Abdurrahman Kılıç
Abdurrahman Kılıç
Giriş Tarihi : 22-12-2018 23:37

Esma ül- Hüsna'nın İnsanlara Verilmesi

Esma-ül Hüsna’nın insanlara verilip verilmeyeceği ile ilgili ülkemizde öteden beri bazı ihtilaflar bulunmaktaydı. Kadir, Aziz, Rauf v.b. isimlerin Esma-ül Hüsna’dan olduğu ve insanlara verilmesinin yanlış olduğu söylendi ancak ülkemizde bu isimlere azımsanmayacak sayıda karşılaşılması ortada bir tuhaflığa işaret ediyordu. Toplum bile bile yanlış mı yapıyordu?

Son zamanlara bu tartışmaya bazı cemaat liderleri de katıldı. Bir Cemaatin bazı şirketlerinin kayyımlara devredilmesi üzerine, Allah’ın (c.c) el-Kayyum isminin kayyımlara verilmesi eleştirildi.

Bir başka cemaat lideri Said Nursi’ye (r.aleyh.)  Bediüzzaman lakabının verilmesini, bedi’ isminin, Allah’ın el-Bedi’ ismi olduğunu ve kullara verilemeyeceğinden hareketle, Bediüzzaman eleştirilerini bu iddia ile çeşitlendirdi. Allah’ın, el-Mevla isminin Celaleddin-i Rumi (r.aleyh) için kullanılıp Mevlana lakabının verilmesinden hareketle Mevlana eleştirildi.

Evvelen; Vahyin Esma ül-Hüsna olarak belirlediği isimler, Araplar tarafından vahyin nüzulünden önce de kullanılmaktaydı. Bu kelimeleri vahiy bizzat kendisi üretmedi. Bu kelimelere yeni anlamlar yükledi. Ama bu kelimelerin vahiy öncesi anlamları varlıklarını devam ettirdi. Esma-ül- Hüsna’nın vahyin yüklediği anlamı ile kullanımı farklı, vahiy öncesi anlamı ile kullanımı farklıdır. Müfessirler, vahyin Esma-ül Hüsna ve diğer kelimelere yüklediği anlamı, vahiy öncesi kullanımını inceleyerek belirginleştirmeye çalışıyor bu nedenle.

İkinci olarak; “  …. İsm-i Azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş.” [1]Esma ül-Hüsnanın her birinin evrende değişik boyutlarda tecellileri bulunmakta. Her ismin azamlık mertebesinde tecellisi sadece Allah içindir. Ancak bu isimler diğer varlıklarda farklı derecelerde tecelli eder. Varlıklardaki sınırlı tecelliler –haşa- Allah olarak değerlendirilemez.

Bu öncüllerden hareketle Esma-ül Hüsna’nın kullanımını inceleyebiliriz.

Esma-ül Hüsna elif lam (ال) takısı ile kullanıldığına mutlak manada Allah’ın ismi olur. Başka bir şekilde düşünmek mümkün olmaz. Mesela العزيز ,المولى   gibi. Bu şekilde bu isimlerin insanlara verilmesi elbette uygun değildir.

Ancak bu isimler elif lam (ال)takısı ile muzaf ileyh olduğunda muzafına göre anlam kazanır. Yusuf Suresi 30 العزيز    امرأت -azizin karısı -tamlamasında olduğu gibi Esma-ül Hüsna olarak anlaşılması asla mümkün olmaz.

Bu kuralın tam karşıtı olduğunda da durum aynıdır.  Bu isimler elif lam (ال) takısız olup bir isme muzaf olduklarında muzaf ileyhlerine göre anlam kazanır.  رب البيت  -ev sahibi -tamlamasında رب  esma-ül Hüsna olarak değerlendirilemez. Nahl Suresi 76 ayetinde وهو كل على مولاه  - sahibine yük olduğu halde - cümleciğinde مولى isminin de Esma–ül Hüsna’dan olması düşünülemez.

Mevlana’ya Mevla isminin verilmesi tam da konunun bu yönü ile ilgilidir. Mevla sahip, dost, veli kelime anlamına sahiptir. Mevlana da sahibimiz, dostumuz, velimiz anlamındadır. Bu anlamı insanlara verilmesinde bir sakınca olmadığı gibi aksine Esma-ül Hüsna olarak kullanılması sakıncalıdır. 

Bediüzzaman lakabı bedi ve zaman isimlerinden oluşan bir tamlamadır. Yukarda ki kullanıma uygundur. Bedi’ harika, güzel, olağanüstü kelime anlamındadır. Bediüzzaman zamanın harikası v.b. anlamlara gelir. Bu anlamı ile Esma-ül Hüsna olarak düşünülmesi uygun değildir.

Yine bu isimler elif lam (ال)takısı olmaz, bir başka isme de muzaf veya muzaf ileyh olmazlarsa hangi isme yüklem olduklarına bakılır. Allah’a veya Allah ile ilgili bir zamire yüklem olduklarında Esma-ül Hüsna; diğer varlıklara veya diğer varlıklarla ilgili bir zamire yüklem olduklarında normal isim olarak değerlendirilir. Yusuf Suresi 55 ayette اني حفيظ عليم  - ben bilgili ve muhafaza ediciyim- cümleciğinde حفيظ عليمYusuf’un yüklemi olduğundan Esma-ül Hüsna olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Duhan Suresi 41. Ayette  يوم لا       يغني مولى عن مولى – o gün hiçbir dost, dostuna yardım edemez- cümleciğinde مولى kelimesi de Esma –ül Hüsna olarak değerlendirilemez.

Doğrusu Kur’an-ı Kerim’de bu denli yaygın kullanımı olan bu meselenin bu kadar gündem oluşturması hayret verici. Fırtınayı bir damla suda koparmak gibi bir şey.

 

[1] Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Sözler, Nesil Yay. İst.1966, C I. sf.51

NELER SÖYLENDİ?
@
Abdurrahman Kılıç

Abdurrahman Kılıç

DİĞER YAZILARI Bir Tutam Vahdet Bir Tutam Cesaret 19-05-2021 19:00 Şahid Olarak Kudüs Yeter… 14-01-2020 17:19 Esma ül- Hüsna'nın İnsanlara Verilmesi 22-12-2018 23:37 Katar’a Saldıran Arap Basınının ABD Uşaklığı Ve Çağrıştırdıkları, 17-08-2018 16:38 Vakıa Suresi 78. Ayetini Doğru Anlamak.... 21-02-2018 22:04 İnsan Suresi 29 ve 30 Ayetler…. 08-03-2017 20:46 Bediüzzaman’dan hareketle Kudretin Eşyaya Taalluku.. 05-01-2017 10:45 Esma- ül Hüsna Ve Kullanımı 21-05-2016 20:55 Bediüzzaman Ontolojisi Allah’ın (c.c.) Zatı 01-05-2016 22:41 Bediüzzaman Ontolojisi Allah 29-02-2016 07:02 Bediüzzaman Ontolojisi Varlık 31-01-2016 17:39 Bediüzzaman’ın Bilgi Kategorisi 23-12-2015 23:48 Bediüzzaman’ın bilgi anlayışında; İnsanın Bilgi Araçları 30-11-2015 13:10 Bediüzzamanın (R.Aleyh) Bilgi Anlayışı. 02-11-2015 16:13 Risaleler Niçin Ve Nasıl Okunmalı 03-02-2015 20:06 Belagat Ve İ’rab Çerçevesinde Besmelenin Anlamı 28-11-2014 22:41 Risalelerde Hz. Ali, Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin ( R.A.) Dönemleri 28-10-2014 23:26 Bediüzzaman'ın Al-İ Aba Hadisi Ve Tathir Ayeti Yorumu 30-09-2014 23:39 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları -2- 03-09-2014 23:16 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları 12-08-2014 19:54 Kur’an- ı Kerim Nasıl Okunmalı 03-07-2014 12:17 Risalelerde Hz. Ali’nin (r.a.) Halifelik Dönemi 17-03-2014 23:00 Bediüzzaman’a (R.Aleyh) Göre Hz. Ali (r.a.) 17-02-2014 16:02 Bediüzzaman (R.Aleyh) Gözüyle Şiiliğin Kaynağı 05-01-2014 23:05 İhtilaflara Bakışaçısı 28-12-2013 10:57
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA