Ramazan DEVECİ
Ramazan DEVECİ
Giriş Tarihi : 03-07-2018 21:52

Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri...

Ak Parti Türkiye’nin en düzce escort  köklü İslami hareketlerinden olan Milli görüşten, ayrılan insanların kurdukları bir parti. Her ne kadar partiyi kuran kadro İslamcı olmadıklarını söylese de, milli görüş gömleğini çıkardık dese de, gerek İslami geçmişlerinden, gerekse 2012 yılından sonra başörtüsü yasağının kalması sonrasında daha İslami ve milli bir dilin kullanılması ile kamuoyunda İslamcı parti olarak biliniyor ve öyle görülüyor.

Milli görüş, Kudüs duyarlılığı olan, İslam birliği yığılca escort  idealini dillendiren ve Türkiye Müslümanlarına ciddi anlamda siyasal bilinç kazandıran bir hareket. Amerikan emperyalizmine karşı duyarlı, Nato’ya karşı ve özellikle Siyonizm karşıtı bir hareket. Bu ülkede bir anti Siyonist düşünce varsa bunda en fazla pay Milli görüş lideri rahmetli Erbakan hocaya aittir.

Ak Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Kudüs konusunda yaptığı konuşmalar ile Filistin ve Kudüs davasına sahip çıktı. Ve bu konuyu İİT ve BM gündemine taşıdı. Erdoğan bu tavrı ile kimileri tarafından Kudüs’ü tek savunan adam gibi görülüp gösterilmeye çalışıldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulamada İsrail’e karşı hiçbir yaptırımın uygulanmaması ve işgalci İsrail rejimi ile ticaretin Ak Parti döneminde düzce escort  rekor kırması kimi Müslümanlar tarafından da eleştirildi, eleştiriliyor.

Ak parti 2002- 2011 yıllarında uyguladığı komşularla sıfır problem ve azami işbirliği politikası ile Milli görüşün İslam birliği idealine ciddi katkılar sunmuştu. Ancak Arap baharı ile birlikte, doğru yürütülemeyen Suriye politikasının sonucunda, komşularımızın hepsi ile problemli bir ülke haline geldik. Son yıllarda Suriye’de rejim değişikliği ısrarı, hatasından vazgeçerek, Astana süreci ile Suriye sorununa müzakerelerle çözüm arayışına girdik. Belki de en baştan yapılması geren şey bu idi.

2011 yılından sonra bir dönem Irak, Suriye, ve İran ilişkilerinde mezhebi bir dil kullanan Ak Parti’ye, Irak ve İran yöneticilerin yanlış politikaları da eklenince, İslam alemi, son dönemlerin en yüksek mezhep ayrışmasını yaşayan bir noktaya geldi. İşte karşılıklı yapılan bu yanlışlardan dolayı Şii dünyada Sünni düşmanlığı, Sünni dünyada Şii düşmanlığı sürekli olarak yükselmeye devam ediyor.

Kuruluş aşamasında Ak Parti kendisini muhafazakâr demokrat olarak nitelendirmiş, Avrupa Birliği’ni kendisine hedef seçerek daha çok demokrasi, daha çok özgürlük söylemleri ile birçok seküler ve liberal düşünceli insanın da desteklediği bir parti olmuştu. Avrupa birliği idealinden vazgeçmeyen ancak uyguladığı politikalar ile kimi özgürlükleri kısıtlayan bir görüntü çizen, milli ve devletçi bir söylemle, güvenlik merkezli bir siyasete yönelen Ak Parti, süreç içerisinde liberal düşünceli insanların desteklerini kaybetti.

Sosyal devlet politikasını çok iyi uygulayan ve yaptığı hizmetlerle geniş halk kitlesinin desteğini alan Ak Parti, çok partili dönemin on altı yıldır iktidarda olan ve girdiği her seçimi kazanan tek partisi idi. 24 Haziran seçimleri ile kendi rekorunu kırdı. İktidarını yirmi bir yıla tamamlamak için milletten yetki aldı.

2009 yılında Ak Parti lideri Erdoğan'ın tarihi 'One minute’ çıkışı ile ve sonrasında İslam dünyasında ciddi bir ilgi ve sevgi gördü. Bu çıkış sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi İslamcılar tarafından İslam dünyasının umudu olarak sunulmaya başlandı. Süreç içerisinde dünün ümmetçi İslamcıları gelenekçi İslamcılar gibi İslam dünyasının lideri Türkiye söylemi ile gittikçe daha da milliyetçileşmeye başlamışlardı. Şimdilerde milliyetçileşmenin adı yerli ve milli olmak.

İçerde İslamcıları milli bir söylemle devletçileştiren Ak Parti, İslam dünyasına İslam birliği anlayışını ile değil, kurtarıcı lider devlet anlayışı ile yaklaşmayı tercih etti. Kitlelere sürekli olarak İslam dünyasının tek umudu Türkiye, son kale Türkiye, Türkiye düşerse daha doğrusu Ak Parti düşerse İslam dünyası düşer anlayışı verilmeye başlandı.  

Ak Parti kuruluş aşamasında lider oligarşisine karşı kolektif aklın temsilcisi bir anlayışla kurulmuştu. Ak Parti lideri Tayyib Erdoğan 14 Ağustos 2001’de Ak Parti kuruluşunda Ak Partinin kuruluş felsefesini şöyle anlatmıştı. “Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak, tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek.”  Ama süreç içerisinde ne yazık ki Ak Parti’de bir lider oligarşisine dönüştü. Kolektif akıl reddedildi. Her şey lidere göre ayarlandı. Lideri eleştirenler hain muamelesi gördü. İşte esasen Ak parti’de yanlışlarda daha çok bu noktada kendini göstermeye başladı.

İmam Ali “Devletin dini adalettir” der. Bir devleti Allah’ın rızasına uygun kılan değer adalettir. Yoksa adaleti esas almadıktan sonra o devletin dini ya da, seküler bir devlet olmasının bir önemi yoktur. İmam Ali’nin devlet yönetiminde maslahat adına adaletten taviz verilmemiş, devlet yönetiminde adalet her şeyden önce gelmiştir. İslam dünyasında tarih boyunca Muaviye’den sonra Müslümanlar adaleti değil maslahatı tercih etmişlerdi.  Emevi, Abbasi, Osmanlı devletinde “adalet merkezli siyaset” yerine “güvenlik merkezli siyaset” uygulanmış, adalet maslahata kurban edilmişti. Devletin güvenliği adına masum insanlar katledilmişti.

Ne yazık ki bu gelenekçi çizgi Ak Parti iktidarının siyaset anlayışında hakim olmuş, yönetim felsefesinde belirleyici olan adalet değil güvenlik olmuştur.

Onun için Ak Parti döneminde özellikle 2011 yılından sonra adalet tartışmaları artarak devam etmiştir. İşin bana göre en acı yanı ise İslamcıların tüm bu adaletsizlikleri sorgulamadan kılıf bulmaya çalışmalarıdır. Ak Parti yöneticilerinin dindar kimliğine, İslamcıların bu tavrıda eklenince toplumda dindar insanlara karşı güven azalmış, “dindar insanlar haksızlık yapmazlar, çalmazlar” sözü artık söylenmez olmuştur.

Ak Parti bu şartlar altında 24 Haziran’da yeni bir seçime girdi. Parti olarak 1 Kasım seçimlerine göre ciddi bir düşüş olsa da, Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Girdiği her seçimi kazanan lider olma özelliğini sürdürdü.

Ak Partini iktidarının bana göre seçim başarısının en büyük nedeni, devlet imkanlarından halka çeşitli vesilelerle yaptığı sosyal yardımlardır.

Kitapların ücretsiz dağıtılması, Yaşlı bakım parası, özürlü yardımı, 65 yaş maaşında yapılan artış, yakacak yardımı gibi sosyal devlet politikasını çok iyi uygulayan Ak Parti bu hizmetlerinin karşılığını oy olarak görüyor.

Yine duble yol, hızlı tren, okul, hastane yapımları, sağlık hizmetlerinin halka yansıyan boyutu ve artan refah düzeyi halkın Ak partiyi tercih etmesinin nedenleri olarak görülebilir.

Ak Parti ayrıca halkın değerleri ve inancı ile devleti barıştırmış, çok başarılı olamasa da dindar nesil yetiştirmeyi devlet politikası haline getirmiştir. Bu çerçevede Kuran kursu ve imam hatip okullarının sayıları arttırılmış, orta okul ve liselere Kuran ve Siyer dersleri seçmeli ders olarak konulmuştur.

Ak Partinin 16 yıllık iktidarında yaptığı onca yanlışa rağmen hala seçimlerde birinci olmasının temel nedenleri bence bu alanlardaki başarılarıdır.

Ak Partini iktidarının bana göre en önemli yanlışlarını ise şöyle:

İmam hatip ve Kuran Kurslarının sayılarındaki artış dindar nesil yetiştirmede gerekli başarıyı ne yazık ki sağlamadı sağlayamadı. Yapılan araştırmalar Ak Parti döneminde halkın dindarlaşmasının azaldığını, namaz kılma oranının düştüğünü, gençliğin deizme yöneldiğini gösteriyor. Bu durumun bence en büyük nedeni FETÖ yapılanmasının cemaat adına, Ak Parti iktidarının dindar kimliği ile yaptıkları adaletsizliklerdir. Bu adaletsizlikler dine ve dindara olan güveninin ortada kalmasının en büyük nedenidir diye düşünüyorum.

Adalet sistemindeki haksızlıklar, Adalete olan güvenin azalması ve adaletin çok tartışılır hale gelmesi. Adında adalet olan ve en büyük iddiası adalet olan bir partinin döneminde, adaletin bu kadar tartışılır olması bile sorunun önemini anlamaya yeter bence…

Dış Politikada yapılan yanlışlar olarak, Dış Politikanın iç politikaya çok fazla alet edilmesi ve İşgalci İsrail’e en ağır sözler söylenmesine rağmen hale ilişkilerin sürdürülüyor olmasını, yanlış Suriye politikasını zikredebiliriz.

Kolektif akıl ile kurulan Ak Parti’nin tek adam partisine dönüşmesi, lideri eleştiren insanlara hain muamelesinin yapılması ve toplumda kutuplaşmanın artırılması. Ak Parti karşıtlarına vatan haini muamelesi yapılması.

Seçim sonuçları bir kez daha gösterdi ki toplum Ak Partinin olumlu yönlerini daha çok önemsiyor ve adaletsizlik kendisine yapılmadıkça rahatsız olmuyor. Başkalarının uğradığı adaletsizlikleri ise kimi mazeretlerle meşru görülebiliyor. Yada yanlışları ve doğruları değerlendirdiğinde doğruların daha fazla olduğunu düşünüyor olmalı.

Adalet duygusunun bizim toplumumuzda yeterince gelişmemiş olmasından olsa gerek rakipleri bile Ak Parti’ye yeterince adaletsizlik eleştirisi yapamadılar yapmadılar. Bu konuyu en fazla Saadet Partisi dile getirdi. Onunda mesajları gerekli ilgiyi görmedi. 

Bana göre bir iktidarın başarısı düşmanlarına verdiği adalet güvencesi ile ölçülmelidir. Zira İmam Ali’nin dediği gibi “Devletin dini adalettir.”

Dış Politikada yapılan yanlışlar ise kullanılan milli dil ile etkisiz hale getirildi ve küresel güçler Reise karşı diyerek, dünya lideri reise sahip çıkılması gerektiği vurgulandı başarılıda olundu.

Seçim sonuçları bir kez daha gösterdi ki toplum olarak gittikçe daha da milliyetçileşiyoruz. Milliyetçi çizgide siyaset yapan MHP ve İYİ parti toplamda yüzde 20nin üzerinde bir oya ulaştı. Ak parti ise kullandığı milliyetçi dil ile dünün ümmetçi Müslümanlarını da milliyetçileştirdi.

24 Haziran seçimlerinde MHP’nin yüzde 11’lik oyu benim için sürpriz oldu. MHP’nin yüzde 7’ler de bir oy alacağını düşünüyordum. Yine Saadet partisinin en az yüzde üçlük bir oy alacağını düşünüyordum yanıldım.

Saadet Partisi İslam birliği ve adalet vurgusu ile yüzde üçlük hatta yüzde beşlik oyu fazlası ile hak ediyordu. Seçim döneminde çokta güzel bir kampanya yürütmüşler ilgide görmüşlerdi ama bu ilgi oya dönüşmedi. CHP ile yapılan ittifakın başlarda yanlış olduğunu düşünmüş sonra toplumsal uzlaşmaya kardeşliğe faydası olabilir diye olumlu görmeye başlamıştım. Doğrusu rahmetli Erbakan hocanın partisinin mecliste güçlü bir şekilde olmasını isterdim. Ama halkımız istemedi.

Sonsöz olarak seçim sonuçları gösterdi ki, toplum olarak adaletsizlik kendimize yapılmadıkça adaleti önemsemiyoruz ve milliyetçileşiyoruz. Oy tercihimizi ise daha çok ekonomideki gelişmeler ve güvenlik endişesi, terör ve dış güçler tehlikesi belirliyor.

Rabbim seçim sonuçlarını hayırlı eylesin. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yöneticilerimize yanlış yaptırmasın, ülkenin ve insanlığın hayrına doğru ve adil kararlar almayı nasip etsin.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ramazan DEVECİ

Ramazan DEVECİ

DİĞER YAZILARI Taliban ve Taliban'ın Yönetim Anlayışı Üzerine... 07-09-2021 11:29 Okullar Açılmaz Yine İşyerleri Kapatılırsa Üçüncü Aşıyı Yaptırmayacağım… 23-08-2021 15:24 Saadet Partisi Cumhur İttifakında mı yoksa millet ittifakında mı yer almalı? 18-07-2021 08:29 Babalar Günü Üzerine… 20-06-2021 13:12 Kudüs Gününü Anmak Özgür Kudüs Bilincine Sahip Olmaktır… 07-05-2021 00:14 20 Soruya 20 Cevap… 23-04-2021 08:46 Dünyadan Ahirete, Anneme Mektup… 26-03-2021 06:57 İslam’ın Özgürlük Anlayışı ve Adem-Şeytan Kıssası… 27-02-2021 00:00 Allah'ın İstediği Gibi Müslüman Olmak... 20-01-2021 09:37 Yemen’den Yükselen Feryad, Bu Feryadı Duyun… 01-12-2020 08:43 İslamofobi Ve İslam’a Saldırılar… 15-10-2020 07:17 Yusuf’un İmtihanı Züleyha… 07-09-2020 08:47 Konuşan Kuran Hz. Ali Kitabını Niye Yazdım? 06-08-2020 10:46 Müslüman Ahlak İlişkisi ve Riya, İhlas Arasına Sıkışan Amellerimiz .. 07-07-2020 16:43 Filistin’e Sadece Türkiye mi Sahip Çıkıyor? 01-06-2020 13:19 Amerika’ya Karşı Olmak, Küresel Adalet Mücadelesi Vermektir… 08-05-2020 07:53 Adalet İçin Mücadele Örneği: Hılfu’l-Fudûl… 07-03-2020 13:16 41. Yılında İran İslam Devrimi: Başarıları Ve Başarısızlıkları? 03-02-2020 08:40 Cemaatten PY'ya, PY'dan Terör Örgütüne FETÖ, FETÖ Mücadelesinde Yapılan Adaletsizlikler 20-01-2020 08:43 Türkiye’de Dindarlaşma Niye Azalıyor… 17-12-2019 08:53 Takva Adalet Sahibi Olmak, Adalet Mücadelesi Vermektir.. 21-10-2019 08:10 Nijerya İslami Hareketi ve Şeyh İbrahim Zakzaki… 17-07-2019 18:16 Şehitlerin Mesajı: Tevhid- Adalet- Vahdet- Özgürlük- Kudüs 04-05-2019 00:08 31 Mart seçimlerinin düşündürdükleri… 15-04-2019 05:35 İmam Humeyni Düşüncesinde ve İslam Devrimi'nin 40 Yıllık Sürecinde İslami Vahdet 06-03-2019 08:20 Doğum Günü ve Ölüm Günü... 22-01-2019 00:13 Kadın Sorunu Mu, Erkek Sorunu Mu? 17-12-2018 12:25 Günümüzün Kerbela’sı Yemen’in Serencamı ve Ümmetin Duyarsızlığı… 10-10-2018 06:56 Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi? 05-09-2018 21:24 Ak Parti ve 24 Haziran Seçimleri... 03-07-2018 21:52 ‘Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi’ Kitabı ve Büyük Şeytan Amerika’yı Tanımak… 28-05-2018 13:03 Erzincan İzlenimleri Erzincan Candır…. 28-04-2018 00:09 Bize de Ali’nin yalnızlığı düştü… 16-03-2018 09:59 Piri Aşk’ın, Davası Devrimden Özgür Kudüs’e… 09-02-2018 15:21 Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’ları Doğru Anlamak… 15-01-2018 00:46 Kudüs İçin ne Yapmak gerekiyor, Kudüs eylemleri Müslümanların gazını mı alıyor? 21-12-2017 19:52 Yalnız Devrimciler Ali ve Ebuzer 11-11-2017 09:57 Ümmetin Dirilişi ve Direnişi Kudüs’ten Geçer… 01-10-2017 00:07 Kurban Yaklaşırken, İbrahim’in İmtihanına Hazır Mıyız? 24-08-2017 10:33 Hz. Ali Örnekliğinde: Tevhid, Adalet ve Vahdet 06-08-2017 15:09 15 Temmuz Darbe Girişiminin Düşündürdükleri… 14-07-2017 17:57 İktidarın Dayanılmaz Cazibesi ve İslamcılardaki Değişim.. 01-07-2017 18:01 İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır…. 12-06-2017 00:43 Devletin Dini adalettir, dinin devleti de özgürlüktür... 17-05-2017 08:49 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında İnsanlığa Umut Olmak… 08-04-2017 22:55 İmam Ali ve Nefsini Tanımak… 03-03-2017 08:28 Şubat Ayı Şahadet Ayıdır; Şahadet Kudüs’tür…. 04-02-2017 22:33 İnsanı Tanımak mı Zor Yoksa Anlamak mı? 01-01-2017 07:23 Aşk Yolculuğu Kerbela... 04-10-2016 08:47 Kuran’da Sevgi ve Aşk.. 17-09-2016 22:56 Ali’nin Adaleti, Muaviye’nin Maslahatçılığı… 04-08-2016 10:09 Medeniyet ve Modernizm Üzerine ….. 08-07-2016 11:50 Ramazan Ayı Kuran Ayı… 06-06-2016 08:55 İmamı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Mücadelesi... 18-05-2016 09:27 İmamı Azam Ebu Hanife… 06-05-2016 00:02 Müslümanların Kardeşliği ve Vahdet 01-02-2016 00:01 Çağdaş Medrese; İslami Değerler Akademisi… 01-01-2016 00:26 İslami Mücadelede Metot 01-12-2015 10:45 Ebul Fazl Abbas; Kerbela’nın Yiğit Savaşçısı 23-10-2015 00:04 Mustafa İslamoğlu hoca ve Uydurulmuş din-İndirilmiş din söylemi… 09-10-2015 00:01 Ak saçlı bilge: Atasoy Müftüoğlu 12-08-2015 19:00 İran Gezi Notları 30-06-2015 18:28 Miraç, Namaz ve Kudüs 15-05-2015 08:17 Aşka ve Sevgiye Dair 06-04-2015 08:22 Kuran'da Müslüman 28-01-2015 22:27 Fıtratın İlahi Yanı; Kamil İnsan Olmak 25-12-2014 10:37 Hz. Zeynep; Babasının Süsü…. 24-11-2014 09:00 Kerbela ve Kuran 25-10-2014 06:31 Kurbanda İbrahim’ce Bir Duruş… 26-09-2014 05:52 Kudüs, İslahiye Ve İstanbul 23-08-2014 06:06 Kuran Rehberliğinde Huriyi Doğru Anlamak 11-08-2014 19:36 Kudüs Sevdamız Aşkımız Hayalimiz Bizim. 25-07-2014 00:59 Bireysellik Ve Bencillik 23-06-2014 04:57 Hayat Sigortamı Annemi Kaybettim 07-04-2014 00:06 Dostluk Üzerine 25-03-2014 00:02 Nisa Suresi Tevhid Adalet ve Kadın 03-03-2014 07:51 Dünya Sevgisi ya da Dünyevileşme 02-02-2014 11:01 Kadınlardan Yönetici Olur mu? 21-12-2013 08:34 Oruç Tutmak İhram Giymek Gibidir 29-09-2013 07:06 Annem.... 01-08-2013 07:03 Müslümanların Suriye İmtihanı 19-04-2012 07:08 Hz. Fatıma Timsali Bir Anne ve Onun Çocuk Eğitimi 25-06-2013 07:09 Bebeğini Özleyen Anne 28-05-2013 07:10
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA