Cevdet Işık
Cevdet Işık
Giriş Tarihi : 07-03-2019 21:55

Görmezlikten Gelmek...

Görme duyu organının insan üzerindeki hakkı, görülmesi gerekeni görmek ve görülmemesi gerekeni ise görmemektir. Yani insana verilmiş olan bütün organlar gibi görme duyu organının da yerli yerinde kullanılması bir sorumluluk gerektirmektedir.

Gizliliğe esas olan durumların ortaya çıkarılması için gözlemlerde bulunmak, ifşaatlara merak sarmak ve bunun için özel yaşamları takibe almak, hem ahlaki ve hem de insani hassasiyetleri yok etmek demektir. İslami literatüre göre bu, hem suç ve hem de günahtır.

Görmeyi de görmemeyi de oluşturan en önemli sebep, insanın sahip olduğu değer yargılarıdır. Değer yargıları insanın varoluş gayesi ile ilintili yargılardır. Eğer insanın varoluşla ilgili bir gayesi varsa, o zaman söz konusu varoluşla ilgili gaye doğrultusunda bir düşünüş ve yaşayışı da olacaktır.

Varoluş gayesine göre insan için önemli olan durumlar olduğu gibi, önemli olmayan durumlar da vardır. Bundan dolayıdır ki, önem sırasına göre görülmeyi hak eden ve görülmeyi hak etmeyen olaylar ve olgular da olacaktır. Bütün bunlar insan olmamızın, insanca davranmamızın doğal sonuçlarıdır. Bu hususta hiç kimsenin hiç kimseyi yadırgama hakkı olmadığı gibi, bu anlamda farklılıklara yönelik dayatmalarda bulunması da doğru değildir.

Müslüman şahsiyet için görmezlikten gelmek ne anlama gelmektedir? Öncelikle görmezlikten gelmek bir at gözlüğü takma durumunu çağrıştırmaktadır. Bu anlamda müslümanın gidişi ilerlemeci ve doğrusal bir gidiş değildir. Yani müslüman şahsiyet, hayatını sürdürürken sadece önüne bakmaz. Müslüman, bulunduğu zaman ve mekânın gerektirdiği bütün yönlere ve bütün yerlere bakarak hayatını sürdürür. Hiçbir durumu ve hiçbir varlığı görmezden gelerek yaşayamaz. Dolayısıyla zaten Müslüman için varoluş gayesini oluşturan en önemli sebebi tanıklık oluşturmaktadır. Onun için, bazı özel durumlar hariç, görmezlikten gelmek diye bir şey Müslümanın yaşam felsefesinde yer bulamaz.

Tanıklık etmenin doğal bir sonucu olarak bakmak ve görmek asli bir sorumluluk olmaktadır. Bu sorumluluğun bir gereği olarak, yerine göre tümdengelim ve yerine göre tümevarım yöntemlerini hassasiyetle kullanmak gerekmektedir. Her durumda akleden insanın önünde duran soru ve sorunları çözümlemek kolaylaşacaktır. Soru ve sorunlar çözümlendikçe, ağırlığıyla insanı ezen yüklerden de kurtulmak imkân dâhiline girecektir.

İnsanın bakması, görmesi ve tanıklık etmesi gereken en önemli varlık Allah’tır. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün mükemmelliklerin sahibi, Rahman ve Rahim olan Allah’ın insana yüklediği en önemli sorumluluk, tanıklık etme sorumluluğudur. İnsanın yapacağı tanıklıkta isabet etmesi için, adaletli olması gerekir. Bu tanıklık aşamasında insanın yapacağı muhtemel yanlışlıklar, insan hayatını karanlıklara mahkûm etmek anlamına gelecektir. Adalet temeli üzerinde yapılacak bütün tanıklıkların insanı yüz yüze getireceği nihai sonuç, Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığı tevhid akidesi olacaktır.

İnsan açısından riskli tanıklıkların yapıldığı en önemli alan, insan ilişkilerinden oluşan toplumsal alandır. Bu alanda mutlak surette adalet ilkesine riayet edilmelidir. Toplumsal hayat, insan için gerçek bir sınav alanıdır. İnsan için, “üstünlük” gibi dipsiz bir kuyunun bulunduğu toplumsal alan, insanı görünür görünmez tehlikelerle karşı karşıya getirir. Kişisel çıkar hesaplarının muhatap kıldığı yalan, dolan ve entrikalar, hep toplumsal alanda zuhur etmektedir. Bu doğrultuda insanın karşılaştığı en çirkef durum, gizlisiyle açığıyla yaşanan ırkçılıklardır.

Müslüman şahsiyetin toplumsal alanda ayağının kaymaması için, çok dikkatli olması gerekir. Görmezlikten gelmenin oluşturacağı tahribatlar, tahrip gücü yüksek bombaların oluşturacağı tahribatlardan daha çok olacağı için, Müslüman, yapacağı tanıklıkların hakkını vermelidir. Bu doğrultuda aklında çıkarmaması gereken en önemli ölçüyü adalet oluşturmalıdır. Kerim kitabımız Kur’an, bunun için akraba-yabancı, müslim-gayrimüslim, fakir-zengin gibi ayrımlara bakılmaksızın doğru tanıklıklarda bulunmayı emreder. Aksi takdirde cehennem ile tehdit eder.

Günümüz dünyasında yerel ve küresel düzeyde sürmekte olan iktidar mücadelelerinde, hedefe götüren her aracı mubah gören anlayışlarla hareket edilmesi, hakkı ve adaleti ayakta tutmak isteyenlerin işinin ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Yalanı hayat tarzına dönüştüren müstekbirlerin oluşturduğu dünya sisteminin yıkılması ve yerine özgürlük ve adalet temelinde bir sistemin getirilmesi için, İslam çok önemli bir imkândır. Ama bunun için de tarih içinde kültürel katmanlar halindeki müslüman müktesebatı yeniden ele almak gerekmektedir. Kur’an ve Peygamber örnekliğine yeniden dönüş yapılmalı, yapılacak bütün yorumların önü açılmalıdır. Ancak böyle olursa bir entelektüel hayatımız, bir felsefe hayatımız, bir ilahiyat hayatımız, bir bilimsel hayatımız oluşabilir. Bugüne kadar bütün bunları görmezlikten gelerek, felçli bir hayatı sürdürdük. Bundan sonra bütün bunları görerek, anlayarak, içerik üreterek var olma imkânını yakalayabiliriz. Rabbim tanıklıklarımızda yardımcımız olsun.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Cevdet Işık

Cevdet Işık

DİĞER YAZILARI Rabbimiz Allah mıdır? 30-12-2021 11:09 Mikro Milliyetçilikler 23-11-2021 18:24 Sezai Karakoç Tanıklığım.. 17-11-2021 14:22 Milliyetçi Tasavvurları Aşmak-2- 08-11-2021 09:47 Milliyetçi Tasavvurları Aşmak-1 22-10-2021 18:48 İtibar Üzerine... 16-09-2021 10:09 İktidar Tiryakiliği 30-08-2021 20:50 Kesintisiz Çoklu Okumalar 17-07-2021 16:24 Hayatsız Gündem Gündemsiz Hayat.. 04-07-2021 11:33 Kudüs Gerçekliğini Doğru Okumak... 12-05-2021 12:00 Nadide Zamanlar 30-04-2021 19:27 Yaşamsal Bir Unsur Olarak “Müphemlik” 10-04-2021 15:44 Varoluşsal Bir Trajedi Olarak Şeyleşme.. 07-03-2021 18:25 Bir Sorunsal Olarak Gündem 05-02-2021 17:04 Sorumluluğun Zirvesinde Bir Mü’min: Mehmet Akif.. 27-12-2020 13:34 Öznelliğin İktidarı-2 17-12-2020 08:52 Öznelliğin İktidarı-1 30-11-2020 09:31 Zamanın Ayarını Kaçırmak 11-10-2020 21:48 Farkı Fark Ettiren Fark 26-09-2020 09:22 Öznel Özerklik-3 17-09-2020 15:26 Öznel Özerklik-2 04-09-2020 08:22 Öznel Özerklik-1 20-08-2020 08:47 Hayat Ve Hicret 09-08-2020 08:55 Yanıltıcı Varoluşsal Katılık... 17-07-2020 18:52 Kur’an Ahlakının Gerekliliği 10-07-2020 15:50 Hüzünle Giden Ramazan.. 23-05-2020 14:47 İnsanı Tanımak 06-05-2020 18:31 Hiçbir Şey Olmamak.. 14-03-2020 22:12 Müslümanların Kafes Hayatı 23-02-2020 09:15 Şuradan Şuraya 09-02-2020 09:25 Post Truth Dünyada Müslüman Kalmak 08-01-2020 08:21 Adaletin Ayağa Kalkması 23-12-2019 10:28 Yaraların Kabuk Bağlaması... 09-12-2019 09:08 Bir Nitelik Olarak Adaleti Ayakta Tutmak.. 13-11-2019 09:14 Sanal Resepsiyon.. 03-11-2019 18:54 Can Alıcı Ve Can Yakıcı Kısım 29-10-2019 20:58 İçerik Bakımından Adalet Çarkı 01-10-2019 08:35 Adl Üzere Bir Hayat 23-09-2019 06:10 Adaletin Kuşatıcılığı 10-07-2019 17:25 Aklın Hakikatinden Uzaklaşmak 18-06-2019 12:06 Cenneti Arayan Adam 29-05-2019 06:26 Felsefik Bir Nazarla Seçim Olgusu 24-04-2019 09:05 Bekâ Üzerine Zihinsel Bir Egzersiz 27-03-2019 07:16 Hakikate Dair 16-03-2019 11:22 Görmezlikten Gelmek... 07-03-2019 21:55 Kilitli Labirent: Üstünlük Çıkmazı 27-02-2019 23:33 Gizli Irkçılıklar 16-02-2019 12:19
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA