Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 13-12-1901 22:42

KÜRTLER ÜZERİNE

KÜRTLER ÜZERİNE

Kürtler tarihin bilinen en eski kavimlerindendir ve İslam tarihinde Araplardan sonra Müslüman olmuş ilk kavimdir. İslam’la ticaret için gidip geldikleri Mekke de Hz Peygamberle(a.s) tanışan Kürt tüccarlar vasıtası ile şereflenmişlerdir.

Müslüman olduktan sonra İslam milletinin sadık fertleri, İslam cemaatinin hizmetkârı ve İslam ordularının kahramanları olarak nam yapmış necip bir kavimdir Kürtler.

Müslümanların kâfirler karşısında gerilemesi, İslam topraklarının işgal edilerek yağmalanması, İngiliz kâfiri tarafından uydu ulus devletler kurularak Müslümanların sömürülmeye başlanması sürecinde Kürt halkı bu necipliğini gösterip İngiliz kâfirinin emrine girmeyip İslam ümmetini terk etmeyerek halifeliğe bağlı kalacağını beyan etmiştir.

Nihayetinde halifeliğin elinde kalan son Osmanlı toprağı üzerinde kurulan Türkiye cumhuriyetinin kurucu iki ana kavminden biri olma şerefini göstermiştir. Türkiye cumhuriyetini kuran irade halifeliğe sahip çıkamamış, İngiliz kâfirinin oynadığı oyunla baş edememiş ırkçı, laik ve batıcı zihniyet devleti ele geçirince de Türkiye Cumhuriyeti devleti de Türk kavmiyetçilerinin eliyle bir ulus devlete dönüştürülmüştür.

Türkiye cumhuriyeti devleti halifeliğin kaldırılmasından sonra İslami kimliğini reddederek laik İslam düşmanı bir kimliğe bürünmüştür. Başta Kur’an olmak üzere ne kadar İslami değer varsa hepsine savaş açılmış çağdaş batılı değerler benimsenmiştir. Kur’an harfleri yasaklanmış, medreseler, tekke ve zaviyeler kapatılmış İslami tesettür ve örfe uygun giyinme yasaklanmış takvim ve saat dönüştürülmüş bir inkâr ve asimilasyon politikası uygulanmıştır. Buna karşı çıkan veya çıkma potansiyeline sahip kim varsa katledilmiş ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Yeni devlet politikası Türk ırkçılığı üzerinden yürütüldüğü içinde başta Kürtler olmak üzere Türk ırkına mensup olmayan diğer ırklar bir de asimilasyon zulmüne maruz bırakılmışlardır.

Türkler İslami değerlere sahip oldukları için zulme uğrarken Kürtler ve diğer kavimler hem Müslüman oldukları hem de dilleri yüzünden zulme uğramışlardır. Aytunç  Altındal’ın bir  tv programında Çerkez olduğu için uğradığı zulmü anlatırken gözlerinin dolduğuna şahit olmuştum.

Bu zulmü yapanlar Türk kavminin de diğer kavimlerinde onayını alamamış projelerini gerçekleştirememişlerdir. Laik, batılı değerleri benimseyen bir toplum oluşturma hayalleri boşa düşmüştür. Alev Alatlı’nın “Biz oyunu kaybetmedik sadece zaman yetmedi” sözleri adeta bir itiraf olarak bu durumu ne güzel özetlemektedir. 

Yirminci yüzyılın başlarında uygulamaya konulan proje aradan geçen yüzyıla rağmen başarıya ulaşamamıştır. Türk halkı Müslüman olduğu için Türklük adına ortaya konulan batıl değerleri benimsememiş bu değerleri dayatanları da tarihin çöplüğünde mahkûm etmiştir.

Son yıllarda Türk halkına yutturamadıkları başarısızlığa uğrayan projelerini bu kez Kürt halkı üzerinden uygulamaya koyduklarını görmekteyiz.

 Türkçülük tutmadı, Kürtçülüğü tutturmaya kalkıyorlar.

Türk-İslam sentezi tutmadı, Kürt- İslam sentezini deniyorlar.

Türkün Türkten başka dostu yoktur yalanı tutmadı, Kürtün Kürtten başka dostu yoktur yalanını inandırmaya kalkıyorlar.

İslam Türkü geri bırakmıştır, bizim esas dinimiz Şamanizmdir, tezi tutmadı, İslam Kürdü geri bıraktı bizim asıl dinimiz Zerdüştlüktür tezini ispatlamaya çalışıyorlar.

Ümmetçilik köleliktir, sömürüdür aldatmacası Türklere tutmadı belki Kürtlere tutar diye şimdi onlara anlatılıyor.

Toprağın kutsallığı, ırkın üstünlüğü, hayali efsaneler, yeni teoriler, uydurma kahramanlık hikayeleri, suni düşmanlar, yalancı dostluklar…  Biz bu filmi daha önce izledik.

Fidan Güngür (r.a) “Kemal Burkay ve Kürt solu” yazısında bu projeyi ortaya koyan Kürt ulusalcı liderleri için şöyle diyor; “Cumhuriyet dönemi Türk entellerinin geçirdiği evrenin aynısını yaşıyorlar. Sadece isimleri farklı: Türk kelimesinin yerine Kürt kelimesini koyun hepsi birden altını imzalar… Kopyacı, taklitçi, işbirlikçi, bir yaklaşım ve temayül söz konusu… Onlara acıyor ve yazıklar olsun diyoruz.” (Teoriden Pratiğe İslami Hareket sayfa 95)

Hâsılı Kürtler Müslüman’dır, tıpkı Türkler gibi Türklere yutturamadıklarını Kürlere yutturmaları mümkün değildir. Türk halkı da Kürt halkı da laik, demokratik, sosyalist, liberal ya da başka bir sistemi benimsemez. İslam’dan başka bir dini Müslüman’dan başka bir sıfatı kendisine yakıştırmaz. Müslümanlıkla şereflenmiş bir toplum bu şerefi bırakıp şerefsizleşir mi? Bu uğurda yapılan tüm çabalar boşa gidecektir, Müslüman her ferdin veya topluluğun uyanık olması bu oyunlara ve batıl düşüncelere bilerek veya bilmeyerek, iyi niyetle bile olsa hizmet etmemesi gerekir.

Vesselam

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA