik terör eylemidir. Muhatapta travma etkisi yapar. Bu vecihle ayetler insanî ilişkilerde nasıl bir hassasiyet içerisinde olmamız gerektiğini salık vermektedir. İslâm her şeyden önce insana nezaketli olmayı, kibar olmayı, vakarlı olmayı, edepli olmayı ve haddini bilmeyi öğütlemektedir. İslâm’da şiddete asla yer yoktur. İslâm sevgi ve merhamet dinidir.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA