Orhan Göktaş
Orhan Göktaş
Giriş Tarihi : 14-11-2018 15:28

İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu?

Yunanistan İzmir’den girmiş ülkemizi işgal ede ede Ankara’ya doğru ilerlemişti, onları durdurup İstiklal Harbi’ni kazanamasak Ankara’yı da işgal edip TBMM’yi ele geçirecekler ve başımıza Yunan bir yönetici atayacaklardı.

Saltanat kötüdür diye bizim de onayımızı alıp saltanatı kaldıracaklar ama bununla yetinmeyip Ümmet’i iyi kötü bir arada tutan siyasi bir liderlik olan hilafeti de kaldıracaklardı.

Binlerce yıllık tecrübeyle oluşturduğumuz kanunlarımız ıslah edilmek yerine, kaldırılacak; düşmanlarımızın kanunlarıyla yönetilmeye başlayacaktık.

Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Mahkemeleri Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, İdare Kanunu gibi kanunlar İsviçre, İtalya, Almanya ve Fransa gibi Batılı sömürgeci devletlerden alınarak tercüme edilip uygulanacaktı.

İslam dini gericilik ve irtica olarak adlandırılacak, İslam’ı savunanlar mürteci ilan edilecekti.

İşgali ve işgalcilerin yaptıklarını kabullenmeyip isyanlara başlasak toplu katliamlar yapılacak, isyanları organize eden liderler vatan haini ilan edilip idam edilecekti. Daha da durmasak ABD’nin şimdilerde işgal ettiği ülkelerde yaptığı gibi başımıza adı Türk, zihni gavur bir lider atayacaklar; göstermelik demokrasi ilan edecekler ama seçim yapmamıza izin dahi vermeyecekler, kendi istedikleri adamı asker zoruyla başımızda tutacaklardı.

Halkın içinde yetişen ve onlara önderlik yapacak düşünürler kovuşturmaya tabi tutulacak, öldürülecek, ceza evlerine atılacak, sürgün edilecek ya da kendileri memleketi terk etmek zorunda kalacaktı.

Milli ruhumuzu diri tutan, yüzyıllardır ayakta olan, tarihin en birikimli ve istikrarlı kurumları haline gelmiş, her dinden, mezhepten ve ırktan insanın bir arada yaşamasına vesile olan ilim yuvaları ıslah edilip, zayıf yanları güçlendirilmek yerine yasaklanıp kapatılacaktı. Yerine seküler, pragmatist, bizim köklerimize yabancı, bizi öteki gören ve emperyalist Batı’yı yücelten bir felsefeye sahip batı türü okullar açılacaktı.

Tarihin en gelişmiş medeniyetlerinden olan Osmanlı ve Selçuklu medeniyeti yok edilmek için kütüphaneler ve müzeler yağmalanacak, tarihi birikim yok edilmek istenecekti.

Bin yıldan fazladır kullandığımız ve kendi dilimize göre uyarladığımız, Arap harflerinden oluşan Osmanlı Türkçesi ve alfabesi yasaklanacak; yerine Yunan kaynaklı Latin alfabesi getirilip böylece bir gecede bütün bir toplum cahil, okuma yazma bilmez hale getirilecekti.

Medreseler ve mektepler kapatılıp yerine yeni okullar da açılmayacağı için bir nesil komple cahil bırakılacak, ondan sonra gelenler de aşamalı olarak gavurdan alınan eğitim sistemiyle eğitilmek adı altında kendi öz benliğinden uzaklaştırılmaya çalışılacaktı.

Günahıyla sevabıyla bize ait olan tarih unutturulup yerine batının bizim için yazdığı tarih öğretilecekti bize.

Bizim kendimize has mimarimiz, şehircilik anlayışımız, sanat ve müzik anlayışımız küçümsenip, unutturulup hatta yasaklanıp yerine Batılı değerlerle oluşturulmuş olanlar yaygınlaştırılacaktı.

Bizi biz yapan, binlerce yıllık bir arada yaşama kültürümüz yok edilip; ırkçı, ulusçu, bencil, ötekileştirici, çıkarcı ve güçlünün haklı kabul edildiği bir toplum yapısı oluşturulacaktı.

Binlerce yıl bir arada yaşamış, farklılıkların zenginliğe dönüştüğü toplumumuzda, o farklılıklar ötekileştirme aracına dönüştürülüp iç içe girmiş toplumlar birbirine düşman ilan edilecekti.

Araplara: “Türkler sizi sömürüp sonra İngilizlere sattı.” , Türklere: “Araplar sizi İngilizlerle beraber olup arkadan vurdu,  Sünni’ye Aleviler düşmandır, Ali’ye tapıyor, Alevi’ye Sünniler düşmandır, Yezid’i destekliyor.” gibi bilgiler yükleyerek toplumu birbirine düşman hale getireceklerdi.

Toplumdaki doğal farklılaşmaları kötü gösterip Batı’nın ürettiği sağcı-solcu gibi yapay farklılıkları yasal partiler yoluyla toplumda yaygınlaştıracaklardı.

Bizi öyle bir hale getirip yozlaştıracaklardı ki faiz, zina, kumar, adam kayırma, kul hakkı yeme, hırsızlık, yolsuzluk ve benzeri ahlaksızlıkların kötü olduğunu söyleyecek ve bunları bildiğimiz halde onları yapar hale gelecektik.

Ecdadımızın giyim-kuşamı ile dalga geçip onların bize dayattığı giyim-kuşamı protokol kuralı diye dayatılacaktı.

Zamanla inandığımız gibi yaşamayı bırakıp yaşadığımız gibi inanan bir topluma dönüşecektik.

İyi ki İstiklal Harbi’ni kazanmışız ve iyi ki düşmanı vatanımızda barındırmamışız.

Yazımı İstiklal Marşı’mızın son mısraları ile bitiriyorum.

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal!

Ve selam…

NELER SÖYLENDİ?
@
Orhan Göktaş

Orhan Göktaş

DİĞER YAZILARI Oruç Yemenin Adabı 23-04-2021 08:54 103 Amiral Bildirisi... 05-04-2021 10:54 Kimlik Sorunu... 19-03-2021 12:17 28 Şubat Kararları ve Recep Tayyip Erdoğan 27-02-2021 17:09 Nereye Gidiyoruz! 20-02-2021 16:09 Diyanet, Milli Eğitim, Spor Bakanlığı Ve Yök’ün El Ele Teşvik Ettiği Bir İllet; Kumar.. 13-02-2021 10:11 Düşünce Özgürlüğü Ve Din.... 06-02-2021 17:31 Annem 31-01-2021 12:35 Siyasetçi Ve Gazetecilere Saldırılar Üzerine... 17-01-2021 09:24 TBMM Türkistanlılar İçin Kendine Yakışanı Yapmalıdır.. 07-01-2021 12:29 Dayatmalarla Çıkan Bir Kanun Daha.. 02-01-2021 09:00 Çıplak Arama Yok(mu)dur? 22-12-2020 13:48 Bilim İnsanlarına Yapılan Saldırılar Üzerine.. 28-11-2020 16:42 Mevcut Eğitim Sisteminin Eleştirisi Ve Yeni Sistem Önerisi.. 25-10-2020 21:41 Adalet Ve Aile 10-10-2020 08:37 Ayasofya Camisinin İbadete Açılması Anadolunun Zaferidir! 25-07-2020 07:11 İnsan Hakları Bağlamında LGBT Meselesi 28-04-2020 23:24 Atatürk’e Hakaret Ve İfade Özgürlüğü.. 04-04-2020 11:15 Türkiye’nin Suriye Operasyonu 04-03-2020 09:28 ABD Ve Ona Umut Bağlayanlar Şaşkın 09-01-2020 08:06 Bir Arada Yaşamak Ama Hangi İlkelerle.. 14-12-2019 00:24 Barış Pınarı Operasyonu Üzerine.. 12-10-2019 15:00 Suriyelilere Saldırılar Üzerine... 30-09-2019 09:07 İktidar Oyunları... 30-12-2018 21:56 İstiklal Harbini Kazanmasaydık Neler Olurdu? 14-11-2018 15:28 Suriye’de Suçlu Kim? 29-04-2018 17:44 Toplusal Sorunların Kaynağı Aile Yapımızdır!... 26-03-2018 11:40 Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı Ya Da Suya Yazı Yazma Çabası... 28-02-2018 20:31 Türk ve Kürt Kavimlerinden Zalim Bir Topluluk Çıkarmak... 17-05-2017 08:38 Hangi İslam! 18-04-2017 23:03 Bir Avrupa Tahlili.. 15-03-2017 15:16 Onlar Tarih Okumazlar Ki!... 08-03-2017 18:50 PKK, Ermeniler, Zerdüştler ve İslami Terör 13-06-2016 12:16 Ahlak ile edep arasındaki fark... 09-05-2016 18:29 Eğitimdeki Yozlaşmaya Karşı Ahlak Eğitimi 25-04-2016 11:04 Göç Olgusu 14-04-2016 11:45 Terörün kaynağı emperyalist devletlerdir 28-03-2016 23:41 Çanakkale Bir Kurtuluş Reçetesidir 18-03-2016 15:30 Fikir beyan etmekten korkar olduk! 14-03-2016 09:38 Kürt sorunu mu, Kürtlere yapılan zulüm mü? 29-02-2016 08:19 Suriye; Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal Ya İzmihlal 19-02-2016 15:08 İnsan Hakları Okulu 04-02-2016 16:36 Meb’in Yaptığı En Hayırlı İş! 29-01-2016 22:29 Aynı Tas Aynı Hamam, Yine Biz Olduk Canı Yanan! 13-01-2016 23:22 Eğitimin sorunları 04-01-2016 09:57 Kadın nedir? 21-12-2015 16:33 Yaşam hakkı 30-11-2015 13:21 Kardeşlik Hukuku 09-11-2015 15:51 İslami Hareket Açısından Mezhep 14-08-2015 10:41 İslami Hareket Açısından Şiddet 25-05-2015 17:45 Şinni 29-03-2015 18:43 Değişim Liderleri – Değişmeyen Alışkanlıklar 03-02-2015 08:37 Adana’nın Öteki Yüzü 20-01-2015 10:42 Genç Nüfus Baş Tacı Mı Olacak Baş Belası Mı? 11-01-2015 20:05 İdam Mı? Müebett Mi? 26-12-2014 21:30 Bir Âlimi Dinlemek… 15-12-2014 12:46 Fuat Yıldırım Olayı Ve Diyanetin Siyasetle İmtihanı 24-11-2014 12:55 İzmir: Tecavüzcüsüne Aşık Olmuş Şehir 13-11-2014 12:04 Adam Olamayan Vali Olmak Ya Da Öze Dönüş. 03-11-2014 11:56 Stk’ların Uyuşturucu İle İmtihanı 21-10-2014 21:56 İslamda Şiddet Üzerine 09-10-2014 09:53 Türkiye, İran Ve İslami Hareketler 25-09-2014 13:32 İslami Hareketler Üzerine 19-09-2014 17:18 Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Üzerine 10-09-2014 13:34 Yeni Türkiye Ve Zindandakiler… 03-09-2014 19:08 Ak Partinin Adaleti Ve Zindandakiler 28-08-2014 15:25 Birlikte İş Yapmak Üzerine… 11-08-2014 23:12 Öncü Nesil Mi? Ölü Nesil Mi? 30-07-2014 23:41 Filistinliye Açık Mektup 18-07-2014 09:29 Haklarımız – Sorunlarımız Ve Çözüm Yolu 11-06-2014 23:35 İnsanı Tanımak -2- 28-05-2014 21:17 Soma İzlenimlerim -2- 23-05-2014 06:12 Soma İzlenimlerim -1- 21-05-2014 19:14 İnsan’ı Tanımak 07-05-2014 18:43 Batı Medeniyeti Ve İslami Hareket 11-04-2014 10:56 Seçim Sonuçlarından Anladığım… 02-04-2014 00:30 Cemaat Parti Kavgası Ve İslami Hareket Metodu 31-03-2014 07:56 Çanakkale Üzerine 19-03-2014 13:14 Ağlayan Ve Ağlatan Adam 17-02-2014 17:40 Kim Kime Muhtaç? 10-02-2014 21:32 Hangi İslam ?… 12-01-2014 22:15 Topyekün Savaş Ya Da Esaret Tercih Bizim 27-12-2013 15:50 SEVGİ MERKEZLİ EĞİTİM VE DERSHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 13-12-1901 22:42 VALİ BEY BENİM KIZIM SANA EMANET! 13-12-1901 22:42 BENİM ADAYIM BU YERSE! 13-12-1901 22:42 MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE “SUÇ VE CEZA” 13-12-1901 22:42 KÜRTLER ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 DİKTATÖRİZM YA DA KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ 13-12-1901 22:42 İHVAN-İ MÜSLİMİN VE MISIR ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 BARIŞ SÜRECİ ÜZERİNE 13-12-1901 22:42 ÇANAKKALE 13-12-1901 22:42 SURİYE İÇİN YAPMADIKLARIMIZ 13-12-1901 22:42 İslami Mücadele ve Suriye: Yaman Çelişki 13-12-1901 22:42
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA