Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 06-03-2019 08:20

İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet

İslam Devrimi'nin olduğu yıllarda dünya iki kutba ayrılmıştı. Doğu bloku kominizmi, batı bloku kapitalizmi temsil ediyordu. Dünyada üçüncü bir alternatif yoktu. “Lâ Şarqıyye Lâ Garbiyye Hükûmet-i İslâmiyye” diyerek İslam Devrimi insanlığa üçüncü bir alternatifin varlığını ilan etti.

İslam dünyasında, özelliklede ülkemizde dini mücadele kominizim karşıtlığı ile özdeşti. Amerika medeniyetin beşiği olarak görülür, kominizme karşı Amerika savunulurdu.

İmam Humeyni rahmetli, İslam Devrimi'ni gerçekleştirdiğinde, ne doğu ne batı illa İslam söylemini ifade ederken özellikle Amerika tehlikesine dikkat çekmiş, Amerika’nın büyük şeytan olduğunu vurgulamıştı.

Bugün daha iyi anlaşılan bu söylem o günler için gerçek bir ferasetin ifadesi idi. İmam büyük şeytan Amerika ile birlikte İslam dünyasında Amerikancı İslam tehlikesine de vurgu yapmıştı.

İmam Humeyni’nin önderliğinde gerçekleşen İslam Devrimi'nin şiarları Tevhid- Adalet- Özgürlük ve Vahdetti. Bu şiarlara Kudüs’ün özgürlüğü mücadelesini de ekleyebiliriz.

İmam Humeyni’nin mücadelesinin merkezinde devrimden önce de devrimden sonra da Tevhid ve adaletten sonrasında da Müslümanların vahdeti-birliği ve Kudüs’ün özgürlüğü davası vardı.

İmam, İslam Devrimi'ni gerçekleştirdiğinde İran toplumunda devrime milli bir renk vermek isteyenler, mezhebi bir renk vermek isteyenler vardı. Bugünde var.

İslam devriminin ilk Başbakanı Mehdi Bezirgan, İmam ile anlaşmazlığa düştüklerinde söyle demişti:“İmamla anlaşamadığımız konu basit ama önemli. İmam İran’ı İslam için istiyor biz ise İslam’ı İran için istiyoruz.”

Bugün’de İran sokaklarında “Ne Gazze Ne Lübnan İran İran” diye bağıranlar esasen aynı çizginin devamıdır.

Dün Mehdi Bezirgan ve benzerlerine İmam Humeyni rahmetli nasıl tavır almış, İslam Devrimi'nin ulusallaşmasına nasıl karşı çıkmışsa bugün de İslam Devrimi'nin önder kadrosu ve İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney küresel istikbarın, büyük şeytan Amerika’nın, Siyonist işgalci İsrail’in karşısındaki dik duruşları ile işgalci İsrail’i devlet olarak tanımayarak, Filistin direniş örgütlerine her türlü desteği vererek devrimin ulusalcı bir çizgeye çekilmesine karşı çıkıyorlar. Ve Filistin’in, Kudüs’ün özgürlüğünü İslam Devrimi'nin en önemli hedefi olarak görüyorlar.

Devrimin ilk yıllarında da bazı Mollalar İslam Devrimi'ni Şii bir devrime dönüştürmek istediler. Bugünde Şii dünyada dertleri insanları Şiileştirmek olan, ufukları dar birçok molla var.

İmam Humeyni rahmetli, İslam Devrimi'nin ilk yıllarından itibaren “Lâ Şiîyye Lâ Sunniyye, Vahdet-i İslâmiyye” şiarını yükselterek Müslümanların vahdetine birliğine vurgu yapmıştı. “Lâ Şiîyye Lâ Sunniyye, Vahdet-i İslâmiyye” demek Şiiliği ya da Sünniliği yok saymak değildi. Herkes inandığı mezhebi tercih edebilir, inandığı mezhebi yaşayabilir ancak mezhepçilik yapamaz, yapmamalı; mezhebini din edinemez edinmemeli idi. Her türlü inanç ve düşünceye saygı duymamız gerekirken, Müslüman kardeşimizin mezhebine düşüncesine saygı duymamanın, kutsalına hakaret etmenin İslami bir izahı olamaz.

Elbette bu mezhebi meseleleri, ihtilafları da yok saymak anlamına gelmiyor. Biz diyoruz ki mezhebi meseleler ilmi meclislerde konuşulsun. Biz mezhebi ihtilaflardan da ayrılık çıkartarak birbirimize düşmeyelim zulme karşı Siyonizm’e karşı İslam düşmanlarına karşı bir ve beraber mücadele edelim.

Rabbimiz “Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız...” (Al-i İmran 103) buyurur.

Allah’ın ipine ister Kuran diyelim, İster İslam diyelim sonuçta bu ayet açık bir şekilde Müslümanlara vahdeti emretmekte dağılıp ayrılmayı yasaklamaktadır. Bu ayete rağmen hiç kimse bir başka Müslüman’ı dışlayamaz, vahdet çağrılarına kulak tıkayamaz.

Allah Resulü de bir hadislerinde Müslümanların birbirlerini sevmesini imanın şartı olarak zikreder. Hepimizin bildiği bir hadiste Sevgili Peygamberimiz, “Bir birinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe cennete giremezsiniz” buyuruyor.

Hangi mezhepten, hangi cemaatten olursa olsun, ben Müslümanlardanım diyen herkes bizim kardeşimizdir ve onlarla nasıl bir ve beraber oluruz diye gayret göstermemiz gerekir. Bunun içinde öncelikle tüm Müslümanların kalplerinin birbirlerine yakınlaşması, gönül dünyamızda ben Müslümanlardanım diyen herkesi sevebilecek bir yüreğe sahip olmamız gerekir. Hatta Habil gibi bizi öldürmeye gelen kardeşimize, sen beni öldürsen de ben seni öldürmeyeceğim, ben Alemlerin Rabbi'nden korkarım diyebilmeliyiz. "(Habil) Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." (Maide 28)

Habil olmak bir anlamda İmam Ali gibi davranmaktır. İmam Humeyni gibi davranmaktır. İmam Ali gibi haklı olduğuna inandığın halde Ümmetin vahdeti için, fitne ve tefrikalara düşmeden, ümmetin birliğini her şeyin üzerinde tutarak susmasını bilmektir.

İmam Ali Hilafetin kendi hakkı olduğuna inandığı halde, kendisinden önce yapılan üç halife seçimine de itirazı olmasına rağmen, Ümmetin birliğini düşünerek susmayı tercih etmiştir. İmam Ali susmayı tercih ettiği gibi, hiçbir dönemde fırsatçı düşünmemiş, halifelerin zafiyetlerini bekleyip hilafete sahip olmanın hesabını yapmamıştır.

Vahdet için kardeşlik için, Habil olmayı tercih edecek, ben Müslümanlardanım diyenleri beni sevmeseler de ben onları seviyorum diyecek, bin kez zulme uğrasanda bir kez zulüm yapmayacak, İmam Ali gibi kötülüklere iyilikle karşılık verecek Müslümanlara ihtiyacımız var.

İşte İmam Humeyni rahmetli İmam Ali’nin kendi döneminde gösterdiği hassasiyeti günümüzde göstererek, Müslümanların vahdeti için bir taraftan İngiliz Şiiliği ile diğer taraftan Amerikan Sünniliği ile mücadele etmiştir.

İmam Humeyni Şii ve Sünni kardeşliğini özellikle vurgulamış, devrimden sonra darul takrib çalışmalarını başlatmıştır. İmam kimilerinin sandığı gibi Şii- Sünni kardeşliğini siyasi bir tavır olarak değil Al-i İmran 103’ün gereği bilip İmanı ve İslami bir gereklilik olarak savunmuştur.

Darul takrib çalışmaları, mezhepleri yakınlaştırmayı farklı mezheplerdeki Müslümanlarla ilişkileri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Devrimden sonra Allah Resulü'nün doğum günü Vahdet Haftası etkinlikleri içerisinde anılmaya başlamıştır.

İmam Humeyni Müslümanların vahdetinin önemini vurgularken özellikle Kudüs ve Filistin davasını ön plana çıkarmıştır. Çünkü Kudüs’ün özgürlüğü dünya Müslümanlarının en önemli sorunlarından biridir. İsrail gibi bir düşman Kudüs özgürlüğü gibi bir sorun Müslümanların vahdeti daha iyi anlamasını sağlamayacaksa ne sağlaya bilir ki.

Vahdetle birlikte İmam dünya Müslümanlarının önüne somut bir hedefte koymuştu: Kudüs’ün özgürlüğü…

İmam şöyle diyordu: Eğer Müslümanlar bir araya gelse ve her biri bir kova su dökse İsrail’i sel götürürdü. Halbuki şimdi Müslümanlar İsrail karşısında alçalmış vaziyetteler. Halbuki şaşılacak olan şu ki Müslümanlar tek ve kesin doğru, çözüm yolu olan birlik ve beraberliğe yönelmiyorlar.”

İmam bir başka konuşmasında ise vahdetin Kudüs’ün özgürlüğünün önemini vurgularken “İnşallah bir gün bütün Müslümanlar yekdiğeriyle kardeş olacak ve bütün İslam ülkelerindeki hastalıklı kökler kazınıp temizlenecek ve İsrail -adlı- bu hastalıklı kök; Mescid'ul Aksa ve İslami ülkemizden sökülüp atılacak ve hep birlikte Kudüs'e gidip orada vahdet namazı kılacağız inşallah.” diyordu.

İmam Humeyni İslam ülkelerine, dünya Müslümanlarına seslenerek “Sizler birleşerek böyle bir fesat kaynağını ortadan kaldırmalısınız. Eğer sizler onu ortadan kaldırmazsanız bilin ki o bir kanserdir. Golan’la yetinmeyecek bilakis diğer yerlere de bulaşacaktır.” diyordu. İmam bir anlamda Rahmetli Erbakan hoca gibi İsrail’in sadece güçten anladığını ifade ediyordu.

İmamın yolunu sürdürmenin iki önemli unsuru bana göre Kudüs ve vahdet hassasiyetidir. Bu iki konuda gerekli hassasiyeti göstermeyenler, İmamın yolunu takip etmiyorlar demektir.

Son günlerde yaygın bir şekilde İmamdan sonra İslam devriminin ulusalcı ve mezhepçi bir çizgiye kaydığı söyleniyor. Ben şahsen bu kanaatte değilim…

İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney önderliğindeki İslam Devrimi yöneticileri İmam döneminde başlayan Darul Takrib ve Vahdet Haftası çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Şii dünyadaki mezhepçi çalışmalara karşı da mücadele ediyorlar.

İki yıl önce İmam Humeyni’nin vefat yıldönümü dolayısı ile İran’da idim. İmamı anma programında İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Hamaney bir konuşma yaptı. O konuşmasında Ayetullah Hamney dünya Müslümanlarının kardeşliği ve birliği üzerinde durdu, vahdet vurgusu yaparken şöyle demişti:

“Biz her zaman mezhepçiliğin karşısında olduk. Şii Lübnan direnişini desteklediğimiz kadar Sünni Filistin direnişini de destekledik. Şii ve Sünni çatışmasını çıkaranlara dikkat edin. Şii-Sünni çatışmasını Amerikan ve İngiliz istihbarat servisleri tahrik ediyor. Hangi Şii, Sünni düşmanlığı yapıyor Sünni Müslümanların kutsal bildiklerine hakaret ediyorsa bilin ki o İngiliz Şii’sidir ve Amerika’ya hizmet ediyordur.Hangi Sünni’de, mezhepçilik yapıyor, Şii düşmanlığı yapıyorsa bilin ki o da Amerika Sünni’sidir ve Amerika’ya hizmet ediyordur. Amerikan Sünniliğinden de, İngiliz Şiiliğinden de uzak durulması gerekir.”

Bugün İngiltere merkezli bir Şiilik hareketi var ki işleri güçleri sahabeye hakaret etmek, Sünni Müslümanların kutsallarına hakaret etmek. İşte İslam Devrimi yöneticileri Bu İngiliz Şiilerinin çalışmalarını mahkum ederek İslam Cumhuriyeti'nde yasaklıyorlar.

Devrim muhafızlarının komutanlarından biri, halkın çoğunluğunun Sünni olduğu bir İslam ülkesinde Şii bir mollayı ziyaret eder, o mollaya ne yaptığını sorduğunda insanları Şiileştirmeye çalışıyorum cevabını alır. Devrim muhafızlarının komutanı derki “İslam devriminin sizin gibi dostları olacağına Amerika – İsrail gibi düşmanları olsun.”

İslam devrimi 40 yıllık süreç içerisinde Şii Lübnan direnişini desteklediği gibi Sünni Filistin direnişini de destekledi, desteklemeye de devam ediyor. Bunu İslami Cihadın, Hamas’ın yöneticileri açık yüreklilikle söylüyorlar.

İslam Devrimi sadece Sünni Filistin direnişini de desteklemedi, Sünni Bosna’ya da çok ciddi yardımlar yaptı. Hem de hiçbir mezhebi kaygı gütmeden bunu yaptı. Bosna’ya silah ve insanı yardımın yanında teknik ve askeri yardımda gönderdi. Bugün Bosna şehitliğinde şehit olan İranlı generallerin kabirleri var.

Peki İran Bosna’ya yardım yaparken Bosna’yı Şiileştirdi mi hayır. Bugün Bosna’da Selefi camiiler var ancak Şii camiler yok.

Bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Bugün İran’ın Sünnileri Şiileştirdiğini söyleyenler Azerbaycan’da Şii Müslümanları Sünnileştirdiklerinden hiç bahsetmiyorlar.

Herkes kendi araştırmaları ile istediği mezhebi seçebilirler. Bundan rahatsız olmamak gerekir. Şii ya da Sünni olalım bizim insanların mezhebi tercihleri ile ilgili bir problemimiz olmamalı, bizim derdimiz zulme karşı, emperyalizme karşı Siyonizm’e karşı mücadele olmalı, denizden nehire Filistin’i özgürleştirmek gibibir derdimiz olmalı…

İran’ı mezhepçilikle ulusalcılıkla suçlayanların öncelikle şu gerçeği gözardı etmemeleri gerekiyor:

Bugün İran, Sünni Filistin direnişini, diğer İslam ülkeleri gibi insani ve siyasi olarak desteklese silah vermese ve İşgalci Siyonist İsrail’i meşru bir devlet olarak tanısa belki de dünyanın ambargosundan kurtulacak ve halkı bu ekonomik sıkıntıları çekmeyecek.

Bugün İslam Devrimi “Ne Gazze Ne Lübnan İran İran” anlayışını mahkum ediyor, Kudüs’ün özgürlüğünü bir devlet politikası olarak sürdürüyorsa İslam Devrimi ulusalcılaşmamış demektir.

Bugün İslam Devrimi'nin Rehberi Ayetullah Hamaney Sünni Müslümanların kutsallarına hakaret eden Şiileri İngiliz Şiisi olmakla mahkum ediyorsa, binlerce yıllık geleneğin getirdiği mezhebi ihtilafların ayrılık nedeni olarak görülmemesi noktasında Şii alimleri sürekli uyarıyorsa İslam Devrimi mezhepçileşmemiş demektir.

İslam Devrimi'nin Rehberi Ayetullah Hamaney bu yıl Hz. Fatıma’nın vefat yıldönümü merasimlerinin de Sünni Müslümanları rahatsız edecek tavır ve söylemlerden sakınılması gerektiği noktasında Şii alimleri uyardı.

Bu hassasiyetler önemli ,bunları görmezden gelmek olmaz. Sünni dünyanın İslam Devrimi'nin bu çabalarını taktir ederek aynı şekilde karşılık vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Elbette bu durum hiçbir eksikliğin olmadığı hiçbir yanlışın yapılmadığı anlamına gelmiyor. İnsanın olduğu yerde yanlışta olur eksiklikte. Yeri ve zamanı geldiğinde bu yanlışların, uygulamadan kaynaklanan aksaklıklarında konuşulması gerekiyor (İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yönetimin uygulamasından kaynaklanan özgürlükler ve adalet konusundaki eleştirilerimi bir başka yazıya bırakıyorum). Ancak olumlu davranışlar takdir edilmez ve karşılık bulmazsa İslam dünyası bu bölünmüşlükten, bu eziklikten hiçbir zaman kurtulamaz.

Sünni Müslümanlar olarak kendi içimizdeki mezhepçi anlayışları uyararak İslam Devrimi'nin vahdet çalışmalarına katkı sunmamız gerektiğine inanıyorum. İslam dünyasının birliğinin sağlanmasında Türkiye - İran birlikteliğinin önemini anlamak için çok zeki olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Türkiye Müslümanları olarak Türkiye- İran birlikteliğine katkı sunacak çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Daha önceki yazılarımda da yazdım zaman zaman konuşmalarımda da söylüyorum, benim Müslümanların vahdeti gibi bir hayalim var. Ve ben diyorum ki; Dünyadaki bütün Şiiler, Sünni düşmanı olsa, dünyadaki, Bütün Sünniler Şii düşmanı olsa ben yine de Şii- Sünni kardeşliğini savunmaya devam edeceğim. Al-i İmran 103 Kuran’da olduğu sürece de böyle demeye devam edeceğim. Çünkü bunun ilahi bir emir olduğuna inanıyorum.

Rabbim dinini kitabını doğru anlayıp doğru yaşamayı, nasip etsin. Rabbim özgür Kudüs’ü ve Dünya Müslümanlarının birliğini görmeyi nasip etsin Ve Rabbim İslam Devrimi'ne daha nice 40 yıllar kutlamayı nasip etsin.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA